background preloader

Motivation

Facebook Twitter

Morot och piska eller det smarta ledarskapet, vad väljer du? I många verksamheter tillsätts flertalet ledare från de egna leden enligt någon form av ”framfots-succession” eller ”lojalitets-succession”.

Morot och piska eller det smarta ledarskapet, vad väljer du?

Alltså den som visar framfötterna eller den med lång och trogen tjänst får första tjing när en tjänst blir tillgänglig ett snäpp upp på pyramiden. Nu vet vi ju alla att bara för att man är duktig och driven på en uppgift eller bara för att man har jobbat länge och lojalt behöver man ju inte vara bra på att leda andra. Men trots att detta kan tyckas vara en självklarhet så tillsätts fortfarande personer på ledande positioner utan någon ordentlig plan för utbildning, utveckling och coachning utifrån personens utgångspunkt och styrkor. Och om man har en utvecklingsplan så verkar den oftast handla om att stöpa personen i någon sorts generellt bestämd idealmall.

Jag vet inte vilket som förundrar mig mest i detta. Delaktighet är nyckeln till framgång. Vad utmärker ett riktigt team? Vi lever i en dynamisk värld, och det innebär också att vi som individer - och inte minst våra team - är dynamiska.

Vad utmärker ett riktigt team?

Det kräver en ständig medvetenhet och ett löpande arbete. Ikigai - Your Reason for Being. When asked what is the single most powerful contributing factor to one’s health and vitality, integrative medical doctor Oscar Serrallach answered without hesitation: having a sense of purpose.

Ikigai - Your Reason for Being

Serrallach went on to describe that while some of his patients have developed great regimes of nutrition, lifestyle activities and movement to support their wellbeing; those without a clear sense of purpose in their life experience continuing struggle with physical health issues. The distinguishing quality of many of his healthiest patients – those who transcend common health challenges despite not having lived by the book, in terms of healthy lifestyle factors – is that they seem to be the most aligned or ‘called’ towards some primary focus of meaning in their life. Japanese culture actually has a word which addresses this focus. With Goals, FAST Beats SMART. To execute strategy, leaders must set ambitious targets, translate them into specific metrics and milestones, make them transparent throughout the organization, and discuss progress frequently. In 1954, management guru Peter Drucker introduced “management by objectives,” an approach where employees would agree with their boss on a set of goals and work toward achieving those objectives throughout the year.1 Not even a visionary like Drucker, however, could have predicted how thoroughly goals would come to dominate the modern workplace.

In 95% of organizations, according to a recent survey, employees set goals for themselves or their teams.2 When it comes to setting goals, most managers follow a well-established set of practices. Därför tjänar du på att ha en tydlig målsättning – tre skäl. Uthållighet ger bra prestationer i skolan. Louise Bringselius och Bo Rothstein: ”Tillit till medarbetarna ökar både effektivitet och kvalitet”

Intresset för tillit som ett sätt att styra organisationer har i det närmaste exploderat inom den samhällsvetenskapliga forskningen.

Louise Bringselius och Bo Rothstein: ”Tillit till medarbetarna ökar både effektivitet och kvalitet”

Antalet publicerade artiklar som berör tillit i vetenskapliga tidskrifter har ökat från enbart en handfull i början av 1990-talet till närmare åttatusen det senaste året. Likväl finns det i dagens svenska debatt de som menar att tillit bara är ännu ett av alla modeord som passerar revy, innan det landar på historiens stora trendkyrkogård. Motivation.se - Motivation.se. Coachande förhållningssätt främjar skolnärvaron. Det finns många sätt att förebygga problematisk skolfrånvaro.

Coachande förhållningssätt främjar skolnärvaron

Ett coachande förhållningssätt är en nyckel till en bättre skola med tryggare elever, bättre elevresultat och högre närvaro hos eleverna. I snart tio år har Anna-Karin Arenius och Helena Isakson drivit företaget Skolcoacherna där de coachutbildar och coachar lärare och skolledare. Classroom design vital to ed tech innovation, productivity. Dive Brief: While much of the discussion on ed tech revolves around the tools, more attention must be paid to classroom design, Dartmouth assessment and evaluation postdoc Cindy Cogswell and Lead Instructional Designer Mike Goudzwaard write for EdSurge.Two years ago, the duo redesigned a computer lab into an active learning classroom to inspire discussions on classroom redesign, and their experiences and interactions with other designers have shown them that basing an active learning class on a BYOD policy can be a particular challenge, as it makes it difficult to keep classroom tech utilization efficient and uniform among all students.Classrooms should be soft and quiet, include physical materials to write on whiteboards, and utilize such innovations to further strengthen discussion, communication and evaluation among students and educators — and the two see further advancements along these lines over the past two years leading to more innovations.

Classroom design vital to ed tech innovation, productivity

För få ledare och för många chefer. Vi fokuserar för mycket på chefsrollen och för lite på ledarrollen, visar ny studie.

För få ledare och för många chefer

I en nyligen genomförd vetenskaplig studie visas att chefer uppfattar sig som ledare men använder den största delen av sin arbetstid till att vara chefer. Hur stämmer det då med ambitionen att vara en kommunikativ chef, en coachande chef, en chef som skapar medarbetarengagemang och som tar sig tid för att ge feedback? WINNERS MINDSET - Best Motivational Videos Compilation 2017. ”Innanförskap handlar om att alla människor ska få ha en plats och bli lyssnade till” ”Kollegial reflektion” minskade lärarnas stress. Inom ramen för sin forskning blev folkhälsopedagogen Marie Nilsson kontaktad av en kommun i Skåne som i sina medarbetarenkäter sett att lärarnas mående blivit allt sämre.

”Kollegial reflektion” minskade lärarnas stress

Hon blev intresserad och hennes avhandling kom att handla om vad som ger välbefinnande i lärares vardag och hur man kan öka välmåendet. Avhandlingen består av flera studier och Marie Nilsson har genomfört intervjuer, fokusgruppssamtal och enkäter bland lärare om vilka faktorer som leder till lärares välbefinnande. ”Innanförskap handlar om att alla människor ska få ha en plats och bli lyssnade till” Inte bara barn inom autismspektrumtillståndet gynnas av “att promptas” - Rosana Månsson. Den 2 april firas världsautismdagen och jag tänkte avsluta månaden med ett inlägg om ett begrepp som är nödvändigt för att arbeta med barn som befinner sig i ett autismspektrumtillstånd (AST), med eller utan diagnos.

Inte bara barn inom autismspektrumtillståndet gynnas av “att promptas” - Rosana Månsson

Läsforskare: Betygen står i vägen för läslusten. Att läsa öppnar dörrar till andras erfarenheter och är en viktig del i att vara en utbildad medborgare, menar Gravity Goldberg, läs- och skrivforskare vid Teachers College i New York. – I dag är det viktigare än någonsin att kunna dra sina egna slutsatser, och då måste man läsa, säger hon under ett besök i Stockholm.

Läsforskare: Betygen står i vägen för läslusten

Gravity Goldberg talar om vikten av att skolan lär barn att bli “lifelong readers”, läsare för livet som fortsätter läsa av fri vilja även efter att de gått ut skolan. Betyg kommer i vägen för kärleken till läsning. Det viktigaste skolan kan lära eleverna är därför att gilla att läsa eller åtminstone se ett värde i, och ha tilltro till sin egen förmåga att läsa. Du styr en verksamhet - och leder människor. ”Det är i dynamiken i relationen mellan ledare och ledd som nya tankar föds och nya lösningar träder fram. Det är i ledarprocessen som kreativiteten finns. Vi behöver fler ledare och färre chefer!” Untitled. Expert: Medarbetarsamtal är verkningslösa.

Medarbetarsamtal är ett förlegat sätt att försöka styra medarbetarna. Dessutom overksamt, anser ledarskapsexperten.