background preloader

DU digitaliserings utvecklare

Facebook Twitter

Frida Månsson

No

Digitala lektioner – Digitala lektioner är ett material för lärare som du kan... Vad är egentligen digital kompetens i skolan? – Ett försök till definition ut... Det pratas mycket om begreppet digital kompetens i skolans värld idag, men vad innebär egentligen begreppet?

Vad är egentligen digital kompetens i skolan? – Ett försök till definition ut...

Vad är det egentligen eleverna ska lära sig? Lättaste sättet att svara på frågan borde ju vara att gå till våra styrdokument och se vad som står där. I detta inlägg har jag utgått från grundskolans LGR 11 och lämnat gymnasiet där hän för denna gång. Digital kompetens? GDPR i praktiken. Förkortningen GDPR står för General Data Protection Regulation .

GDPR i praktiken

Det är namnet på den nya Dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25/5 2018 och som ersatte förra personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen (kallas GDPR) består av sju grundprinciper som styr hur vi får behandla personuppgifter: Alla barn och elever har rätt till digital kompetens. Men trots nya styrdokument från Skolverket, inklusive en ny läroplan för förskolan och en bred politisk samsyn om den nationella strategin för skolväsendets digitalisering, så finns det röster i debatten som verkar vilja dra ut kontakten.

Alla barn och elever har rätt till digital kompetens

En fråga om demokrati Digital kompetens är en fråga om demokrati. Allt fler kontakter med myndigheter, banker och företag sker digitalt och den utvecklingen går bara snabbare. Digitala verktyg kan också i många fall underlätta för barn och elever i såväl förskolan som i grundskolan och i gymnasiet. Playskl.solidtango. Menu SKL Play Log in Follow 04 Apr 2018 05:553220 I denna webbsändning förklarar SKL hur den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer att påverka skolan.

playskl.solidtango

Medverkande: Johanna Karlén, programansvarig skolans digitalisering, SKL Matilda Björlingson, förbundsjurist, SKL. Sändningen börjar med att Johanna Karlén och Matilda Björlingson förklarar hur det nya regelverket kommer att påverka skolan. Vissa förtydligande kommer att göras i efterhand samt kommer vi att svara på fler chattfrågor löpande. Under punkt 4 hittar du SKL:s mall för registerförteckning samt en webbsändning som förklarar hur du fyller i mallen: Read more Skola, DigitaliseringEmma Patel, GDPR, Johanna Karlén Like Embed Load more Comments are not available for this video.

Scratch tips

IT och Kvalitet Göteborgs Stad Utbildning. Digitala veckan. Om digitaliseringen tio punkter Stefan Pålsson sammanfattar. What is Digital? Wherever one looks, the word Digital does tend to crop up more and more.

What is Digital?

Every business publication will have at least one article concerning some aspect of digital. Often the term is used in conjunction with either Disruption or Transformation, but also derivatives like Digitisation and Digitalisation are becoming more and more widely used. And let’s not forget expressions like going digital. But what is meant by this and what is the difference between all these terms? In this blog I will have a look at several key phrases and words, what they mean and especially how they relate to each other. I will conclude with a short, unified definition of the overarching concept of Digital. [Please do note that whilst I use UK English spelling throughout this article, I have kept the US English spelling intact in the quotes. Digital Disruption Let me start with the most negative and passive of the terms. Ultimately Digital Disruption will affect every corner of business and society.

Digitisation. Språk översättning. Algoritmer. Pedagog Göteborg - Pedagog Göteborg är en redaktionell webbplats för pedagoger och skolledare i Göteborgs Stad. Avslutande samtal på Torghandel Leda för Digitalisering på Folkets hus den 24/3-17 Den 24 mars hölls Torghandel Leda för digitalisering i en fullsatt Kongresshall i Folkets hus.

Pedagog Göteborg - Pedagog Göteborg är en redaktionell webbplats för pedagoger och skolledare i Göteborgs Stad

Moderator var Carl Heath, som bland annat höll i en frågestund med var och en av föreläsarna Linda Mannila, Annika Agélii Genlott och Lars Lingman. Föreläsningarna och samtalen filmades och finns samlade här på sidan, tillsammans med en del länkar och resurser som presenterades under eftermiddagen. Filmade föreläsningar I den takt samhället utvecklas, måste också skolan utvecklas Carl Heath, chef för RISE ICT Learning, inledde med att tala om samhällets digitalisering och visa dessa korta filmklipp. Programmering och digital kompetens i förskolan och skolan Linda Mannila är forskare och utbildare som arbetar med olika projekt för att föra in digitalisering i skolan på båda sidorna av Bottenhavet.

Informationsmaterial starkt digital kompetens i skolans styrdokument. Start. 8 mars. rIKTigt vIKTigt Om GAFE och IKT. Om Skolverket och digitaliseringen. Möjliga vägar och viktiga mål för skolans digitalisering – Omvärldsbloggen. Ifous har under tre år drivit FoU-programmet Digitalisering i skolan tillsammans med sju kommuner och en stadsdel.

Möjliga vägar och viktiga mål för skolans digitalisering – Omvärldsbloggen

Programmet avslutades vid årsskiftet, och igår arrangerade Ifous och SKL en heldag kring temat. Förmiddagen ägnades åt kommunernas insikter och erfarenheter. Under eftermiddagen tog man upp skolans digitalisering ur ett nationellt perspektiv. I det här inlägget tar jag upp eftermiddagens seminarium, som även streamades på webben. Erik Nilsson, statssekreterare åt gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, gav en inblick i det pågående arbete med nationella strategier för skolans digitalisering. Det har skett en mognad i diskussionerna kring skolans digitalisering under de allra senaste åren, konstaterade Erik Nilsson. 10 Overlooked Sources for E-Learning Design Inspiration #edtech #elearning. Kursplan för digitalkunskap.