background preloader

Undervisningen - ideer

Facebook Twitter

Rosenshine. I väntan på en frälsare - OBS. Ni minns väl HAL?

I väntan på en frälsare - OBS

Skeppsdatorn i filmen 2001, Stanley Kubricks ikoniska rymdfilm från slutet av sextiotalet. Skeppsdatorn som på grund av tvetydiga instruktioner drabbades av något som närmast kan liknas vid ett nervsammanbrott och började ta livet av besättningen ombord på rymdskeppet Discovery. Sällan har väl samspelet mellan människa och teknik gestaltats på samma gastkramande sätt. 2001 är en psykologisk thriller med tekniken - maskinen - som psykotisk mördare. Stanley Kubrick skrev manuset till filmen tillsammans med den legendariske science fiction-författaren Arthur C.

Clark. Ett drygt decennium senare, 1982, gick en lika ikonisk framtidskildring upp på biograferna i USA. Temat var egentligen detsamma som i 2001 - artificiell intelligens, maskiner som får liv och känslor, den allt oklarare gränsen mellan människa och teknik - men stämningen var en annan. 5 things every new (secondary) teacher should know about reading. Reading’s a funny old business.

5 things every new (secondary) teacher should know about reading

Generally, secondary school teachers expect kids to come with a pre-loaded reading module. If they have it, all well and good. If they don’t, we’re stuffed. 13 Short Stories for Engaging Secondary Students & Teaching Literary Elements - The Literary Maven. DATORN i UTBILDNINGEN. Daniel Sandin gymnasielärare i svenska Formativ bedömning och modern informationsteknik i symbios Grammatik - ja tack!

DATORN i UTBILDNINGEN

Eleverna brukar sanningen att säga inte vara sådär superentusiastiska när grammatik kommer på tal – det vet varje svensklärare. Själva begreppet är negativt laddat och eleverna brukar reagera instinktivt: de utgår från att nu kommer man att ägna sig åt något som förvisso kan vara nyttigt, men ack så tråkigt och jobbigt. Och det är naturligtvis ingen bra utgångspunkt för lärande – det vet varje lärare. Men grammatiken ska behandlas i svenskämnet, inget tvivel råder därom. Syftet med denna artikel är att beskriva ett möjligt upplägg av grammatikundervisningen i svenska som har visat sig fungera väl, och som kombinerar de möjligheter som informationsteknik erbjuder med några av de slutsatser som man har dragit inom modern undervisningsforskning.

Poetic Devices Activities. CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.4 – Interpret words and phrases as they are used in a text, including determining technical, connotative, and figurative meanings, and analyze how specific word choices shape meaning or tone.CCSS.ELA-Literacy.CCRA.L.5 – Demonstrate understanding of figurative language, word relationships, and nuances in word meanings.

Poetic Devices Activities

ELA Standards: Literature ELA Standards: Language. Våga vara pluggis: Backa tiden. Untitled. The 8 Minutes That Matter Most. I am an English teacher, so my ears perk up when writers talk about their process.

The 8 Minutes That Matter Most

I've found the advice handy for lesson planning, too. That's because both writing and planning deal with craft. In writing, you want your audience to be absorbed. You want them to care about your characters. You want them be delighted by the suspense. 138 Influences Related To Achievement - Hattie effect size list. John Hattie developed a way of synthesizing various influences in different meta-analyses according to their effect size (Cohen’s d). In his ground-breaking study “Visible Learning” he ranked 138 influences that are related to learning outcomes from very positive effects to very negative effects. Hattie found that the average effect size of all the interventions he studied was 0.40. Therefore he decided to judge the success of influences relative to this ‘hinge point’, in order to find an answer to the question “What works best in education?” Originally, Hattie studied six areas that contribute to learning: the student, the home, the school, the curricula, the teacher, and teaching and learning approaches.

KUNSKAPSKOLL Svenska 1 - Documentos de Google. Www.skolinspektionen.se/Documents/vagledning/vanliga-brister/observationsschema-v-08.pdf. Christer_X.pdf. Slarva inte med instruktionerna! Slarva inte med instruktionerna! - Två pedagoger - ett klassrum. Tydlighet med målen en balansgång. Vad ska man som lärare tänka på, utifrån din forskning, gällande formativ bedömning?

Tydlighet med målen en balansgång

- Att formativ bedömning innebär ett annat sätt att tänka och arbeta, där man som lärare försöker ge alla elever så goda förutsättningar som möjligt för att lära och utvecklas. - För att kunna arbeta med formativ bedömning måste man som lärare bli medveten om hur man själv arbetar med bedömning och varför man gör på ett visst sätt. Detta för att ha möjlighet att upptäcka och förändra sätt att arbeta som inte gynnar elevernas lärande.

Ger man till exempel alla elever förutsättningar att klara uppgifterna genom stöd, återkoppling, etc. - eller vill man att vissa ska klara dem och andra inte? Internationell forskning visar att goda ämnesdidaktiska kunskaper är en viktig faktor för att den formativa bedömningen ska bli verkningsfull. Matrisanvändandet tycks vara utbrett i samband med det formativa bedömandet. 6 Texttyper inför NP ifylld mall. 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv. Den här veckan har jag följt elever på högstadiet under två heldagar.

20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv

En dag följde jag en klass och en annan dag följde jag en annan klass. De lektioner där eleverna har haft eget arbete har jag gjort samma uppgifter som eleverna gjort (i de ämnen där detta varit möjligt – jag har inte gjort det på språkvalslektioner där jag inte kunnat språket eleverna läst). I de fall där eleverna jobbat två och två eller i grupper har jag gjort motsvarande uppgifter själv.

Jag följde eleverna enligt deras schema. Mina raster var exakt desamma som elevernas, min lunch densamma som elevernas osv. Totalt deltog jag under tio lektioner under dessa två dagar, fördelat på sex lektioner ena dagen och fyra lektioner den andra dagen. Nedan följer 20 reflektioner som jag gjort under dessa två dagar Reflektion 1: Klasser kan vara väldigt olika.

Det går inte som lärare att tro att man kan göra exakt lika i två olika klasser. Reflektion 2: Att sitta still hela tiden är mycket jobbigare än man tror!