background preloader

Utvecklingssamtal och föräldramöten

Facebook Twitter

Hela samtalsmallen vid elevledda utvecklingssamtal åk 1. Jan29 Här kommer alla sidor i samtalsmallen som jag gjort till mina ettor.

Hela samtalsmallen vid elevledda utvecklingssamtal åk 1

Först hälsar man sina föräldrar välkomna till sitt utvecklingssamtal! Här skriver vi in barnens ”gamla” mål från hösten och barnen utvärderade dessa genom att färga stjärnan bredvid målet grön, gul eller röd. Jag ger även en kommentar om hur jag tycker det har gått att nå målen. Överensstämmer nästan alltid med elevens åsikt. Här tar barnen ställning till påståendena genom att sätta en prick vid tummen ner, mittemellan eller tummen upp. Här går jag igenom med barnen (några i taget) vad vi har arbetat med i matematik. . …. och så på samma sätt med svenska. Nu är det dag att visa GLUS-schemat. Dags att sätta upp nya mål. Elevledda utvecklingssamtal. Syftet är att medvetandegöra och utveckla eleverna förståelse för var de befinner sig i förhållande till målen och hur de tar sig vidare.

Elevledda utvecklingssamtal

Eleverna behöver träna på att utveckla sina egna förmågor att ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande, och för att vara medvetna om sina styrkor, lärande- och utvecklingsmål. Ett sätt att öka elevernas inflytande, delaktighet och möjligheter att bli ägare av sin egen lärprocess är att arbeta med elevledda utvecklingssamtal. Inför utvecklingssamtalet Inför samtalet kan eleverna tillsammans med sina klasskamrater förbereda sig genom att i samråd med sina lärare göra egna bedömningar om var de befinner sig i förhållande till målen. Ett enkelt sätt är att använda sig av tre olika färger: Röd= når ej målen Gul= når målen delvis Grön= når målen Utvecklingssamtalen kan bokas med hjälp av Doodle, vilket innebär att läraren kan skicka ut en länk till samtliga föräldrar tillsammans med lite kort information om vad de behöver förbereda inför utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtal. Jag har jobbat med elevledda utvecklingssamtal i åk 1-3 i ca 8 år.

Utvecklingssamtal

Det var något som vi tog ett gemensamt beslut om på min dåvarande skola (tjl därifrån detta läsår). Vi startade första året med åk 3-6 för att sedan övergå att alla elever i åk 1-6 hade sådana samtal. Det var en hit redan första gången vi genomförde det. Innan vi hade samtal fick eleverna skriva utvärderingar i alla ämnen hur de tyckte att det gick för dem i ämnena och vad de behövde utveckla mer. Vi var då också ganska mycket nybörjare på att skriva omdömena i Infomentor och föräldrarna kom definitivt inte in och kunde läsa så vi skrev ut de skriftliga omdömena och klistrade in det under varje ämne. Under åren har checklistorna som vi använt sett ungefär likadana ut.

Vilket upplägg vi ska ha framöver när samtalen ska ligga har vi inte gjort riktigt klart med än. Innan samtalet fyller alla elever i en checklista där de svarar på olika frågor. Hej förälder! Det är jag som är ditt barns pedagog och lärare. För sex år sedan, 2008, deltog jag i en så kallad rekryteringsutbildning för blivande skolledare.

Hej förälder! Det är jag som är ditt barns pedagog och lärare

En av uppgifterna som jag fick var att skriva en Lärardeklaration och jag passade på att få ner alla de tankar om undervisning och lärande som jag hade då. Den tänkta mottagaren var mina elevers föräldrar. Från information till samtal. Är man inte nöjd med föräldramöten kan det sprida en misstro över skolan som helhet.

Från information till samtal

På motsvarande sätt ger lyckade möten mellan föräldrar och lärare positiva signaler. Med denna utgångspunkt har Örebro kommun i samarbete med universitetet tagit fram ett inspirations- och arbetsmaterial för pedagoger, ”Tematiska föräldramöten”, som ska vara en hjälp i arbetet att bygga tillitsfulla relationer mellan skola och hem. Fler och fler pedagoger inser vikten av att upprätthålla goda och meningsfulla relationer till sina elevers föräldrar. Å andra sidan känner många pedagoger att de saknar konkreta idéer för sina möten med föräldrarna. Tanken med materialet Tematiska föräldramöten är att pedagoger ges förutsättningar att leda ett samtalsbaserat föräldramöte. Det finns många välartikulerade föräldrar som tar stort utrymme på mötena, medan andra sitter tysta. Materialet är flexibelt och bygger på åldersadekvata teman som pedagogerna gärna tillsammans med föräldrarna väljer ut.

Elevledda utvecklingssamtal. För åttonde terminen i rad arbetar jag med elevledda utvecklingssamtal.

Elevledda utvecklingssamtal

Jag skulle bara vilja säga ”Jabbadabbbadoo”! Under mina år som lärare finns det två saker som sticker ut och verkligen har förbättrat mitt yrke. 1) Digitala whiteboarden, våra active boards, som vi nu har haft i säkert sju-åtta år. 2) Elevledda utvecklingssamtal, genialiskt! Vi var några lärare som bestämde oss för att prova elevledda utvecklingssamtal och nu är vi fast. Hemligheten med elevledda utvecklingssamtal är FÖRARBETET!! Det tar ca 2 veckor att förbereda och jag avslutar förberedandet med att ta ut eleverna en och en och går igenom hela samtalet. Vi börjar med elevledda samtal redan i ettan. Det pågår två till tre samtal samtidigt i klassrummet, de sitter utspridda med ryggarna mot varandra. Lyckokänslan jag får termin efter termin i magen är svårslagen. Flippat föräldramöte för 07orna.

Nu är det knappt en vecka kvar tills det är dags för föräldramöte.

Flippat föräldramöte för 07orna

Tisdagen den 9/9 träffas vi klockan 18.00 i matsalen. Där kommer alla föräldrar som har elever i årskurs 1-3 att få gemensam information av rektor och biträdande rektor samt en presentation av pedagoger i arbetslaget. Efter samlingen i matsalen kommer fritids att informera om sin verksamhet på respektive avdelning och efter det träffas vi i klassrummet. Senast 20.00 ska mötet vara slut. Effektiva och deltagande möten hoppas jag att ni alla uppskattar. Elevledda utvecklingssamtal. Blev uppringd av en reporter på en tidning idag som ville intervjua mig om elevledda utvecklingssamtal.

Elevledda utvecklingssamtal

Hon hade tydligen googlat och då kom det jag skrivit om elevledda samtal på min hemsida upp först. Elevledda utvecklingssamtal.