background preloader

Utbildning

Facebook Twitter

5 Ways to Help Your Students Become Better Questioners. The humble question is an indispensable tool: the spade that helps us dig for truth, or the flashlight that illuminates surrounding darkness.

5 Ways to Help Your Students Become Better Questioners

Questioning helps us learn, explore the unknown, and adapt to change. That makes it a most precious “app” today, in a world where everything is changing and so much is unknown. And yet, we don’t seem to value questioning as much as we should. For the most part, in our workplaces as well as our classrooms, it is the answers we reward -- while the questions are barely tolerated. To change that is easier said than done. How to Encourage Questioning. 20 Questions To Guide Inquiry-Based Learning. Stor guide: 15 sätt att använda appar i klassrummet. Många elever är visuella i sin lärstil och förstår bättre om de kan se saker i 3D.

Stor guide: 15 sätt att använda appar i klassrummet

Självbedömning The big five.pdf. Voting - Mentimeter. 4 Steps to a Memorable Teaching Philosophy - Manage Your Career. By James M.

4 Steps to a Memorable Teaching Philosophy - Manage Your Career

Lang This summer I observed, with as much empathy as I could muster, the labors of two colleagues and friends who were preparing their tenure cases. Both of them asked me for advice about the area in which they thought I might have a little expertise: the statement of their teaching philosophy and principles. Around the same time, I also received a request from a reader asking me for advice on writing a teaching statement for the job-market season. The question was the same: How do you write a statement of teaching philosophy that doesn't sound exactly like everybody else's? In my 10 years as a tenure-track or tenured professor, I have served on more than a half-dozen search committees, all of which required statements of teaching philosophy from our candidates.

The same basic ideas and buzzwords appear in just about every teaching statement I have ever read. The hiring season looms now, and most tenure files will be due in just a few weeks. Begin with the end. The Right & Wrong Way To Use Technology For Learning. So much in learning is subjective, which makes sense because so much in life itself is also subjective, and we learn in order to live.

The Right & Wrong Way To Use Technology For Learning

So it’s natural. The 55 Best Free Education Apps For iPad. Geografilärarnas Riksförening. På föräldramötet: Modella högläsning och förklara varför. Det är ett ypperligt tillfälle att tala om det vi gemensamt kan göra för varje barns språkutveckling – att tala om den på föräldramötet.

På föräldramötet: Modella högläsning och förklara varför

Skolan har ett övergripande nationellt mål som säger att skolan ska ansvara för att varje elev: ”kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” Lgr 11, s. 13. Att skolan ska berätta om hur detta språkutvecklande arbete ser ut och att språket och förmågan att berätta, lyssna, förklara, resonera och uttrycka sig finns med i varje ämnes kunskapskrav. Planering-c3a5k-1-vecka-34-35. Big Ideas for the classroom: Growth Mindset - Episode 1/5. Olust att lära – dödar skolan kreativiteten? Många är säkerligen de kommuner och skolor som genom åren fokuserat på “lust att lära”-kurser och som anammat denna fras som ett slags slagord för god skolgång och kommunens vilja att förändra och förbättra.

Olust att lära – dödar skolan kreativiteten?

Sanningen är ju också att vi alla vill att eleverna ska känna just denna lust till att lära och förstå hur kunskap är coolt och viktigt, samt själva grunden till att förstå sin värld bättre. Majoriteten av dagens elever känner nog också just lust att lära, åtminstone ibland, och det kanske räcker ganska långt. Hjärnstark - Anders Hansen berättar om hur motion och träning stärker din hjärma.

Kamratbedöming + Lärarbedöming + Självbedömning + Digitala verktyg + Flippade klassrum = YES WE CAN! YES WE CAN!

Kamratbedöming + Lärarbedöming + Självbedömning + Digitala verktyg + Flippade klassrum = YES WE CAN!

Resultatet av just dina elevers lärande kommer att variera beroende på vem du är som pedagog, vad du har för relation till dina elever, hur skicklig du är på att ställa ”rätt typ av frågor”, hur du ser på lärande och hur långt du har kommit i användandet av digitala verktyg, med mera. En sak är säker: Om du använder dig av konceptet i rubriken på ett medvetet sätt kommer du att lyfta dina elever och få ett ”effektivt lärande”, åtminstonne om man lyssnar på J.Hattie och D.Williams, bland andra. Digitala verktyg, formativ bedömning och flippade klassrum kan öppna helt nya möjligheter för lärande.

YES WE CAN, säger Obama. YES WE CAN, borde hela Sveriges skickliga lärarkår ryta ut. (Många av de digitala verktygen nedan finns även som appar för iPad!) Både elever och pedagoger måste klart och tydligt veta vart de är på väg: Konkretisera målen tillsammans med eleverna. Tydliggöra mål och kunskapskrav - introduktion. ”Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig.

Tydliggöra mål och kunskapskrav - introduktion

Man vet ändå inte när man kommer fram.” Nalle Puh Mål och kunskapskrav fyller en mycket viktig funktion som utgångspunkt för lärandet. När elever vet vad de ska göra och förstår varför de ska göra det, samt känner till olika kunskapskvaliteter, uppstår flera positiva effekter. Tydliggör mål och kunskapskrav med hjälp av IT. För min – och kanske din – skull kommer jag att i ett par blogginlägg att sammanfatta hur man kan använda IT för att stötta arbetet med formativ bedömning.

Tydliggör mål och kunskapskrav med hjälp av IT

Jag baserar mina sammanfattningar på GR Utbildnings webbplats Bedömning för lärande och Dylan Wiliams bok ”Att följa lärande”. I skolan är det viktigt att visualisera helheten, eleverna behöver ha målet i sikte för att förstå vad skolan går ut på. ”Tydliggöra mål och kriterier för framgång” KvUtiS. Problemet med att inte kommunicera några förväntningar på förhand, är att eleverna är helt utlämnade till lärarens godtycke.

”Tydliggöra mål och kriterier för framgång” KvUtiS

De kan aldrig själva ta ansvar för sitt lärande om de inte får ta del av Den hemliga koden, utan är helt beroende av läraren som i ensamt majestät kan avgöra vad som är bra och inte. – Anders Jönsson vid Malmö högskola, ur artikel Tydlighet med målen en balansgång, Skolverket.se. Verktyg för formativ bedömning. Formativ bedömning gör lärande synligt.

Formativ bedömning innebär att läraren genom täta och effektiva bedömningar får information om elevernas kunskaper och kan planera efter den. – Lärare fattar kontinuerligt beslut om sin undervisning. Vet man mer om vad eleverna kan blir besluten bättre underbyggda och undervisningen oftast bättre. Torulf Palm är gymnasielärare i matematik, fysik och kemi och sedan tio år forskare i matematikdidaktik. Just nu är han engagerad i tre olika forskningsprojekt, varav ett handlar om formativ bedömning och matematik. – Det finns mycket forskning som visar att formativ bedömning är ett effektivt sätt att undervisa på. Därför är formativ bedömning avgörande för framtiden. Nytt Bedömningsstöd för åk 1-3. Ja, det ska vara versal i Bedömningsstöd för det är namnet på Skolverkets nya bedömningsstöd. Titeln är Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling respektive Bedömningsstöd i taluppfattning.

Jag håller mig till det förra. På Läslyftets utbildning för kommunernas språk-, läs- och skrivutvecklare för några veckor sedan var en av programpunkterna en presentation av det nya bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling för åk 1-3. Detta kommer att publiceras på Skolverkets webb under juni. Det är det här ni ska hålla utkik efter. Målet är att utarbeta och implementera ett tydligt och konkret bedömningsstöd för uppföljning av elevers kunskaper i läs- och skrivutveckling. Info från Skolverket om nytt bedömningsstöd i sv/sva och talutppfattning. Malinsklipp gestalta en person.

Läsambassadören. ASL i Piteå - Att skriva sig till läsning. Cirkelmodellen. Lasochskrivportalen.skolverket. 5 Free Digital Tools for the No Budget Classroom. Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity. Making a wiki in Wikispaces. Hur+man+skapa+en+Wiki2. Varför en Wiki? Då var det dags att skapa en URL inom det digitala skollyftet, som egentligen är punkt sex. Punkt fyra innebär att man ska bena ut samarbetsmöjligheter, vilket vi dels redan gjort eftersom vi är några som identifierat ett behov av att ha en textbank som är en del inom det formativa arbetssättet. Och punkt fem, som innebär att hitta en form för samarbetet. How To Use Google Voice Commands In Google Drive. Editor’s note: This is a revised version of an article we originally ran on March 22nd, 2014, updated to reflect the latest Google innovations. New:You Can Now Add Audio Feedback To Students Presentations on Google Drive.

June 20, 2014 Kaizena is one of my favourite tools for adding audio and text feedback to Google Docs. Hur du arbetar med Padlet. Jonas praktiska tips i språkdidaktik: Om kollaboration. Ankikallman added: The “Share” Time. Tio lektioner i språkdidaktik: Språkutveckling med Padlet. Social Media for Teachers: Guides, Resources, and Ideas. Ankikallman added: se s. 23-26 om extra anpassningar.

Ankikallman added: Källkritik för yngre elever. Ankikallman added: 5 Fantastic, Fast Formative Assessment Tools. I thought I could read my students' body language. I was wrong. As an experiment, I used Socrative when I taught binary numbers. What I learned forever changed my views on being a better teacher. Why Formative Assessment Makes Better Teachers Formative assessment is done as students are learning. Here's what happened in my classroom.

"We've got this, it's easy," they said. Ankikallman added: Den begreppsliga förmågan i svenska och so. Härligt att vara igång igen! Det märks att barnen är utvilade, pigga och alerta efter jullovet och laddade för att insupa ny kunskap. Ankikallman added: Flippa på lågstadiet – när, var hur vi gör!

I går kväll kom två intressanta frågor till mig i Facebook-gruppen flippa klassrummet. Det är inga korta svar på de frågorna så jag svarar med ett blogginlägg i stället. Ankikallman added: Informationstjuvar. Ankikallman added: Samtalsfilm med Anne-Marie Körling. Tydliggöra mål och kunskapskrav. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess. Återkoppling som för lärandet framåt. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. SLS åk1-2 24:9 -15. ROMANPROJEKT.

Här finns romanprojekt, kompletta med lärarhandledningar, för er att använda i er undervisning. Dagboken Detta är en lärarhandledning till att skriva dagboksromaner med elever. Dagboksromaner har fått en renässans i och med de populära böckerna om Greg (Jeff Kinney) m.fl. så det finns mycket litteratur att hämta inspiration ifrån… Lämplig för åk 3-6 Läs mer Den magiska dörren Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. ROMANPROJEKT. Lust, motivation och lärande. Skillnader mellan preteritum och perfekt. Ordlista - grammatiska begrepp. Mening En mening inleds med stor bokstav och avslutas med punkt, frågetecken eller utropstecken. Innehållet i meningen måste ha en självständig betydelse. En mening kan bestå av: en huvudsats eller flera samordnade huvudsatser – Maria gråter. – Eric skriver |och| John läser.en huvudsats tillsammans med en eller flera bisatser – Maria gråter |eftersom hon inte lyckades så bra med sin uppsats. – John läser |trots att han är så trött |att han nästan inte kan hålla sina ögon öppna.ett utrop eller en uppmaning – Oj!

Centrum För Lättläst - Populära lektioner. Lektion.se. Nationella SLI.SE / Standardsökning. Guia_didactica.pdf.