background preloader

ON-LINE

Facebook Twitter

GAMES, grammar

The adventure before your exam by katarzynajanocha on Genially. Past simple Regular verbs by joho2981 on Genially. Kreatywne nauczanie języków obcych. : Zbiór ponad 250 filmów i zadań ONLINE dla dzieci młodszych. Learn English - Online ESL Games. English exercises: the Time. “One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.": Time - hours. Innowacyjna szkoła. Powrót siatka lista 1 Home, sweet home.

Innowacyjna szkoła

Jakie zwierzęta występują w Polsce i jakie są ich domy? 2 The autumn harvest. Jakie warzywa i owoce rosną w Polsce? 3 Our delicious salad. Primary Resources - KS2, KS1, Early Years (EYFS) KS3, KS4, Twinkl.

Grammar

English For Little Children. Vocabulary Games, English Vocabulary Word Games. Language Games – Macmillan Dictionary. Engly.pl - Platforma do nauki języka angielskiego. LearningApps - interactive and multimedia learning blocks. Scratch - Imagine, Program, Share. Learn English – Games for students. IXL - Grade 4 English practice. EDpuzzle. Uczyć języka obrazem – 20 przydatnych aplikacji. Dzisiejsza internetowa rzeczywistość obfita jest w wiele aplikacji, które służą do rejestrowania, a potem modyfikowania wyglądu sfotografowanych przez nas osób lub rzeczy.

Uczyć języka obrazem – 20 przydatnych aplikacji

Może to stanowić punkt wyjścia do pewnych działań związanych z nauczaniem języków obcych. Dlaczego? Ponieważ słownictwo zwizualizowane jest ciekawsze, łatwiej przyswajane przez mózg, a także o wiele bardziej kolorowe, sensoryczne i korzystne dla naszej pamięci. Coraz większą popularnością cieszą się serwisy oscylujące właśnie wokół zdjęć, a także krótkich filmików. Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat – to tylko czubek społecznościowej góry lodowej. Obraz, kontekst społeczny i neurony Jak aplikacja, która robi fotografie i modyfikuje wygląd przedmiotu może pomóc nam lepiej nauczać słownictwa?

Według Manfreda Spitzera, autora między innymi książki “Jak uczy się mózg?” Jak to osiągnąć? Obraz w świecie technologii W Instagramie najbardziej ciekawą funkcją według mnie jest hashtag. Wróćmy więc do fotografii powyżej. Animatron Is A New Site Where Students Can Create Online Animations – With Voiceovers! Thanks to David Kapular, I learned about a new site where users can create animations.

Animatron Is A New Site Where Students Can Create Online Animations – With Voiceovers!

It’s called Animatron. You can create five animations for free, but after that the cost is $15 per year. The feature that made it stand out to me was its audio recording capability, even though the sound quality isn’t top notch. Here’s my masterpiece that took about a minute to create: I’m adding it to The Best Ways For Students To Create Online Animations. Related "Go Animate" & "Domo Animate" Update Go Animate is a really neat site to create animations. Learning transport - modes - English lesson. What will I be learning during the English lesson modes of transport?

Learning transport - modes - English lesson

The first part of the lesson explains what modes of transport. The second part of the lesson using pictures will show you the different types of modes of transport with explanation of each. What does modes of transport mean? Mode of transport means, ways of getting to some where or getting back from some were. Animals. Ba Ba Dum. Learning English - Exercises, Grammar, Vocabulary, Tests, Games. Months of the Year Vocabulary Memory Game for ESL Learners. Home Months of the Year Vocabulary Memory Game Months of the Year Vocabulary Memory Game Learning Objectives: Practice listening and matching spellings of the twelve months of the year vocabulary in English to the correct visuals or pictures they represent.

Months of the Year Vocabulary Memory Game for ESL Learners

Learners will improve their word recognition skills through this interactive fun game.How to play: Click on a tile to reveal the hidden word and audio. Click on another tile to make a match. Once a correct match is made, the word will move to the right column where you can click on to hear the word again. Problem loading page. Months. Learn Months of the Year. ABCya is the leader in free educational computer games and mobile apps for kids.

Learn Months of the Year

The innovation of a grade school teacher, ABCya is an award-winning destination for elementary students that offers hundreds of fun, engaging learning activities. Millions of kids, parents, and teachers visit ABCya.com each month, playing over 1 billion games last year. Apple, The New York Times, USA Today, Parents Magazine and Scholastic, to name just a few, have featured ABCya’s popular educational games. ABCya’s award-winning Preschool computer games and apps are conceived and realized under the direction of a certified technology education teacher, and have been trusted by parents and teachers for ten years. Printable Worksheets, Online Games, and More.

Kids games. Simple Present to be Affirmative Question Game, Simple Present to be Positive Question Sentence Game. Games, Activities for ESL Classroom Teaching. Oxford Living Grammar. English stuff ESL: ONLINE EXERCISES. English exercises - grammar exercises - learn English online. GAMES FOR KIDS TOPICS.