background preloader

Differentierad undervisning istället för individanpassningar – några exempel ...

Differentierad undervisning istället för individanpassningar – några exempel ...
Vi har ett gruppuppdrag i skolan men allt tal om individanpassningar gör att man kan förledas att tro att bara vi individualiserar mer så klarar vi fler elever. Denna tanke tolkas, upplever jag, som att vi ska individanpassa för varje elev eller så fort en elev verkar ha svårt att lära sig något eller bete sig som man bör i skolsammanhang. Eller varför inte när föräldrar eller tex BUP kräver det? Eftersom studier visar att alla elever någon gång under sin skoltid kommer att hamna i skolsvårigheter kan individanpassningar krävas rätt ofta, kanske varje dag och i varje klass. Ibland gör man anpassningar för att eleven ska kunna göra det som läraren tänker att klassen ska göra, ibland gör man anpassningar som innebär att eleven gör något helt annat än det klassen gör. I ett klassrum ansåg man att man hade individanpassat genom att en person sitter bredvid en elev för att eleven ska klara att ta emot undervisningen. Vad säger forskningen om individualisering? Hur differentierar du idag?

https://specialpedagogen.blog/2018/01/21/differentierad-undervisning-istallet-for-individanpassningar-nagra-exempel-for-kollegiala-reflektioner/

Related:  SvenskaBlogs/ Skolutvecklingsärskilda behovhema04

Åttologi Syfte Eleverna får en möjlighet att ge ut sin text i tryckt form. För att skriva noveller behöver eleverna jobba mot flera av de centrala målen i svenska för högstadiet. Upplägget nedan utgår ifrån en årskurs åtta, men det går att anpassa så att det passar grundskolans alla årskurser. Delar av ämnet som berörs är: Skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.Pröva på olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form.Arbeta med kamratrespons på varandras texter för att öka respektive elevs kvalitet och uttrycksfullhet.

Läslyftet Samla inspiration om serier Att arbeta med serier Skapande aktiviteter – visa hur texter tolkas i kreativa former Boken Aktuellt om Dyslexi — Dyslexiföreningen Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter Över hela världen pågår en intensiv forskning som ger oss de senaste kunskaperna om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och vad man kan göra för att förebygga och åtgärda. I vår senaste bok, som utkom i juli 2012, har vi samlat 10 artiklar av ledande forskare och praktiker. Vad har vi lärt oss av 35 års forskning om relationen mellan fonologisk medvetenhet och läsinlärning?

Lek och lär dig alfabetet med vårt rörelse-ABC! Lär dig alfabetet ända in i ryggmärgen när du leker med vårt rörelse-ABC, som såklart är helt gratis att ladda ner. Klicka på var och en av bilderna för att komma till respektive sida med en nedladdningsbar bild. Skriv antingen ut alfabetet i A3- eller A4-storlek och häng upp det på väggen eller minska fomatet på utskriften, så att du får små, små kort som barnen kan dra och leka med. Du får jättegärna ladda ner aktivitetsbladen för privat bruk och som till exempel gympa- eller skolmaterial. Däremot får du inte ladda ner och ladda upp dem som innehåll på din egen webbplats eller sälja det vidare. Bättre hälsa har låtit designa aktivitetsbladen och äger alla rättigheter till dem.

Feminism - rätt i tiden - SVT Nyheter Här kan du läsa lite mer om de viktiga händelserna. Lika arvsrätt införs (1845) Fram till 1845 hade man en stadslag och en landslag. Enligt landslagen ärvde en dotter hälften av vad en bror ärvde. Alltså en tredjedel till döttrarna och 2 tredjedelar till sönerna. page Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter. Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger.

Novelltävling ihop med tidningen Julia Ebba Hyltmark är en av jurymedlemmarna! Vi ställde tre snabba frågor till Ebba om novelltävlingen. Hej Ebba! Du är med i juryn för novelltävlingen. Hur känns det? - Det är jättekul, jag är jättetaggad att läsa alla bidrag som jag hoppas att ni skickar in. Ledning och stimulans – Specmaja Ledning och stimulans 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen 3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

Related: