background preloader

SO

Facebook Twitter

Fornlämningar - Religion (Mellanstadiet) Veckodagar (Religion) - Mellanstadiet. Draw-a-Viking-Ship. Vikingar, Brev F-3. Vikingar (Lärarhandledning skolår F-3) Vikingar Lärarhandledning för skolår F-3 Detta är en handledning som fokuserar på vikingarnas tro.

Vikingar (Lärarhandledning skolår F-3)

Valet är gjort utifrån erfarenhet om åldersgruppens intressen och en bedömning av vad som är enkelt genomförbart på stadiet. Dessutom antas eleverna arbeta mera genomgripande med perioden något senare under skoltiden. Samtidigt är naturligtvis vår förhoppning att barnen ska fatta intresse för Unga Fakta-sajten och därmed arbeta vidare efter egna preferenser. Tidsåtgång Minimum fem klocktimmar (antalet timmar kan naturligtvis vara betydligt mera omfattande), innehållande de traditionella ämnena bild, historia, religion, slöjd och svenska.

Upplägg Ylva och Ulf (barn i klippdocksfamilj) har varit på livslång resa med sina föräldrar. Skogen i Skolan. Senast ändrad: 2014-04-15 15:30 Vi har utvecklat läromedel med fokus på skogens sociala värden och ett hållbart, utomhusbaserat lärande.

Skogen i Skolan

Skogen i Skolans läromedel handlar om hur vi får en hållbar miljö, energimöjligheter, skogens produkter, skogen och samhället, mat i skogen och klimatfrågor. Begreppskartor. Los Läs- och skrivundervisning : Forntidsresan. Att uppmärksamma förmågor och strategier i de yngre åldrarna Här beskriver jag ett tema kring forntiden som jag genomförde senaste termin i åk 3.

Los Läs- och skrivundervisning : Forntidsresan

Syftet med att publicera Forntidsresan här är att inspirera andra till att uppmärksamma förmågorna och läs- och skrivstrategierna i alla ämnen. Forntidsresan kan förhoppningsvis ge idéer till teman även inom andra ämnesområden där förmågorna presenteras en i taget i de lägre årskurserna. Forntiden 1: Istiden och stenåldern. Veckodagarnas namn. Lektion se 7545 stenaldern. Studiehandledning_sten. Stenåldern - en överblick. ISTID. Tidslinje. TIDSSNÖRE. Viking2. Viking1. Fandom powered by Wikia. Baksidetext: innehåller nio mustiga sagor om vikingarnas hjältar och deras äventyr.

Fandom powered by Wikia

Lena Stiessel återberättar både kända och mindre kända sagor ur den nordiska mytologin och den isländska sagoskatten. Till varje saga hör ett faktaavsnitt som kopplar sagans personer och händelser till historiska fakta. — ofta finns ett korn av sanning i sagan! Karta. Prosauropoder (dino) 3 del. Sauropoder (dino) 3 del. Det var en gång...Tidernas äventyr Del 1 - Jorden blir till. Walking with dinosaurs full movie. DINOPARKEN (alla avsnitt) - Kul fakta om dinosaurier för barn. Dinosaur Official Trailer (2000) Drakben och dinosaurier: Under de mongoliska bergen - UR Skola. Dinosaurier (LättLäst) Dinosaurier (LättLäst) Forskning Allt det man vet om dinosaurierna kommer från forskare som kallas för paleontologer.

Dinosaurier (LättLäst)

Det är de som till exempel gräver upp fossil (ben och spår efter utdöda djur och växter). Sedan försöker de räkna ut hur djuret såg ut och hur det levde. När man först skulle beskriva dinosaurierna trodde man att de såg ut som stora ödlor eller krokodiler. Dinosaurierna tar överMan tror att de första riktiga dinosaurierna dök upp för ungefär 250 miljoner år sedan. Det finns olika sätt att dela in dem på. Man är fortfarande inte riktigt säker på hur släktträdet ska se ut. Efterhand som man hittar fler fossil och får veta nya saker, så ändrar man om det. Vill du läsa mer ingående om gruppindelningen av dinosaurierna finns det under Dinoknappen här på UngaFakta.

Tidslinje Urtid. Forntidens tidslinje. Rena rama forntiden: Runristare. Los Läs- och skrivundervisning : Forntidsresan. Istiden. ISTID. Ett vitt täcke. Istiden... nära havet vill jag bo. Flipp om Islam. Flipp judendom. Religionskunskap. Synagogan Synagogan är en judisk samlingslokal där man håller gudstjänst, studerar och träffar bekanta.

Religionskunskap

Det viktigaste i synagogan är arken som är skåpet där Torarullarna förvaras. Det står mot den vägg som vetter mot Jerusalem. Innan männen går in i en synagoga måste de ta på sig små mössor som kallas kippa. Vid gudstjänst i synagogan hålls män och kvinnor åtskilda. Lektion se 25582 Judiska hogtider. Hos Marcus. Varför firar vi påsk. Bedömningsmatris So åk 1-3 Gu och Hg. PULS 1 - 3 SO-boken. Det var en gång...Tidernas Äventyr 1-24. Upload Svenskt Galleri Loading...

Det var en gång...Tidernas Äventyr 1-24

Religion, läsförståelse+prov. SLI.SE - Religionskunskap för barn. HAMARK PRODUKTION, 2009, Från 7 år, 11 + bonus min.

SLI.SE - Religionskunskap för barn

V1566- 1 Vi träffar prästen Anders som tar oss runt i kyrkan. Han visar och förklarar vad kyrkorummet innehåller; vapenhus, altare, prästens kläder, psalmtavla, orgelläktare, dopfunt, ljusbärare med mera. Extramaterial: Prästens kläder, Prästkläder och kyrkoårets färger, Förberedelse för nattvarden. Informa Kunskapsmedia AB, 2008, Från 8 år, 24 min. SLI.SE - Rättens riddare : Religion. Kunskapsmedia AB, 2013, Från 7 år, 11 min.

SLI.SE - Rättens riddare : Religion

V1788- 1 Vad är religion? Vem är Allah? Hur ser det ut i kyrkan? 97891Teng444. 97891Teng443. Bibeln för barn. Sverige en Introduktion (Geografi) Mellanstadiet. So Geografi kartkunskap. Efter skolan i Kenya. Enade för mänskliga rättigheter, Undervisningsmaterial Human Rights Svenska. Barnaministeriet Dokumentär: Barnslav. Yrken åk1. I årskurs ett arbetar vi just nu med arbetsområdet yrken.

Yrken åk1

Stort intresse och det blir många spännande diskussioner. Med en majoritet av elever med svenska som andraspråk behöver jag arbeta mycket med begrepp, strategier och samtal. Möt medeltiden - innehållsförteckning. Med Ahmed i medeltiden: Brott. Europas flaggor. Spel för lärande: Geografi Europa och Sverige. Geografens testamente norden. Jesus berättar om kristendomen. Historisk källkritik. Samhälle. Normer på nätet: Normer på nätet. Lararhandledning_Nosa_pa_natet.pdf. Superundersokarna_2011.pdf. Webbtips och övningar i källkritik.

Vill du ha idéer och inspiration till källkritiska diskussioner i skolan? På den här sidan har Kolla källan samlat övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna. Lärartips för källkritiskt arbete Många lärare och skolbibliotekarier vill dela med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet.

Här är deras viktigaste råd till kollegor ute i landet. Lärartips för källkritiskt arbete. Lathund i källkällkritik på internet. Internet - en guldgruva eller soptipp? Det finns gott om information att hämta från internet men allt är inte guld som glimmar. En del webbplatser är rena guldgruvor medan andra ger oseriös information eller rent av falska fakta. Det finns webbplatser som samlar och granskar länkar för att du lätt ska hitta pålitlig information, men när du söker själv på internet, granskar du också själv informationen. Rymdresan. Rymdsång för att lära sig placering av planeterna. Tecken och Symboler, Religion. Ideologiska tecken inom religion En ideologi är en samling idéer som visar människor hur de bör leva sina liv.

Politiska partier har sina ideologier. Religion är också ett exempel på ideologier. Alla ideologier använder sig av olika symboler. Religioner har många och gamla symboler. En av de äldsta är ankh-symbolen. Solkorset är också mycket gammalt och har hittats inristat i stenar i Europa. Islam använder en symbol med nymånen och Venus, morgonstjärnan. Judendomen har davidsstjärnan, som är sexuddig. Det kristna korset kommer av att Jesus dödades genom att korsfästas av romarna. Ett kors med ännu ett streck ovan mitten kallas patriarkalkors eller ärkebiskopskors. Genomgång 1: Jorden och livets skapelse. Big Bang kortfattad. Lättläst om Historia. Rena rama forntiden: Runor.

Pyssel - Historiska. Historiska museet har gjort enkla pyssel för pysselglada barn i åldrarna 5–11 år. Våra pyssel har kopplingar till föremål eller utställningar i museet och är i formatet PDF och ska skrivas ut på skrivare. Räkna lejon. Kunskapsbanken, Livets utveckling. Download 1409826948013. Download 1409826795350. Lektion se 25348 Religion varen 2014 2. Abrahams Barn Slakttradet 500kb. Mitt Vatten. Inspiration och kunskap för SO-intresserade. Lättläst om Historia. Forsta-hjalpen-for-kallkritik-pa-internet.pdf. Metis Informationssökning. Lathunduppsatsarbete. ALLA MÄNNISKOR! åk 4-6.

Min mapp "Barn i världen" på Pinterest. UNHCR - Mot alla odds - Välj språk. SMART MED MAT – En pedagogisk webbplats om mat och matavfall från Va Syd. Media Smart - Utbildar morgondagens smartaste konsumenter! Livets lotteri - för lärare, kopieringsunderlag. Välkommen att arbeta med Rädda Barnens material som berör en av våra mest existentiella frågor nämligen: Om jag hade fötts på någon annan plats - hur hade mitt liv sett ut då? Tillsammans kan du och dina elever uppleva världens alla länder och få insikter om de förutsättningar och risker som landets invånare brottas med.

Ni får möjlighet att diskutera och fördjupa er i aktuella världsfrågor. Eleverna övar i att ta ställning och argumentera för sin sak- men tränar också i att respektera andras åsikter. Materialet kan användas för elever i olika åldrar. Det här får du som laddar ner materialet: Lektionspass med övningar kring livsvillkor i olika länder Frågeställningar och värderingsövningar kring Barnkonventionen Uppgifter och reflektionsfrågor kring bilder, filmer, kartor och faktatexter genom Rädda Barnen, Wikipedia, YouTube, Flickr och Google Earth. Vad får dina elever ut av arbetet med Livets lotteri? Här är materialet Foldern som beskriver inspirationsmaterialet.

Globalis.se.