background preloader

Avaluació Competencial

Facebook Twitter

Rutines de pensament - La destral pedagògica. Tresor de Recursos. Pautes per fer una base orientacio amb alumnat. Ateneu - Materials i recursos per a la formació - Departament d'Ensenyament - Descripció general Els canvis curriculars importants es concreten en canvis en l'avaluació.

Ateneu - Materials i recursos per a la formació - Departament d'Ensenyament -

Si no canvia l'avaluació, difícilment canviarà res. Per tant, una visió competencial de l'aprenentatge comporta canviar què, com, quan i per què s'avalua. En un currículum centrat en l'aprenentatge de l'alumnat, com és el currículum plantejat per competències, l'avaluació ha de ser formativa també -i sobretot- per a l'aprenent, que ha de ser capaç d'autoregular-se per ser conscient del que ha après, del que li queda per aprendre i del que pot usar per seguir aprenent. Objectius Conèixer les principals novetats de la nova Ordre d'avaluació. Lectura prèvia Com a lectura prèvia d'aquest mòdul, us proposem un article elaborat per la Dra.Jane Jones del King’s College London, que és especialista en l'ús de l'avaluació per a la millora dels aprenentatges.

L'avaluació formativa es basa en un enfocament que dóna suport als estudiants per aprendre millor i ser més bons aprenents. Idees clau Pràctica 3. Avaluaci-formativa_-qu-hi-ha-de-nou. Infografia 17. L’avaluació al servei de l’aprenentatge (Ismael Palacín) Ens resulta difícil d’imaginar una escola sense exàmens i notes.

L’avaluació al servei de l’aprenentatge (Ismael Palacín)

Tot i que només són dues eines al servei de l’aprenentatge, a vegades sembla que la principal finalitat de l’escolaritat consisteixi a superar avaluacions que permetin obtenir el títol corresponent. Els alumnes esperen que els docents els recompensin en forma de “notables” o “excel·lents” i alguns creuen que si els alumnes no temessin suspendre no s’esforçarien de la mateixa manera. Al món d’avui cada vegada veurem més avaluacions per millorar l’educació, i ja no només dels alumnes sinó també dels centres, dels mestres i del sistema. Ens hem de preguntar quin tipus d’avaluació serveix realment per millorar l’aprenentatge de l’alumne i el seu esforç i compromís actiu. L’avaluació és molt poderosa: qui controla què s’avalua acaba controlant quines prioritats té el mestre i quins esforços incentivem en l’alumne.

La primera fita de millora és en els usos que fem dels exàmens. El risc de la substitució No cal inventar res nou. Rutines i destreses de pensament - La destral pedagògica. Taller de rúbricas en moodle como calificación avanzada. Avaluar per aprendre.

CIFE Formació. Olga Pedragosa. Febrer 2016

Itemsliberadoseducacionsecundaria. Itemsliberadoseducacionprimaria-1. PLANTILLA PARA LA APLICACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL AULA. InicioInstituto Nacional de Evaluación Educativa. Recursos didácticos PISA liberados de Lengua y Matemáticas para usar en el aula.

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) organismo responsable de la evaluación del sistema educativo en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha elaborado y puesto a disposición de los docentes, para su aplicación como recurso didáctico en aulas de Secundaria, dos web específicas que recopilan los estímulos PISA liberados de Matemáticas y Comprensión Lectora.

Recursos didácticos PISA liberados de Lengua y Matemáticas para usar en el aula

Sendas aplicaciones web fueron presentadas en el marco del "Seminario: Presentación de ítems liberados de PISA, TIMSS y PIRLS: Marco teórico, elaboración y aprovechamiento didáctico. Comillas (Cantabria)" donde también se ofreció orientaciones para el aprovechamiento didáctico de los mismos e información sobre el proceso de elaboración de dichos estímulos. Proyecto Descartes - Formación y Evaluación Competencial. Esta web recoge objetos de aprendizaje interactivos cuyo objetivo es la formación y evaluación competencial.

Proyecto Descartes - Formación y Evaluación Competencial

Sus contenidos se basan en las unidades liberadas de PISA, en las de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico de diferentes Comunidades autónomas españolas de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 y a las pruebas de Evaluación de diagnóstico establecidas por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013. Aunque el objetivo inicial y único de dichas unidades es la evaluación también pueden usarse en el contexto formativo, pero con una gran limitación causada por el hecho de ser estáticas, es decir, constan de un planteamiento, enunciado, preguntas y datos que son fijos.

Consecuentemente, una vez que el alumnado conoce la respuesta, éste no puede reutilizar dicha unidad para aprender, pues sería abordar una mera reproducción.