background preloader

Lektionsobservationer

Lektionsobservationer
Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare. Skolinspektionen har utarbetat ett observationsschema för denna typ av bedömning. Schemat används i första hand i samband med Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Men det kan också med fördel användas av en kollega eller någon annan som sitter med under lektionen. Schemat utgår från forskning om vad som är bra undervisning. PDF-formatObservationsschema (PDF-fil, nytt fönster) Word-formatObservationsschema (Word-fil, nytt fönster)

http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Lektionsobservationer/

Related:  Att skriva ut

Språkutveckling – ASL Hur ger vi elever förutsättning att få en bra veckoöverblick? I ett tidigare inlägg har jag beskrivit hur vi haft en veckobok i årskurs ett. Se inlägg här veckobok åk1Jag upplevde att mina elever hade svårt att orientera sig över veckan, några hade svårigheter med veckans dagar och ordning. Vi har som rutin att skicka veckobrev en gång i veckan till föräldrarna, i höstas insåg jag att eleverna inte blev delaktiga i brevets innehåll. Då gjorde vi som rutin att på måndagen skriva i veckoboken, vad kommer att hända och vad har vi för mål med veckan? Nu när eleverna ska börja årskurs 2 så kommer de att få en veckobok, kallar den 2.0

Stöd för att utveckla undervisningen Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering.

Blank Board Game Template Printables Make your own board game using a blank board game template! On this page you’ll find 4 unique board game templates in black and white and color. Throughout elementary, middle, and high school, students sometimes have to make their own board games as part of a Language Arts or Social Studies assignment. Drawing a game board by hand can be tricky, and for that reason I’ve created this set of blank game boards for kids, students and teachers to print. Dags för betyg – glöm inte pysparagrafen! – Pedagog Malmö Det är dags för betyg och för många elever kan det bli omöjligt att nå upp till målen på grund av funktionsnedsättning, ofta osynlig sådan. Av denna anledning finns undantagsbestämmelsen som till vardags ofta kallas pysparagrafen. En anledning till att det kallas pysparagrafen är att meningen är just att vi ska ”pysa” de delar av kunskapskraven som inte kan nås på grund av funktionsnedsättningen, där det finns ett rimligt tvivel huruvida eleven inte skulle klara dessa kriterier om det inte var för funktionsnedsättningen. Detta ska självklart inte vara någon kompensation för anpassningar och åtgärder i undervisningen. Varje elev har alltid rätt att få de åtgärder som krävs för att det ska vara möjligt att nå upp till målen och undantagsbestämmelsen får alltså aldrig användas i stället för nödvändiga åtgärder. Ibland räcker det ändå inte hela vägen.

Äppelsaga För länge länge sedan sov en liten kärna under sitt jordtäcke hela vintern ända tills tidigt en vårmorgon när solen började skina och väckte den lilla kärnan. Det var ett äppelträd som börjat växa i marken. Nu sträckte det på sig och gäspade.

Exempel: Elevinflytande Denna Lärmodul är skapad av:Jane SjögrenYtterharnäs skolajane.sjogren@gavle.seTel: 026/98368 Elevinflytande är ett mångtydigt begrepp och det är svårt att tolka vad olika personer menar när de använder det. Tham (Tham, A. 1998. Planeringsmall Tema i förskola Heby Kommun Beskriv vad det hela går ut på eller introducera på ett spännande sätt. Bakgrund Här skriver ni bakgrunden till att ni valt temat. dvs hur det kommer sig att ni ska arbeta med detta tema, tex barns visade intresse... Syfte Berätta om VARFÖR ni ska jobba med detta tema - Jultraditioner i världen Jultraditioner i världen Om du någon gång varit på semester i ett annat land under julen så har du med stor sannolikhet slagits av olikheterna jämfört med i Sverige. Dessutom så firar man jul på olika datum runt om i världen, och i vissa kulturer och länder så firar man inte jul överhuvudtaget. Men det spelar egentligen ingen roll om man firar det eller inte, för juletider påverkar oss alla – vare sig man vill det eller inte. Butiker är stängda, kyrkor har öppet längre och vi passar på att spendera tid med släkt och vänner.

Att skapa eget pedagogiskt material Det har aldrig varit enklare att skapa sitt eget pedagogiska material. Lagen om upphandling får mycket kritik och är absolut inte okmplicerad, men den ger mig som pedagog tillgång till lamineringsplast och andra smarta saker som gör att jag kan skapa eget pedagogiskt material till mina arbetsområden som passar just mig och mina elever. Idag har vi haft en sorteringsövning som inledning på vårt tema ”Handel förr och nu”. Den pedagogiska planeringen hittar du här: Först tittade vi på en film om bronsåldern. Sedan fick eleverna uppgiften nedan

Uppdraget: Höja nivån i 11 skolor Förskollärare Ann-Charlotte Silén möts av glada miner när hon återvänder till klassrummet efter en timmes planeringstid. Nu står fri lek på schemat för hennes förskoleklass på Bergvreten-skolan i Enköping, vilket betyder att eleverna är överallt och lite till. Ett par spelar pingis, ett gäng håller sig i lekrummet, några är bänkade framför en surfplatta och andra skriver sagor. Otydlig läroplan kräver mer planeringstid Förskoleklassen är inget enkelt uppdrag. I den ska elever som är sex år gamla möta både förskolans och grundskolans pedagogik och arbeta mot kunskapsmål som de ska uppnå när de slutar nian. Dessutom är det upp till skolledare och lärare att klura ut vilka delar av läroplanen som ska tillämpas. – När vi kommer ut i verksamheterna kan vi se att det skiljer sig en hel del åt i hur man planerar och genomför undervisningen och vilken syn man har på förskoleklassens uppdrag, säger Johan Dahl, utredare på Skolinspektionen.

Related: