background preloader

NO

Facebook Twitter

Pedagogiskt Centrum. >Ladda hem.

Pedagogiskt Centrum

‪States of Matter: Basics‬ Skräckbeskedet om vår planet "Vi kan ha nått en point of no return” Nya materialet som hämmar bakterier - Uppsala. Det framgår av den första studien som undersökt effekten på bakterier av det nya superporösa materialet, som forskare vid Uppsala universitet upptäckte av en slump för drygt tre år sedan. – Våra resultat är mycket uppmuntrande.

Nya materialet som hämmar bakterier - Uppsala

De öppnar för många tillämpningar, inte minst eftersom de möjliggör att förhindra bakterietillväxt utan att använda antibiotika, säger Maria Strømme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Forskarna har i laboratoriexperiment undersökt hur några olika material, däribland Upsalite, påverkar tillväxten för hudbakterien Staphylococcus epidermidis. På huden brukar bakterien inte orsaka några besvär, men i andra delar av kroppen ger den ibland besvärliga infektioner. Den har även kopplats ihop med akne. I försöken var Upsalite och magnesiumoxid de enda material som så gott som helt lyckades stoppa bakteriernas tillväxt. Hela matsmältningsapparaten - Apoteket. Sök exempel åk 7 – 9 och gymnasiet. The Simpsons Homer Evolution. How Wolves Change Rivers.

Elements - Experiments in Character Design: Archive. Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman - IKEM. Från och med hösten 2011 gäller nya kursplaner för grundskolan.

Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman - IKEM

Jämfört med tidigare är det nu tydligare vad barn ska lära sig när det gäller kemi och annan naturvetenskap. Barnen ska tillägna sig ett naturvetenskapliga arbetssätt. De ska kunna göra praktiska undersökningar, designa experiment som är rättvisa, ställa hypoteser et cetera. Kemilektionerna för grundskolan togs fram med anledning av att det år 2011 var Kemins år och är inspirerade av de teman som användes under kemiåret, teman som ville göra det tydligt att kemin finns överallt och att det inom de mest skilda samhällsfunktioner behövs kemisk kunskap. How Wolves Change Rivers. Fjärilens livscykel i form av pasta. Bra flippar till NP i fysik 2016. Upload.

Bra flippar till NP i fysik 2016

Ice melting and evaporating - Stock Video Clip K001/0886. Öppna laborationer - öppna sinnen. Rovdjuren överlever – men ekosystemet kraschar. Rovdjurs förmåga att anpassa sig till nya byten kan få svåra konsekvenser för hela ekosystemet. – I värsta fall kan det leda till en ”utdöendekaskad”, där art efter art slås ut i en sorts dominoeffekt, säger David Gilljam, doktorand i teoretisk biologi som tillsammans med professor Bo Ebenman och fil.dr.

Rovdjuren överlever – men ekosystemet kraschar

Hologram Technology - HOLHO 4 Faces Pyramid demo. Device made from an old CD case transforms your mobile into 3D projector. Simple hack using household objects can turn your phone into a hologramTo build it you will need a CD case, some graph paper and a sharp knifePlace it on your smartphone screen while it plays specially made videosWatch a jellyfish swim floating above your phone or a fireworks display.

Device made from an old CD case transforms your mobile into 3D projector

Kunskapsnätet. Chemical Party. Morgan Freeman Narrates the Greatest Story of Our Generation. Sweden Solar System - Institutionen för astronomi. Obs!

Sweden Solar System - Institutionen för astronomi

För att navigera inom sidorna för Sweden Solar System, använd endast länkarna i denna spalt. In English Översikt över stationer Vägbeskrivningar och karta Nyheter. Vår droginformation på Youtube! Våra utbildningsfilmer om droger Vi har sysslat med inspirerande och motiverande droginformation för ungdomar och vuxna i över 20 år.

Vår droginformation på Youtube!

Över 650 000 har sett och hört våra populära drogföreläsningar. Här kan ni se några av våra kortfattade filmavsnitt om droger och alkohol. Föreläsaren, Alex Breeze, berättar på ett enkelt och lättsamt sätt i sju avsnitt om bl a: Varför tar man droger? Fotosyntes och cellandning (NO) Tom Lehrer's "The Elements" animated. Christmas Chemistry Projects and Topics. Sweden Academy.

Ekologiska fotavtryck - Lärarrum - Utbildning. För Årskurs 7-9 » Sätt spår i framtiden NU - att minska de ekologiska fotavtrycken Sätt spår i framtiden NU!

Ekologiska fotavtryck - Lärarrum - Utbildning

Är ett strukturerat och ämnesövergripande projekt för åk 7-9, där kunskap, motivation och handlingskompetens för hållbar utveckling står i centrum. Projektet eller temaarbetet innehåller ett historiskt perspektiv som underlättas av samarbete med hembygdsförening, museum eller naturskola. Ladda ner handledningen och låt undervisningen sätta spår i framtiden! Cosmonova: Universums hemligheter. Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd.

Här hittar du som lärare material som kan ge inspiration till arbetsområden som utmanar elevers tankar och idéer.

Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd

Undervisningsstödet är uppdelat ämnesvis och i årskursintervallerna 1-3, 4-6 och 7-9 och visar på en progression i både centralt innehåll såväl som i de förmågor som eleverna ska utveckla. Biologi: Vilken nytta har vi av naturen? Vilken nytta har vi av naturen? Är en samling förslag på övningar där eleverna genom sitt deltagande kan närma sig begreppet ekosystemtjänster. Hälsoprojekt med IKT. Att använda IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen kan vara ett redskap för dig som lärare för att ge eleverna möjligheter till ett fördjupat lärande och reellt inflytande över undervisningen.

Som alltid gäller det att utgå ifrån läroplanen och planera undervisningen noggrant. Det ger en bra utgångspunkt för att sedan använda IKT tillsammans med eleverna. Helena Kvarnsell är lärare på Björknässkolan i Nacka. Hon ger här ett exempel på hur hon har arbetat med IKT inom arbetsområdet Hälsa i biologi. Exemplet är från årskurs 8 men går att överföra till andra arbetsområden och andra åldersgrupper. The Known Universe by AMNH. En fantastisk kristallgrotta. Amazing natural phenomenon in the Dead Sea. Wolves Introduced To Park To Revitalize Ecosystem. George Monbiot calls it one of "the most exciting scientific findings in the past half century.

" That's a lofty statement, but one that he's willing to back up. The scientific finding that Monbiot is referring to is a 'trophic cascade,' in which the reintroduction (or removal) of the top predator of an ecosystem drastically changes said ecosystem in numerous ways. In 1995, wolves were reintroduced into Yellowstone National Park after having been absent for several decades. As a result, an incredible change was now underway. With wolves back on the scene, the deer population reduced. Below, you can hear Monbiot reiterate why this trophic cascade is so fascinating. Umeå Universitet - Resurscentrum för Kemi i Skolan. Ingredienser i läppcerat Bivax Bivax (livsmedelstillsats E901) användes tidigt för lädervård t ex i skokräm. Bivax användes även vid mumiefiering av egypterna. Vaxet avsöndras av honungsbin när de bygger väggar i vaxkakor.

RYMDSLOTTET. The Periodic Table of Videos - University of Nottingham. Earth-galaxies.jpg (JPEG Image, 896 × 5704 pixels) - Scaled (17%) IMAX: Cosmic Voyage HD pt 3/3. IMAX: Cosmic Voyage HD pt 2/3. IMAX: Cosmic Voyage HD pt 1/3. Cosmic Voyage (1080p) Pendulum Wave Demonstration. THE PHOTOSYNTHESIS SONG. Samtalskort. Fem små filmer om evolution: Avsnitt 1 (5) Det händer efter 60 stycken cigaretter. Näringskedjor och livscykler – dramatiskt värre! Hur kan man visa och samtidigt öva på att förstå begrepp som till exempel näringskedja, livscykel och vattnets kretslopp? Jo, man dramatiserar dem! Igår skrev jag att jag skulle prova ett lektionsupplägg jag hade hittat på Skolverkets hemsida (jag gjorde om det lite, så det passade oss) och idag fick eleverna pröva.

Det blev verkligen en lyckad lektion! Jag började med att skriva ordet ”Begreppsteater” på tavlan och så berättade jag kort om vad vi skulle göra. Sedan fick eleverna tänka en stund enskilt på vilka begrepp vi har jobbat med på NO-lektionerna. Innan vi började dramatisera, fick eleverna ge förslag på vilka förmågor vi tränar/använder under detta lektionspass. I stora drag gick lektionen till så här: Behöver jag säga att vi hade väldigt roligt samtidigt som vi fördjupade vår förståelse av biologiska begrepp? Förmågan att: samarbeta, ta ansvar, lösa problem, använda begrepp och förstå begrepp! Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Hans Rosling's Demographic Party Trick #1, with Bill Gates with subtitles. Ume Universitet - Resurscentrum f r Kemi i Skolan. Hur kan jag stötta NO-lärare att arbeta mer språkutvecklande?

Frågan dök upp på Facebook ikväll, ställd av Malin Runering, och jag ägnade lite tid åt att svara och tipsa om lite lästips och annat. Annika Sjödahl tyckte att svaret skulle passa bra som ett blogginlägg och det har hon självklart helt rätt i så här kommer det: Vilka språkliga krav ställer kunskapskraven? Ja, hur kan man stötta NO-lärare att arbeta språkutvecklande? Först och främst tror jag att man behöver sitta ner tillsammans och titta på vilka språkliga krav kunskapskraven ställer på våra elever. Och hur påverkar det vår undervisning? Skolverkets stödmaterial Skolverket har arbetat fram ett stödmaterial som handlar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och de delar som handlar om språkutvecklande arbetssätt inom naturvetenskapliga ämnen och teknik finns samlat på en och samma sida.

Planera språkutvecklande Att diskutera Skolverkets kommentarmaterial Få syn på språket är intressant att ha som "bokcirkel". Och med ett konkret exempel ur kursplanen i biologi: Skolverket : Vilken nytta har vi av naturen? Biologi, fysik, kemi och teknik. Tuggummitest.