background preloader

Källkritik

Facebook Twitter

Källövningar. Här samlar jag olika källövningar som kan användas i historiekurser. Vad kan vi veta om Caesars sexliv? Svenska uppslagsböcker om afrikaner Nazismens tankar Mänskliga rättigheter i historien Kinesisk filosofi Att vara kvinna i det kejserliga Kina Kvinnosyn i Handynastins Kina Kommentera E-postadressen publiceras inte. Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. En historiebok på internet. : An unexpected error has occurred. John Hron - Om mobbning, nazism och civilkurage. Syfte Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. /…/ Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Lgr 11, sid 7) Läraren reflekterar om sammanhanget Riktigt bra dokumentärer är guld värda för en lärare. Om föräldraskap, utanförskap och gemenskap Vi lyssnar först på dokumentärens första del om John Hron (tid 2:45-25:05).

Varför blev Peter skinhead egentligen? Välj valfritt ämne/fråga som du antingen tycker lika eller olika som dina föräldrar. Därefter lyssnar vi på mittendelen av dokumentären (tid 37:09-53:20). Under misshandeln lyckades John ta sig loss och simmade ut till mitten av sjön. LGR 11 Förmåga. You searched for frida | Based on a True Story. UR Play Partiska röster Källkritik. Källkritisk granskning och värdering av källor: stödfrågor till text 2. MIK. På Gunnesboskolan har vi tagit fram en lokal handlingsplan för hur vi vill samarbeta kring elevernas medie- och informationskunnighet. Olika klasser och pedagoger har olika förutsättningar, och vi vill kunna vara flexibla i hur vi använder planen. Hellre än att fastslå exakt i vilken årskurs ett visst moment ska tränas på, har vi därför satt en startpunkt för när vi tidigast börjar arbeta med momentet i fråga. För en beskrivning av hur vi jobbade fram MIK-planen, klicka här.

Ett exempel på hur vi arbetar med källkritik på högstadiet - Skolverkets film! I åk 8 och 9 har jag och lärarna i SO, svenska, engelska och bild tagit fram ett större arbetsområde om medier och källgranskning i åk 8 och 9. Källkritik för elever i årskurs 7–9. Här kan du läsa mer om arbetet på Gunnesboskolan.Gunnesboskolans handlingsplan för medie- och informationskunnighet och arbetssätt, Gunnesboskolans skolbibliotek I den här artikeln finns exempel på hur ni kan arbeta med källkritik i text, bild och musik.

Källkritik för text, bild och musik Två lärare berättar om hur de använder ett digitalt forum när klassen ska diskutera känsliga frågor.Tillsammans för värdegrunden, tidningen Alfa nr 2/2015, 31 mars 2015 Hur arbetar ni med källkritik? Diskutera: Utgå från filmen Källkritik för årskurs 7–9 i samarbete med bibliotekarie. Har ni liknande samarbete med en bibliotekarie och hur är samarbetet organiserat? Utgå från artikeln Tillsammans för värdegrunden. Hur ser ni på att använda digitala forum för att diskutera aktuella ämnen som engagerar eleverna? Utgå från artikeln Källkritik för text, bild och musik Hur ser ni på att göra elevers nyhetskonsumtion via sociala medier till en utgångspunkt för diskussioner om källkritik?

Källkritik i fokus Kartlägg: Bella loggar in - Fake news. Sökkritik. Lektionens syfte Syftet med lektionen är att få eleverna att reflektera över vilka söktjänster de använder och hur presentationen av informationen de får påverkar bilden av verkligheten. Lektionen tar sin utgångspunkt i Googles söktjänst, eftersom 95 procent av alla svenskar använder den söktjänsten. Förberedelser Du som lärare bör ha gått igenom övningarna som handlar om Google – här finns frågorna och svaren till övningen (pdf). I presentationen nedan får du också en kort introduktion till några av de vanligaste söktjänsterna, hur de presenterar sig själva och hur Wikipedia presenterar dem. Genomförande Gör en enkel förfrågan i klassen om vilka som använder vilka söktjänster. Förslag på fördjupning Eleverna kan arbeta vidare med sin förståelse för sökningar och algoritmers betydelse i lektionen Undersök och diskutera algoritmer.

Digitala lektioner Ämnesområde: Digital källkritik och Årskurs: Åk 7-9. Klassiska fotobluffar och bildmanipulation. Moderskeppet Moderskeppet ger dig ny kunskap och hjälper till med problem i foto, design, webb och video. Allt är skapat med stor pedagogisk omtanke och erfarenhet.Mer om oss Kontakta oss Vi finns i Jönköping.

Vi finns där internet finns. Undervisning larande nr11 2014. Källkritik för årskurs 7-9 - 1. Starta. Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen. Det är också en nödvändig kompetens som medborgare i ett digitaliserat samhälle. Lärarens utmaning är att ge eleverna de verktyg som de behöver för att utveckla sin källkritiska förmåga. Det här materialet ger dig inspiration till samtal om källor med elever i årskurs 7-9. Målgrupp: Lärare i årskurs 7-9 och skolbibliotekarier Sju timmar om källkritik för årskurs 7-9 Upplägget av arbetet och andra praktiska uppgifter hittar ni här: Sju timmar om... Vad säger styrdokumenten? Läroplanerna understryker att eleverna ska kunna orientera sig in en komplex verklighet, med snabbt informationsflöde och förändringstakt. Kritiskt tänkande och förhållningssätt uttrycks i flera ämnens syften och i det centrala innehållet i kurs- och ämnesplaner.

Vad säger undersökningar och forskning? It-användning och it-kompetens i skolan (2015) Skolinspektionen har granskat SO-undervisningen i årskurs 7-9. Nyahot. Kallkritik pa Internet. Lukas Moodyssons och Stefan Jarls film stoppas. Stefan Jarls och Lukas Moodyssons dokumentär "Terrorister - en film om dom dömda" stoppas för vidare spridning. - Det känns väldigt tråkigt, säger Moodysson. Foto: MAGNUS WENNMAN Jarl och Moodysson. I juni hade Lukas Moodyssons och Stefan Jarls kontroversiella dokumentär om Göteborgskravallerna vid EU-toppmötet 2001 premiär. I filmen intervjuas demonstranter som dömts till fängelse.

Jarls och Moodyssons målsättning var att ge de unga aktivisterna utrymme i samhällsdebatten och chansen att framföra sin sida av saken - oemotsagda. Men nu stoppas filmen. Det nuvarande kontraktet omfattar bara visning på Folkets Bio. Visas inte på tv Om "Terrorister" ska visas internationellt, eller på tv, måste kontraktet utökas. Och det motsätter sig en av de medverkande. - Det beror helt och hållet på personliga orsaker från personens sida och vi respekterar det, även om det känns väldigt tråkigt, säger Lukas Moodysson. "Vi är ledsna" - Jag och Stefan är ledsna över det här. Linda Hjertén. Terrorists.The kids they sentenced 1/9. GR Utbildning / EU-kravallerna i Göteborg, Del 1 av 3 : Den första sanningen. Scener från Avenyn för fem år sen. Poster. Plansch. Lilla Viralgranskaren. Eu-kravallerna i Göteborg: Den första sanningen.