background preloader

IKT

Facebook Twitter

Förbered elevernas iPad enligt följande. Vem tar ansvar för elevernas digitala kunnande? - Mia Smith. Digitalt ansvarstagande Vi har alla varit med om det. ”På tisdag får 7orna sina datorer.”

Vem tar ansvar för elevernas digitala kunnande? - Mia Smith

Fint, då kan vi arbeta digitalt från och med onsdag! Men vem ser till att eleverna lär sig använda datorerna då? Är det verkligen så att ”alla elever kan det där med data”, så att vi inte behöver mer än att ge dem ett verktyg? Nej, så är det inte. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.Lgr11, 2.2, s. 13-14 Skolan. Digital literacitet Min hjärtefråga gällande digitaliseringen är att lära eleverna hantera sina verktyg, att lära dem digitala strategier och att lära dem använda internet på ett kompetent sätt. Skolverket har nu försett oss lärare med ytterligare stöd kring utvecklingen av detta område, nämligen en fortbildningsmodul i Lärportalen kring Kritisk användning av internet, där informationssökningen är en stor del.

Informationssökning – så här jobbar jag. Kom snabbt igång med digital teknik genom appen Plickers. Jag blev ombedd av Skolvärlden (nr 6, 2016) att tipsa om en app.

Kom snabbt igång med digital teknik genom appen Plickers

Mitt val föll på Plickers för att det är enkelt att lära sig för dig som pedagog och kräver endast att man har en digital enhet samt en webbläsare och passar bra för många klassrum där man inte har kommit så långt med digitala enheter eller man inte vill låta eleverna använda egna enheter. Dessutom behöver inte eleverna logga in som tar extra tid. Eleverna använder istället färdiga kort som du skriver ut via hemsidan och det är dessa kort som du sedan scannar av med din enhet. Resultaten kan man sedan om man vill se direkt via Live View på en stor skärm i klassrummet. Detta brukar tilltala eleverna mycket då det sker i realtid och fungerar mycket bra i många olika pedagogiska sammanhang. Skapa konto och kort För att skapa ett gratiskonto loggar du som lärare in på www.plickers.com och väl där inne skapar du klasslistor i fliken Classes och +Add new class.

Skapa frågor och mappar Nu är det dags att skapa frågor. Film 1 film 2. Barnhack med Scratch. iPad i klassrummet – gratiskurs med Sigtuna kommun på iTunes U. Digitala verktyg – supertips. Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här).

Digitala verktyg – supertips

Men för många är vägen dit fylld av ”digital stress”, det vill säga man har förstått vad verktygen kan tillföra undervisningen, men insatsen att lära sig verktygen är just nu alldeles för stor. Därför blir det oftast ingenting. En sätt att göra berget lite lägre är att introducera enklare digitala verkyg regelbundet, till exempel med ett tips i månaden. Då hinner alla testa tipset och kan delge varandra erfarenheter. Vi kan kalla dem supertips: Utan inbördes ordning. Skapa ett konto på Youtube (eller använd befintligt Googlekonto) och spara favoritklipp i spellistor som senare kan delas.

Klipp från Youtube kan startas vid önskat läge. Ta en bild av tavlan efter en klockren genomgång. Använd elevernas texter i undervisningen. Digitala lärresurser. Allt material som är digitalt och till nytta i undervisning och lärande är digitala lärresurser.

Digitala lärresurser

Det kan vara stort som en hel webbplats eller ett läromedel eller litet som en bild eller en ljudfil. Vi guidar dig i hur du kan söka, värdera, skapa och dela digitala lärresurser. Söka. Visa-enskild-publikation?_xurl_=

IKT

”Hur datorn används är helt avgörande” Aktuell forskning visar både på stora positiva effekter av god pedagogisk teknikanvändning och på risker med mer improviserad användning, skriver två forskare och en skolchef i svar till Håkan Danielsson (17/4).

”Hur datorn används är helt avgörande”

Håkan Danielsson tar i DN 17/4 upp en viktig fråga som alltför länge skymts av den ensidiga fokuseringen på hur många datorer som finns i skolan, nämligen hur man ska använda dem för att förbättra elevernas resultat. Som forskare på området har vi sett samtliga de negativa saker som Danielsson tar upp plus ytterligare några (en utförlig diskussion av dessa finns i vår bok ”Att utveckla skolan med teknik”). Man kan till exempel tillägga att den lärarledda tiden i skolan minskar och eleverna ägnar sig allt mer åt enskilt arbete på lektionstid, och att skillnaderna mellan skolorna ökar. ”Eleverna behöver lära sig hantera datorn i skolan” På DN Debatt (16/4) skriver gymnasieläraren Håkan Danielsson om hur datorer bör slängas ut ur svenska klassrum.

”Eleverna behöver lära sig hantera datorn i skolan”

Han menar att användningen av datorer gör eleverna okoncentrerade och att de är sämre arbetsredskap än analoga varianter och att eleverna därmed lär sig mindre. Jag håller inte med, skriver matematikläraren Sabine Louvet. Datorn ska inte användas som en ersättare för penna och papper. De studier som Danielsson hänvisar till säger att det är svårare att anteckna på en dator. Klart att det är svårare! Läraren som planerar sin lektion bör fråga sig vad det finns för syfte med att använda datorn. Alla skoluppgifter kan inte vara roliga, kan man hävda. Danielsson tar även upp att eleverna ofta gör olika saker samtidigt på datorn – de multitaskar. Men skolan är per definition den plats där vi övar, tränar och lär oss. Lärare utmanar och utmanas av de eleverna i klassrum runt om i Sverige varje dag. År 2000 gick jag i nian. Lust, motivation och lärande.