background preloader

MA/NO

Facebook Twitter

Matematik åk 1 3 Måltavla. Tiotalsövergång. Vektor - Tips for en bra start med Vektor i skolan. Strävorna. StrategiervidhuvudrakningavMaria. Matematikparmen46. Att skriva räknehändelser - Mia Kempe. Veckorna innan sportlovet gjorde min klass några gamla nationella prov som träning inför de riktiga nationella proven.

Att skriva räknehändelser - Mia Kempe

Vi övade mest på provens karaktär, eftersom mina elever inte har skrivit några nationella prov tidigare. Samtidigt gav proven lite information kring vilka områden eleverna behöver träna på innan de slutar trean. Ett sådant område var att skriva räknehändelser. Min klass har tidigare arbetat med räknehändelser och om jag ska vara ärlig blev jag först lite förvånad över att det var flera elever som inte behärskade detta fullt ut. Samtidigt har jag tidigare varit med om att det kan vara svårt för en del elever. Jag bestämde mig därför att under en lektion fokusera på hur räknehändelser är uppbyggda.

No åk 1 3 Måltavla. Matris i NO åk 1-3, Lilla Edets kommun. Matris , Matematik åk. 1 - 3 enl. Lgr 11. Stjärnhuset - Avsnitt 1 av 24: Orion - himlajägaren. Vims i rymden: Merkurius, Venus och jordens måne - UR Skola. Mattemästaren. Kroppen och första hjälpen. Har du koll på var organen sitter i kroppen.

Kroppen och första hjälpen

Virtuell test på nätet. Välj mellan skelett, organ, muskler och nervsystem. Rotera organen och placera ut dem rätt i kroppen. KUL! Klicka på bilden för att börja! Kroppen i 3d. Matific. Intensivträna digitalt. Bilder och fakta. Fakta om apor I de tropiska och subtropiska skogarna hittas de flesta arter av primater (apor).

Bilder och fakta

Aporna tillbringar större delen av sitt liv uppe i träden. Babianer och husarapan är två arter som däremot gärna även går omkring nere på marken. Läs mer om apor Fakta om björnar Björnarna är rovdjur men äter mer växtföda än kött. Läs mer om björnar Fakta om delfiner Delfiner är intelligenta vattenlevande djur som vid flertal tillfällen hjälpt till att hjälpa skeppsbrutna människor. NO. Myller av liv. Biologi-%C3%A5k-4-6. DINO_Lena%20L..pdf. Attachment(1) Den mänskliga resan. Människans historia. Förslag på Diamantdiagnoser per årskurs - Kopia.docx. Årskurs 1. Subtraktion: Växling i flera steg. Dubblor. Klockan. Räknestrategier i addition. Huvudräkning: addition 0-20. Bråkspel.

Skriv ut + M = matte + UR. Polyedrar + M = matte + UR. Verkligheten är tredimensionell.

Polyedrar + M = matte + UR

Teknik & Natur. Kroppen - NO i skolan. Experimentera mera. S experimentfabrik. Mattenauterna. Bra matrådspärmen. Montessorimaterial: källsortering. Tack för den fina responsen jag får på mina material.

Montessorimaterial: källsortering

Ett material som är mycket populärt nu är sorteringsmaterial olika kategorier.Jag är själv väldigt nöjd med den fina mallen och har valt att göra ett nytt sorteringsmaterial med samma mall. KällsorteringsmaterialVi har ett gemensamt ansvar gentemot miljön som vi måste ta på största allvar, därför tycker jag det är viktigt att även barnen får in ett miljötänkande i tidig ålder. Jag har tillverkat ett källsorteringsmaterial för barn där man sorterar bilder på skräp till olika soptunnor. Materialet består av 32 kort med bilder på skräp, (4 bilder till varje bricka) och 8 brickor med soptunnor till följande skräp:metallförpackningarpappersförpackningarmjuk och hårdplastförpackningarglasförpackningar färgat glasglasförpackningar ofärgat glasrestavfallmatavfalltidningar och returpapper Materialet är färgkodat.

Hoppas ni får användning av materialet!! Math is Fun - Homework Help. Experimentskafferiet. Vår fantastiska kropp. Synvillor, syn, optik, öga, optiska illutioner. Kroppen del 4, andningen och rösten. Kroppen del 2, skelett och muskler. Inspiration tema kroppen. Kroppen är ett fascinerande arbetsområde som brukar tilltala de flesta elever!

Inspiration tema kroppen

Här kommer en del material, inspiration och tips på aktiviteter om tema kroppen. Ur det centrala innehållet, Lgr 11. Celler. Kroppen del 1, cellen och kroppens utsida. Flicka. Pojke. Uppdrag kroppen: Hjärta, lungor och blodomlopp. Kroppen del 3 ,hjärtat och blodet. Kroppen: Hjärtat och blodomloppet. Maten & Kroppen - Intro. Film: Skurt om el - så funkar den - E.ON.

Sveriges grönaste TV-reporter Skurt har, särskilt under de senaste åren, ägnat sig åt viktiga programprojekt.

Film: Skurt om el - så funkar den - E.ON

Han anser att innehållet i de här filmerna är något av det allra viktigaste som han sysslat med. Det börjar med ett strömavbrott just före ishockeymatchen på TV och slutar med en lek om att spara el. Däremellan skildras hur elen tillverkas på sex olika sätt. Energikällornas plus och minus diskuteras och exempel ges på åtgärder för att den livsviktiga elen ska nå fram - i alla väder. Vattnets kretslopp. Atmosfären, moln och vindar. I luften finns även mycket små mängder av andra gaser såsom argon, koldioxid och neon.

Atmosfären, moln och vindar

Mängden fuktighet i luften är i allmänhet en halv till ett par procent. Luften runt jorden kallas för atmosfären. Atmosfären är indelad i olika skikt efter temperaturförhållanden. Luften blir tunnare ju högre upp i atmosfären man kommer, därför att man där inte har lika mycket luft ovanför sig som vid jordytan och för att gravitationen inte är lika stark på hög höjd, varför molekylerna i luften inte pressas ihop nedåt lika hårt som vid markytan.

På höga höjder måste man därför ta många fler andetag för att få i sig samma mängd syre. NRCF: Lekplatsfysik. Tyngdkraft. Fysikaliska Leksaker. Konkret och kreativ NO. Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska. Tycker ditt barn att det är tråkigt att träna på multiplikationstabellen och de andra räknesätten?

Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska.

Här hittar du massor av roliga länkar, till övningar och roliga mattespel! Klicka nedan på den blåfärgade texten för att komma till önskat område. Du och ditt barn kommer inte att bli besvikna! Det finns även lite länkar till spel och övningar om klockan. Matematik. Träna klockan. MattePortal - Matematikträning online. Human Body Education. Subtraktion: Växling i flera steg. Räknestrategier i addition.