background preloader

NO

Facebook Twitter

Speldatabas | Pedagogiskt Centrum. >Ladda hem Pedagogical and Didactical Centre created this game by commission from The Living History Forum, as a part of a three-game series about history, nationalism and reconciliation. The game is a classroom format role play where the participants play four different families in the Village.

The families have very different values and very strong opinions of each other based on events during the latest 100 years. During the game, the four families have to solve 3 different conflicts by voting. When using this game in an educational context, the village, families and conflicts can act as a metaphor for real-world events and conflicts, and the feelings and thoughts the students experienced during the game can help them understand some of the underlying mechanisms of human decision-making during long-term conflicts. Communication Empathy Language / English. ‪States of Matter: Basics

Skräckbeskedet om vår planet "Vi kan ha nått en point of no return” Nya materialet som hämmar bakterier - Uppsala. Det framgår av den första studien som undersökt effekten på bakterier av det nya superporösa materialet, som forskare vid Uppsala universitet upptäckte av en slump för drygt tre år sedan. – Våra resultat är mycket uppmuntrande.

De öppnar för många tillämpningar, inte minst eftersom de möjliggör att förhindra bakterietillväxt utan att använda antibiotika, säger Maria Strømme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Forskarna har i laboratoriexperiment undersökt hur några olika material, däribland Upsalite, påverkar tillväxten för hudbakterien Staphylococcus epidermidis. På huden brukar bakterien inte orsaka några besvär, men i andra delar av kroppen ger den ibland besvärliga infektioner. Den har även kopplats ihop med akne. I försöken var Upsalite och magnesiumoxid de enda material som så gott som helt lyckades stoppa bakteriernas tillväxt. Hela matsmältningsapparaten - Apoteket. Sök exempel åk 7 – 9 och gymnasiet. The Simpsons Homer Evolution.

How Wolves Change Rivers. Elements - Experiments in Character Design: Archive. Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman - IKEM. Från och med hösten 2011 gäller nya kursplaner för grundskolan. Jämfört med tidigare är det nu tydligare vad barn ska lära sig när det gäller kemi och annan naturvetenskap.

Barnen ska tillägna sig ett naturvetenskapliga arbetssätt. De ska kunna göra praktiska undersökningar, designa experiment som är rättvisa, ställa hypoteser et cetera. Kemilektionerna för grundskolan togs fram med anledning av att det år 2011 var Kemins år och är inspirerade av de teman som användes under kemiåret, teman som ville göra det tydligt att kemin finns överallt och att det inom de mest skilda samhällsfunktioner behövs kemisk kunskap. Huvudexperimenten i Kemilektioner för grundskolan är valda för att passa till årskurserna 4-6.

Till varje avsnitt finns även förförståelseexperiment som tar upp de moment som gäller för årskurser 1-3. How Wolves Change Rivers. Fjärilens livscykel i form av pasta. Bra flippar till NP i fysik 2016. Upload Micael Lindqvist Loading... Working... ► Play all Bra flippar till NP i fysik 2016 Micael Lindqvist20 videosNo viewsUpdated today Play all Sign in to YouTube Sign in History Sign in to add this to Watch Later Add to Loading playlists... Ice melting and evaporating - Stock Video Clip K001/0886. Credit: ANIMATE4.COM/SCIENCE PHOTO LIBRARY Caption: Animation of ice melting into liquid water, and then turning into vapour. At the start, the ice exists in a regular hexagonal crystal lattice, with the hydrogen atoms (white) on each water molecule forming hydrogen bonds (blue lines) with an adjacent oxygen atom. This regular arrangement makes ice occupy a larger volume than liquid water.

After a pulse of heat (red), the lattice breaks down, as the molecules gain enough energy to disrupt the hydrogen bonding, forming liquid water. After another pulse of heat, the molecules gain enough energy to leave the liquid state altogether, escaping as water vapour, a process called evaporation. Release details: Model release not required. Licence fees: A licence fee will be charged for any media (low or high resolution) used in your project. Öppna laborationer - öppna sinnen. Rovdjuren överlever – men ekosystemet kraschar. Rovdjurs förmåga att anpassa sig till nya byten kan få svåra konsekvenser för hela ekosystemet. – I värsta fall kan det leda till en ”utdöendekaskad”, där art efter art slås ut i en sorts dominoeffekt, säger David Gilljam, doktorand i teoretisk biologi som tillsammans med professor Bo Ebenman och fil.dr. Alva Curtsdotter publicerar en ny studie i tidskriften Nature Communications. Genom att arbeta med både verkliga och datorgenererade näringsvävar visar forskarna hur rovdjur med förmåga att överleva genom effektivt utnyttjade av nya bytesdjur, långsiktig kan få negativa konsekvenser för hela ekosystemet.

Valfångsten förstörde basen för havsdjuren Ett dramatiskt exempel på det är stillahavskustens späckhuggare, vars huvudsakliga byte var nyfödda valkalvar. Det lättade på trycket för utterns favoritföda sjöborrarna, vilka då betade ner de tångbälten som varit barnkammare för många fiskarter och marina smådjur. – Tänk ett rep som består av ett antal tvinnade fibrer. Hologram Technology - HOLHO 4 Faces Pyramid demo. Device made from an old CD case transforms your mobile into 3D projector. Simple hack using household objects can turn your phone into a hologramTo build it you will need a CD case, some graph paper and a sharp knifePlace it on your smartphone screen while it plays specially made videosWatch a jellyfish swim floating above your phone or a fireworks display By Jack Millner For Mailonline Published: 10:50 GMT, 3 August 2015 | Updated: 11:27 GMT, 3 August 2015 Holographic displays have been a common feature in science fiction movies, but experiencing them in real life requires expensive equipment.

Now, with the help of the front of an old CD case and a few bits of sticky tape, you can turn your smartphone into a hologram projector on your living room table for just a few pennies. A video demonstrating the hack reveals fluorescent jellyfish seemingly hovering in mid-air and a butterfly flapping its wings. Scroll down for video Turn your smartphone into a hologram projector using an old CD case and a few bits of tape. The way it works is deceptively simple. Sarahs fysik | Kunskapsnätet. Chemical Party. Morgan Freeman Narrates the Greatest Story of Our Generation. Sweden Solar System - Institutionen för astronomi. Obs! För att navigera inom sidorna för Sweden Solar System, använd endast länkarna i denna spalt. In English Översikt över stationer Vägbeskrivningar och karta Nyheter Stationer Solen Globen, Stockholm Diameter: 71 m (solskivan) + koronan (solens yttre atmosfär) Bild: Ludvig Ehrenstråhle The Globe Arena, "Globen" i Stockholm är världens största sfäriska byggnad och representerar Solen i SSS.

Upp Merkurius Stockholms stadsmuseum, Slussen Diameter: 25 cm Avstånd från Globen: 2,9 km Bild: Annah Wirgén Konstnären Peter Varhelyi gestaltade Merkurius med nedsänkta kratrar (t ex kratern Strindberg) och symboler i sockeln, t ex för Merkuriusbanan, som vrider sig långsamt - en viktig bekräftelse av Einsteins relativitetsteori. Venus Diameter: 62 cm Avstånd från Globen: 5,5 km Foto: Gösta Gahm En ny modell av Venus har ersatt den som tidigare stals vid Kungl.

Bild: Paul Schlyter En modell av Venus utförd vid Liljevalchs konstverkstad finns på på Observatoriemuseet, Stockholm. Jorden/månen Mars Jupiter Saturnus Eris. Vår droginformation på Youtube! | droginformation.nu. Våra utbildningsfilmer om droger Vi har sysslat med inspirerande och motiverande droginformation för ungdomar och vuxna i över 20 år. Över 650 000 har sett och hört våra populära drogföreläsningar. Här kan ni se några av våra kortfattade filmavsnitt om droger och alkohol. Föreläsaren, Alex Breeze, berättar på ett enkelt och lättsamt sätt i sju avsnitt om bl a: Varför tar man droger? Information är lättsam, lätt att förstå och utan krångligt komplicerat språk. Filmerna lämpar sig därför för ungdomar och vuxna som vill ha lite mer kunskap om droger och dess konsekvenser. Se dessa filmer och lär dig mer om problematikerna kring droger. Avsnitt 1 – Varför tar man droger? Hjälp dina medmänniskor! Tolkad version Avsnitt 2 – Vad är resultatet av ett drogmissbruk?

Avsnitt 3 – Vad är ett fysiskt beroende av droger? Avsnitt 4 – Vad är ett mentalt beroende av droger? Avsnitt 5 – Varför är droger ett gift? Avsnitt 6 – Hur påverkas vår tankeverksamhet av droger? Avsnitt 7 – Mål i livet. Fotosyntes och cellandning (NO) Tom Lehrer's "The Elements" animated. Christmas Chemistry Projects and Topics. Sweden Academy. Ekologiska fotavtryck - Lärarrum - Utbildning. För Årskurs 7-9 » Sätt spår i framtiden NU - att minska de ekologiska fotavtrycken Sätt spår i framtiden NU! Är ett strukturerat och ämnesövergripande projekt för åk 7-9, där kunskap, motivation och handlingskompetens för hållbar utveckling står i centrum. Projektet eller temaarbetet innehåller ett historiskt perspektiv som underlättas av samarbete med hembygdsförening, museum eller naturskola. Ladda ner handledningen och låt undervisningen sätta spår i framtiden! För Årskurs F-6, 7-9 och Gymnasiet Mat på hållbar väg - om mat och hållbar utveckling Et utbildningsmaterial om mat och hållbar utveckling.

Konsumtion på hållbar väg - om skor, datorer och kaffe m m Bli en del av Spaningsstyrkan SPN som undersöker hur det egentligen ser ut i konsumtionssamhället. Vatten på hållbar väg - om livsstil och vatten Varje dag påverkar vi sötvattensresurserna, till och med i valet av jeans och olika maträtter. En levande planet - läromedel för en hållbar utveckling. Cosmonova: Universums hemligheter.

Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd. Här hittar du som lärare material som kan ge inspiration till arbetsområden som utmanar elevers tankar och idéer. Undervisningsstödet är uppdelat ämnesvis och i årskursintervallerna 1-3, 4-6 och 7-9 och visar på en progression i både centralt innehåll såväl som i de förmågor som eleverna ska utveckla. Biologi: Vilken nytta har vi av naturen? Vilken nytta har vi av naturen?

Är en samling förslag på övningar där eleverna genom sitt deltagande kan närma sig begreppet ekosystemtjänster. Här beskrivs en undervisning där elever får lära sig att använda begreppet för att diskutera de ekologiska aspekterna på hållbar utveckling. Vilken nytta har vi av naturen? Fysik: Hitta regler Hitta regler är en samling förslag på övningar i fysik som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse. Hitta regler Kemi: Matens kemi Matens kemi är ett förslag på hur ett arbetsområde kan organiseras. Matens kemi Teknik: Tekniska lösningar i vardagen Tekniska lösningar i vardagen. Hälsoprojekt med IKT. Att använda IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen kan vara ett redskap för dig som lärare för att ge eleverna möjligheter till ett fördjupat lärande och reellt inflytande över undervisningen.

Som alltid gäller det att utgå ifrån läroplanen och planera undervisningen noggrant. Det ger en bra utgångspunkt för att sedan använda IKT tillsammans med eleverna. Helena Kvarnsell är lärare på Björknässkolan i Nacka. Hon ger här ett exempel på hur hon har arbetat med IKT inom arbetsområdet Hälsa i biologi. Exemplet är från årskurs 8 men går att överföra till andra arbetsområden och andra åldersgrupper.

Planering för hälsolaboration Eleverna skulle planera och genomföra en laboration som gick ut på att leva ett hälsosammare liv under en vecka. Planering för hälsolaboration (202 kB) Planering för uppgiften podradio Eleverna fick i uppgift att, med hjälp av digitala verktyg, skapa ett radioprogram där de pratade om hälsa med sina gruppkompisar. Så planerade vi arbetsområdet. The Known Universe by AMNH. En fantastisk kristallgrotta.

Amazing natural phenomenon in the Dead Sea. Wolves Introduced To Park To Revitalize Ecosystem. George Monbiot calls it one of "the most exciting scientific findings in the past half century. " That's a lofty statement, but one that he's willing to back up. The scientific finding that Monbiot is referring to is a 'trophic cascade,' in which the reintroduction (or removal) of the top predator of an ecosystem drastically changes said ecosystem in numerous ways.

In 1995, wolves were reintroduced into Yellowstone National Park after having been absent for several decades. As a result, an incredible change was now underway. With wolves back on the scene, the deer population reduced. Below, you can hear Monbiot reiterate why this trophic cascade is so fascinating. Umeå Universitet - Resurscentrum för Kemi i Skolan. Ingredienser i läppcerat Bivax Bivax (livsmedelstillsats E901) användes tidigt för lädervård t ex i skokräm.

Bivax användes även vid mumiefiering av egypterna. Vaxet avsöndras av honungsbin när de bygger väggar i vaxkakor. Man får fram vaxet när honung centrifugeras. Det vattentvättas sedan och smälts om med hett vatten. Vaxet bleks ibland med väteperoxid men man kan även bleka det själv i solen. Bivax är en blandning av växtvax, pollen och sekret från biet. Bivax kan förvaras hur länge som helst i rumstemperatur men om man inte vill att det ska blekna bör det förvaras mörkt. Sesamolja Sesamoljan är den tidigast beskrivna oljan. Sesamfröna som innehåller runt 50 % olja blötläggs för att lösa upp färgämnet, varefter det krossas och kallpressas. Enkelomättade 40 % (oljesyra, ricinoljesyra och eurukasyra ) fleromättade 44 % (linolsyra och linolensyra) Sesamoljan är en ovanligt stabil olja pga sitt innehåll av oljesyra samt av en fenollik substans kallad sesamol. Pepparmyntolja Historik. RYMDSLOTTET. The Periodic Table of Videos - University of Nottingham.

Earth-galaxies.jpg (JPEG Image, 896 × 5704 pixels) - Scaled (17%) IMAX: Cosmic Voyage HD pt 3/3. IMAX: Cosmic Voyage HD pt 2/3. IMAX: Cosmic Voyage HD pt 1/3. Cosmic Voyage (1080p) Pendulum Wave Demonstration. THE PHOTOSYNTHESIS SONG. Samtalskort. Fem små filmer om evolution: Avsnitt 1 (5) Det händer efter 60 stycken cigaretter | Hälsa. Näringskedjor och livscykler – dramatiskt värre! Hur kan man visa och samtidigt öva på att förstå begrepp som till exempel näringskedja, livscykel och vattnets kretslopp?

Jo, man dramatiserar dem! Igår skrev jag att jag skulle prova ett lektionsupplägg jag hade hittat på Skolverkets hemsida (jag gjorde om det lite, så det passade oss) och idag fick eleverna pröva. Det blev verkligen en lyckad lektion! Jag började med att skriva ordet ”Begreppsteater” på tavlan och så berättade jag kort om vad vi skulle göra. Sedan fick eleverna tänka en stund enskilt på vilka begrepp vi har jobbat med på NO-lektionerna. Sedan fick de prata i par och sedan skrev jag upp deras förslag på tavlan (E-P-A). Innan vi började dramatisera, fick eleverna ge förslag på vilka förmågor vi tränar/använder under detta lektionspass.

I stora drag gick lektionen till så här: Behöver jag säga att vi hade väldigt roligt samtidigt som vi fördjupade vår förståelse av biologiska begrepp? Förmågan att: samarbeta, ta ansvar, lösa problem, använda begrepp och förstå begrepp! Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Hans Rosling's Demographic Party Trick #1, with Bill Gates with subtitles | Amara. Ume Universitet - Resurscentrum f r Kemi i Skolan. Hur kan jag stötta NO-lärare att arbeta mer språkutvecklande? Skolverket : Vilken nytta har vi av naturen? Biologi, fysik, kemi och teknik. Tuggummitest.