background preloader

NOmapp

Facebook Twitter

Boken om Biologi. Science, Interaktiva Anteckningsböcker och Arbetsblad. Se.pinterest. En cellsam historia. Kärlek & vänskap. Kärlek & vänskap. Olles skollänkar. Teknik och natur Webbportalen innehåller resurser med stöd för lärare i förskola och grundskola F-6 vid undervisning i naturvetenskap och teknik.

Olles skollänkar

Skolverket har initierat projektet att ta fram webbportalen och står för den ekonomiska satsningen. Uppdraget att ta fram webbportalen genomförs i samarbete mellan Skolverket och de nationella resurscentra i biologi, fysik, kemi och teknik. Du får kopiera, sprida och bearbeta materialet under förutsättning att du anger fullständig källa och inte använder det kommersiellt. Teknik i skolan Teknik tillsammans är ett webbaserat undervisningsmaterial i teknik för barn från förskola till årskurs 6. Huvudsyftet är att barn ska utveckla sina kunskaper om teknik och teknikens betydelse för människan, samhället och naturen.

Teknikspanarna "Teknikspanarna är Teknikföretagens satsning för elever och lärare i årskurs 4-6. Facebook. How to make a robotic hand with plastic straws. Sinnena. Jag fick ett mail från förskolläraren Cissi som ska sätta igång med ett temaarbete om sinnena och som undrade om jag har några tips.

Sinnena

Det har jag! Hoppas de kan vara till hjälp. För mig känns det självklart att när man jobbar med sinnena så ska barnen få uppleva och experimentera. Här är några idéer: Lukt Luktdosor finns inom montessorimaterialet. Naturen luktar! Hörsel Ljuddosor finns även dem inom montessori, och man kan göra precis som luktdosorna.. Vid en samling kan man skapa tystnad och sedan tappa saker och låta barnen gissa vad. Gör några koner av papp och göm en äggklocka under. Rytminstrument! Rörelser är ljud. Viska instruktioner till barnen (gå och sätt dig på en stol, hämta något rött osv) eller avsluta samlingen med att viska namnet på det barn som kan gå och äta, leka osv. Känsel. Untitled Document.

"De mäktiga fem" eller "De enkla maskinerna" Det kan förefalla märkligt att en och samma företeelse beskrivs så motsägelsefullt, att "De enkla maskinerna" och "De mäktiga fem" betyder samma sak.

Untitled Document

Betänker man dock vilka enkla konstruktioner maskinerna utgörs av och vilken styrka de ger oss så inser man att båda beskrivningarna stämmer. De enkla maskinerna eller De mäktiga fem är kilen, lutande planet, hävstången, hjulet och skruven. Redan för 5000 år sedan lyckades man med enbart enkla maskiner till hjälp bygga de egyptiska pyramiderna. Varje stenblock vägde flera ton och hundratusentals stenblock sattes samman med mycket hög precision. Nu är det inte bara när man bygger stora monument såsom pyramider som dessa enkla maskiner kommer till användning. Navet Science Center - Navet & Borås Tidning. Senaste BT-sidan med spännande experiment och klurigheter hittar du här: Experimentsida Navets Experiment i Advent Förklaringar, tips mm "Navets experiment i advent" Om du har missat några av Navets sidor i BT är det här du ska leta.

Navet Science Center - Navet & Borås Tidning

Nedan hittar du alla sidor ifrån början, september 2015: Lycka till med dina experiment! Näringspyramid (NO) Evolution hur funkar det (Biologi) Fatta fakta: Vindkraftverk. Enkla maskiner. Just Color! ~ Free Coloring Printables. Kemi %C3%A5k 4 6. Fysik %C3%A5k 4 6. Biologi %C3%A5k 4 6. Teknik %C3%A5k 4 6. Teknik %C3%A5k 4 6. Kemi %C3%A5k 4 6. Paper Toys: Flextangles. Today’s paper toys, Flextangles, are the fourth project in our collaborative series STEAM POWER: Empowering kids to explore the world through creative projects.

Paper Toys: Flextangles

Today’s topic is COMPUTE! Since I recently answered this question wrong, I decided it might be good idea for me to limit my math based project to something I’m good at: geometry. I’ve been itching to try making a flexagon ever since my friend Erica mentioned them, so I decided it was high time we made one. If you aren’t familiar with flexagons scroll down to find out more. I also decided to incorporate drawing into the project to add a level of “computation.” See our complete PAPER TOYS PLAY PACK here This post contains affiliate links to products I love and recommend to my readers.

Materials Cardstock This is the BEST DEAL you will find on CARDSTOCK! Instructions Step One Download and print the templateStep Two Draw different designs in each row of triangular sides. Teknik tillsammans. Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6.

Teknik tillsammans

Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: NTA - Teman. Genomgång 2: Surt och basiskt. Experimentera mera. Experimentskafferiet. Kemi för grundskolan 4-6. Att göra det osynliga synligare Kemin ger oss kunskap om materien på en nivå, som kan förefalla ofattbart liten.

Kemi för grundskolan 4-6

Vi kan inte uppleva den direkt med våra sinnen. Trots det har denna kunskap försett oss t.ex. med kläder, läkemedel, rengöringsprodukter, elektroniska apparater m.m. Kemin har gett oss tillgång till en matproduktion, som räcker för hela jordklotets befolkning, tack vare konstgödsel och medel som hindrar skadeinsekter. Detta har inte skett helt oproblematiskt. Genomgång 1: Surt och Basiskt. Kemi 6 syror och baser. Fysik. Periodiska systemet. Periodiska systemet, även kallat grundämnenas ordning,[1] är en indelning av grundämnen efter deras kemiska och fysikaliska egenskaper, vilka varierar periodiskt med antalet protoner i atomkärnan och elektronkonfigurationen i de yttre elektronskalen.

Periodiska systemet

Den första versionen av periodiska systemet uppställdes 1869 av ryssen Dmitrij Mendelejev (som var först med att publicera sina resultat) och tysken Lothar Meyer, men allteftersom nya grundämnen upptäckts och den teoretiska grundvalen för systemet fördjupats, har det modifierats och förfinats. I periodiska systemet är grundämnena ordnade efter stigande atomnummer, det vill säga antalet protoner i atomernas kärna. De kan uppställas i rader, kallade perioder, och i kolumner, kallade grupper. Clouds! Incredible Weather. "April showers bring May flowers!

Clouds! Incredible Weather

" This is a fairly realistic saying here in the States. During the first part of spring it rains and storms quite frequently which helps to bring all the pretty flowers to life. Rain and storms go hand in hand with clouds. Weather Unit #1 – Clouds. I am finally getting around to sharing our science weather unit we started last spring - yikes.

Weather Unit #1 – Clouds

These activities are intended for toddler, preschool, kindergarten, and 1st & 2nd grade to be able to do together in homeschool. Here is first week in our science weather unit based on my free {free} Weather Unit – it is one of my most popular posts. TeacherPlan Lite. Mars.