background preloader

DNA

Facebook Twitter

Svenska Haplogruppdatabasen (edit) Svenska Haplogruppdatabasen underhålls av användarna.

Svenska Haplogruppdatabasen (edit)

Här kan du som genomfört ett DNA-test och fått reda på dina Y-DNA och MtDNA haplogrupper lägga in ditt raka fäderne (Y-DNA) och ditt raka möderne (MtDNA) så långt du känner genom din släktforskning. Minst en av personerna i härstamningen måste ha bott inom Sveriges nuvarande eller historiska gränser. Du kan även bygga ut trädet med söner och manliga ättlingar i ditt fäderneträd, och döttrar och kvinnliga ättlingar i ditt möderneträd. Gemensamt för alla i dessa träd är att de har samma haplogrupp som du. Du väljer hur du vill lägga in dina uppgifter, antingen manuellt (tar normalt högst 15-20 minuter) eller genom att skicka in en antavla (GEDCOM). Uppgifter yngre än 100 år samt uppgifter om dig som deltagare i projektet kommer inte att finnas öppet på hemsidan, annat än som kontaktperson via ett formulär.

Identifiera dig genom din epostadress och ett lösenord du själv väljer direkt här! #DNAuppgift 3 – lägga upp träd – DNA-Guiden. Haplogroup J (mtDNA) Geographic distribution Haplogroup J is relatively evenly distributed across all Europe.

Haplogroup J (mtDNA)

I-JN24 YTree. DNArboretum. Släktforskardagarna 2016: Släktforska med DNA - livet efter topsningen. Security Check Required. Customer Sign In. We encourage you to search for a family surname in our SURNAMES DATABASE.

Customer Sign In

Our database contains family names of clients who have already ordered a DNA profile from Family Tree DNA. After you have searched for the surname that interests you, the name will appear in the result screen with a number after the name, e.g. Bowling (62). This indicates that the name Bowling is in our database and that 62 people with that surname (or a derivative) have already ordered a DNA sample tested. It is possible that not all 62 Bowlings have been added yet to our Recent Ancestral Origins (RAO) Database as we may be awaiting the analysis from the Lab for some of them. A link will be provided for you to order a genetic test below the result screen.

Posting and updating to our database is instant. Skapa en DNA-cirkel via dnagen.net. DNA Academy. Security Check Required. Quiz: Staterna efter Sovjetunionen? SSGG (Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi) - Nätverket för DNA-släktforskning. AncestryDNA: Handling the Unexpected. Gruppterapi för DNA-släktforskare. En av de mest spännande möjligheterna med att använda DNA i släktforskningen är att du kan kartlägga hur delar av din släkt förflyttat sig under tusentals år.

Gruppterapi för DNA-släktforskare

På vägen kan du få reda på att du är släkt med en och annan förhistorisk människa, vars kvarlevor hittats vid någon arkeologisk undersökning. Män kan göra detta genom att DNA-testa sin Y-kromosom (som ärvs från den raka fädernelinjen) och både kvinnor och män kan testa sitt mitokondrie-DNA (som ärvs via den raka mödernelinjen). Som svar på ett sådant test får du veta din så kallade ”haplogrupp”. En haplogrupp är benämningen på en grupp av människor vilka delar en gemensam anfader/anmoder och som har ärvt en särskild mutation av honom eller henne.

När du vet din haplogrupp kan du få en bild av hur din fäderne- eller mödernelinje förflyttat sig genom årtusendena (se t ex kartan här nedan). Här finns alltså stora möjligheter till släktforskning i tiden före de skriftliga källorna. Din plats i trädet Den andra frågan kan besvaras med. DNAguiden. Moderlinjer fr%C3%A5n %C3%96sterg%C3%B6tland. Släktskapsrelation - Wiki-Rötter. En släktskapsrelation är en relation mellan två människor som är släkt, dvs. är direkt eller indirekt förenade genom blodsband eller äktenskap.

Släktskapsrelation - Wiki-Rötter

Oftast används de kortare termerna släktskap eller släktband. Beteckningen släktsamband används i mera allmän betydelse, speciellt där relationen är komplicerad eller svårutredd. Exempelvis gällde i de gamla bondbyarna, att alla i byn ofta var mer eller mindre nära släkt med varandra, utan att man till vardags brydde sig om att precisera släktskapsrelationen. När det gäller fyrmänningar och ännu mer avlägsna släktingar nöjer man sig i praktiken ofta med att endast konstatera att det finns ett "släktsamband". Men nutida släktutredningar går ofta mycket längre än vad tidigare var fallet, när släktskap utreddes. Behovet i Sverige av ett särskiljande namn uppstår ofta först, när någon lämnar bondbyn och sitt gamla -son-namn och flyttar till en stad och ett nytt yrke eller för högre studier. 2897 ätter har introducerats på Riddarhuset.

Singular Plural. FTDNA coupons 2015 - Google Sheets. R1b YFull - Experimental YTree. Hammer M269 Diversity in Europe. SSGG (Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi) - Nätverket för DNA-släktforskning. En ny viktig bureättling hittad! Så här lagom till julhelgen kom en glädjande överraskning – ännu en bureättling blev idag verifierad via DNA!

En ny viktig bureättling hittad!

Och det är en mycket viktig ättlingalinje som nu visat sig bära på Buresläktens Y-kromosom. Den testade personen är nämligen agnatisk ättling till Jon Jonsson i Bursiljum, Burträsk (ca 1669-1741). För denne Jon Jonsson har det hittills inte med säkerhet kunnat fastställas någon far eller farfar. Teorin har varit att han var son till Jon Nilsson i Bodbyn, Burträsk, vilken i sin tur var son till Nils Mosesson i Bodbyn, men denna släktkedja har inte gått att verifiera. Nils Mosessons far Moses Nilsson i Bodbyn var enligt Johan Bure agnatisk ättling i 6:e led till Gamle Olof i Bureå: Gamle Olof i BureåAnders Olofsson i BureåJakob Andersson i BureåMoses Jakobsson i BureåJakob Mosesson i Fällan, LövångerNils Jakobsson i BodbynMoses Nilsson i BodbynNils Mosesson i BodbynJon Nilsson i BodbynJon Jonsson i Bursiljum Och inte nog med det. Vilket DNA-test ska jag välja? Den vanligaste frågan från den som är nybörjare inom DNA-släktforskning är "Vilket DNA-test ska jag välja?

Vilket DNA-test ska jag välja?

" Och det enkla svaret är: "Det beror på…" Det beror på vilket syfte du har med att göra ett DNA-test i din släktforskning. Famous faces linked by Y-DNA haplogroups - Abroad in the Yard. Y-DNA haplogroups, which link son-to-father back to common male-line ancestors, have been determined for many notable figures – either from the direct testing of their DNA (whether they are dead or alive), or inferred from the testing of their male relatives and descendants.

Famous faces linked by Y-DNA haplogroups - Abroad in the Yard

The results are not necessarily foolproof and are open to improvement by further research, but they show some fascinating and unexpected linkages. E1b1 Haplogroup E1b1 likely originated in the highlands of Ethiopia in East Africa, and diverged into two subclades, E1b1a and E1b1b, around 26,000 years ago. It is thought that some E1b1a populations later migrated to West Africa across a Sahara that was moist savannah/grassland. The drying out of the Sahara from around 6,000 years ago and the associated ‘Bantu expansion’, one of the largest migrations in human history, saw E1b1a’s dispersal to Central Africa, East Africa, Southern Africa and, to a lesser extent, North Africa.

G2a R1a R1b. Genetic Testing for Ancestry, Family History & Genealogy.