background preloader

Npf

Facebook Twitter

Om skolan. För många barn och ungdomar med adhd utgör skolgången en stor utmaning.

Om skolan

Redan i förskolan kan barnen ha svårt att finna sig till rätta, men i synnerhet skolans krav brukar vara svåra att klara av. Nedan har vi samlat dokument och länkar som du som förälder till ett barn med adhd kan ha nytta av för att påverka ditt barns skolsituation och få ett bra samarbete med skolan. Pedagogiska tips > Goda exempel - få det att funka för elever med NPF i skolan (pdf) En skrift med handfasta tips och råd om hur skolpersonal kan göra skolmiljön mer "adhd-vänlig" (framtaget av Riksförbundet Attention).

> Tipsbanken - tips vid arbete i skolan med barn i behov av extra anpassningar (provivus.se)Portal för pedagogisk personal som samlar tips, råd och idéer för at förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan personal och elever med olika former av svårigheter, bland annat adhd. Information för barn. Informationsida om psykiska sjukdomar. NPF- Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser som till exempel Aspergers syndrom som är ett autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och OCD som också kallas tvångssyndrom.

Informationsida om psykiska sjukdomar

Ibland kan man ha flera diagnoser på samma gång. En NPF syns inte utanpå, utan gemensamt för de olika diagnoserna är att hjärnan arbetar och fungerar på ett annorlunda sätt. Det är vanligt att om man har en NPF kan man också samtidigt ha dyslexi, dyskalkyli eller tal- och språkstörningar.Många med NPF kan hitta strategier som kompenserar för funktionsnedsättningen, andra kan behöva hjälp med att anpassa skola och arbetsplats utifrån sina förutsättningar. Hur stora svårigheterna blir beror mycket på omgivningens krav och förväntningar. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är svårigheter som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. Även relaterade tillstånd till exempel dyslexi och språkstörningar kan ses som neuropsykiatriska. Orsaker till NPF. Viktig pedagogisk info med handledning.

Repris och uppdatering av schemabrytande aktiviteter. Här kommer ett inlägg som jag skrev förra terminen alldeles innan sommarlovet men som är lika aktuellt nu när jullovet närmar sig, och även gissningsvis även till sommaren igen osv… ”Idag är det inte som vanligt hemma hos oss.

Repris och uppdatering av schemabrytande aktiviteter

Idag händer det en grej som kan kallas för schemabrytande aktivitet. För alla er som själva har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (hädanefter npf) eller kanske barn med npf i er närhet förstår säkert att idag är en utmaning för oss. Eller ja, mest för mig. Så här reagerar jag på en schemabrytande aktivitet (som jag som vuxen och alltså även själv varit delaktig i beslutande om ): ungefär fyra dagar innan idag började jag planera inför och tänka på idag (fast inte planera som i ett strukturerat sätt, utan mer att tankarna loopar om och om igen utan att riktigt få fäste i någonting som är konkret).jag blir tröttare och tröttare ju närmare den här dagen vi kommer på grund av den stress och oro som byggs upp inom mig.

Det var alltså på riktigt jobbigt idag. Så. Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn/elever med ADHD - Publicerat från Habilitering & Hälsa. ADHD at School: Resources for Teachers of ADD Children. Slide 1 of 6 Parents of children with attention deficit hyperactivity disorder (ADD/ADHD), is your child's teacher doing everything to support learning?

ADHD at School: Resources for Teachers of ADD Children

Teachers often dictate the success or failure of a child's education -- particularly if that child has attention deficit disorder. ADHD at School: Resources for Teachers of ADD Children. Slide 3 of 6 Some students with ADHD may need school accommodations.

ADHD at School: Resources for Teachers of ADD Children

Make sure they get them. Some accommodations can be as easy as monitoring the ADHD student's work and developing a plan to help him not fall behind and even accepting the occasional late assignment—this can give the student confidence and get her back on track. Other common accommodations include: extended time on tests, shortened assignments, instruction in note-taking, a notetaker, and segmented assignments for long-term projects (with separate due dates and grades). The Attention Deficit Disorder Association (ADDA) makes the following recommendations for accommodations: Reduce potential distractions. Use positive peer models. Prepare for transitions. Allow for movement. Let the children play. Next: Focus on Positive Relationships... Studiepaket NPF. Introduktion Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet.

Studiepaket NPF

Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i ditt arbetslag eller för egna studier. Studiepaketet är uppdelat i fem moment som består av filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor. Det kan användas för eget intresse eller tillsammans i en grupp. Autism uppleva annorlunda.