background preloader

Kurser

Facebook Twitter

Och Aspergerförbundet - Nytt projekt: e-autism. Nytt projekt: e-autism 2015-12-04Autism- och Aspergerförbundets senaste projekt handlar om att ta fram en webbutbildning om autism -webbutbildning om autism Från verksamheter och personal som möter autism finns ofta intresse och efterfrågan på kunskap om autism. För att bättre möta efterfrågan på grundkunskap om autism ska projektet e-autism utveckla en lättillgänglig, kostnadsfri webbutbildning för den som är ”ny på jobbet” eller som arbetat i några år men inte haft möjlighet till utbildning om autism. Kursen ska ha en grundläggande nivå som gör den användningsbar för medarbetare i många olika verksamheter - boende, daglig verksamhet, skola, kommunal handläggning, Försäkringskassan med flera - men den kan också fylla en funktion för vänner och närstående, vid nya familjebildningar, för arbetskamrater eller andra. Projektet startade 1 dec 2015, är ettårigt och finansieras med medel från Postkodlotteriet.

Projektledare är Mats JanssonKontakt: webbutbildning@autism.se. Moderskeppet.se Nyhetsbrev. Kurser för lärare i vår.

Pusselbitens skola utbildningskatalog

Satsning för att utveckla skolans digitalisering - Högskolan i Halmstad. Projektet ”Att möta och utveckla den digitaliserade skolan” beviljades nyligen 700 000 kronor av Halmstads kommun. – Det känns jätteroligt att kommunen ser betydelsen av vår forskning och är med och finansierar den. Skolans digitalisering är ett viktigt område som vi behöver studera från flera olika håll, säger Pernilla Nilsson, projektledare och ansvarig för ansökan. Hög IT-användning ger sämre resultat Ämnet är högaktuellt: i förra veckan publicerade Skolverket en ny analys av PISA-resultaten, som visade att svenska skolor har högre IT-användning än andra länder.

. – I Sverige är vi duktiga på att distribuera ny teknik i skolorna, men vi är inte så duktiga på att veta hur vi ska använda den. Vill identifiera fungerande arbetssätt Genom projektet vill forskarna undersöka metoder för hur ny innovativ digital teknik kan användas i lärarens undervisning och öka elevernas lärande. Forskare och lärare samarbetar En utgångspunkt i projektet är att forskare och lärare ska arbeta tillsammans. NPF-skoldagarna 26-27 oktober 2015 | Event | Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) Biljetter till seminarium, föreläsningar och event. iPad Studiecirkel. LedarLabbet utbildar. Kommunikation och tydliggörande pedagogiska hjälpmedel & Stress vid autismspektrumtillstånd. E-trainer | larcentrum.vansbro.se. Om Dropouts | Drop Outs Onlineutbildning. Lifelong Learning Web. Webbaserad kurs om bedömning.

Introducera kod för dina elever.

Pedagogisk psykologi

Underbara ADHD - Undervisa elever med ADHD - så gör du! - Coursio. "Undervisa elever med ADHD - så gör du! " är en webbaserad utbildning som du kan göra via datorn, surfplattan och/eller i din smartphone - när och var du vill. Kursen riktar sig till lärare och ger dem grundläggande kunskap om diagnoserna som ingår i begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), om än med tyngdpunkt på ADHD, bakomliggande orsaker, kärnsymtom samt medföljande svårigheter och vad det faktiskt innebär att leva med NPF.

Den ger även kursdeltagarna en fördjupad kunskap kring bemötande och förhållningssätt, en rad exempel på beprövade metoder och strategier du som lärare kan använda för att anpassa undervisningen, tips på användbara hjälpmedel samt hur du och din skola kan arbeta förebyggande. Kursinnehållet motsvarar en heldagsutbildning. Till vår hjälp har vi haft ett flertal experter med lång yrkeserfarenhet inom respektive område, däribland specialpedagog, psykiater, förstelärare, leg psykolog, kommunikatör och forskare inom neurovetenskap. Målet med kursen är: Borås i framkant med kurs i medie- och informationskunnighet - Nyheter - Högskolan i Borås.

På skolorna och på biblioteken talar man om det och även i media och hos myndigheter är det en uppmärksammad fråga – MIK. Sedan förra året ger Högskolan i Borås en MIK-kurs med fokus på skola och bibliotek. Kursen heter Medie- och informationskunnighet i skolan, och är den enda av sitt slag i landet. Den vänder sig främst till yrkesverksamma lärare, och bibliotekarier.

Fakta MIK: Begreppet är tudelat. Det står dels för informationskunnighet och handlar om att lära sig att söka information och källkritik, dels för mediekunnighet som kan innebära att producera och konsumera på medier på ett medvetet sätt. – Behovet av samarbete för att nå ut med kunskap till unga är stort och det kräver samarbete mellan olika aktörer. Flera tunga aktörer deltar i undervisningen på kursen, däribland föreläsare från UR, Statens medieråd, Nordicom (ett forskningsinstitut på Göteborgs Universitet) och andra organisationer. Lära unga att hantera medier Kontakt Tobias Ruhtenberg: IKT-lärare på lärarutbildningen. Om Dropouts | Drop Outs Onlineutbildning. Kurser - Utbildning - Högskolan för lärande och kommunikation. Utbilda dig själv och arbetslaget | MIK-rummet. Skola 2.0 — Medborgarskolan. Den digitala utvecklingen går allt snabbare. Spel, sociala media och bildkommunikation upptar en stor del av många ungas och vuxnas tid.

Vi följer åsikter, nyheter och intressen via olika digitala media. Att utveckla ett källkritiskt tänkande blir allt viktigare för eleverna. Med vår kunskap inom kompetensutveckling breddar vi perspektivet hos elever och personal. Skola 2.0 Den digitala invasionen i skolan fortsätter. Vårt utbud av kurser, inspiration inom de digitala verktygen och sociala media hjälper pedagoger att skapa nya perspektiv i klassrummet. Fortbildning Som kompetensutveckling för pedagogisk personal arrangerar vi seminarier och kurser inom informations- och kommunikationsteknik – IKT. Utbildningsutbud Öka det pedagogiska inslaget eller öka ämneskunskapen inom de områden där ni behöver komplettera er kompetens.

Låt oss skapa temadagar där ordinarie undervisning ingår. Personalutbildningar Kontaktuppgifter.

Ipad studiecirkel

Utbud | Solita. Itslearning. Videokurs - Berättande bildspel | Moderskeppet Guld. Mikael Björk Fånga din publik Du älskar att fotografera och vill gärna dela med dig av dina bilder till andra. Men dina bildspel väcker inte alltid den entusiasm som du hoppas på. Kronologi och högvis med bilder staplade på varandra skapar inte de bästa förutsättningarna för att din berättelse ska nå fram. I den här kursen ger berättarartisten och pedagogen Mikael Björk dig de redskap du behöver för att fånga din bildpublik. Han visar dig hur du med inspiration från Hollywoods stora regissörer kan använda dig av klassiska dramaturgiska modeller för att bygga upp en fängslande berättelse av dina bilder. Om läraren Mikael Björk är sagoberättare och lärarutbildare. Läs mer om Mikael Textad av: Kerstin Andersson Hanochi, Johanna Funkquist, Camilla Grönbladh, Jonas Hallgren, Mats Larsson, Kenneth Lind, Barbro Lindkvist, Sanna Lund, Mije Lundberg Jensen, Jessica Nilsson, Anna Olsson, Mari Roos, Titti Tindvall, Åsa Wessand, Max Witt, Ann-Christin Wuolo Junros.

Maker Party - Home. Webbaserad kurs om bedömning. Försteläraren - en utskälld reform - Sara Bruun. Nyss hemkommen från semester tar jag del av debatten i social medier om försteläraren. Jag förvånas och upprörs över att lärare debatterar varandras arbetsuppgifter på en så otroligt låg nivå. Regelrätta personangrepp syns här och där och uttryck som “fjäskerilärartjänst” används. Många lärare som av olika anledningar inte är förstelärare benämner sig själva som: andrelärare, sämrelärare och sistelärare. Vissa förklarar det med att benämningarna används för att raljera över förstelärarreformen.

Personligen tycker jag att användningen av sådana nedvärderande uttryck mest blir pinsamt. Jag funderar över varför man vill sänka sig till en sådan nivå? Hjälp mig gärna att förstå det! Vilken var egentligen regeringens avsikt med förstelärarreformen och vilka kan egentligen bli förstelärare? “Karriärtjänsterna förstelärare och lektor ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever För att kunna bli förstelärare krävs att följande är uppfyllt: En förstelärare. Kurser - Utbildning - Högskolan för lärande och kommunikation. Hem Utbildning Kompetensutveckling och övriga uppdrag Aktuella utbildningar 2komma5 Kurser Kurser Klicka på kursens namn eller bild för att läsa mer om kursen.

Förskola Att göra jämställdhet i förskola, 2,5 hp Begreppet jämställdhet skär igenom alla områden inom förskolan. Lärare: Christian Eidevald Ett förändrat uppdrag — att arbeta med förskolans läroplan, 2,5 hp Kursen ska ses som ett stöd i tolkningen och förståelsen av intentionerna i revideringen av förskolans läroplan; 2.6 Uppföljning, Utvärdering och Utveckling? Lärare: Christian Eidevald och Susanna Anderstaf Specialpedagogik i förskolan — behövs det? Målet med kursen är att du som arbetar i förskolan ska öka din kunskap om betydelsen av tidigt stöd för barn som behöver det. Lärare: Ann-Katrin Swärd Utomhuspedagogik med inriktning mot matematik — förskola, 2,5 hp Kursen tar upp olika praktiska matematikmoment som du kan genomföra i den pedagogiska verksamheten, liksom aktuell forskning kring utomhuspedagogik.

Grundskola åk F-3 och 4-6 Särskola. Startkit – en termins arbete med BFL | Kvutis. Startkitsupplägget, som består av åtta lärmoduler, är tänkt för att komma igång med kollegialt arbete med BFL. Klicka på bilden för att komma till startkitet Innehåll i startkit1 Förutsättningar2 Upplägg och innehåll3 Annat stödmaterial. Datorn i skolan. Bok om teori och praktik | Fleischer Kompetensutveckling.

Så var det då offentligt. Har påbörjat ett intensivt samarbete med nästkommande bok som kommer handla om vikten av att skapa ett ramverk för användning av IT i Skolan. Att komma ifrån app-hysterin. Att se bortom datorn och återfokusera på de djupare och viktigare frågorna i pedagogik men med datorn som given utgångspunkt. Jag tar utgångspunkt i min avhandling om en-till-en och står för en teoretisk bas.

Jag har turen att få skriva med en av skolsveriges absolut skickligaste lärare, Helena Kvarnsell. Tillsammans skall vi, utifrån det teoretiska ramverket ‘stretchad kunskap’ visa exempel på hur lärare kan tänka för att använda datorn på ett sätt som säkrar möjligheter till djupa kunskaper. Det blir en bok om IT utan att det handlar om ett enda praktiskt verktyg. Arbetet med boken har alltså redan startat, och intensifieras ytterligare under hösten. Du kanske också gillar detta.

Kursinneh%C3%A5ll. Kompetensutveckling av lärare i en-till-en | Fleischer Kompetensutveckling. Sommar. Almedalen rullar igång. Där diskuteras många skolfrågor, inte minst de om datorisering. När det gäller införande av en-till-en, är det en mängd olika aspekter som behöver belysas efter att själva införandefasen är klar. I arbetet med systematisk uppföljning av en-till-en i IPAK-modellen har jag delat in det i tre huvudsakliga områden: Ämnesinnehåll, teknik och pedagogik,Betygsättning, bedömningspraktik och e-portfolios,Juridik, etik och demokrati.

Det finns naturligtvis andra sätt att göra en sådan indelning. Det centrala är dock att ha lärarkårens kontinuerliga utveckling för ögonen. I mitt sätt att beskriva saken tas utgångspunkt i forskningen av Hall & Hord (2011). När det gäller en-till-en har alltså detta prövats av bland annat Donovan, Hartley och Strudler (2007). 0 MedvetenhetLäraren tänker och upplever: ”Jag berörs inte av en-till-en. 1 Information Läraren tänker och upplever: ”Jag skulle vilja veta mer om en-till-en. 3. Hall, G.E. & Hord, S.M. (2011). Visa enskild publikation. Alfabetisk lista över alla kurser | Digikoll.se. Guide till sajten | MIK-rummet. MIK-rummets olika huvuddelar bygger på definitionen av medie- och informationskunnighet. Det handlar om 1. Mediers roll i samhället 2. Finna, analysera och kritiskt värdera information samt 3. Kommunicera och skapa.

Utöver detta finns statistik från våra rapporter Ungar & medier och Småungar & medier. Varje huvudrubrik innehåller följande: Faktatexter Reflektionsfrågor som ska få läsaren att fundera vidare utifrån faktatexterna Lektionstips - länkar till pedagogiskt material där rekommenderad ålder är angiven Koppling till läroplanen - ämnets koppling till Lgr11 och Lgy11 Filer - dokument att ladda ner i förekommande fall Vi föreslår att du som läsare börjar att läsa faktatexterna under varje huvudrubrik och att du funderar vidare utifrån reflektionsfrågorna. Nedan följer en kortare introduktion till de olika huvudrubrikerna: 1.

Medielandskapet idag består av ett stort utbud av information och alternativa källor. 2. Internet har öppnat dörren till ett oändligt antal källor. 3.

Creative commons