background preloader

Att skriva sig till läsning

Att skriva sig till läsning
Att skriva sig till läsning med digitala verktyg Många skolor i Stockholm använder nu metoden som bygger på den norske forskaren Arne Tragetons forskningsresultat i förskoleklass och årskurs 1 – 3 för den första skriv- och läsinlärningen. Genom Språk- och lässatsningen har Medioteket haft flera hundra lärare på föreläsningar i Att skriva sig till läsning. Kontakt på Medioteket Anna EngströmTelefon 08 508 32 708 anna.engstrom@​stockholm.se Carola Rehn-LindbergTelefon 08 508 33 258carola.rehn-lindberg@​stockholm.se Filmer om ASL som du kan låna genom Medioteket Skolfront- Ut med blyertspennorna, in med datorer. Related:  åk 1Blogs/ Skolutveckling

Recension av Skriv och Läs - Att skriva sig till läsning Användningsområden Skriv och Läs är en app som främst vänder sig till de elever som är i början av sin läs- och skrivutveckling. På appens hemsida går det att läsa att den är utvecklad av den danske lågstadieläraren Janus Madsen. Från appens förstasida kan användaren gå till sitt bibliotek, läsa om Skriv och Läs, få tips om hur appen kan användas, samt även se en kort instruktionsfilm. Det går även att skapa en ny bok. När man är klar med titelsidan går det att skapa en ny sida i boken och nu inbjuds en vuxen att skriva under elevens text. Vid skrivning av text går det att välja på att få bokstaven ljudad, uttalad eller avstängd. I biblioteket går det att dela sin bok via Facebook och e-mail (som pdf), eller via skrivare. Jag skulle förklara appen för en kollega för ett tag sedan och det bästa jag kunde komma på att säga var ”Skriv och Läs är som Book Creator med bokstavsljud”. Skriv och Läs får en fyra i betyg. Instruktionsfilm från tillverkaren: Funktioner Tänk utanför appen

Tangentdansen | ASL inspirerat arbete och mycket mer ASL-tipsblogg Malmö Temabloggar Att Skriva sig till Läsning Kom-i-gång med ASL, del 4 – kurs vt15 Under våren förbereder sig 65 Malmöpedagoger fördelat i tre grupper inför höstens skolstart genom att delta kursen Kom-i-gång med ASL... Kom-i-gång med ASL, del 3 – kurs vt15 Kom-i-gång med ASL, del 2 – kurs vt15 Kom-i-gång med ASL, del 1 – kurs vt15 Under våren förbereder sig ett antal Malmöpedagoger inför höstens skolstart genom att delta i en kurs om ‘Att Skriva sig... ASL inspirationscafé i ett klassrum där tiden inte har stått stilla. Vi som har kommit till ett ASL-inspirationscafé på Bulltoftaskolan får ta del av skrivprocesser på datorn, genrepedagogik med cirkelmodellen som... Inspirerande vinterträffar med ASL nätverksgrupper Fler och fler saker börjar falla på plats vad gäller arbetet med att låta barnen skriva sig till läsning på... Tredje nätverksträffen om olika ASL-komponenter ASL-nätverksgrupper hade under nov-dec sin tredje träff av läsårets sex träffar. Program ASL i Malmö stad, vt 15

ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande Publicerad av Charlotte Christoffersen Vi är just nu inne i ett skifte när det handlar om läs- och skrivinlärning i skolan. Om 10 år kommer det vara helt främmande för oss hur vi fram till nu har tänkt att det ska gå till. Det tror Carola Rehn-Lindberg som träffade 60 pedagoger i Malmö som vill använda sig av skriv- och läsinlärningsstrategin ‘Att Skriva sig till Läsning’ på dator (ASL) när de tar emot nya barn inför höstterminen. De sista åren har ett stort antal pedagoger i Stockholm fått utbildning och handledning i ASL av Carola Rehn-Lindberg och hennes kollega på Medioteket i Stockholms stad. ASL möter barnet där den är Många barn lär sig att skriva och läsa oavsett metod och arbetssätt men Rehn-Lindberg tror att det framför allt är barn som i annat fall skulle ha det tufft med att lära sig skriva och läsa som är hjälpta av ASL – samtidigt som strategin även stimulerar de barn som redan är eller som är på god väg att bli läsare och skrivare. Varför är det bra att först lära sig skriva?

sundelius | Magister Sundelius IKT-blogg Kom-i-gång med ASL, del 4 – kurs vt15 Under våren förbereder sig 65 Malmöpedagoger fördelat i tre grupper inför höstens skolstart genom att delta kursen Kom-i-gång med ASL (‘Att Skriva sig till Läsning’ – med datorn som skrivverktyg). Seminarium med specialpedagog Ulrika Burman Ulrika är specialpedagog på Pedagogisk Inspiration Malmö med inriktning mot IKT. Observationsscheman Dokumentation och uppföljning av elevernas utveckling är viktigt. Första veckan samt föräldrainformation Vi tittade på Erica Lövgrens videoblogg: Att Skriva sig till Läsning – den första veckan. Lärande rum – den tredje pedagogen Även rummet är en stödstruktur för lärandet. InteraktionerVerktyg och tecken (artefakter)Hopp om utvecklingKreativitet Workshop – fundera, diskutera och visualisera Lärande Rum Kursdeltagarna fick fundera, diskutera och visualisera hur ett klassrum kan möbleras och organiseras för att bli ett ”Lärande Rum”. Text & foto: Charlotte Christoffersen samordnare ‘ASL i Malmö stad’ Pedagogisk Inspiration Malmö Deltagare

Ögonglitter och skollust – Att skriva sig till läsning För mig räckte det med att, vid ett enda tillfälle, se två sjuåriga barn samtala om texten de höll på att skriva tillsammans på en dator. Jag hade redan insett att arbetssättet Skriva sig till läsning kunde ge eleverna en helt annan start i sin läs- och skrivinlärning, men nu blev det så uppenbart. Det engagemang, den lust, den glädje och det driv de visade hade jag aldrig sett hos mina egna mellanstadieelever, i alla fall inte när de skrev berättelser. Men så hade mina alltid skrivit en och en, ibland först på papper innan de skrev rent. Jag lämnade mina sista elever år 2005. Vi använde IT så mycket det bara gick med sexton stationära datorer utspridda i två skolbyggnader. Sedan år 2005 arbetar många lärare i Ystad och runt om i Sverige inspirerade av Arne Trageton och hans arbetssätt Att skriva sig till läsning (ASL). Paddagogik! Skollagen säger att undervisningen ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Jag ser att ASL fungerar bra för de allra flesta barn.

Råby skola Olika sorters läsning behöver representeras i undervisningen. Egen läsning, läsning med textsamtal, läsning av skönlitteratur och läsning av faktatexter. Det är inte det ena eller andra utan att kunna skapa en balanserad läsundervisning som är utmaningen. Att dessutom möta varje elev på sin nivå i en klass med 27 elever från åk 1 till 3 är en ännu större utmaning. Det gemensamma textsamtaletVissa lektioner har vi valt att dela på klassen och i svenskämnet sker detta ett par gånger i veckan. Spågumman - att förutsäga vad en text kommer handla om följer med oss in i andra texter också. Hur gör vi då med den den mer tekniska sidan av läsningen - avkodningen? Varje vecka har vi 3 tillfällen med parläsning på ca 30 min. När det gäller att sedan automatisera läsningen fyller vår läsläxa en viktig funktion. Utöver detta har vi 2 gånger i veckan IUP-pass där eleverna arbetar mot sina egna mål. Har vi någon enskild tyst läsning?

Språkutveckling via en bilderbok Jag och elever i årskurs F-5 har börjat jobba med Astrid Lindgrens magiska bok Allrakäraste syster. Första lektionen samlades vi alla framför cleverboarden och samtalade kring bokens framsida. Först turades vi om att berätta vad vi såg; ”Jag ser två flickor”, ”Jag ser blomsterkransar”, ”Jag ser ett slott” osv. Det här sättet att starta samtalet kring en bild är så bra för att det: Gör alla elever delaktiga.Bidrar till att alla kan delta på sin nivå. Sedan gick vi vidare med att berätta om vad vi trodde eller tänkte utifrån bilden. Vi får höra att tankar och gissningar kan vara olika, och att det är okej.Vi tränar oss på att förklara våra åsikter. Sedan började jag högläsa, medan jag visade bokens illustrationer på cleverboarden. Redan texten på första sidan väckte många frågor, t.ex varför Ylva-Li sprang iväg och gömde sig när hon var nyfödd, hur hon kunde göra det när hon bara var en liten bebis och varför mamma och pappa inte tycker om Barbro. Roligt, lärorikt, gemenskap!

ASL handlar om att ge varje elev vad den behöver Publicerad av Charlotte Christoffersen Det är den 11 september. Erica Lövgren berättar att när hon 2006 skulle ta emot en ny etta fick en förfrågan om hon ville prova ‘Att Skriva sig till Läsning’ (ASL). - Men vid den här tiden hade jag ändå börjat förstå att man kunde se på det där med läsande och skrivande på lite olika sätt. Nu har det gått några år och Erica har delat med sig av sina erfarenheter i två böcker och föreläst runt om i Sverige. Lekskriva med bokstäver Erica berättar att det var Arne Trageton som i Skandinavien introducerade ‘Att Skriva sig till Läsning’ med datorn som skrivverktyg (ASL). För 75 % är skrivning lättare än läsning (Chomsky, 1982).Det är lättare att läsa om det skrivna är tydligt. Sedan dess har det i Sverige utkristalliserat sig några ben. - Så som den har utvecklats hos mig är att lekskrivning finns med. Mesta tiden läggs på läsande och skrivande Erica förklarar att det som kännetecknar ASL är att det är en läsundervisning som utgår från skrivandet.

Att skriva sig till läsning – bokstavsschema Namn och Nummer – nytt veckobrev 19 Vi dubbelarbetar – två scheman och berättelsen. Trippelarbetar blir det ju. Material som behövs till bokstavsschemaboken Fick en frågan om vilka material som behövs för att genomföra alla uppgifter i boken. Releaseparty i klassrummet Nästan lite tårögd blev jag, men glädjen att se båda mina klasser sitta i samma klassrum var grymt härlig. underbart! Publicerat i ASL, Bild, Blogg Etiketter asl, Att skriva sig till läsning - bokstavsschema, bok, bokrelease, elever, författare, Galet, grymt, härligt Superhjältar När jag var liten så älskade jag, förutom att läsa tjocka uppslagsverk, latin, diktsamlingar och andra litterära storverk, … då och då att plocka upp en serietidning och bara låta mig fångas av denna värld av spindelnätsskjutande heroism. Att skriva sig till läsning – Bokstavsschema

Ljuva minnen av fantastiska lärtillfällen med bästa barnen...#blogg100 48/100 Satt en stund och gick igenom klassbloggen och hamnade på vårt härliga arbete med myror som vi startade i början av klass 1. Jag vill dela med mig av detta arbete för att visa vilken enorm kapacitet och kunskap små barn besitter när vi ger dem möjlighet. Njuter och läser vidare.... Idag startade vi vårt temaarbete om djur, livscykler och näringskedjor. Barnen tittade underligt på mig när jag berättade att de skulle rita en myra så noggrant som möjligt, med så många detaljer som möjligt och att de inte fick titta på någon bild, utan att de skulle hämta sin kunskap om hur myror ser ut, inifrån sitt minne. Väluppfostrade som barnen är satte de igång…och det dröjde inte länge förrän följande frågor hördes runt om i klassrummet: ”Hur många ben har en myra nu igen?” När vi ringde in mötte barnen en klart uppförstorade bild av en myra…..”Va! Här nedan ser ni 6 bilder. Prova själva om ni kan!

Liste der Unterrichtsmethoden – Wikipedia Unterrichtsprinzipien[Bearbeiten] Unterrichtsprinzipien sind allgemeine Vorstellungen von Unterricht (z.B. lehrerzentriert oder schülerzentriert), die sich in unterschiedlichen Verfahren realisieren lassen. Unterrichtstechniken[Bearbeiten] Unterrichtstechniken dienen dazu, unterrichtliche Prinzipien in der Realität umzusetzen. Sozialformen[Bearbeiten] Medien[Bearbeiten] Die Wahl des Mediums ist ebenfalls eine methodische Entscheidung. Siehe auch[Bearbeiten] Literatur[Bearbeiten] Maiko Kahler (Hrsg.), Falko Peschel, Boris Pfeiffer: Selbstorganisiertes Lernen als Arbeitsform in der Grundschule: Situative Frischkost nach 40 Jahren Arbeitsblatt-Didaktik. Einzelnachweise[Bearbeiten]

Related: