background preloader

Åk 1

Åk 1
Planering för läsåret och veckoupplägg med Livet i Bokstavslandet Livet i Bokstavslandets ord- och bildkort Tema Valet Läsläxa i läseboken Livet i Bokstavslandet Läsläxor och upplägg i åk 1 med Livet i Bokstavslandet Läsning på olika sätt i Bokstavslandet Information om läsläxan - igen Övningar inför FN-dagen Barnboksveckan 12 - 16 november Glimtar från barnboksveckan Värdegrund i skolan Läsupplevelsekalendern Välkommen in! Livet förr och nu, del 1 Vänskapstema Mumintrollen i undervisningen - berättelseskrivande och skapande Livet i Bokstavslandet läromedlet Barn och ord i centrum Här är länkar där följande ämnen beskrivs:

http://lasoskrivundervisning.blogspot.com/p/ak-1.html

Related:  åk 1Klassrumsorganisation

Läs- och skrivundervisning i åk 1 Detta läsår har jag en ny tjänst på en större skola vilket innebär att jag har specialläraransvar i åk 1 och åk 2. Innan läsåret startade funderade vi mycket över hur vi skulle kunna möta eleverna i åk 1 som börjar skolan med så skilda förutsättningar och erfarenheter. Det finns elever som endast kan ett fåtal bokstäver och andra som läser kapitelböcker. Vi har runt 60 elever uppdelade på 3 klasser. Klassrummen ligger på samma våningsplan och mitt rum ligger i mitten vilket är kanon när man vill finnas för många och vara en del av allt det som händer i undervisningen. För att möta våra "ettor" där de befinner sig har vi valt att lägga två pass i veckan med grupper av elever indelade efter hur långt de kommit i sin läs- och skrivinlärning.

Tre korta tips när du startar med en ny klass · Maria Kempe Detta läsår har verkligen börjat med en rivstart. Jag har ställt i ordning ett nytt klassrum, planerat upp undervisning och tagit emot 24 glada förstaklassare som började skolan i måndags. Det har varit intensivt men också väldigt, väldigt roligt. Det är alltid mycket jobb att börja med en ny klass. Veckans bokstav - Mia Kempe Att undervisa den första läs- och skrivinlärningen är bland det roligaste, men också svåraste, man kan göra som lärare. I samma klass kan det finnas allt från barn som precis börjat känna igen symboler till barn som nästan läser flytande. Vilken utmaning för lärare att organisera en undervisning som passar alla! Att starta upp en etta Det är lika härligt varje gång! Att möta en ny klass, lära känna varandra, skapa en lärande miljö och gemenskap. Fokus under de första veckorna har varit att lära känna varandra, startar upp olika arbetsområden och tydliggör olika steg i undervisningen. Vi skapar rutiner och tydliggöra våra förväntningar för eleverna. För att alla elever ska veta vad de kan göra när de klara och för att behålla arbetsro i klassrummet så har vi gjort ett enkelt klar-schema som eleverna kan använda självständigt när de är klara med sitt arbete.

En liten avstickare till er som möter barn som ska lära sig läsa – Läslistor i 20 steg ”Då läsningen börjar är det av största vikt att barnet får uppleva lyckan av att klara av sina uppgifter” (Att lära barn läsa, Bodil Jönsson) Det här materialet gjorde jag för några år sedan (med inspiration från montessoripedagogikens rosa listor och boken ”Att lära barn läsa”) och det bygger på att barnen lär sig läsa i väldigt små steg. I steg 1 behöver barnet bara kunna bokstavsljuden Aa, Oo, Ee, Åå, Ii, Ss, Ll, Mm, Nn, Rr, Ff och Vv vilket gör att de allra flesta elever upplever att de kan läsa redan från början. Det är en härlig känsla att se glöden i barnens ögon när de förundrat konstaterar att, – Jag kan läsa! Så låt dig inte luras av att materialet ser lite tråkigt ut.

Underlag till elevledda utvecklingssamtal På vår drive hittar ni underlag till elevledda utvecklingssamtal för år 2 och 3. Det går så klart att använda dem till lärarledda samtal också Vi brukar låta våra elever arbeta med underlaget några lektioner, sen tittar vi igenom underlaget tillsammans och tittar på målen tillsammans. Vi brukar ta målen muntligt tillsammans med eleven och sen fylla i vår del före samtalet. Tema Gosedjur åk 1 Under några veckor arbetar vi med temat gosedjur i åk 1. Vi arbetar ämnesövergripande och du ska få arbeta med temat i både bild, engelska, idrott, matematik, musik och svenska. Temat är planerat utifrån elevernas förslag på innehåll i olika ämnen. Tema gosedjur Nissedörr i jul? 24 tips och förslag på roliga... 1 av 4: Nissedörr har blivit den nya adventskalendern i många hem. För ett par år sedan blev det så stort att flera butiker sålde slut på nissedörrar. Foto: Instagram: @nisseflyttarin

Related: