background preloader

Så påverkas skolan av den fysiska lärmiljön

Så påverkas skolan av den fysiska lärmiljön
Som lärare blir det många timmar varje dag i skolans lokaler. Men trots all den tid som läggs i lektionssalarna varje dag är den fysiska lärmiljön i svensk skola ofta sparsamt utformad och sällan prioriterad. Det menar Malin Valsö, leg. psykolog som har en mångårig erfarenhet som skolpsykolog och inom habilitering och BUP. I sin bok ”Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet, arbetsro och lärande” belyser hon tillsammans med psykologkollegan Frida Malmgren hur den fysiska miljön på skolan kan främja lärande, arbetsro och trygghet eller skapa en ohälsosam arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. Malin Valsö.Malin Valsö har varit runt på många av landets skolor och studerat den fysiska lärmiljön noggrant och sett hur klassrum och andra skollokaler kan påverka elever och lärare både positivt och negativt. Framförallt ser hon en tydlig trend när man bygger, eller bygger om, skolor. På vilket sätt kan det vara skadligt? – Alla människor har likadana hjärnor och det har vi haft i 12 000 år.

https://skolvarlden.se/artiklar/sa-paverkas-skolan-av-den-fysiska-larmiljon

Related:  KlassrumsorganisationLikabehandling och funktionsvariationerLärmiljöArbetsmiljö + stress

Att skapa ramar i åk 1 Att ta emot en ny etta är något alldeles speciellt. Den som har provat vet precis vad jag talar om. Den som aldrig provat har ingen aning. Så skapas ojämställdhet – exempel från forskning Sorteras kvinnor verkligen bort i rekryteringsprocesser bara för att de är kvinnor? Och värderas kvinnor systematiskt lägre i olika sammanhang? Ibland kan det i debatten om jämställdhet låta som om frågan är öppen för tyckande. Men varför tycka när det finns gott om forsking som visar att det faktiskt är så här. Här kommer några exempel.

Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande Då jag skapar klassrum funderar jag över hur det är att vara elev i detta rum. Jag tänker så här: För vem är detta rum?Hur ska många kunna vara här samtidigt?Från hur många platser undervisar jag som lärare? Vässa hembreven och förklara skolans innehåll Jag har många synpunkter på skolans hembrev. De behöver utvecklas och de behöver diskuteras på skolan. Vill vi ha de hembrev vi själva skickar? är en fråga vi kan ställa oss. Främja likabehandling Utbildningen ska enligt skollagen och läroplanerna utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Ibland sammanfattas detta som skolans värdegrund. Det främjande arbetet ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. Skolans värdegrund ska genomsyra verksamheten.

Organisera undervisningen och den fysiska lärmiljön för bättre studiero Lärmiljön omfattar både undervisningen och den fysiska miljön. Skolinspektionens granskning visar att studiero bland annat främjas av: tydliga lektionsstrukturer,ett tydligt fokus på undervisningen ochen trygg och stödjande lärmiljö som ger goda förutsättningar för eleverna att följa undervisningen. Kvalitetsgranskningen ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” på Skolinspektionens webbplats. Övning: Kroppsskanning › Dininsida psykologer Kroppsskanning är en guidad meditation för återhämtning och vila hemma eller på jobbet. Ljudfil 45 min. Kroppsskanning är en metod som är utvecklad för att stödja återhämtning och snabbt ge en djup vila. Övningen används ofta inom Mindfulness och hjälper dig att bli mer medveten om vad som pågår i kroppen och hur ditt känsloläge är.

Stör- eller stödfunktion? – en rapport om lärplattformar Skenande kostnader, merjobb och frustration. Lärplattformarna ska bidra till en mer effektiv dokumentation och ge stöd i elevernas kunskapsutveckling. Men de uppfyller inte sina syften, visar Lärarförbundets nya rapport. Politiker måste skapa en ordning där professionens behov av dokumentation formar de digitala systemen, inte tvärtom! Sju tips på anpassningar för lärande Genom att undanröja hinder och bedriva en undervisning som passar fler elevers lärande höjs hela klassens resultat. Lärarna Sandra Aadalen och Emelie Sköld på ESS gymnasiet tipsar om sju anpassningar alla elever tjänar på. Koppla till elevernas livsvärld

Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? – Kortversion — Folkhälsomyndigheten Kortversion av Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? Under perioden 1985–2014 ökade andelen 13- och 15-åringar som rapporterade psykisk ohälsa i form av återkommande psykosomatiska symtom. I den här rapporten undersöker vi vad den utvecklingen kan bero på. Vi har tittat på faktorer inom skola och lärande, faktorer inom familjen, familjens socioekonomiska förutsättningar och övergripande samhällsfaktorer.

Elmemodellen - Lekolar Elmemodellen är en undervisnings- och inredningsmodell som är skapad av rektor Eva-Lena Brafield tillsammans med kollegorna på Elmeskolan i Älmhult. Modellen är framtagen för att skapa en inkluderande lärmiljö i skolan med ökad studiero och trygghet för både elever och lärare. Lekolar blev involverade i ett tidigt skede och fick möjlighet att specialisera oss och produktutveckla möbler enligt modellen. Elmemodellen har blivit uppmärksammad i både TV och tidningar. Steg att ta för att få en klass att fungera, alla artiklar A-L Steg att ta för att få en klass att fungera, alla artiklar A-L IntroduktionGör problemet till ditt egetFokusera på det du skall göra!Behåll ditt lugn och din låga puls, och gör inget förhastat!Låt en i taget tala och se till att alla andra, även du själv, är tyst då någon talar!Börja alltid lektionen på ett bestämt sätt som fungerarAvsluta alltid lektionen på ett bestämt sätt som fungerarGör en planering mellan start och slut av lektionen som har ett bekant mönster och fungerarEnkla tydliga reger som hålls konsekventVisa ut den som inte sköter sigPricka av de som är med eller motHämta in föräldrarnas mandat till 100% 1.

Related: