background preloader

Mathematics

Mathematics
Related:  Recursos MatesNumeracyMatemáticas

COL.LECCIÓ DE MOSAICS. PREALGEBRA I AVALUACIÓ COMPETENCIAL COL.LECCIÓ DE MOSAICS (part I) Trobem que aquesta activitat és un recurs prou ric per l’aula i un bon exemple de patró de creixement visual. Per no fer l’entrada massa llarga, l’hem dividida en dos parts. Aquesta primera, donarà les orientacions per treballar-la com a recurs d’aula. Problema de la 2ª fase 2017. 6è primària Etiquetes: Patrons. Bloc de continguts: Canvi i relacions Nivells: ESO Enunciat: Per què hem seleccionat aquest problema? Aquest no és un problema senzill i de nivell fàcil per alumnes de 6è. Les autores del blog som partidàries d’una introducció a l’àlgebra que parteix de la necessitat del llenguatge algebraic per expressar les relacions que els mateixos alumnes han estat capaços de deduir a partir de la seva investigació. També pensem que és una d’aquestes activitats que es poden abordar des de diferents mirades i mètodes. Aquest problema és també un repte que tots poden començar i amb diferents nivells de profunditat en funció de l’alumne, grup i curs.

Cool Math 4 Kids Times Tables Help - How Multiplying Works (times tables) Here's another one: This means that you have three groups of 5! Put the three groupstogether... How many pentagons do you have? Count them... So, our answer is: Let's switch the numbers around and do it the different way! This means that you have five groups of 3! Put the five groupstogether... Count them... Number Frames Overview Number Frames help students structure numbers to five, ten, twenty, and one hundred. Students use the frames to count, represent, compare, and compute with numbers in a particular range. About Us This resource is brought to you by The Math Learning Center, a nonprofit organization dedicated to K-12 education since 1976. This app was crafted by Clarity Innovations. www.clarity-innovations.com © 2015 Math Learning Center | Number Frames version 1.1.2

Second Grade Math Maniac Quadrats màgics: Durero & Subirachs En el post Quadrats i altres figures màgiques del nostre blog d'applets vam comentar un applet que tracta de deteminar totes les quaternes diferents que donen 34 sobre el quadrat màgic que va representar A. Durero en el seu gravat "Melencolia I" Podeu veure les 86 solucions aquí Però com que el de Durero no és l'únic quadrat màgic que apareix relacionat a l'art vam proposar als alumnes recrear la feina de l'applet esmentat abans sobre la base del quadrat màgic que Subirachs ha incorporat a la Façana de la Passió de la Sagrada Família Val a dir que a diferència del quadrat màgic de Durero, el de Subirachs repeteix dos nombres el 10 i el 14 però no fa servir el 12 ni el 14 (això fa que la suma constant de files columnes i diagonals sigui 33 i no 34) Tal com es veu en la següent imatge que ens ha enviat @druizaguilera els dos quadrats estan estretament relacionats: Vam proposar la feina a alumnes de 6è de primària de @escolasadako Però també s'hi poden trobar:17 ternes que sumen 33

Furbles | ptolemy.co.uk “Furbles are the shape of things to come: this software is technology at its best and well worth the money.” John Dabell, TES Magazine Furbles started life as an idea for teaching statistics in an interesting way with children from KS1 to KS3. The original version was published in 2003 online, and its popularity spread. It has been downloaded and used over 20,000 times in the last five years. Furbles was originally devised as an innovative way of imagining statistics and the depiction of statistics. Part of the idea of Furbles was also to encourage teachers to take a fresh look at how to teach the subjects. This model of a Furble (right) from Ferndown Middle School is a wonderful example of some work that lead from Furbles at a primary school. If you are interested in purchasing the 2008 commercial version, then please visit the Sherston Software website.

10 canales de Youtube para enseñar y aprender matemáticas en castellano | CASIO Educación España De ser autodidactas a ser referencia En nuestra tarea de hacer las matemáticas más accesibles y comprensibles nos hemos propuesto buscar a aquellas personas que de forma desinteresada y por su pasión por enseñar se aventuraron a publicar su conocimiento en internet. Esta vez hemos hecho una selección de los vídeobloggers de matemáticas más interesantes a nivel de lengua española. 10 canales a tener en cuenta 1.- Canal de profesor10demates Abrió su canal de Youtube hace apenas tres años y hace 2 decidió profesionalizarlo. Web:profesor10demates.blogspot.com.es Twitter: @profesor10mates 2.- Canal de Videoprofenet Decenas y decenas de clases de matemáticas para primaria. Web:videoprofe.es/ Twitter: @Videoprofe 3.- Canal de Julioprofe Julios Ríos se apoya en transparencias y en una pizarra blanca para explicar en profundidad cada concepto. Web: julioprofe.net Twitter: @julioprofenet 4.- Canal de unprofesorcom Web:unprofesor.com Twitter: @unProfesorcom 5.- Canal de Unicoos Web:unicoos.com/ Twitter: @unicoos

KS2 Number Properties & Ordering © v2vtraining.co.uk Drag and drop the number tiles to their correct position on the Venn diagram. Place the number tiles into the correct order on the track. There are 3 levels of difficulty. Change the numbers in the blocks at the bottom of the pyramids and explore the effect on the number in the top block. An enhancement of the sequencer found in the toolkit section. Key Stage 2 ordinal number activity with up to 3 decimal places. This drag and drop Venn Diagram simulation gives pupils the opportunity to solve a mathematical problem based on number properties using a range of different Venn diagrams. Based on the classic number puzzle. Decimals show numbers that are in between two whole numbers. Want to speed up your adding up? Use our testing room to find out what different fractions are worth.

Coches, cabras y probabilidad | Blog El Aleph | EL PAÍS A finales del pasado mes de septiembre falleció Monty Hall, presentador (y uno de los creadores) de Let’s Make a Deal, famoso concurso de la NBC que comenzó a emitirse en 1963 y estuvo en antena durante cuatro décadas. Quien más quien menos sabrá ya de qué vamos a hablar hoy, pero puede ser que haya gente que no tenga claro por qué comenzamos un artículo de matemáticas hablando del presentador de un concurso. Pues la razón es bien sencilla: una de las pruebas del concurso sirvió de inspiración para crear la que, posiblemente, es la cuestión sobre probabilidad más comentada, analizada y controvertida de la historia (al menos de la historia reciente): el problema de Monty Hall. Según parece, el problema fue propuesto por primera vez por Martin Gardner en la famosísima columna que escribía en Scientific American, pero alcanzó altas cotas de popularidad cuando, en 1990, fue propuesto por Marilyn Vos Savant en una columna que escribía en Parade Magazine. ¿Te has convencido ya?

Mathletics.asia - Love Learning

Related: