background preloader

Valskola med Marcus Oscarsson

Valskola med Marcus Oscarsson
Related:  RIKSDAGSMATERIALTips & idéer

Recension av DeBattle - Politik och musik i en skön mix Användningsområden Tankesmedjan tar ett nytt grepp på valrörelsen 2014 och lanserar en musikapp där de olika partiledarna får mötas i rap-battles. De har valt ut ett antal fraser och ord ur intervjuer och tal från vardera partiledare, 12 olika ljudspår per partiledare. Du skapar sedan fritt genom att välja mellan dessa ljudspår. Genom att välja auto-läget så kan du höra exempel på hur det kan låta. Låtarna du skapar kan du sedan dela med vänner. Appen är snygg med en enkel och tydlig grafik. Eleverna gillar appen och många laddar själva hem den. Funktioner Välj mellan alla riksdagspartiers partiledareAutoläge eller skapa självMöjlighet att välja bakgrundsspårDirektlänk till Tankesmedjans ValportalDela din mix via till exempel mail, Facebook eller Twitter Undervisningens syfte Mu Undervisningen i musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Mu Skapa musik.

SO - Fröken Helena Vårterminen 2014: Maj-juni: Framöver kommer vi att ägna tiden åt Medeltiden! April: Vecka 15 har vi redovisningar om Lag och rätt. Vi övar också respons och källkritik vid dessa tillfällen. Mars: Onsdag vecka 13 kommer vi att gå igenom de rätta svaren på gruppläxförhöret. Vecka 13 och 14 har vi grupparbete om Lag och rätt. Vi närmar oss nu slutet på arbetsområdet: Kommuner, landsting, riksdag och regering. Vi fortsätter att se på Lilla aktuellt skola och kommer att ägna lite tid åt naturtyperna i Norden samt vilka industrier som finns där. Vi kommer att ha ett grupparbete om lagar, påföljder, moral och regler. Här finns en film på SLI som heter Så styrs Sverige som handlar om kommuner, landsting, riksdag, regering. Februari: Fram till 31/1 arbetar vi vidare med Lärcirkeln Norden. Januari: Vi arbetar vidare och avslutar arbetet med lärcirkeln Norden. Vi kommer också att fortsätta att hålla oss uppdaterade med nyhetsflödet. Denna termin skall vi också arbeta med samhällskunskap och historia. -Tro

Valmyndigheten Kort historia om de mänskliga rättigheterna | Svenska FN-förbundet Det internationella samarbetet om de mänskliga rättigheterna har utvecklats framför allt efter andra världskriget. Flera stater hade redan före 1945 egna lagar om medborgarnas rättigheter gentemot staten, men det fanns få internationella regler mellan stater. Efter andra världskriget fanns det en stark vilja att på internationell nivå skapa en gemensam överenskommelse om universella och odelbara rättigheter så att liknande övergrepp inte skulle kunna ske i framtiden. Den allmänna förklaringen var det första dokumentet som gav uttryck för denna vilja. Dess betydelse var lika stor då som idag för att skapa fred, rättvisa och frihet i världen. Den uttrycker den gemensamma viljan och strävan hos FN:s medlemsstater att arbeta för mänskliga rättigheter, rättvisa och jämställdhet mellan män och kvinnor i alla världens länder. Texten säger att det är just erkännandet av människors universella och odelbara rättigheter som ligger till grund för rättvisa, frihet och fred i världen. 30 artiklar

Demokrati I Sverige finns rättigheterna angivna i vår grundlag. Där står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den svenska demokratin. Vart fjärde år är det val till riksdagen och då ska medborgarna utse 349 riksdagsledamöter. De ska representera människorna i Sverige och ledamöterna ska se till att folkets vilja genomsyrar besluten som riksdagen fattar. Beslut som påverkar alla Riksdagen fattar beslut som påverkar hela samhället. Riksdagens arbete präglas av dess historia. Olika maktcentrum Demokratin brukar i första hand beskrivas ur väljarnas och de folkvaldas perspektiv. Exempel på andra starka maktfaktorer är den så kallade marknaden, massmedierna och domstolarna. Marknaden påverkar landets ekonomi. Även medierna är med och styr samhällsutvecklingen genom att påverka opinionen, förmedla nyheter och informera. Den dömande makten utövas av fristående domstolar. Kungen är statschef

Uppbilda.se Spela Demokrati eller diktatur? 6 sekunder sedan: Någon hade problem på nivå 1. Nivå 1 som tog 26 sekunder. 17 timmar sedan: Någon fick alla rätt på nivå 2. Nivå 2 (Nivå 2) som tog 1 minut. 17 timmar sedan: Någon fick alla rätt på nivå 1. Nivå 1 som tog 1 minut. 22 timmar sedan: En elev fick alla rätt på nivå 2. 22 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 2. 22 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 2. 22 timmar sedan: En elev fick alla rätt på nivå 1. 22 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 1. 23 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 2. 23 timmar sedan: En elev fick alla rätt på nivå 1. Sortera påståendena under kategorin demokrati eller diktatur. Här ä r9 påståenden som du ska avgöra om de tillhör en demokrati eller en diktatur. Nivå 1, 2 Flervalsfrågor text - På varje nivå får du upp till tio frågor. Beräkning av kunskapspoäng Varje avklarad nivå ger 1 kunskapspoäng i detta spel. Spelinfo Det finns totalt 4 kommentarer om detta kunskapsspel.

The World Factbook People from nearly every country share information with CIA, and new individuals contact us daily. If you have information you think might interest CIA due to our foreign intelligence collection mission, there are many ways to reach us. If you know of an imminent threat to a location inside the U.S., immediately contact your local law enforcement or FBI Field Office. For threats outside the U.S., contact CIA or go to a U.S. Embassy or Consulate and ask for the information to be passed to a U.S. official. Please know, CIA does not engage in law enforcement. In addition to the options below, individuals contact CIA in a variety of creative ways. If you feel it is safe, consider providing these details with your submission: Your full name Biographic details, such as a photograph of yourself, and a copy of the biographic page of your passport How you got the information you want to share with CIA How to contact you, including your home address and phone number

Expertbetyg: Så bra är partiernas valaffischer | Val 2014 CENTERPARTIET. Lena Lid Falkmans betyg: ”Närodlad politik tycker jag är ett rätt bra begrepp som de har använt tidigare. Det är också en hyfsad bild på Annie Lööf. Ännu en uppbyggnad med någon sorts motsats eller jämförelse. Det är ett tydligt budskap och man förstår att det är Centerpartiet.” CENTERPARTIET.Lena Lid Falkmans betyg: "Närodlad politik tycker jag är ett rätt bra begrepp som de har använt tidigare. MILJÖPARTIETLena Lid Falkmans betyg: ”MP har traditionellt haft bra valaffischer och de lyckas även i år. "MP har traditionellt haft bra valaffischer och de lyckas även i år. MODERATERNALena Lid Falkmans betyg: ”Affischerna liknar KD:s. "Affischerna liknar KD:s. VÄNSTERPARTIET.Lena Lid Falkmans betyg: ”V:s affischer är inte så snygga eller sofistikerade. ”V:s affischer är inte så snygga eller sofistikerade. "V:s affischer är inte så snygga eller sofistikerade. FOLKPARTIETLena Lid Falkmans betyg: ”Här är det raka budskap om deras gamla käpphäst skolan. ”Det är de sämsta affischerna.

Related: