background preloader

Kuben artikel 29

Facebook Twitter

Civil Rights Defenders – Vårt arbete för mänskliga rättigheter. Civil Rights Defenders försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker utsatta människorättsförsvarare.

Civil Rights Defenders – Vårt arbete för mänskliga rättigheter

Vi arbetar i några av världens mest repressiva länder och regioner där vi tillsammans med lokala krafter kämpar för långsiktig och hållbar förändring. Vi är också verksamma i Sverige för att ta ett ansvar för de mänskliga rättigheterna även på hemmaplan. För att åstadkomma förändring verkar vi på flera samhällsnivåer: Vi övervakar statliga myndigheter och utkräver ansvar, rättvisa och upprättelse när människors grundläggande rättigheter har kränkts.Vi informerar människor om deras rättigheter och bedriver påverkansarbete mot beslutsfattare för att uppmärksamma frågorna.Vi stärker lokala människorättsförsvarare genom att bidra med kunskap, träningar och stöd. Mytodrama® Vi använder kraften i litteraturens och teaterns berättelser för att jobba med ledarskapets eviga frågor.

Mytodrama®

Vår utgångspunkt i detta är att människan är kodad att minnas bilder, symboler och känslor starkare, längre och tydligare än information och fakta. Varje Mytodrama® bygger på en tidlös berättelse och är en ingång och ram för en interaktiv dynamisk utvecklingsresa i ledarskapet, för såväl grupper som för enskilda ledare. Få metoder öppnar på samma effektiva sätt upp en grupp som vill utvecklas för att aktivt reflektera kring ledarskapets svåra frågor. Att utbyta erfarenheter och spegla ledarskap och den egna verksamheten är kärnan i Mytodrama, med syftet att bättre hantera osäkerhet, förändring, svåra val etc.

Psykologi och filosofi, men också teorier och modeller från annan modern forskning är naturliga element i detta. SelfLeaders. Därför frodas antisemitismen i östra Europa. Den viktigaste bok jag läste i tonåren var Maria-Pia Boëthius ”Heder och samvete”.

Därför frodas antisemitismen i östra Europa

Boëthius uppgörelse med Sveriges agerande under andra världskriget kom 1991. Det var inte bara ögonöppnande historia för en nybliven gymnasist – boken inledde en debatt om Sveriges moraliska ansvar och blev startskott för en ändrad svensk historiekultur kring Förintelsen. SDU den nya högern – ett eko från 1930-talet. SDU:s Gustav Kasselstrand, Jessica Ohlson och William Hahne.

SDU den nya högern – ett eko från 1930-talet

Foto: Fredrik Funck 1. ”Vi kan inte bara låta samhället förgås” När vi ses har Alan Kurdis treåriga kropp just spolats upp på stranden i Bodrum. Bilden på den kurdiska pojken har drabbat en hel värld. – Snyfthistorier. William Hahne låter ilsken. ”Jag trodde inte att nazismen skulle kunna återfödas i vår tid” Välstrukna brunskjortor, stöveltramp i militärparader, cigarrdimma på jazzklubbar och führerns darrande överläpp – nazismen bär på många associationer till en gammal tid.

”Jag trodde inte att nazismen skulle kunna återfödas i vår tid”

Men det är också en världsåskådning som alltid har stått populärkulturen nära och har varit fenomenal på att ömsa skinn. Under 80-talet anammade nazister skinnskallekulturen, på 90-talet kom vit makt-musiken och under 00-talet blev många nazister digitala ensamkrigare på nätet. Med tanke på det moraliska utgångsläget efter andra världskriget är det ett pr-mässigt bravadnummer att nazismen över huvud taget har överlevt. – När jag och mina europeiska forskarkolleger för 30 år sedan började studera samtida nazism trodde vi att det var en döende rörelse.

Men vad vi egentligen studerade var inte rörelsens dödsryckningar, utan dess återfödelse. Nazister tar plats i Slovakiens parlament. En nazist och 13 av hans anhängare tar nu plats i Slovakiens parlament.

Nazister tar plats i Slovakiens parlament

Workshop 9: MR-krockar. Uppdragdemokrati mr9material. Här är Europas bruna partier. De våras för de högerextrema partierna i Europa.

Här är Europas bruna partier

Här är partierna som röstats in att vara med att styra EU de kommande fem åren. – Vi menar att Europa är de vitas kontinent och så ska det förbli, säger det tyska högerextrema partiet NPD:s ledare Udo Voigt till Reuters i en sällsynt intervju. 2014 blir även året då ett nazistiskt parti från Tyskland får ett mandat i EU-parlamentet, vilket skickar förre partiledaren Udo Voigt rätt till Bryssel och Strasbourg.

Nyvalda högerextrema i Europa. Nationella fronten Franska Nationella fronten grundades av Jean-Marie Le Pen i början av 1970-talet.

Nyvalda högerextrema i Europa

Partiets historia har kantats av kontroverser, antisemitism och rasism. Partiet har länge beskrivits som högerextremt. Partiets första framgångar kom på 1980-talet. Stödet för partiet har därefter rört sig både upp och ned. År 2011 tog Jean-Marie Le Pens dotter Marine Le Pen över partiledarskapet. . – Marine Le Pen har försökt rentvå partiet, bland annat genom att utesluta de antisemitiska grupperingarna, säger statsvetaren Ann-Cathrin Jungar som är expert på högerextrema rörelser i Europa. Po­pu­lism runt om i Eu­ro­pa. Opinion Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas fram­gång­ar i Sverige, dels i de se­nas­te va­len, dels i opi­ni­ons­mät­ning­ar­na ef­ter va­let, är in­get unikt för Sverige.

Po­pu­lism runt om i Eu­ro­pa

I många av Eu­ro­pas län­der har po­pu­list­par­ti­er med in­vand­rings­kri­tik som vik­tig del haft sto­ra fram­gång­ar de se­nas­te åren.I Frank­ri­ke var Front Na­tio­nal re­dan på 1980-ta­let ett tyd­ligt hö­ger­po­pu­lis­tiskt par­ti med rent ra­sis­tis­ka in­slag. Par­ti­le­da­ren Jean-Ma­rie Le Pen har dömts för an­ti­se­mi­tis­ka ut­ta­lan­den men kom ändå tvåa i pre­si­dent­va­let 2002 med över 17 pro­cent av rös­ter­na.I Ös­ter­ri­ke togs Jörg Hai­ders FPÖ in i re­ger­ing­en 1999, vil­ket led­de till en miss­lyc­kad EU-boj­kott av Ös­ter­ri­ke.

I Bel­gi­en hade Vlaams Belang sto­ra fram­gång­ar i bör­jan av 2000-ta­let och i Ne­der­län­der­na hade Fri­hets­par­ti­et PVV, med Pim Fortuyn och se­dan Geert Wil­ders som front­män, sto­ra fram­gång­ar i bör­jan av 2000-ta­let. Högerpopulismen marscherar fram. Sahlin: Höj rösten mot extremister. Terrordåd – någon annan benämning på Anton Lundin Petterssons attack på skolan Kronan i Trollhättan finns inte för tidigare S-ledaren Mona Sahlin.

Sahlin: Höj rösten mot extremister

Som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism är hon bestört över den senaste tidens brandattentat mot asylboenden och attacken som dödade en 17-årig elev och en elevassistent. – Om någon skriver att "nu ska vi på egen hand stoppa flyktingströmmen" så är det ett antal personer som tar de orden bokstavligt, säger Sahlin till TT. Den upptrissade nivån i den offentliga debatten påverkar människor. En del riskerar att radikaliseras till den grad att de tror att våld är den enda utvägen för att rädda ett Sverige som beskrivs som hotat. Därför måste våldsdåd ofta ses i en kontext, menar Mona Sahlin. Skolpodd: Om 23-årige Jihads flykt till Europa. Vad är grejen med Sovjetunionen? Från dröm till terror del 1: Intro. Transexuella förbjuds att köra bil i Ryssland. Vladimir Putin skruvar åt de ryska transpersonernas rättigheter ytterligare.

Nu förbjuds de att köra bil. Tillsammans med alla andra som diagnostiseras med ”mentala störningar”. – Det är löjeväckande, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL. Ryssland ska införa en ny rysk lag som är tillför att stävja landets höga siffror för trafikolyckor. 40 politiska fångar i Ryssland enligt Memorial. Malmström: Inte så många rasistiska partier sedan andra världskriget. EU-kommissionär Cecilia Malmström oroas för att många främlingsfientliga partier kan komma in i EU-parlamentet vid nästa års Europaval. EU:s inrikeskommissionär Cecilia Malmström är mycket bekymrad över den växande främlingsfientligheten i Europa och att dessa partier i EU-valet i maj 2014 kan få stort stöd. – I många länder ökar främlingsfientlighet, populism och rasism.

Över 40 asylboenden har brunnit. Uppmärksammade bränder vid befintliga och tilltänkta flyktingboenden, samt försök till brandattentat och andra attacker, under 2015: 16 december: Ett planerat HVB-hem för ensamkommande barn i skånska Ekeby, utanför Helsingborg, eldhärjas. Polisen misstänker mordbrand. 14 december: Ett blivande asylboende för ensamkommande barn i Södertälje totalförstörs. Polisen misstänker att branden är anlagd. 9 december: Någon försöker sätta eld på ett blivande asylboende i Ängelholm genom att krossa glas och kasta in tidningspapper, som antänds.

Nationalistiska partier växer i Europa. Nationalismen växer i Europa. Det skildrar SVT i dokumentärserien Fosterland. Ett av de tydligaste tecknen är det ökade stödet för partier med nationalistiska ideologier. Gemensamt har de att de vill minska invandringen till EU, och till sina respektive hemländer.

Det finns sedan förra årets EU-val 15 nationalistiska partier i EU-parlamentet. En majoritet av partierna fick ökat förtroende i EU-valet 2014, jämfört med valet 2009. Nazistparti tredje störst i Grekland. Trots att Gyllene gryning drivit sin valrörelse från häktet blev det Greklands tredje största parti efter valet i söndags. Vänsterpartiet Syriza blev största parti och kommer att bilda regering tillsammans med högerpopulistiska Oberoende greker.

Det politiska landskapet i Grekland har ritats om. Ny demokrati har förlorat sin position som ledande parti. Istället vann vänsterpartiet Syriza som fick 36,34 procent av rösterna och 149 av de 300 mandaten i parlamentet. Partiet meddelade på måndagen att de bildar regering med Oberoende greker som fick 17 mandat, och 4,75 procents stöd. Högerpopulisterna på frammarsch i hela EU. Frankrike: Dotter Marine Le Pen försöker tvätta bort fadern Jean-Marie Le Pens rasism från Nationella fronten. ”Extremhögerns mobilisering är högst reell” En lynchmobb med högerextrema huliganer drar genom centrala Stockholm i jakt på unga flyktingar. Alla Människor! Film: De mänskliga rättigheterna på 2 minuter Filmen berättar om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till.

Se filmen! Om filmen Den här filmen berättar kortfattat och övergripande om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Filmen kan visas som en uppstart inför arbete med mänskliga rättigheter och är en bra början om du vill arbeta med alla delarna i materialet Alla människor! Om du pratar om mänskliga rättigheter för första gången med din klass kan du börja med att fånga upp deras tankar och kunskaper om ämnet. Lika Olika Metoden.

Mona Sahlin: Det är ideologiskt drivna extremister. Wallström lanserar ”modern” värnplikt. Juridik och etik. Skolplikt och rätt till utbildning. Plikt. Plikt är ett etiskt och juridiskt begrepp som betecknar en skyldighet att utföra, eller låta bli att utföra, en viss handling. Sakerhetspolitik. Vilka moraliska plikter har Sverige? Ringleden kring Stockholm måste färdigställas för att möta Stockholmsregionens kraftiga befolkningstillväxt.

Amnesty - Mänskliga rättigheter. Vilka moraliska plikter har Sverige? Kära pappa _ kortfilm/Swedish en film från.