background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Resan – Årskurs 3 ASL inspirerande arbete – hela paketet. Då vi precis är i avslutet på vår resa, så tänkte jag i det här inlägget presentera hela upplägget.

Resan – Årskurs 3 ASL inspirerande arbete – hela paketet

Planera för svårigheter så får du fler att lyckas! Tänk dig en solig försommardag vid en sjö.

Planera för svårigheter så får du fler att lyckas!

På stranden trängs tonåringarna för att utföra ditt uppdrag, att ta sig över till den andra stranden. Du har undervisat dem grundligt i all teori, det har torrsimmats, övats rörelser och teknik, precis som du har gjort med så många andra klasser genom åren. KL + cirkelmodellen: Argumenterande texter – Kooperativt Lärande.

Cirkelmodellen och genrepedagogik fungerar utmärkt tillsammans med Kooperativt Lärande.

KL + cirkelmodellen: Argumenterande texter – Kooperativt Lärande

Vi har använt oss av ett flertal kooperativa strukturer när vi arbetat kring argumenterande texter för att främja lärandet och stärka samarbetet i klassen. Jag vill påpeka att detta inte är första gången klassen jobbar med argumenterande texter. Att skriva faktatexter - Mia Kempe. Läsåret börja lida mot sitt slut och mycket handlar nu om att avsluta terminen på ett bra sätt.

Att skriva faktatexter - Mia Kempe

Det ska bli skönt att vara ledig och få tid till att tänka på annat än skolarbete. Print Handwriting Practice - WorksheetWorks.com. Hinderschema. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Hinderschema

Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse. När vi bekantat oss med hinderbanan... Bild: Hinderbana/Makete-metoden/© Veronica Grönte & Argument Förlag genom att dramatisera gå-över-gatan-övningen och förstår att det inte är händelserna i sig som är viktiga i den spännande berättelsen, utan vem som drabbas av dem... när vi med hjälp av den röda tråden (röda repet) Kreativt skrivande: Hur man bygger upp en historia. Har du en grundläggande idé till en historia, men vet inte vad du ska göra nu?

Kreativt skrivande: Hur man bygger upp en historia

Det finns massor av artiklar som talar om för dig hur du ska skriva så fort du har kommit på en idé, eller hur du kan utveckla din idé så fort du skapat historiens skelettet. Men vad gör du om du inte har något annat än en idé? Den här artikeln kommer att hjälpa dig att bygga upp en historia från början till slutet, oavsett om det är en barn bilderbok eller en sju delad episk serie. Teaching Handwriting.

Skapande av text där ord och bild samspelar. Skulle det vara nödvändigt?

Skapande av text där ord och bild samspelar

Tja, det står så i det centrala innehållet i kursplanen för svenska för åk 1-3. I åk 4-6 samt 7-9 ska även ljud vara med i samspelet med ord och bild. Bilderboken har förstås en given plats i detta sammanhang. Att bilderböcker är suveräna som språngbräda in i textsamtal är välkänt. Alignmentmall Skriva år 3. Rate Your Writing Chart. This summer is flying by and I’m starting to feel a little panicky even though school doesn’t start until the last week of August.

Rate Your Writing Chart

It’s time to get crackin’ on my to do list. I’m sure many of you have seen this rating chart on Pinterest. Not only do I love it, but I NEED it! The only problem is that it’s geared towards 1st grade. I decided to create my own to use with my 3rd graders. First Grade Garden: Our First Writing Project!!

Andras träd

040002.jpg (600×777) 100th Day Writing & A Freebie. I'm a little behind the times since we had our 100th day a couple of weeks ago, but it's been a crazy couple of weeks!

100th Day Writing & A Freebie

Progress reports are due, I was out two days for a conference, plus parent/teacher conferences start Tuesday...WHEW! We did an oldie but goodie that is not my original idea. 630219b7a3993859d5c9421afeab6176.jpg (595×842) Dagboken-Ett-romanprojekt1.pdf. Dagens 5 ordarbete. Dagens 5 skrivning. FREE HANDWRITING PRACTICE ACTIVITY. Lektioner: Att starta upp efter sommarlovet. Lessons and Tips - Draw Your World. Saga och film. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Saga och film

Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse.__________________________________________________________________ Med hjälp av dramaturgins struktur och begreppsapparat är det intressant att analysera sagor. Att klassiska sagor är uppbyggda efter en viss struktur har vi känt till och utnyttjat i skolan. Bild: Den befolkade utvecklingskurvan/Pennvässaren © Veronica Grönte & Argument Förlag Vi upptäcker att framåtrörelsen i en spännande berättelse alltid är uppbyggd utifrån huvudkaraktärens längtan och behov eller helt enkelt utifrån lusten att anta en utmaning - till exempel att skaffa nya kläder som i Pelles nya kläder.

Sagoprojekt. Höstterminen 2011 läste jag svenska på lärarlyftet i Borås. Denna kurs var mycket inriktad på läsförståelse och skrivprocessen. Lgr 11 var ny och det som vi jobbade mycket med när det gäller skrivandet var genrepedagogiken. Jag gjorde då ett arbete runt sagor med min klass. Detta var innan vi hade iPads och endast tillgång till några datorer. Skrivprocessen bedömning. Skrivprocessen.pdf.

Skribentens delar. Step Up to Writing Program - Third Grade Faculty. Storybird - Artful storytelling. S Writing Files. Teaching With a Mountain View: Independent Reading Response Anchor Charts. I'm excited to share these anchor charts with you! We have been using these for quite some time now, and my students are becoming pros. The Literacy Shed - The Literacy Shed Home. Vad beskriver jag? Www.lauracandler.com/gofr/GOforReadingSampler. Www.education.com/files/581001_582000/581876/file_581876.pdf.