background preloader

Kurser

Facebook Twitter

Och Aspergerförbundet - Nytt projekt: e-autism. Moderskeppet.se Nyhetsbrev. Kurser för lärare i vår.

Pusselbitens skola utbildningskatalog

Satsning för att utveckla skolans digitalisering - Högskolan i Halmstad. Projektet ”Att möta och utveckla den digitaliserade skolan” beviljades nyligen 700 000 kronor av Halmstads kommun. – Det känns jätteroligt att kommunen ser betydelsen av vår forskning och är med och finansierar den.

Satsning för att utveckla skolans digitalisering - Högskolan i Halmstad

Skolans digitalisering är ett viktigt område som vi behöver studera från flera olika håll, säger Pernilla Nilsson, projektledare och ansvarig för ansökan. Hög IT-användning ger sämre resultat Ämnet är högaktuellt: i förra veckan publicerade Skolverket en ny analys av PISA-resultaten, som visade att svenska skolor har högre IT-användning än andra länder.

Men det har inte lett till högre resultat – snarare tvärtom. . – I Sverige är vi duktiga på att distribuera ny teknik i skolorna, men vi är inte så duktiga på att veta hur vi ska använda den. Vill identifiera fungerande arbetssätt Genom projektet vill forskarna undersöka metoder för hur ny innovativ digital teknik kan användas i lärarens undervisning och öka elevernas lärande. Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) Biljetter till seminarium, föreläsningar och event. iPad Studiecirkel. LedarLabbet utbildar. Kommunikation och tydliggörande pedagogiska hjälpmedel & Stress vid autismspektrumtillstånd. Larcentrum.vansbro.se. Drop Outs Onlineutbildning. Lifelong Learning Web.

Webbaserad kurs om bedömning. Webbkursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare och kan genomföras i valfritt tempo.

Webbaserad kurs om bedömning

Kursen är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik. Genom kursen kommer du att få kunskap och möjlighet att reflektera kring hur du använder läroplanen som underlag för planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Du kommer att få redskap att använda bedömning såväl för elevens lärande som för din egen utveckling. Du kommer också att få resonera om hur du kan väga samman elevers kunskaper till betyg på ett tillförlitligt sätt. Vilka kan gå kursen? Alla lärare eller skolledare i de obligatoriska skolformerna, gymnasial utbildning och vuxenutbildningen kan gå kurserna, men de är anpassade för dig som arbetar i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildning.

Anmälan. Introducera kod för dina elever.

Pedagogisk psykologi

Underbara ADHD - Undervisa elever med ADHD - så gör du! - Coursio. "Undervisa elever med ADHD - så gör du!

Underbara ADHD - Undervisa elever med ADHD - så gör du! - Coursio

" är en webbaserad utbildning som du kan göra via datorn, surfplattan och/eller i din smartphone - när och var du vill. Kursen riktar sig till lärare och ger dem grundläggande kunskap om diagnoserna som ingår i begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), om än med tyngdpunkt på ADHD, bakomliggande orsaker, kärnsymtom samt medföljande svårigheter och vad det faktiskt innebär att leva med NPF. Den ger även kursdeltagarna en fördjupad kunskap kring bemötande och förhållningssätt, en rad exempel på beprövade metoder och strategier du som lärare kan använda för att anpassa undervisningen, tips på användbara hjälpmedel samt hur du och din skola kan arbeta förebyggande.

Borås i framkant med kurs i medie- och informationskunnighet - Nyheter - Högskolan i Borås. På skolorna och på biblioteken talar man om det och även i media och hos myndigheter är det en uppmärksammad fråga – MIK.

Borås i framkant med kurs i medie- och informationskunnighet - Nyheter - Högskolan i Borås

Sedan förra året ger Högskolan i Borås en MIK-kurs med fokus på skola och bibliotek. Kursen heter Medie- och informationskunnighet i skolan, och är den enda av sitt slag i landet. Den vänder sig främst till yrkesverksamma lärare, och bibliotekarier. Fakta MIK: Begreppet är tudelat. Drop Outs Onlineutbildning. Kurser - Utbildning - Högskolan för lärande och kommunikation. Utbilda dig själv och arbetslaget. Skola 2.0 — Medborgarskolan. Den digitala utvecklingen går allt snabbare.

Skola 2.0 — Medborgarskolan

Spel, sociala media och bildkommunikation upptar en stor del av många ungas och vuxnas tid. Vi följer åsikter, nyheter och intressen via olika digitala media. Att utveckla ett källkritiskt tänkande blir allt viktigare för eleverna. Med vår kunskap inom kompetensutveckling breddar vi perspektivet hos elever och personal. Skola 2.0 Den digitala invasionen i skolan fortsätter. Fortbildning Som kompetensutveckling för pedagogisk personal arrangerar vi seminarier och kurser inom informations- och kommunikationsteknik – IKT. Utbildningsutbud Öka det pedagogiska inslaget eller öka ämneskunskapen inom de områden där ni behöver komplettera er kompetens. Låt oss skapa temadagar där ordinarie undervisning ingår. Personalutbildningar.

Ipad studiecirkel

Solita. Itslearning. Videokurs - Berättande bildspel. Mikael Björk Fånga din publik Du älskar att fotografera och vill gärna dela med dig av dina bilder till andra.

Videokurs - Berättande bildspel

Men dina bildspel väcker inte alltid den entusiasm som du hoppas på. Kronologi och högvis med bilder staplade på varandra skapar inte de bästa förutsättningarna för att din berättelse ska nå fram. I den här kursen ger berättarartisten och pedagogen Mikael Björk dig de redskap du behöver för att fånga din bildpublik. Han visar dig hur du med inspiration från Hollywoods stora regissörer kan använda dig av klassiska dramaturgiska modeller för att bygga upp en fängslande berättelse av dina bilder.

Om läraren. Maker Party - Home. Webbaserad kurs om bedömning. Försteläraren - en utskälld reform - Sara Bruun. Nyss hemkommen från semester tar jag del av debatten i social medier om försteläraren.

Försteläraren - en utskälld reform - Sara Bruun

Jag förvånas och upprörs över att lärare debatterar varandras arbetsuppgifter på en så otroligt låg nivå. Regelrätta personangrepp syns här och där och uttryck som “fjäskerilärartjänst” används. Många lärare som av olika anledningar inte är förstelärare benämner sig själva som: andrelärare, sämrelärare och sistelärare. Vissa förklarar det med att benämningarna används för att raljera över förstelärarreformen. Personligen tycker jag att användningen av sådana nedvärderande uttryck mest blir pinsamt. Kurser - Utbildning - Högskolan för lärande och kommunikation. Hem Utbildning.

Kurser - Utbildning - Högskolan för lärande och kommunikation

Startkit – en termins arbete med BFL. Startkitsupplägget, som består av åtta lärmoduler, är tänkt för att komma igång med kollegialt arbete med BFL.

Startkit – en termins arbete med BFL

Klicka på bilden för att komma till startkitet. Datorn i skolan. Bok om teori och praktik. Så var det då offentligt.

Datorn i skolan. Bok om teori och praktik

Har påbörjat ett intensivt samarbete med nästkommande bok som kommer handla om vikten av att skapa ett ramverk för användning av IT i Skolan. Att komma ifrån app-hysterin. Att se bortom datorn och återfokusera på de djupare och viktigare frågorna i pedagogik men med datorn som given utgångspunkt. Jag tar utgångspunkt i min avhandling om en-till-en och står för en teoretisk bas. Jag har turen att få skriva med en av skolsveriges absolut skickligaste lärare, Helena Kvarnsell. Kursinneh%C3%A5ll. Kompetensutveckling av lärare i en-till-en. Sommar. Almedalen rullar igång. Där diskuteras många skolfrågor, inte minst de om datorisering. När det gäller införande av en-till-en, är det en mängd olika aspekter som behöver belysas efter att själva införandefasen är klar. Visa enskild publikation. Alfabetisk lista över alla kurser. Guide till sajten. MIK-rummets olika huvuddelar bygger på definitionen av medie- och informationskunnighet. Det handlar om 1.

Mediers roll i samhället 2. Finna, analysera och kritiskt värdera information samt 3. Kommunicera och skapa. Utöver detta finns statistik från våra rapporter Ungar & medier och Småungar & medier. Varje huvudrubrik innehåller följande:

Creative commons