background preloader

NO/teknik tips

Facebook Twitter

Teknik

Välkommen till Ingenjör Lundströms experimentverkstad ! Vattnets kretslopp och försurning (NO) Uppdrag kroppen: Hjärta, lungor och blodomlopp. Vattentema planering. Labba: Skumsläckaren - UR Skola. Kemikalendern Experiment: Gaser i luften. Kayos krita: Syre, luft och en svävande lykta. Inspiration tema kroppen. Kroppen är ett fascinerande arbetsområde som brukar tilltala de flesta elever!

Inspiration tema kroppen

Här kommer en del material, inspiration och tips på aktiviteter om tema kroppen. Ur det centrala innehållet, Lgr 11. Human Body Education. Konkret och kreativ NO. Fågelbildspel. LPP luft åk 1 3. Filmer om Kroppen. Leon kommer till Doktor Karin, där han får plocka isär ett plasthjärta för att få se hur det fungerar.

Filmer om Kroppen

Vi får också reda på hur man gör för att mäta att hjärtat mår bra. Doktor Karin berättar vad huden egentligen är bra för och vad som händer när det går hål på den. Experimentskafferiet. LPP NO kroppen 3.an ht 16 v. 2-7. Fysikaliska Leksaker. Evas vinterplåster - Smitta och Immunförsvaret. En cell-sam historia Komplett.

Doktor Karins stetoskop: Hjärtat - UR Skola. En fågelbok på nätet - fageln.se. DiNO – formativ bedömning i NO. Luft. I luften finns det massor med gasmolekyler som flyger runt.

Luft

Mest finns det av en gas som heter kväve. Nästan fyra femtedelar, 78 %, av luften består av kväve. Kväve varken smakar eller luktar. Den kemiska beteckningen är N, men kvävemolekylerna brukar sitta ihop två och två. 167042 1 102192 valkommen till staden. Body organs posters (SB6243) Narkoswebben - Film om matspjälkning. Miracle of life. Tema kroppen åk 3.