background preloader

Släktforskning

Facebook Twitter

Myten om vallonerna. Från Ardennerna Vallonien var en franskspråkig industriregion med gruvor och metallutvinning.

Myten om vallonerna

I bergstrakterna Ardennerna fanns gott om malm, skog och vattenkraft, samma tillgångar som i Sverige. Men arbetslösheten var stor och där kom den expanderande svenska järnhanteringen in i bilden. Fängslad på Kalmar slott, del 3. Idag ska jag låta er göra bekantskap med två avskyvärda personer som gjorde livet till ett helvete för andra.

Fängslad på Kalmar slott, del 3

Den ena satt inspärrad i slottets fängelse, den andra borde ha suttit där för sina brott. Låt oss börja med den senare, Kalmar slotts ståthållarfru Anna von Hintzen som var en kallblodig mördare. En miljon fria tidningssidor i KB:s söktjänst. Prästernas flitiga skrivande. SOCKENKARTOR. Spåren av digerdöden syns i 1600-talets lantmäterikartor. I stora delar av Europa präglas senmedeltiden av ödeläggelse, bland annat till följd av digerdöden och återkommande pestutbrott.

Spåren av digerdöden syns i 1600-talets lantmäterikartor

Ödeläggelsens omfattning har varit omtvistad, men nu visar det sig att en del av svaret finns i lantmäterikartor från östra Mellansverige från mitten av 1600-talet. Där var fastighetsbildningen mycket rigid, och många gårdar som ödelades på 1300- och 1400-talen syns flera hundra år senare som egna, obebyggda fastigeter (utjordar) på kartorna. Perioden 1350–1500 brukar kallas den senmedeltida jordbrukskrisen, eller ödeläggelsen, och den utlösande faktorn var digerdöden och återkommande pestutbrott. I flera europeiska länder beräknas en tredjedel av bebyggelsen ha ödelagts under någon fas av denna period. Boken om mig. Det blev en bok till slut. Massor av databaser och register.

För släktforskare finns många databaser, register och arkivhandlingar som är fritt tillgängliga på nätet.

Massor av databaser och register

Här har jag samlat några, sådana som jag hittat vid min egen släktforskning eller som andra tipsat om. Vissa har jag använt mycket, andra bara sett att de finns och testat med enstaka sökningar. Alla är kollade den senaste veckan. Hitta äldre fastighetsinformation - Handbok. Att kunna hitta äldre information om sin fastighet kan både vara till nytta samtidigt som det är otroligt spännande och intressant.

Hitta äldre fastighetsinformation - Handbok

I de gamla dokumenten kan man eventuellt se hur länge gränser har existerat och få de historiska gränsmarkeringarna beskrivna, vilka allmänningar/gemensamhetsanläggningar som fastigheten har rätt att utnyttja, hitta gamla igenplanterade åkerstycken som kan vara värt att bryta upp igen, se servitutshandlingar om man är osäker på exempelvis hur/om man har rätt att utnyttja en väg o.s.v.. Eller via gamla fotografier hitta hur fastigheten såg ut för 100 år sedan om man gärna vill ha tillbaka det "ursprungliga" utseendet på sitt hus.

Nybörjarhjälp. RB11Duveskog. Mina mormödrar och jag. När man släktforskat ett tag och fyllt sin antavla med många personer, är det lätt att börja fundera: Undrar om jag forskat rätt?

Mina mormödrar och jag

Är alla dessa anfäder och anmödrar verkligen mina släktingar? Har jag läst eller tänkt fel någonstans? Skrev prästen fel? Finns det familjehemligheter så att någon av mina anor har ”fel” föräldrar? Risken för att fel smyger sig in ökar i takt med att antavlan växer och hur noggrann man än är att kolla i alla källor, kan man aldrig bli riktigt, riktigt säker. Ny megabas för emigrantforskare. Till mina rutiner hör att varje dag före frukost starta min dator och ge mig ut på en morgonpromenad bland alla ”mina” databaser och sajter för att se om något nytt och matnyttigt har tillkommit.

Ny megabas för emigrantforskare

Det blir naturligtvis en titt in på Rötter och ett skrollande bland alla nya inlägg på Anbytarforum. Så en stund på Facebook med alla dess släktforskningsgrupper och annat spännande. Därefter fortsätter cyberturnén med en utblick i världen, enkannerligen då över den nordamerikanska kontinenten. Först ett besök hos generösa Familysearch.org där det nästan var dag brukar finnas nya databaser att pröva.

Man trycker search, sedan records och därefter Browse all published collections och slutligen Last updated. Nästa stora resurs heter Ancestry.com [Ancestry.se], som också har en lista över nytt material. Sök i Folkräkningar (Sveriges befolkning) - Riksarkivet - Sök i arkiven. Folkräkningen innehåller uppgifter om alla personer som var skrivna i Sverige vid olika årtionden.

Sök i Folkräkningar (Sveriges befolkning) - Riksarkivet - Sök i arkiven

Ca 18 miljoner personer finns sökbara. Information om en person i folkräkningen kan ge viktiga grunddata till att gå vidare in i andra arkivhandlingar, exempelvis kyrkböckerna. Några tips för att söka i databasen SVAR. Släktforskning - Steg För Steg - Per clemensson - Del 1. Lär dig släktforska med Ancestry.se. Nybörjarhjälp. Släktforskning -Familjegrenar. Samhällsbetydelse Släktskap har i olika kulturer juridisk betydelse för föräldraskap, arvsrätt, förbjudna led, släktskapsjäv samt för tronföljd vid arvmonarkier.

Släktforskning -Familjegrenar

Inom kultur- och socialantropologin har språks släktskapsterminologi kategoriserats i ett antal släktskapssystem. I synnerhet innan 1970-talets poststrukturalism tolkades släktskapssystemen som uttryck för regelbundna samhällsstrukturer och mönster av nära sociala relationer i småskaliga samhällen, med psykologiska, sociologiska och juridiska dimensioner. Om språket exempelvis gör skillnad på korskusiner (barn till syskon av samma kön) och parallellkusiner (barn till syskon av olika kön) tolkas det som tecken på att korskusiner anses giftbara i den aktuella kulturen.

Släktforskningen har begrepp, metoder och regler. Den här texten utgår från att släktforskning är en del av den personhistoriska forskningen, dvs. ett vetenskapligt område.

Släktforskningen har begrepp, metoder och regler

Att just detta område har blivit oerhört populärt i vida kretsar förändrar inte detta faktum. Det finns även andra sådana områden, som exempelvis ornitologi, som man i dagligt tal kallar fågelskådning. Kännetecknade för alla kunskapsområden oavsett om de utövas professionellt eller som hobby är att de har egna begrepp, egna metoder och ett eget regelverk som oftast skiljer sig från det som gäller i det dagliga umgänget i våra liv.