background preloader

Arbetsmiljö + stress

Facebook Twitter

Så påverkas skolan av den fysiska lärmiljön. Som lärare blir det många timmar varje dag i skolans lokaler.

Så påverkas skolan av den fysiska lärmiljön

Men trots all den tid som läggs i lektionssalarna varje dag är den fysiska lärmiljön i svensk skola ofta sparsamt utformad och sällan prioriterad. Det menar Malin Valsö, leg. psykolog som har en mångårig erfarenhet som skolpsykolog och inom habilitering och BUP. I sin bok ”Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet, arbetsro och lärande” belyser hon tillsammans med psykologkollegan Frida Malmgren hur den fysiska miljön på skolan kan främja lärande, arbetsro och trygghet eller skapa en ohälsosam arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. Malin Valsö.Malin Valsö har varit runt på många av landets skolor och studerat den fysiska lärmiljön noggrant och sett hur klassrum och andra skollokaler kan påverka elever och lärare både positivt och negativt.

Four ways teachers can manage workload and stress. How do you manage your teaching schedule and lesson planning, with the added challenge of unsocial working hours?

Four ways teachers can manage workload and stress

Melissa Thomson, a British Council teacher and trainer based in Bilbao, describes her top four approaches. Keep a diary of your teaching week on paper or with an app. Responsibility motivational quotes – Google Sök. Why It’s Worthwhile to Implement Screen-Free Days in a 1:1 School. I remember the first time I proposed screen-free days in our school to some of our student leaders.

Why It’s Worthwhile to Implement Screen-Free Days in a 1:1 School

It was a couple of years ago, and we were having an informal conversation during recess about the benefits of technology. I asked how they would feel if we had entire days dedicated to learning with no internet-connected devices. One of the students in the conversation, who I know to have great insights, appeared perplexed. “Do you mean we won’t use our Chromebooks for the whole day? What will we do then?” Stör- eller stödfunktion? – en rapport om lärplattformar. Alla fototapeter och designtapeter - Photowall. 8 Things Every Teacher Needs In Order To Grow. 8 Things Every Teacher Needs In Order To Grow by Terry Heick What do teachers need to grow?

8 Things Every Teacher Needs In Order To Grow

Training, books, words of encouragement, degrees and certifications, Professional Development (TeachThought Professional Development, for example), meetings, assistants, rules, policies, laptops–these are the traditional fare of teacher improvement. Brevlåds stickers → De bästa stickers till brelådan. Vill du ha en brevlåda som är något ut över det vanliga, som inte bara lockar till leenden till din familj utan även vänner, brevbärare och alla andra som passerar din brevlåda?

Brevlåds stickers → De bästa stickers till brelådan

Då är våra brevlåde-stickers en självklarhet. Mer jobb för förstelärare – men ingen extra tid. Catarina Player-Koro, docent vid Institutionen för pedagogik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet, och Anita Eriksson, högskolan i Borås, har undersökt hur förstelärare i matematik i grundskolan ser på sitt uppdrag.

Mer jobb för förstelärare – men ingen extra tid

Rapporten är skriven på uppdrag av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Den visar att 73 procent av lärarna som svarade på deras enkät hade lika mycket undervisning som tidigare. Four ways teachers can manage workload and stress. Arbetsmiljö, fysisk – Metodstöd för elevhälsan. Skola - ActiveS. Developing Executive Function With Priority Lists. Har inkluderingen gått för långt? – Isak Skogstad. Det finns inget alexanderhugg som kan lösa den svenska skolans problem, men det finns ett problem som medför flera stora konsekvenser och som samtidigt går att lösa.

Har inkluderingen gått för långt? – Isak Skogstad

Jag pratar så klart om det faktum att i princip inga elever får särskild undervisning i de tidiga årskurserna! I diagrammet nedan finner vi att cirka en procent av eleverna i de tidiga årskurserna får någon form av särskild undervisning. Inkluderingen, det vill säga den pedagogiska idé som går ut på att man placerar eleverna med särskilda undervisningsbehov eller diagnoser i vanliga klasser, är med andra ord närmast total. Edutopia - 60-Second Strategy: Snowball Toss. ​Var är lärarna i debatten om framtidens utbildningsmiljö? – Lärarförbundets utredarblogg.

1000 nya skolor på 10 år och 700 nya förskolor på fem år.

​Var är lärarna i debatten om framtidens utbildningsmiljö? – Lärarförbundets utredarblogg

Sverige står inför gigantiska investeringar i nya lokaler för skola och förskola. Sök. Din sökning efter ”lärmiljö” gav 44 träffar.

Sök

Tvådelat stöd – här halkar inga elever efter funderar över hur vi bäst stödjer barnet. Då handlar det mer om lärmiljö och anpassningar, inte så mycket ...17 september 18 i Artikel Skolans bristande NPF-kunskaper: ”Lämna inte lärarna ensamma” i hur man jobbar med en tillgänglig lärmiljö, då vore det ju helt naturligt att kunna haka på det stöd ... skapa en tillgänglig lärmiljö på den här skolan. – Hur har vi tänkt kring lokalerna? Specialpedagogen och försteläraren: lärmiljö och undervisning. En av de missuppfattningar som finns om inkludering är att det är undervisningen som ska inkludera elever.

Specialpedagogen och försteläraren: lärmiljö och undervisning

Den här missuppfattningen leder till att många huvudmän och skolledare tänker att det är förstelärarna som ska leda utvecklingen mot en inkluderande skola. I de fall jag har haft möjlighet att fråga vad specialpedagogen ska göra när försteläraren förmodas leda frågor om specialpedagogik så får jag svaret att specialpedagogen har hand om eleverna som behöver ”inkluderas” och försteläraren har hand om det kollegiala lärandet kring inkludering.

Jag vill med detta inlägg försöka förklara varför detta är dömt att misslyckas. Vad betyder inkludering? Vi måste börja med att klargöra vad vi menar med inkludering. Ingrid Fetell Lee: Where joy hides and how to find it. Inte lärarens ansvar om nationella proven inte hinns med. Under läsåret jobbar många lärare med nationella prov. Det leder ofta till att det blir mer arbete än vanligt. Men arbetet med nationella prov ska ske inom den reglerade arbetstiden. Vad betyder det och vilka krav kan du ställa på din rektor? – Arbetstiden kan variera över terminen och det är inte konstigt.