background preloader

Kvartssamtal.se - Fortbildning för pedagoger

Kvartssamtal.se - Fortbildning för pedagoger
Related:  Skola

Förmågor i matematik Ja, de nationella proven i matematik för åk 3 är klara för våra elever. Alla … vi lärare och eleverna drar en lättande suck, trots att vi arbetet på att proven ska ingå som en naturlig del i undervisningen, uppstår ändå en rejäl anspänning hos oss alla. Efter en första rättning (att skriva omdömen och kunskapsprofiler återstår) ser vi mycket goda resultat och kunskaper hos eleverna. Vi har lyckats lyfta alla elever minst ett snäpp upp i nivå. Och självklart funderar vi nu på vilka framgångsfaktorer som spelar in. Vi har gjort flera förändringar under åk 3 och det har självklart påverkat. MetoderKommunikationBegreppProblemlösningResonemang I diskussion med eleverna kom vi fram till vad varje förmåga kunde innehålla, dessa gjordes till en presentation som du kan se här under. Dessa sattes sedan upp på väggen. De flesta lektioner både börjar och avslutas med att vi fokuserar på vilka förmågor vi ska och har arbetat med.

Torghandel Göteborg Komparativ ämnesdidaktik 2013/2014 - Uppsala universitet HT13 vecka 46-03 Blandad tid 50% * Sista ansökningsdatum: 2013-04-15 Anmälningskod: UU-23114 Anmälan Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala Urval: Akademiska poäng Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp Avgifter: För dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz krävs anmälnings- och studieavgifter. Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Anmärkning: Studerande på Masterprogram i pedagogiskt ledarskap och Masterprogram i utbildningsvetenskap har förtur till platserna, därför kan antalet platser vara begränsat.Kursen ges sen eftermiddag, kväll * Ges i mån av resurser, kontakta institutionen. Kursen Komparativ ämnesdidaktik syftar till att ge fördjupade kunskaper inom didaktikens kunskapsområden och forskningstraditioner, med särskilt fokus på området komparativ didaktik.

Student Handouts |  Free K-12 Educational Materials for Teachers and Students To Teach Effective Writing, Model Effective Writing I strive to teach my high school students the value of criticism, especially when it comes to improving their writing. To do so, I model how criticism continues to help me become a better writer. Earlier this year, for example, I shared a draft of one of my education feature articles, which included detailed feedback from an editor at a prominent media company. I want my students to feel secure in the knowledge that nobody is beyond criticism (even their teacher), and that the bigger challenge is developing the good sense to acknowledge and successfully respond to feedback. Along those lines, I also offer the suggestions below about teaching writing: 1. To teach effective writing, we must be effective writers ourselves. 2. No matter what you teach, share your written work. 3. No matter what you teach, write in front of students. 4. Create workshop environments, with multiple stations focusing on different aspects of writing. 5. 6. How do you teach effective writing?

Riktlinjer för kurser på iSkolor | iSkolor iSkolor är en organisation för pedagoger och andra som tycker om att arbeta med iTunes U och gärna vill dela med sig, inspireras och samarbeta kring sina egna och andras kurser. Kreativitet, fantasi och öppenhet är naturligtvis de viktigaste faktorerna, men följande riktlinjer bör man ha i åtanke när man bygger sin kurs. En kurs består av en serie lektioner och varje kurs representerar ett område inom ett ämne. Det kan antingen vara ett övergripande område som genomsyrar hela ämnet (till exempel formatet på en novell inom svenska) eller en del av det centrala innehållet i ämnet (till exempel andra världskriget i historia). Då kurserna är öppna för alla är det viktigt att de är helt självgående. Med det menas att alla delar av kursen är så informativa att de kan genomföras av en vikarie eller på egen hand av kursdeltagare som deltar i kursen på egen hand. Kursinformationen presenterar kursen med en lockande beskrivning och tar kursens syfte och vad den vill uppnå.

En läsande klass Förmågor Efter att ha skrivit om mina förmågetrappor, som jag använt tidigare med mina elever, på Instagram var det fler som ville ta del av dem. För att få alla, hittills delade, på samma ställe har jag nu lagt dem i detta inlägg. Klicka på bilden så får du upp dem i pdf. Om du vill veta mer om hur jag startade med mina elever för sex år sedan hittar du det vi jobbat med här (Där hittar du även samma trappor som i detta inlägg men då ligger de en och en). Bilderna på blommorna är lånade från Skolkoppen. Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren. Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt. När jag började använda mina förmågeskyltar för över ett år sedan så hade jag faktiskt inte djuren på utan helt andra bilder som jag tyckte kunde passa till. Om du vill ladda ner materialet så hittar du det på Skolmagi. Här är en film om hur jag använder The Big 5.

Welcome to Crickweb Blogg | Bäst i text Läseboken/Skrivboken | - om hjärnan och kommunikation Unga läser inte bättre på skärm – jämfört med äldre Nej, unga läser inte bättre på skärm eller display jämfört med vuxna. Och de förstår inte heller texten bättre. I veckan fick jag än en gång höra att ”vi” är en annan sorts människor än ni äldre. När jag intervjuade Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, frågade jag honom om detta. Vi människor har i stort sett samma hjärna som neandertalmänniskan. Så unga är inte annorlunda än äldre. Mobilen är värdelös att läsa på Vi läser långsammare och förstår sämre när vi läser på skärm och display. Bland dessa andrahandslösningar är e-boken bäst, surfplattan är bättre än datorn, smartphonen är värdelös och datorn är sämst att läsa på, konstaterade Gustaf Öqvist Seimyr, är doktor i datorlingvistik och expert på ögonrörelsemätningar, vid Bernadottelaboratoriet, Karolinska institutet, när jag intervjuade honom. Människans smartaste hjärndel orkar bara jobba några timmar om dagen. 25 minuter att komma tillbaka PS!

Plan a Better iMovie Trailer with These PDFs Here are a few trailers made by teachers and students. Next to each one is the iMovie trailer template it uses. My Dream Destination - Italy uses the Expedition template.Verbs uses the Superhero template.Properties of Ionic Compounds uses the Adrenaline template.The Giver Book Trailer uses the Adrenaline template.Project-Based Learning uses the Swashbuckler template.Stylus Status uses the Retro template. Because trailers are so short, the information you convey has to be concise. iMovie’s templates do not leave much room for text. And, the more you write, the smaller the text becomes and harder it is to read. iMovie provides an outline and storyboard for each template. To help plan trailers with more original text and shots, I’ve created a fillable PDF for each template. Each PDF is fillable, so you can open in an app like Adobe Reader or Preview and easily add your own text.

Related: