background preloader

It skola

Facebook Twitter

Uppdaterade länkar. I boken Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen finns en del länkar.

Uppdaterade länkar

Vissa av dem kommer att ändras; en del sajter lägger ner och nya uppstår. Det är så i livet. Nedan lägger jag in länkar som är någorlunda uppdaterade. Jag kan inte kontrollera dem minutiöst, men jag hoppas att de ska vara en hjälp för dig att hitta vidare. Vad bra, då behöver du inte skaffa boken! Klotterplank Linoit: www.linoit.com. Padlet: www.padlet.com. TodaysMeet: www.todaysmeet.com. VoiceThread: www.voicethread.com. AnswerGarden: www.answergarden.ch. Twiddla: www.twiddla.com. Solvr: www.a.freshbrain.com/solvr. Tankekartor på nätet Bubbl.us: www.bubbl.us. Google drive: www.drive.google.com. Gemensamma dokument Google Drive: www.drive.google.com Välj Document. Klassrumskommunikation - 1. Starta. Målgrupp: Lärare i grund- och gymnasieskola Sju timmar om klassrumskommunikation med digitala verktyg Upplägget av samtliga paket hittar ni här: Sju timmar om...

Klassrumskommunikation - 1. Starta

Vad säger styrdokument? I läroplanerna för grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola skrivs i kapitel 1 under rubriken Skolans uppdrag: "Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. I samtliga läroplaner för svensk ungdomsskola (grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola) skrivs i kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer under underrubriken 2.2 Kunskaper:

DATORN i UTBILDNINGEN. ÅSA KARLSSON AV-Media, Region Kronoberg E-post: asa.m.karlsson@kronoberg.se Kronoberg: IT-strategi.

DATORN i UTBILDNINGEN

Strategies for digital reading. Many people are concerned about the effect digital devices are having on our reading ability, in particular our ability to read deeply and focus on longer and more complex texts.

Strategies for digital reading

The most common issue is that when we read digital texts we are usually online and thus vulnerable to the sirens' call of social media. Digital reading has certainly helped to improve certain reading skills such as skimming, browsing and checking links and references but when you need to concentrate and read deeply then print has a clear advantage. VR i undervisningen – Patricia Diaz. Make videos online with photos, clips, music - Stupeflix.

Didaktorn: Analfabetisk genväg - UR Skola. Digital kompetens – styrdokument revideras! - Varberg.se. Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. I dag, torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan.

Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner

Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen innebär förändringar i arbetslivet och samhället i övrigt. Det leder i sin tur till allt större krav och förväntningar på skolväsendets förmåga att ge alla elever, unga som vuxna, en god digital kompetens. Genom förtydliganden och förstärkningar i skolans styrdokument får huvudmän, rektorer, lärare och annan personal bättre förutsättningar att bidra till elevernas utveckling när det gäller digital kompetens. MIK för mig - digital utbildning - Barn, unga och medier. Webbinarium om skolans digitalisering.

Titta på webbinariet Programpunkter Peter Karlberg: om nationella strategier Lars Lingman: om att leda digitalisering Olof Andersson: om förändringar av styrdokumenten Jessika Paulsson: om kompetensutvecklingsresurser.

Webbinarium om skolans digitalisering

Lär på ditt sätt. Propaganda och bilders makt - Barn, unga och medier. Så här använder du Pages. Pages i översikt - Pages Hjälp. Du kan använda Pages till att skapa vilken typ av dokument du vill, från ett enkelt ordbehandlingsdokument som består av i huvudsak text, till ett sidlayoutdokument med grafik, intressanta typsnittslösningar med mera.

Pages i översikt - Pages Hjälp

När du skapar ett dokument börjar du alltid med en mall och ändrar den sedan hur du vill: Välj en tom mall om du bara vill börja skriva på en sida.Välj en av mallarna med platshållare för text och grafik om du vill skapa ett dokument med en mer avancerad layout, t.ex. en broschyr eller ett nyhetsbrev.

Smsförkortningar

Ipad. EDpuzzle. Låna nya e-böcker gratis till plattan och datorn. Adekvat digital kompetens, vad är det? Med en nationell IT-strategi på väg så finns det all anledning att reflektera vad det innebär att leda lärande i en digital värld.

Adekvat digital kompetens, vad är det?

Vad kommer det att kräva av oss som pedagogiska ledare, både på klassrumsnivå och skolledarnivå? Ett återkommande och centralt begrepp i remissförslaget är adekvat digital kompetens. Nu blir Flexikon ännu bättre – guide till digitalt lärande. 2 maj, 2016 | Publicerad av Mathias | Kategori: Nytt ”Fireworks” CC BY 2.0 by Epic Fireworks on Flickr Hela kapitlet om flexibelt lärande har arbetats om nu i april 2016.

Nu blir Flexikon ännu bättre – guide till digitalt lärande

Justand - iPad® Document Camera. Nationell it-strategi för skolan kan bli verklighet. Regeringen vill stärka elevers digitala kompetens och göra skolors undervisning på området mer likvärdig, därför har Skolverket fått i uppdrag att se över om det behövs en nationell it-strategi för skolväsendet.

Nationell it-strategi för skolan kan bli verklighet

Ett viktigt steg framåt för Lärarförbundet och du kan nu göra din röst hörd i frågan! Digitalt lärande i skolan är en viktigt fråga för Lärarförbundet, och vi har länge krävt att det bör införas en tydlig nationell it-strategi. Att Skolverket nu har fått i uppdrag av regeringen att se över detta, är ett stort steg framåt. Många lärare och skolledare jobbar aktivt med digitala verktyg, men som det ser ut idag kan det vara svårt att leva upp till målen i läroplanen om en digitaliserad undervisning. Skolverket kommer i sitt arbete se över om innehållet i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner behöver stärkas.

ABC. Books - Nybörjarens guide till lärplattan by Anki Demred. Ny megabas för emigrantforskare. Till mina rutiner hör att varje dag före frukost starta min dator och ge mig ut på en morgonpromenad bland alla ”mina” databaser och sajter för att se om något nytt och matnyttigt har tillkommit. Det blir naturligtvis en titt in på Rötter och ett skrollande bland alla nya inlägg på Anbytarforum. Så en stund på Facebook med alla dess släktforskningsgrupper och annat spännande. Recension av Numberkiz - En interaktiv mattewhiteboard. Användningsområden Numberkiz är en whiteboardsapp med skärminspelning där elever och/eller läraren kan rita med penna, infoga bilder samt spela in korta videor.

Skärminspelning innebär att du kan spela in det du gör på skärmen (skriver text, ritar, infogar verktyg,matematiska objekt och bilder) samtidigt som du pratar och spelar in det du vill berättar om. Det som skiljer denna från andra skärminspelningsappar är att den innehåller alla matematiska verktyg och figurer du behöver för att kunna förklara matematiska begrepp, metoder och samband. iPad Classroom Workflow Management App. Nu slår 3d-skrivarna igenom på allvar - här är allt du behöver veta om den glödheta trenden. Video Download & Player - Titan Downloader. Bugg ger gratis appar i App Store. Google Classroom – ditt digitala klassrum. När du skapar ett Google Classroom så förflyttar du ditt klassrum ut i den digitala världen. Genom ditt digitala klassrum så kan du exempelvis dela ut läxor, uppgifter, flippar eller pedagogiska planeringar. Jag undervisar i två klasser. I den ena har jag Sv och i båda har jag So.

Mikrobloggar för skolan – Edmodo, Twiducate och Micromobs. En hel del lärare har hittat in på Twitter. Så även en del elever. Det finns andra mikrobloggtjänster och vissa av dem är utformade för just lärare och elever. Twiducate och Micromobs är sådana som jag har tipsat om tidigare här och här. Läslandet 2 för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. Microsoft släpper testversion av Skype Translator - Array.se. 20141031-Notebook-Maestro-Download_Landing-Page.

Conduct lessons from anywhere in the classroom using your iPad. Numbered Wallpapers. How to Save and Set Wallpaper The wallpapers are stored on my Copy account. Pts. 15+ Ways of Teaching Every Student to Code (Even Without a Computer) According to Code.org, 90 percent of parents in the U.S. want their children to learn computer science—it will be crucial for many jobs in the near future—but only 40 percent of schools teach it.

Critics claim that it is mainly the more affluent schools that offer computer science courses, thus denying those who attend poorer schools the chance to learn necessary skills. Time to level up the use of ICT in your classroom? Most schools and teachers make the same journey when the move from an analogue classroom to a more digital one.

"Större iPad släpps 2015" Digitala verktyg. Ättekullaskolan + minecraft = sant. Spelifiering i lärandet.

Inspiration

Karta etc. Tips att filma flippar. QR-koden överraskar eleverna. Digitala verktyg kan öka lärandet. Jag begär inte att du skall älska datorn, men du måste vara villig att utvecklas. För dina elevers skull. Fronter - SkolPedagogen online - Platsen för skolintresserade. QR voice: Skapa talande QR-koder. QR-koder. Du kan göra QR-koder på webbsidan QRme , QRkodmonkey eller QRstuff. Boktips med QR-koder. PicoVico: Skapa musikvideor med dina bilder. SlideTalk: Gör din PPP till en talande video. Tellagami: Skapa och dela ett animerat meddelande med röst; en Gami. iSpring Free - Download. EduCanon: Ett bra verktyg för flippade lärare. Why (And How) To Start Teaching Coding In School. Padlet – ett favoritverktyg! EverySlide: Dela dina PPP och få respons. En till augmented reality (AR)-app: Colar, en app som gör det möjligt att vandra i 3D-världen.

Skapa digitala badges. Blendspace: Skapa lektionsgenomgångar med text, bild, film, frågor m.m.

Regler

DATORN i UTBILDNINGEN. It's not the trick! Vad en legendarisk magiker kan lära oss om IT i skolan. Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger with subtitles. It & datorkunskap. Skärminspelning på iPad. Vad är blandad inlärning? Flippat klassrum. Sheets - create and edit spreadsheets online, for free. Vad är vad? Dags att reda ut begreppen! Inför sommaren: En sista version av nationella strategin. Kommunicera och samarbeta med verktyget Popplet - tankekarta.

Mobilbloggning är ett enkelt pedagogiskt hjälpmedel. Hjälp it. Apptips. Smilebox: Skapa bildspel med egna bilder, musik och text. Ikt. Kom igång med iPad. Molntjanster-i-skolan. Sök. Christian Lundahl 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Tips: Padlet – en interaktiv anslagstavla. Instruktioner till en favoritapp – Explain Everything. Flippat lärande - fyra pelare. Sociala medier som verktyg i ett relationellt lärarskap.

IT i skolan skapar förutsättningar för ökat elevinflytande. Apptips för processföljning. Nio appar för pedagoger. Första hjälpen för källkritik på internet. Bilder - upphovsrättsguide för lärare.

Join.me: Gratis skärmdelning.

Geocaching

Watch?v=w4vj5-mOpyQ&feature=youtu. Digitala verktyg i undervisningen. Beatles Bildbanksfoton. Teaching in the 21st Century.