background preloader

Valskola med Marcus Oscarsson

Valskola med Marcus Oscarsson
Related:  RIKSDAGSMATERIALTips & idéer

Recension av DeBattle - Politik och musik i en skön mix Användningsområden Tankesmedjan tar ett nytt grepp på valrörelsen 2014 och lanserar en musikapp där de olika partiledarna får mötas i rap-battles. De har valt ut ett antal fraser och ord ur intervjuer och tal från vardera partiledare, 12 olika ljudspår per partiledare. Du skapar sedan fritt genom att välja mellan dessa ljudspår. Genom att välja auto-läget så kan du höra exempel på hur det kan låta. Låtarna du skapar kan du sedan dela med vänner. Appen är snygg med en enkel och tydlig grafik. Eleverna gillar appen och många laddar själva hem den. Funktioner Välj mellan alla riksdagspartiers partiledareAutoläge eller skapa självMöjlighet att välja bakgrundsspårDirektlänk till Tankesmedjans ValportalDela din mix via till exempel mail, Facebook eller Twitter Undervisningens syfte Mu Undervisningen i musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Mu Skapa musik.

SO - Fröken Helena Vårterminen 2014: Maj-juni: Framöver kommer vi att ägna tiden åt Medeltiden! April: Vecka 15 har vi redovisningar om Lag och rätt. Vi övar också respons och källkritik vid dessa tillfällen. Mars: Onsdag vecka 13 kommer vi att gå igenom de rätta svaren på gruppläxförhöret. Vecka 13 och 14 har vi grupparbete om Lag och rätt. Vi närmar oss nu slutet på arbetsområdet: Kommuner, landsting, riksdag och regering. Vi fortsätter att se på Lilla aktuellt skola och kommer att ägna lite tid åt naturtyperna i Norden samt vilka industrier som finns där. Vi kommer att ha ett grupparbete om lagar, påföljder, moral och regler. Här finns en film på SLI som heter Så styrs Sverige som handlar om kommuner, landsting, riksdag, regering. Februari: Fram till 31/1 arbetar vi vidare med Lärcirkeln Norden. Januari: Vi arbetar vidare och avslutar arbetet med lärcirkeln Norden. Vi kommer också att fortsätta att hålla oss uppdaterade med nyhetsflödet. Denna termin skall vi också arbeta med samhällskunskap och historia. -Tro

Valåret i skolan (del 14): Visualisera med datastory och ny partikompass Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Den nionde september är det val i Sverige och som vanligt finns det mycket att jobba med och prata om i förhållande till det i skolan. Två nya tjänster att använda med din elevgrupp för att orientera sig i partipolitiken och det parlamentariska systemet inför höstens val är Datastory och Riksdagsval.info. Hypotetisk riksdag På datastory kan du visualisera hur Riksdagens sammansättning hade sett ut om bara män, bara kvinnor, bara pensionärer, bara stockholmare osv. hade röstat. Mätningarnas mätning Hur förändrar sig opinionsläget i Sverige över tid? Regeringsalternativ Brottas du med att förklara hur de olika regeringsalternativen ser ut i dagens svårnavigerade politiska läge? Ett lyckligt äktenskap Förslag i riksdagen

Lärarhandledning Rixdax Rixdax är utformat som ett virtuellt brädspel med frågor om riksdagens arbete och om de olika delarna i beslutsprocessen. Under spelets gång ställs spelaren inför händelser och dilemman som inte kan påverkas. Den som spelar är en ledamot som färdas genom riksdagens beslutsprocess från början till slut. Spelet tar ungefär 20 minuter från början till slut. Syfte Rixdax riktar sig främst till elever i årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Rixdax syftar till att: öka elevens kunskaper om riksdagen och riksdagens beslutsprocessöka elevens intresse för riksdagens arbeteöka elevens förståelse för hur den svenska demokratin fungerarge eleven en upplevelse av riksdagens arbete Användarguide Spelet är frågebaserat och spelas enskilt. Varje spelare samlar poäng. Spelmomenten Spelet är indelat i fem delar. Spelaren kan möta följande situationer: Faktafrågor (blå steg på spelplanen): Varje fråga har tre svarsalternativ. Kopplingar till styrdokumenten Samhällskunskap i årskurs 7-9 Samhällskunskap 1a1

Demokrati I Sverige finns rättigheterna angivna i vår grundlag. Där står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den svenska demokratin. Vart fjärde år är det val till riksdagen och då ska medborgarna utse 349 riksdagsledamöter. De ska representera människorna i Sverige och ledamöterna ska se till att folkets vilja genomsyrar besluten som riksdagen fattar. Beslut som påverkar alla Riksdagen fattar beslut som påverkar hela samhället. Riksdagens arbete präglas av dess historia. Olika maktcentrum Demokratin brukar i första hand beskrivas ur väljarnas och de folkvaldas perspektiv. Exempel på andra starka maktfaktorer är den så kallade marknaden, massmedierna och domstolarna. Marknaden påverkar landets ekonomi. Även medierna är med och styr samhällsutvecklingen genom att påverka opinionen, förmedla nyheter och informera. Den dömande makten utövas av fristående domstolar. Kungen är statschef

Uppbilda.se Riksdagsval.info – guide till riksdagsvalet 2018 Rixdax - Ett lärspel - 2005 / Sveriges Riksdag / Tidigare projekt / Kunder - Paregos Rixdax är ett spel som ger dig inblick i riksdagens arbete. Du är ledamot i riksdagen och kommer att gå igenom riksdagens beslutsprocess från början till slut. Spelet är utformat som ett digitalt brädspel och består av fem steg med koppling till beslutsprocessen. Våren 2005 lanserade Sveriges Riksdag lärospelet Rixdax. Taggar: Lärspel , Flash , Illustration , Pedagogik , Spel , Ljud

Expertbetyg: Så bra är partiernas valaffischer | Val 2014 CENTERPARTIET. Lena Lid Falkmans betyg: ”Närodlad politik tycker jag är ett rätt bra begrepp som de har använt tidigare. Det är också en hyfsad bild på Annie Lööf. Ännu en uppbyggnad med någon sorts motsats eller jämförelse. Det är ett tydligt budskap och man förstår att det är Centerpartiet.” CENTERPARTIET.Lena Lid Falkmans betyg: "Närodlad politik tycker jag är ett rätt bra begrepp som de har använt tidigare. MILJÖPARTIETLena Lid Falkmans betyg: ”MP har traditionellt haft bra valaffischer och de lyckas även i år. "MP har traditionellt haft bra valaffischer och de lyckas även i år. MODERATERNALena Lid Falkmans betyg: ”Affischerna liknar KD:s. "Affischerna liknar KD:s. VÄNSTERPARTIET.Lena Lid Falkmans betyg: ”V:s affischer är inte så snygga eller sofistikerade. ”V:s affischer är inte så snygga eller sofistikerade. "V:s affischer är inte så snygga eller sofistikerade. FOLKPARTIETLena Lid Falkmans betyg: ”Här är det raka budskap om deras gamla käpphäst skolan. ”Det är de sämsta affischerna.

Related: