background preloader

Undervisningen - ideer

Facebook Twitter

DATORN i UTBILDNINGEN. Daniel Sandin gymnasielärare i svenska Formativ bedömning och modern informationsteknik i symbios Grammatik - ja tack!

DATORN i UTBILDNINGEN

Eleverna brukar sanningen att säga inte vara sådär superentusiastiska när grammatik kommer på tal – det vet varje svensklärare. Själva begreppet är negativt laddat och eleverna brukar reagera instinktivt: de utgår från att nu kommer man att ägna sig åt något som förvisso kan vara nyttigt, men ack så tråkigt och jobbigt.

Och det är naturligtvis ingen bra utgångspunkt för lärande – det vet varje lärare. Men grammatiken ska behandlas i svenskämnet, inget tvivel råder därom. Syftet med denna artikel är att beskriva ett möjligt upplägg av grammatikundervisningen i svenska som har visat sig fungera väl, och som kombinerar de möjligheter som informationsteknik erbjuder med några av de slutsatser som man har dragit inom modern undervisningsforskning. Egna texter När det är dags för grammatikundervisning i svenska på gymnasiet så har eleverna redan skrivit en hel del texter.

Poetic Devices Activities. CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.4 – Interpret words and phrases as they are used in a text, including determining technical, connotative, and figurative meanings, and analyze how specific word choices shape meaning or tone.CCSS.ELA-Literacy.CCRA.L.5 – Demonstrate understanding of figurative language, word relationships, and nuances in word meanings.

Poetic Devices Activities

ELA Standards: Literature ELA Standards: Language View SourceCommon Core Lesson and Unit PlansUnderstanding Common Core State Standards. Våga vara pluggis: Backa tiden. Untitled. The 8 Minutes That Matter Most. I am an English teacher, so my ears perk up when writers talk about their process.

The 8 Minutes That Matter Most

I've found the advice handy for lesson planning, too. That's because both writing and planning deal with craft. In writing, you want your audience to be absorbed. You want them to care about your characters. You want them be delighted by the suspense. John Irving, the author of The Cider House Rules, begins with his last sentence: I write the last line, and then I write the line before that. That is the crux of lesson planning right there -- endings and beginnings. 138 Influences Related To Achievement - Hattie effect size list. John Hattie developed a way of ranking various influences in different meta-analyses related to learning and achievement according to their effect sizes.

138 Influences Related To Achievement - Hattie effect size list

In his ground-breaking study “Visible Learning” he ranked 138 influences that are related to learning outcomes from very positive effects to very negative effects. Hattie found that the average effect size of all the interventions he studied was 0.40. Therefore he decided to judge the success of influences relative to this ‘hinge point’, in order to find an answer to the question “What works best in education?”

Hattie studied six areas that contribute to learning: the student, the home, the school, the curricula, the teacher, and teaching and learning approaches. But Hattie did not only provide a list of the relative effects of different influences on student achievement. Below you can find an updated version of our first visualization of effect sizes related to student achievement. KUNSKAPSKOLL Svenska 1 - Documentos de Google. Www.skolinspektionen.se/Documents/vagledning/vanliga-brister/observationsschema-v-08.pdf.

Christer_X.pdf. Slarva inte med instruktionerna! Slarva inte med instruktionerna! - Två pedagoger - ett klassrum. Tydlighet med målen en balansgång. Vad ska man som lärare tänka på, utifrån din forskning, gällande formativ bedömning?

Tydlighet med målen en balansgång

- Att formativ bedömning innebär ett annat sätt att tänka och arbeta, där man som lärare försöker ge alla elever så goda förutsättningar som möjligt för att lära och utvecklas. - För att kunna arbeta med formativ bedömning måste man som lärare bli medveten om hur man själv arbetar med bedömning och varför man gör på ett visst sätt. Detta för att ha möjlighet att upptäcka och förändra sätt att arbeta som inte gynnar elevernas lärande. Ger man till exempel alla elever förutsättningar att klara uppgifterna genom stöd, återkoppling, etc. - eller vill man att vissa ska klara dem och andra inte?

Internationell forskning visar att goda ämnesdidaktiska kunskaper är en viktig faktor för att den formativa bedömningen ska bli verkningsfull. Matrisanvändandet tycks vara utbrett i samband med det formativa bedömandet. . - De möjligheter man kan se med matriser är till exempel att: 1. 6 Texttyper inför NP ifylld mall. 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv. Den här veckan har jag följt elever på högstadiet under två heldagar.

20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv

En dag följde jag en klass och en annan dag följde jag en annan klass. De lektioner där eleverna har haft eget arbete har jag gjort samma uppgifter som eleverna gjort (i de ämnen där detta varit möjligt – jag har inte gjort det på språkvalslektioner där jag inte kunnat språket eleverna läst). I de fall där eleverna jobbat två och två eller i grupper har jag gjort motsvarande uppgifter själv. Jag följde eleverna enligt deras schema. Mina raster var exakt desamma som elevernas, min lunch densamma som elevernas osv. Totalt deltog jag under tio lektioner under dessa två dagar, fördelat på sex lektioner ena dagen och fyra lektioner den andra dagen. Nedan följer 20 reflektioner som jag gjort under dessa två dagar Reflektion 1: Klasser kan vara väldigt olika. Det går inte som lärare att tro att man kan göra exakt lika i två olika klasser. Reflektion 2: Att sitta still hela tiden är mycket jobbigare än man tror!