background preloader

Geografi

Facebook Twitter

Geografi, planering 7-9 enligt lgr 11 och 2021 års läroplan. Årshjul enligt 2011/18 års CI År 7 Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Geografi, planering 7-9 enligt lgr 11 och 2021 års läroplan

Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor. Create Custom Map - MapChart. Create Custom Historical Map - Historical MapChart. Human Terrain. Bli målmedveten - Globala målen.

All Over the Map: 10 Ways to Teach About Geography. Download 67,000 Historic Maps (in High Resolution) from the Wonderful David Rumsey Map Collection. Stanford University’s been in the news lately, what with expanding its tuition waiver last year and now facing renewed scrutiny over its ultra-low admissions rate.

Download 67,000 Historic Maps (in High Resolution) from the Wonderful David Rumsey Map Collection

These stories have perhaps overshadowed other Stanford news of a more academic nature: the arrival of the David Rumsey Map Center, which celebrated its grand opening yesterday and continues the festivities today and tomorrow. While these kinds of university improvements are rarely of much interest to the general public, this one highlights a collection worth giving full attention.

Well, for those of us, that is, who love maps. You do not need to be a Stanford student or faculty or staff member to access the vast treasures of the Rumsey Map collection, nor do you need to visit the university or its new Center. Geologisk - för skolan. Geologisk är vår digitala skolsatsning om samspelet mellan geologi, naturresurser, hållbarhet och samhällsplanering.

Geologisk - för skolan

Vi vänder oss framför allt till årskurs 7-9 och gymnasiet. Geologisk utgör en egen del av SGUs webbplats och syfte med satsningen är att skapa en mer grundläggande förståelse för geologins betydelse hos unga, och väcka intresse för att arbeta med frågor som rör olika aspekter av geologi – till exempel naturresurser, infrastruktur, grundvatten och miljö. Tre teman: samspel, naturresurser och samhälle Geologisk består av tre teman med totalt 14 övningar inklusive vår skoltävling som pågår till december. Materialet övar förmågorna i svenska, samhällskunskap, biologi, kemi, teknik, geografi och naturkunskap. Nu har vi utökat med en ny övning under varje tema: Vår viktigaste resurs (om vatten inklusive laborationer), Virtuell fältkurs och Kritiska material (de metaller och mineral som EU har bedömt som kritiska för samhället). Studie- och yrkesvägledning. Daily Arctic Sea Ice Maps. Geologists develop app to print 3-D terrain models of any place on Earth.

Today's geology lesson is all about anticlines.

Geologists develop app to print 3-D terrain models of any place on Earth

Students can read all they want about geological folds, axial planes, hinge lines, antiformal synclines and synformal anticlines. But it can still be a challenge to visualize just what geologists are talking about. A better option is putting boots on the ground -- such as a trip to Iowa State University's Carl F. NASA has released 3 million images of Earth - these are 6 of the best. The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) has been taking stunning photos of the earth’s surface since 1999.

NASA has released 3 million images of Earth - these are 6 of the best

Aster is a joint project between NASA and Japan’s Ministry of Economy, Trade and Industry, and has been taking high resolution images of life on earth for 17 years. For the first time, the 2.95 million satellite images are now available to the public via the ASTER Gallery Map. We've chosen six that provide some answers to common questions or raise some intriguing new ones. Can you actually see the Great Wall of China from space? Image: NASA/METI/AIST/Japan Space Systems and U.S.

Handel

Metoder och. Miljö och hållbarhet. Naturens krafter och resurser. Befolkning och resurser. Välkommen till Geologisk. Pedagogknappen är ditt stöd när du arbetar med materialet.

Välkommen till Geologisk

Till varje övning finns det en lärarhandledning. Där finner du en genomgång av övningens olika delar, hur du kan använda länkar och tillhörande filmer (se nedan). Övningarnas uppläggVarje övning innehåller flera olika steg och uppgifter. Alla övningar är kopplade till centralt innehål och kunskapskrav för både årskurs 7-9 och gymnasiet. Geologen berättar”Geologen berättar” ger en koppling till verkligheten och erbjuder samtidigt ett geologiskt perspektiv på frågor kopplade till övningen. Diskussionsfrågor och länkarI övningens inledande del finns diskussionsfrågor. UppgiftI varje övning finns en uppgift för eleverna. Gräv djupareTill uppgiften finns även en fördjupning, ”Gräv djupare”. Exit ticketMed ”Exit ticket" får du som pedagog en snabb återkoppling på vad eleverna har fått ut av arbetet med övningen och vad de har lärt sig.

Kinesiska spökstäder. I Sverige är vi inte bortskämda med storskaliga snabba bostadsprojekt.

kinesiska spökstäder

I världens största ekonomi, Kina, är det desto vanligare att en politiker pekar och säger ”här ska det byggas”. Som i den uppmärksammade staden Ordos, där politikerna lät en gruva uppföras mot att gruvbolaget också investerade i bostäder. Det betyder inte att folk flyttar in. Kina beräknas nu husera minst 50 spökstäder – alltså kompletta städer med få eller inga invånare. Du kan alltså, om du vill, vandra runt i en kinesisk storstad, med vägar, skyskrapor och parker – och knappt stöta på en enda invånare. Hur har det kunnat bli så här? Journalisten Wade Shepard, som har kartlagt fenomenet i boken ”Ghost cities of China”, lägger fram flera förklaringar: 1.

Kinesiska lokalstyren har en press att få in pengar för att hålla igång ekonomin. 2. Men bolagen som investerar i mark måste enligt lag börja bygga så fort de har köpt marken – det är inte ett alternativ att vänta tills folk har flyttat in. 3. Alla är inte lika säkra.