background preloader

It skola

Facebook Twitter

Digitala verktyg. Ättekullaskolan + minecraft = sant | Pedagog Skåne Nordväst. Spelifiering i lärandet Spelifiering innebär att man använder sig av olika spelmekanismer och tänk från spelvärlden in till områden som i grunden inte är ett spel. I skolan har allt fler pedagoger använt sig av spel som Minecraft, där spelaren utforskar, bygger miljöer och föremål och samarbetar med andra spelare. Erik Nolin, lärare på Ättekullaskolan arbetade för ett år sedan med Minecraft i undervisningen för en åk 5.

Han säger att det var ett tydligt fokus på lärande och att engagemang och samarbete var på hög nivå. Till projektet finns en lokal pedagogiskt planering, (LPP) Under v 44 håller Erik en workshop i ämnet. Ni kan lyssna på när Erik berättar om projektet. Eleverna David och Isabelle tyckte det var roligt att bygga egna hus och skapa ett eget samhälle. Nu vill de arbeta med minecraft igen och huvudpersonen i projektet är Gustaf Wasa. Eleverna utvärderade projektet Minecraft edu är en anpassad upplaga av spelet med funktioner som utformats speciellt för användning i klassrum.

Inspiration

Karta etc. Tips att filma flippar. QR-koden överraskar eleverna. Digitala verktyg kan öka lärandet. Patricia Diaz, språklärare, förstelärare och utvecklingsledare på Mikael Elias Gymnasium i Stockholm, deltog den 11 augusti i Simrishamns kommuns Kickoff för skolpersonalen på temat "Hjärnan vill ha KUL! Kunskap, Utmaning och Lagarbete". Hon talade då bland annat om hur hon använt internet, sociala medier, film och webbpublicering. Patricia Diaz började med att berätta att ibland kan elever, föräldrar, kollegor eller skolledning ha frågor kring varför hon jobbar så mycket med datorer med sina elever och om de inte istället kan skriva med penna och papper.

Då är det bra att i förväg ha tänkt igenom vad man vill åstadkomma med hjälp av tekniken, som man inte kan klara lika bra om man inte har tillgång till den. Patricia menar att hon använder digitala verktyg för att eleverna ska lära sig fler sätt att söka kunskap, kommunicera, skapa och lära och för att hon som lärare ska kunna ge bättre förutsättningar för elevinflytande och återkoppling på elevernas arbeten. Vill du veta mer? Jag begär inte att du skall älska datorn, men du måste vara villig att utvecklas. För dina elevers skull.

Igår hade jag äran att vara en av tre huvudtalare på Skolverkets konferens om svensk forskning om 1:1. De två andra talarna var Susanne Kjällander och Åke Grönlund. Tillsammans gav vi tre forskningsbilder, utifrån skilda perspektiv, som lyfte fram såväl likheter som skillnader i våra resultat. Marie Linder har satt ihop en Storify med presentationerna, en videoinspelning och sammanfattningar av dagen. Berner Lindström gjorde sist på dagen en summering och pekade bland annat på det intressanta faktum att utöver att det är stor skillnad mellan beredskap, kunskaper och attityder mellan skolor i Sverige, är det också stora skillnader INOM skolor.

Resonemanget har god återklang i min forskningsöversikt, som mestadels består av amerikansk forskning genomförd 2006-2010 (studien återfinns under titeln What is our current understanding of one-to-one computer projects i min avhandling). Det tar 5-15 år innan en innovation får fullt genomslag i en organisation sägs det. Individnivå Skolnivå. Fronter - SkolPedagogen online - Platsen för skolintresserade. QR voice: Skapa talande QR-koder. QR-koder. Du kan göra QR-koder på webbsidan QRme , QRkodmonkey eller QRstuff. Först klistrar du in den länken som du vill att folk ska besöka. Sen kopierar du den levererade QRbilden och klistrar in den t.ex. i ett worddokument eller en reklam affisch. Om du vill besöka bloggen "Grindtorpsskolan Lärcenter" kan du skanna QR-koden nedan med en app som t.ex. I-nigma med din mobiltelefon eller Ipad.

Appen QR-reader kan du båda göra qr-koder och scanna dem. Ett annat bra program: i-nigma appen. Boktips med QR-koder. Eleverna i 6:an fick i uppgift att göra ett boktips om sin senast lästa bok. Boktipsen skulle göras antingen i Shadow Puppet eller Tellagami, två appar som jag tror att vi kommer att jobba en hel del med på svensk- och engelsklektionerna, och sedan skulle de bädda in sina boktips på sina skolbloggar. Därefter tog de en bild på sin bok och skickade till mig eftersom de inte kan skriva ut på sina iPads.

Jag lade sedan till en QR-kod till bilden. Scannar man QR-koderna kommer man direkt till elevernas inspelade boktips. Vi använde oss av appen i-nigma när vi scannade. Så otroligt häftigt detta blev! Vi laminerade bilderna + koderna och satte upp dem i klassrummet och sedan fick eleverna gå runt och lyssna på sina klasskompisars boktips. Här ser ni bilderna på böckerna + QR-koderna. Att skapa QR-koder är otroligt enkelt. Ladda ner appen i-nigma (gratis) och testa själva genom att scanna den här koden så får du lyssna på en elevs boktips:

PicoVico: Skapa musikvideor med dina bilder. SlideTalk: Gör din PPP till en talande video. Tellagami: Skapa och dela ett animerat meddelande med röst; en Gami. iSpring Free - Download. EduCanon: Ett bra verktyg för flippade lärare. Why (And How) To Start Teaching Coding In School. Fueled by an incredible demand in the workforce for proficient programmers and the need to teach critical thinking skills, the coding movement in schools has exploded. Furthermore, we all communicate through technology, so we should at least know the basic premise of coding because the gadget sitting in our pocket, or on our desk, should not be a mysterious black box to us or our students. Just like writing, multimedia, art, and music are mediums to show ideas, coding can be another form of expression. Learn To Code, Code To Learn We need to think beyond the syntax of a programming language and focus on how using coding as a learning tool will not only give students a key 21st Century Skill but also allow them to demonstrate their learning through another creative outlet.

Mitch Resnick, co-founder and creator of the MIT Media Labs, coined the phrase “Learn to code, code to learn.” In his TED Talk, Resnick talks about learning in context. Expanding Reach Its Not About Syntax. Padlet – ett favoritverktyg! Häromdagen fick jag en fråga på Twitter om jag hade skrivit någonstans om hur jag använder Padlet i undervisningen och kom då på att jag nog bara beskrivit detta i en artikel om digitala ytor för återkoppling i Grundskoletidningen (nr 6 2013). Därför kommer här en lite bättre förklaring: Jag använder många digitala verktyg för att förbättra och effektivisera redan fungerande pedagogiska metoder och arbetsformer, till exempel ett formativt arbete.

Ett exempel är att använda digitala ytor för avstämning, till exempel via så kallade exit tickets. Exit tickets är ett bra sätt att ge eleverna möjlighet att förklara hur de till exempel har uppfattat eller tillgodogjort sig undervisningens innehåll. Exit tickets kan se olika ut och formuleringarna skiljer sig åt beroende på vad man vill att de ska reflektera över. För mig och mina elever är det värdefullt att de på ett smidigt sätt kan utvärdera moment i kurserna kontinuerligt så att jag kan förändra och anpassa innehållet i dem. EverySlide: Dela dina PPP och få respons. En till augmented reality (AR)-app: Colar, en app som gör det möjligt att vandra i 3D-världen.

Skapa digitala badges. Blendspace: Skapa lektionsgenomgångar med text, bild, film, frågor m.m.

Regler

DATORN i UTBILDNINGEN. It's not the trick! Vad en legendarisk magiker kan lära oss om IT i skolan | Fleischer Kompetensutveckling. Alla som någon gång ens nosat på magin som konstform känner till ett namn: Dai Vernon. Han började trolla när han var sex år och fortsatte kontinuerligt resterande 92 år av sitt liv. 98 år gammal lämnade Dai Vernon – som med rätta också kallades The professor – ett gigantiskt magiskt arv efter sig.

Dai Vernon – the professor En av de mest utbredda citat från The professor är: ITS NOT THE TRICK! ITS NOT THE TRICK! ITS NOT THE TRICK!. Hans poäng var helt enkelt att det inte är tricket i sig som är underhållningen. Som exempel på hur tekniken i sig är ointressant i förmågan att skapa lust till lärande, se det här fantastiska blogginlägget från Ugglornas Rike. Eftersom jag är lite nörd, kan jag inte låta bli att erbjuda er ett klipp på denna legendar, när han 78 år gammal utför det klassiska bägarspelet på ett absolut fantastiskt sätt. Du kanske också gillar detta. Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger with subtitles. It & datorkunskap. Skärminspelning på iPad. Hejsan och God Jul! (så jag inte glömmer det...) Jag har länge använt datorn och diverse program för att spela in instruktionsfilmer där jag filmar det jag gör på skärmen. Bra program för detta är t ex Camtasia och Screencast-o-matic för PC och Quick Time (som ingår) för Mac.

Problemet har varit att det inte funnits någon bra motsvarighet för att spela in skärmen på din iPad - och det finns fortfarande inte. Vad du däremot kan göra är att spegla det gör på din iPad så att det syns på din Mac. Ladda ner ett program som heter Airserver. Vad är blandad inlärning? | Connys blogg. Varför blanda? Sex skäl att börja arbeta med ett blandat lärande redan idag. Blended learning handlar om att blanda traditionell utbildning med instruktioner och utbildning via internet, och det är många människor som tror att det kan vara nästa stora grej inom utbildning. Här är sex skäl varför: 1. Eleverna får kunskaper som ligger i tiden Dagens elever behöver lära sig hur man arbetar, studerar och samarbetar online. De behöver också utveckla sitt kritiska tänkande och den kreativitet som moderna arbetsgivare efterfrågar. 2. Dagens elever håller kontakten med sina vänner på Facebook, pratar med världen genom Twitter och lägger upp videor på YouTube. 3.

Genom att flytta traditionella klassrumsaktiviteter till internet kan du frigöra tid i klassrummet. 4. Eftersom de flesta eleverna utför arbetet på internet hemma ökar möjligheten för deras föräldrar att delta eller hjälpa till. 5. 6. Källa:

Flippat klassrum

Sheets - create and edit spreadsheets online, for free. Mitt Flippade Klassrum | Vad är vad? Dags att reda ut begreppen! Men om dina elever tar del av all information innan de kommer till lektionen, vad gör du då på lektionen? Ja, det var en fråga som jag fick av en kollega när jag började flippa mitt klassrum. Den tanke många har när man säger ”flippat klassrum” är ju just den delen av faktaöverföring som nu sker utanför klassrummet, innan lektionen. Jag misstänker att det är fler än jag som flippar sitt klassrum som har fått den frågan, för som ett brev på posten så gick Flipped Learning Network för några månader sedan ut med en definition där man skiljde på begreppen flippat klassrum och flippat lärande.

I denna definition av det flippade lärandet, så fokuserar man just på de aktiviteter som sker i klassrummet. För det verkliga arbetet börjar ju när eleverna väl kommer till lektionen och ska bearbeta det material de tagit del av hemma. Jo, i mitt flippade klassrum har fokus ända sedan start handlat om pedagogiken i klassrummet, inte om tekniken runt omkring. Flipped Mastery – schema. Inför sommaren: En sista version av nationella strategin | Nationella strategi-bloggen. Nu har arbetet med att ta fram ett underlag till en nationell strategi för den svenska skolans digitalisering kommit till en viktig punkt: Arbetsgruppen – med representanter från bl a Skolverket, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Friskolornas Riksförbund, VINNOVA, Örebro universitet och SKL – har vridit, diskuterat, bollat, strukit och skrivit under en osedvanligt intensiv process. De närmaste dagarna sker en viss slutgenomgång och layout av strategin och sedan kommer den skickas ut till Forumets medlemmar i slutet av nästa vecka.

Det är alltså strax dags för oss att lämna över vårt förslag till Nationella Forumet för skolans digitalisering för fortsatt arbete, förankring och beslut senare i höst. Arbetet har hela tiden vägletts av vikten av att Forumet kan ställa sig bakom strategin, så att den därmed kan ge välbehövlig riktning och styrka i den fortsatta svenska skolutvecklingen.

För arbetsgruppen, /Hans Renman, SKL Centrala områden att fokusera på är: 1. Förväntade lägen 2. 3. 4. Kommunicera och samarbeta med verktyget Popplet - tankekarta. Mobilbloggning är ett enkelt pedagogiskt hjälpmedel.

Hjälp it

Apptips. Smilebox: Skapa bildspel med egna bilder, musik och text. Kom igång med iPad. Material och kursplan för studiecirkel - iPad. Föredrar du att lyssna och titta när någon visar hur du gör istället för att läsa en "krånglig" handledning när du ska lära dig någon nytt? Är du ny användare av iPad? Är du van användare men nyfiken på och vill veta mera hur du kan använda en iPad, både privat och som lärare eller cirkelledare? Då har du kommit rätt!

Syftet med studiematerialet är att öka tillgängligheten även för dig som har läs- och skrivsvårigheter eller andra särskilda behov. Vill du få texten uppläst kan du använda talsyntesen "Talande webb" här på sidan. Till vänster hittar du menyer, som innehåller en kort text och en film som praktiskt visar hur du navigerar och gör olika inställningar på din iPad. Studiematerialet kan användas dels på egen hand eller som studiematerial i en studiecirkel. Det är tillsammans man lär sig som bäst! Väljer ni att ordna en studiecirkel finns det 2 olika kursplaner. iPad - Kom igång - grundläggande nivåiPad - Hjälpmedel och appar - fortsättning. Molntjanster-i-skolan. Sök. Christian Lundahl 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Tips: Padlet – en interaktiv anslagstavla. Instruktioner till en favoritapp – Explain Everything | gunillaalmgrenback.

Flippat lärande - fyra pelare. För ungefär två veckor sedan så gick Flipped Learning Network ut med en nu definition av flippad lärande. Med tanke på alla de missuppfattningar som finns kring flippat så kan det vara bra att den största organisationen runt flippat lärande ger lite fler riktlinjer att hålla sig till. Om man vill uttrycka sig enkelt så kan man säga att det flippade klassrummet går ut på att göra förberedande skolarbete hemma och läxan i skolan.

Att definiera flippat på det sättet är emellertid just upplagt för just de här missuppfattningarna. För det första behöver vi skilja på flippat klassrum och flippat lärande. Det kan tyckas vara samma sak, men om vi reder ut begreppen lite blir det tydligare att det faktiskt finns en skillnad. Det flippade klassrummet är en föränderlig och utvecklande process som är i ständigt rörelse framåt. F - Flexibel inläningsmiljöL - Lärandekultur i förändringI - Innehåll med meningP - Professionella lärare Lärandekultur i förändring är kanske det svåraste att åstadkomma. Sociala medier som verktyg i ett relationellt lärarskap | LäRaNDe FRaMTiD. Har gått igenom gamla lärartidningar av olika slag, ni vet, alla dessa som läggs på hög under stressiga perioder.

Tidningar man någon gång hoppas få tid att inte bara bläddra igenom utan också läsa. I en av dessa hittar jag i alla fall information Lärarkanalen och deras Lärarkvällar. I arkivet hittade jag dessutom en föreläsning med Jacob Möllstam. Jacob träffade jag för första gången på SETT i maj, även om jag även sett honom figurera på Twitter under året. Jag hade dock inte möjligheten att höra honom föreläsa – vilket jag nu fick genom webben.

En otroligt varm och engagerad lärare framträder – en lärare som inte backar för elevernas värld utan som snarare tar ansvar som, inte bara lärare, utan även som vuxen och medmänniska. Han har en enorm tillit och förtroende till elevernas kompetens och deras initiativtagande – samt respekten för att de är dem som bjuder in honom i sin värld snarare han som tvingar sig in i deras. Vill ni kolla in Jacobs blogg? IT i skolan skapar förutsättningar för ökat elevinflytande | Fleischer Kompetensutveckling ::: blogg. Apptips för processföljning | LäRaNDe FRaMTiD. Nio appar för pedagoger. Första hjälpen för källkritik på internet. Bilder - upphovsrättsguide för lärare.

Join.me: Gratis skärmdelning.

Geocaching

Watch?v=w4vj5-mOpyQ&feature=youtu. Digitala verktyg i undervisningen. Beatles Bildbanksfoton | Getty Images SE. Teaching in the 21st Century. The Future of Learning. How the Flipped Classroom works. PowToon, free business presentation software animated video maker and PowerPoint alternative. Create timelines, share them on the web | Timetoast timelines. Commons:FLIP.

Moovly - Create Animated Content like a Pro. Framtidens lärande 2014. Screencast-o-Matic. Hur du arbetar med Padlet. IKTsidan | Lust, motivation och lärande. Digitala verktyg – IKT. Skola och undervisning | Digitaliseringskommissionen. How to make video presentations from Dropbox with Movenote. Movenote: Skapa en integrerad videopresentation med ett bildspel. Skapa omslagsbild i Canva. Modifying the Flipped Classroom: The "In-Class" Version. #flippatklassrum.

Flippa pedagogiska planeringar. Skanna оch Översätt Gratis- Text grabber och översättare för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. IT i skolan? Glöm inte lärarna. | Fleischer Kompetensutveckling ::: blogg. Skolappar.nu. 100 Best iPad Apps for 2014. Fokus på digitala lärverktyg i skolan för Kunskapsstaden Helsingborg - Helsingborgs stad. Regeringens proposition 2013/14:134 Lättare att läsa. It som ett redskap för fördjupad demokrati. Tankar kring IKT skolutveckling och specialpedagogik | gunillaalmgrenback. Kunskapsplattan. SimpleMind Desktop FAQ | simplemind. Hur man låser ipaden till en app | IKT Bloggen. MySmartSchool - Hem. Sallys äventyr – Om geocaching och att blogga med elever. En resa för hjärna och hjärta. SaraBruun.

Studylore. Nio appar för att träna stavning, uttal och ordinlärning. iPadens Inbyggda talsyntes. Bra ljud vid inspelning på iPad/iPhone. Filma och spela in ljud med iPadKungsbacka delar | Kungsbacka delar. Book Creator. CopyPasteCharacter.com: Kopiera och klistra in olika symboler. En blogg om skola, skolutveckling och samhällsfrågor | Jag heter Johan Lindström och jobbar som skolledare. Alla synpunkter i bloggen är mina egna. @Aland72 på Twitter.