background preloader

Utvecklingssamtal

Facebook Twitter

Elevledda utvecklingssamtal. Elevledda utvecklingssamtal. Blev uppringd av en reporter på en tidning idag som ville intervjua mig om elevledda utvecklingssamtal.

Elevledda utvecklingssamtal

Hon hade tydligen googlat och då kom det jag skrivit om elevledda samtal på min hemsida upp först. Har i ca 8 års tid haft elevledda utvecklingssamtal med mina elever i åk 1-3 och jag måste bara säga att det är en av de bästa saker jag gjort under min 25 år som lärare. Reportern hade skrivit om det för ett antal år sedan och då var det inte alls så vanligt. Jag hoppas och tror att det idag är mer vanligt att man har den formen av utvecklingssamtal än det var då. Att få eleverna delaktiga i sitt lärande är en självklarhet för mig och då är en del utvecklingssamtalet. Innan samtalet fyller alla elever i en checklista där de svarar på olika frågor.

Jag har haft elever i åk 1-3 som gjort detta galant. Efter att checklistan är klar diskuterar jag med varje elev inför samtalet utifrån den. Vid själva samtalet är det eleven som är i centrum och pratar mest. /Ullis. Elevledda utvecklingssamtal. Jag arbetar på en 6 – 9 skola i Stockholm.

Elevledda utvecklingssamtal

För ett par år sedan introducerade ett arbetslag på min skola tanken om elevledda utvecklingssamtal. De blev ett pilotlag för att testa modellen. Då var jag mycket skeptisk. Jag tänkte att utvecklingssamtalen var en tid då jag byggde relationen till föräldrarna och att detta möte skulle bli mer opersonligt. En annan farhåga var att de känsligare samtalsämnena som föräldrar och elever kanske vill anförtro mentorn, inte kommer fram i detta forum. Nu är jag inne på min andra vända elevledda utvecklingssamtal och jag är mycket positiv.

Som mentor slipper jag tolka andra lärares omdömen. Utvecklingssamtalen som tidigare var ett ensamarbete, är nu ett lagarbete och det känns toppen. Våra utvärderingar visar att majoriteten av föräldrarna är mycket nöjda med denna modell. I stort går de elevledda utvecklingssamtalen till så här: Eleverna läser och arbetar med sina omdömen och individuella utvecklingsplaner i skolan. Elevaktiva utvecklingssamtal - Wikiskola. 1 Inledning Lägg ett bokmärke på denna sida presentation av hur elevaktiva utvecklingssamtal kan gå till Arbetsformerna. hur ska vi arbeta med att förbereda oss för utvecklingssamtalen?

Elevaktiva utvecklingssamtal - Wikiskola

Tidsplan. Du har två halvdagar plus en timme till genrepet. Du bör alltså hinna hälften på denna sida på första halvdagen. Skicka din egen personliga inbjudan till utvecklingssamtalet till dina föräldrar. 2: Ordlistan Det förekommer många nya ord när vi pratar om elevaktiva utvecklingssamtal. 3: Dagordningen Av Felicia_Ohlin vad är en dagordning? 4. Hur ser man omdömena i Infomentor Exempel 1. 5. Hur väljer man ut ett arbete att visa upp? 6. Mall för manus. Regn och sol, av Elin Varverud.

Nya riktlinjer kring utvecklingssamtal och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Igår var jag och fick de senaste riktlinjerna av skolverket kring samtal, omdömen mm.

Nya riktlinjer kring utvecklingssamtal och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Kommer här försöka att skriva en kort sammanfattning över vad som sades. Man ska ha utvecklingssamtal två gånger per läsår, ett varje termin. Samtalet har fått en utvidgad roll eftersom mer information nu ges muntligt. Den Skriftliga individuella utvecklingsplanen används i årskurser där betyg ej ges. Den framåtsyftande delen kan dock användas för övriga årskurser om man önskar.

I följande dokument kan du läsa mer om detta: Även skriften om planering och genomförande hänger ihop med detta. Utvecklingssamtal. Vi är väldigt förtjusta i de allmänna råden.

Utvecklingssamtal

Många intressanta reflektioner har vi gjort kring vad som fungerar bra på vår skola och i vår arbetsenhet men också vad vi behöver utveckla för att ges bra förutsättningar för informationsöverföring från olika ämneslärare och samverkan med elevhälsan för att vi tillsammans ska kunna stödja våra elever på bästa sätt. Vi tänker att våra elever ska få inleda utvecklingssamtalet med att utifrån tankekartorna kring ”Av vem/vilka de lär sig och var?” Berätta om det egna lärandet. Därefter ska eleverna få visa utvalda arbeten som de är stolta över men också det de skrivit om i den egna loggboken vad de själva tycker att de behöver träna mer på. När vi kommer till delen hur hem och skola kan samverka kring elevens lärande tänker vi att vi återgår till elevens tankekarta och utifrån den tillsammans bestämmer hur vår samverkan ska ske. Utvecklingssamtal. Förra våren började jag att fundera över hur jag skulle kunna effektivisera utvecklingssamtalen då jag upplevde att dessa tog oerhört mycket tid.

Utvecklingssamtal

Jag och mina kollegor på skolan räknade ut ett snitt på ca 7h/elev för förarbete, genomförande och efterarbete. Förarbete Förarbetet bestod av att göra bedömningar, skriva skriftliga omdömen (3 ämnen x 22 elever + 2 ämnen x 43 elever) följa upp IUP:er, ÅP samt att administrera och organisera samtalstider. Genomförande Genomförandet gick till som så att jag hade ett "traditionellt" samtal med varje elev och förälder/föräldrar på ca 30 minuter.

Eftersarbete Efterarbetet bestod sedan i att dokumentera det sagda på samtalen i Infomentor, vilket är den lärplattform som vi använder oss av i Enköpings kommun, att följa upp det sagda och det som vi beslutat under samtalen, ta reda på frågor som kommit upp och sedan återkoppla till förälder igen samt sända hem elevers IUP:er. Nya tankar Samtalskvällar Nytt läsår, nya samtalsformer Foto: Cecilia Bergentz. Flippat föräldramöte – 100% positivt. Under ganska lång tid har jag funderat på hur jag ska göra föräldramötena mer intressanta och värda den tiden som det innebär både för mig och för föräldrarna.

Flippat föräldramöte – 100% positivt

Det har inneburit att jag har haft föräldramötena med en del information och en del genomgång av något slag. Förmågorna i läroplanen, betyg, matematikstrategier eller något annat som passat. Men ändå har jag inte varit helt nöjd. I somras, när tankarna fick vandra fritt, slog det mig att jag ska prova att flippa föräldramötet! Checklista inför utvecklingssamtal.

Inför utvecklingssamtal åk 6-9. Dagordning utvecklingssamtal.