background preloader

Lärarförbundet - Blogg - Ämnesråd Matematik

Lärarförbundet - Blogg - Ämnesråd Matematik
Kamratbedömning i matematik – en väg till ökad förståelse av kunskapskraven Skrivet av Anna Kindberg, 22 maj 2013, klockan 20:04 Kategori: Matematik, Undervisning Att jobba med kamratbedömning kan vara ett bra sätt att utveckla elever. Eleverna fick i uppgift att tillsammans i grupp (ca 3-4 i varje) lösa en uppgift. Vi hade i förväg valt just denna uppgift för att det fanns flera sätt att redovisa sin lösning. 11 grupper arbetade med uppgiften. Vi samlade in alla lösningar och avidentifierade dem. Vi samlade in alla lapparna och räknade ihop poängen. Även vi lärare gjorde en lista över hur vi tänkte. Nästa lektion presenterade vi både elevernas och vår egen topplista. Sista uppgiften till eleverna handlade om att återigen lösa en uppgift i gruppen. Mycket tid lades på den här uppgiften och så tror jag att det behöver vara. /Anna K (0st. kommentarer) Dela på: Några rader om skolan - från Paris horisont Skrivet av Anna Kindberg, 11 maj 2013, klockan 10:00 1. 2. /Håkan L /Håkan C

Matematik för den digitala generationen Användandet av IKT kan förbättra skolornas möjligheter att undervisa i matematik och öka elevernas möjligheter att lära sig matematik. Projektet är ett samarbete mellan tre gymnasieskolor, Spyken, Polhem och Katedralskolan i Lund, två grundskolor, Byskolan i Södra Sandby och Svaleboskolan i Veberöd, och forskare vid Malmö högskola och Lunds universitet. Syftet med projektet är att stödja lärarna på de fem skolorna i att göra systematiska undervisningsexperiment med IKT med målet att förbättra elevernas matematiklärande. Vidare syftar projektet till att undersöka effekten av olika teknologiska verktyg på elevernas förståelse och lärande, motivation och kommunikation. Det helt övergripande målet är att utveckla ett hållbart IKT-användande på skolorna och sprida resultat och erfarenheter till andra lärare och skolor. Publications P. P. T.

Johnnie's Math Page - The Best Math for Kids and their Teachers -Hundreds of Interactive Math Tools, Math Activities, and Math Games Johnnie's Math Page is the site to find fun math for kids, math games, and even a little math homework help. Interactive math activities from across the web have been organized by topic to make math learning enjoyable and interesting. These activities have been chosen to represent the range of math learned from kindergarten to middle school. I have put together resources for middle school math. For parents and teachers, you will find math lessons and free math worksheets as well as links to other math teaching resources. For those who like a challenge, you will find free math games in the math puzzles section. Contact Johnnie

Polynomekvationer av högre grad (Matte 4, Komplexa tal) – Matteboken I tidigare avsnitt repeterade vi hur polynomekvationer av andra graden kan ha icke-reella lösningar, vilka vi kan uttrycka genom införandet av komplexa tal. Dessa lösningar på andragradsekvationer kan vi hitta med hjälp av de generella lösningsmetoderna kvadratkomplettering eller pq-formeln. Vi har även tidigare stött på metoder för att lösa vissa specialfall av polynomekvationer av högre grad. I det här avsnittet ska vi studera lösning av polynomekvationer av högre grad än 2. Vi kommer att bekanta oss med faktorsatsen och använda oss av polynomdivision som ett mellanled i lösningen av polynomekvationer av högre grad. Lösning av andragradsekvationer Har vi en fullständig andragradsekvation så kan vi skriva om den som {x}^{2}+px+q=0 där p och q är reella tal. Denna andragradsekvation kan vi lösa med bekanta metoder, såsom kvadratkomplettering eller pq-formeln, vilka vi gick igenom redan i Matte 2-kursen. Skriva polynom i faktorform {x}^{3}+a{x}^{2}+bx=0 Vi får då x\cdot ({x}^{2}+ax+b)=0 x=0 eller

E-Math E-Math project has reached its end and results have been released to the general public. The release includes a set of electronic textbooks in three languages for three different countries and a collection of software components. Released books are versions that are ment to be used by students. Teachers' version of the books include additionally some tools that are intended only for teachers and solutions for assignments. Software components created in the project can be downloaded from GitHub service. Books can be downloaded as zip-files. If an ebook is opened with Firefox, it asks the user to install a browser plugin that enables the saving in the user's own computer. Finnish curriculum Swedish curriculum Estonian curriculum

Related: