background preloader

Jordytans processer

Facebook Twitter

Inlandsisen. Inlandsisar, och andra glaciärer, har bildats genom att snö under många år ackumulerats och med tiden omvandlats till is som fått en sådan mäktighet att den genom trycket blivit plastisk och långsamt börjar röra sig.

Inlandsisen

Isen rörde sig från sitt bildningsområde mot områden där den försvinner, antingen genom smältning eller genom att isberg bryts loss. I sina centrala delar hade dessa isar en mäktighet på ett par kilometer. Snö ackumulerade på ytan och omvandlades med tiden till is. När isen blivit tillräckligt tjock började den röra sig från de centrala delarna av inlandsisen ut mot kanterna. Isen rörde sig mot underlaget och plockade upp material från berggrunden och äldre jordarter. Inlandsisar liknande de som tidigare täckt Sverige finns idag på Grönland och Antarktis. Hem - Geologins Dag. Animated science - Magma: Sten. Geovetenskap. Hurricane Destruction. CNN: Tsunami crashes into Japanese city. Vulkaner (LättLäst) Vulkaner (LättLäst) Vad är en vulkan?

Vulkaner (LättLäst)

En vulkan ser ut som ett berg med brinnande topp. Det är magma (smält sten) som tränger upp genom jordskorpan. Då bildas den heta massa som kallas lava. Tillsammans med lavan kommer ofta heta gaser. Vulkanutbrott kan ställa till med stor skada. De flesta vulkaner finns på havets botten. Jordskorpan på vår planet består av stora plattor. I Sverige har vi haft vulkanutbrott. Vulkanutbrottet Vulkanutbrott kan delas upp i två typer. Den rök som vulkanen ger ifrån sig innehåller olika gaser.

Det är gaserna som dödar flest människor och djur under ett vulkanutbrott. Vulkaner som inte haft utbrott på 10 000 år kallar man slocknade. Skydd mot vulkanutbrott Numera bevakas de flesta vulkaner med hjälp av satelliter i rymden. På så sätt kan man få reda på om ett utbrott håller på att hända. Olika vulkaner Det finns olika sorters vulkaner. Konvulkan Under utbrottet kastar vulkanen ut en mängd heta stenar. Lervulkan Subglaciär vulkan. Följ med i helikopter runt vulkanen. Volcano Lava. Jordens inre och yttre krafter. Vid jordbävningen i San Francisco 1989 hoppade Stilla havsplattan fram nära två meter och skalvet mätte 7,1 på Richterskalan. 2004 drabbades Indonesien, Thailand och Sri Lanka samt några andra länder av en våldsam tsunami.

Jordens inre och yttre krafter

Jordbävningen vid Indonesien som låg bakom den väldiga flodvågen hade styrkan 9,0 på Richterskalan. Alla jordskalv mäts på den så kallade Richterskalan. Den uppfanns av den amerikanske seismologen (jordbävningsexperten) Charles F. Richter (1900-1985). Skalan är så konstruerad att om värdet ökar med ett heltalssteg är skalvet tio gånger kraftigare. Forskarna har svårt att förutsäga jordskalv. I USA tror forskarna att ett fruktansvärt jordskalv kan inträffa i den så kallade San Andreasförkastningen i Kalifornien.

Vulkaner Vulkaner hittar man i sprickzonerna där jordskorpans plattor möts. De flesta vulkanerna hittar man på havets botten. Vulkaner är vår planets säkerhetsventiler. Magman som kommer från jordens mantel har en temperatur på mellan 700 och 1 200 grader. Ice Age 4: Scrat Continental Crack Up HD. Plattektonik (Geografi) Vulkaner - varför finns de och var? Geologi. Index. Välkommen!

index

Geologi för skolan är ett projekt som har initierats av Stockholms Universitet i samarbete med Naturhistoriska Riksmuseet, och som går ut på att hjälpa lärare att själva införa geologi i undervisningen i Sveriges skolor. Avsikten är att webbplatsen ska fungera som en textbok i geologi, men med tillägg av de möjligheter som nätet erbjuder. Sidorna är naturligtvis även öppna för intressera-de läsare utanför skolorna och vi hoppas att med dessa sidor kunna ge en lättfat-tlig och grundläggande introduktion till geologins värld!

Vulkanutbrott på ön Montserrat i västindien. Vulkanen har varit aktiv sedan den 18:e juni 1995. Gränslöst digitalt lärande. Var du ett av alla barn som älskade när Brasse tog fram lattjolajban-lådan och lekte ”En ska bort”.

Gränslöst digitalt lärande

Jag var absolut ett av dessa barn och därför satte hjärnan direkt igång när jag läste Kerstin Dahlins inlägg i Facebook-gruppen The Big Five. Hon har även skickat in en mer utförlig beskrivning till Lektionsbanken. Eftersom vi jobbar med geografi och klimatförändringar nu så blev det även temat för min egen lattjolabjan-låda. En sak som jag har märkt är att många elever har svårt att sortera orsak och konsekvenser av olika miljöproblem.

Det är till exempel vanligt att de blandar samman ozonlagrets uttunning med global uppvärmning. Därför hade jag valt mellan olika miljöproblem för att kunna urskilja vad som orsakar klimatförändringar och vad som skapar andra problem. Den första bilden som skulle bort var i själva verket lite av en kuggfråga. Security Check Required.