background preloader

No

Facebook Twitter

Pedagogik. Hur skriver man egentligen sagor?

Pedagogik

Språk och kunskapsutvecklande arbete i No. Solen värmer-kretslopp Den senaste planeringen i No planerade vi efter genrepedagogikens fyra faser.

Språk och kunskapsutvecklande arbete i No

Vattnets kretslopp var området, det var nytt för oss att gå in till 100 % i genrepedagogikens faser i planeringen. Tidigare har det varit mer fokus på kunskapskrav och förmågor, det gäller att inte tappa bort detta i planeringen efter genrepedagogiken. Fas 1 handlar om att bygga upp kunskap: Vi började med att titta på kunskapskraven och våra mål för området, vilka begrepp skulle eleverna kunna?

Sen gjorde vi en tankekarta om vatten på tavlan. Nästa lektion börjar vi med att återkoppla till föregående lektion, vi tittar på expertorden och förklarar gemensamt vad de betyder. När vi gått igenom expertorden tittar vi på vattnets kretslopp: studi.se igen. Innan nästa lektion lyssnade våra nyanlända elever på läromedelstexten tillsammans med våra studiehandledare. NO. Svettpärlans06or.

Vi har precis avslutat det fjärde uppdraget.

Svettpärlans06or

Då skulle vi göra filmer om torka, tsunamis, jordbävningar och bränder. Svettpärlans06or. Tja, Filip och Casper här igen idag ska vi prata om Akropolis!

Svettpärlans06or

Akropolis ligger i Greklands huvudstad. Grekland var en befäst stad. Klippan Akropolis där templet Parthenon ligger är 156 meter hög. Byggdes för ca 2500 år sedan .2007 flyttades viktiga statyer till ett museum nedanför klippan, för man var rädd att statyerna skulle förstöras annars. Av Casper och Filip Internationella kvinnodagen firas den 8 mars. Pip och Kvitter - Björktrast - Kunskapshubben. Pip och Kvitter – Björktrast 4 maj, 2009 14:48 Pip och Kvitter – Björktrast Kategori: Biologi, NO Taggar: björktrast, fågel, fåglar, kvitter Liknande filmer Åldersbestämning med U238.

Pip och Kvitter - Björktrast - Kunskapshubben

Upp till 12 år. Tema vintern i skogen. En läs-och-berätta-läxa. Mina elever har i veckan skrivit en beskrivande text om djur.

En läs-och-berätta-läxa

Hur hela det upplägget gick till kan ni läsa mer om på Marika Nylund Eks fina blogg (hon är en av författarna till Livet i bokstavslandets lärarhandledning för årskurs 2, och det är i princip den lektionsplaneringen vi har följt). Så idag fick eleverna med sig alla texter hem i ett häfte, som blev veckans läxa. Cirkelmodellen kring beskrivande texter om djur och natur.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Cirkelmodellen kring beskrivande texter om djur och natur

(Lgr11) Förändringar NTA åk 1. NTA Förändringar åk 1. Gåspennan musik. Flyta sjunka. Igelkotten går i ide. How to Draw a Bear - How to Draw Animals. Drawing this friendly brown bear is a great way to improve your drawing skills.

How to Draw a Bear - How to Draw Animals

In this section, we’ll show you how to draw the above bear. Either draw it freehand while looking at your computer monitor or print out this page to get a closer look at each step. Follow the red lines in each illustration to learn exactly what to draw in that step. The lines drawn in previous steps are shown in gray. We’ll show you an illustration of each step and then give you a description of how to draw it. Step 1: Sketch an oval for the body. Step 2: Draw the leg shapes, and follow them with ovals for the paws. Step 3: Add lines for the neck to connect the head to the rest of the body. Step 4: Trace the pencil lines you want to keep with a felt-tip pen, and erase any extra lines. Now that your bear drawing is finished, bring it to life by coloring it. Want to expand your drawing skills? Brunbjörnen. Brunbjörnen (ursus arctus) Den genomsnittliga storleken hos brunbjörnen brukar öka från väster till öster och från söder till norr.

Brunbjörnen

De minsta formerna, som oftast inte väger mer än 150-200 kg lever i Västeuropa och i Mellersta Östern (Turkiet, Irak, Iran). De största björnarna förekommer i Fjärran Östern och särskilt på Kamchatkahalvön, där de kan väga 400 kg och i ovanliga fall till och med över 500 kg. De största formerna är de s.k. jättebjörnarna i Alaska, där man har hittat björnar som vägt 600-1000 kg. Brunbjörnen är kraftigt byggd, har stort huvud, små öron, mycket kort svans och lång lurvig päls. Naturvetenskap och teknik tips.

Nu var det dags att prova 3% mjölk och 40% grädde.

Naturvetenskap och teknik tips

Vad händer i de båda tallrikarna? Blir det samma resultat? Annas Klassrum. Den här veckan har vi haft älgvecka i ettan och förskoleklassen på Venhagskolan i Målilla! Älgjakten drog i gång i skogarna denna vecka och många barn har mammor och pappor som ger sig ut i tidiga morgontimmar för att skjuta älgar. Vi har tillverkat egna älgar som gömts ute i skogen. På idrotten blev det älgjakt och samarbetsövningar. Viktigt i ett jaktlag. Brev från nova och nille 4 kopia. Brev från nova och nille 4. Brev från nova och nille 3.

Brev från nova och nille 2. Brev från nova och nille 2 planta. Brev från nova och nille 1. Ord och bild. Övningar för att träna vidare i #livetibokstavlandet. Veckans bokstäver har varit S och Å. Nu har jag också tagit steget att vi i läsläran jobbar med ett kapitel i veckan. Så från och med nu har eleverna läxa i läseboken varje vecka mot tidigare varannan då varvat med text de själva skrivit. Det blir en bättre helhet och lättare att hålla ordning på läxan både för elever och föräldrar. Vi jobbar jag hela tiden med fler bokstäver än just de som är fokusbokstäver under veckan på olika sätt även om arbetet utgår från fokusbokstäverna. Vi lägger ju också väldigt lite tid på att forma bokstäverna nu i ettan så jag känner att vi ändå hinner med att jobba ordentligt med bokstäverna, speciellt nu när vi kommit in i arbetet ordentligt.

Nu lägger jag därför två lite kortare lektioner på ljudanalys. Planering NO Rymden VT 2 9. JordensDag. Lararpraktikan Host. c3a4lg.