background preloader

Skola - inget ämne

Facebook Twitter

Svenska

Utvecklingssamtal. Barn med särskilda behov. Samarbetsövningar och uppstart. Jämlikhet/Tänk till. NO. Kyrkpressen.fi - Opinion. INKAST. Det här är en hälsning framför allt till dig som går i skolan och snart kommer att få ett betyg. Men det är också en hälsning till dig som någon gång har fått ett betyg och som kommer ihåg hur det kändes att få sina prestationer sammanräknade i form av ett vitsord. Att få ett betyg är naturligtvis pirrigt. Vi gissar att du är förväntansfull och kanske lite nervös, men framförallt ivrig att se hur det har gått under det gångna året. Vi hoppas att du har uppnått dina mål och kan känna dig nöjd och stolt över dina prestationer. Kanske finns det också något eller några vitsord som du är missnöjd med.

Betyget berättar inte heller något om vem du är som person. Om du har haft det kämpigt under året, så återger betygen inte heller din kamp. Det vi framför allt vill säga är att betyget inte förmår bestämma vem du är. Lycka till på ditt fortsatta livsäventyr! Stefanie Sandbacka-Portin är lärare i GöteborgFredrik Portin är forskare och präst.

UR Orka plugga - Har du koll på dina styrkor? □□□ Eget ansvar: Hur? När eleverna arbetar strukturerat i par och grupp är det viktigt att de känner ett eget ansvar både över att lära sig själva och att lära andra. Att ta eget ansvar är en av grundprinciperna i kooperativt lärande. Eget ansvar är viktigt då eleverna annars kan glida med utan att bidra och utan att lära sig de mål som undervisningen syftar på. För att skapa motivation och stötta eleverna i att ta det ansvaret kan man använda flera olika strategier. I detta inlägg följer några exempel på hur du kan hjälpa eleverna att ta eget ansvar i samarbetsuppgifter. 1. Gör ett litet test eller en enskild uppgift vid slutet av gruppuppgiften. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Hur ser du till att eleverna tar eget ansvar i gruppuppgifter? Grundprinciper för Kooperativt Lärande Vad är Kooperativt Lärande? I "Allmänt" Skapa grupper Att få eleverna att arbeta tillsammans i grupper är en viktig del i Kooperativt lärande (KL). Kontroll eller koll: Hur vet jag vad de lär sig? Digitala lektioner – IIS Digitala lektioner är ett material för lärare som du kan använda när du förbereder lektioner eller när du undervisar kring digital kompetens i ditt ämne. Prova själv – det är gratis! 50 Enkla Formativa Bedomningstekniker bara Det. Sophia. Att få eleverna att arbeta tillsammans i grupper är en viktig del i Kooperativt lärande (KL). Det är genom det sociala samspelet som eleverna skapar och utvecklar sin kunskap. Därför är det av största vikt att du som lärare skapar grupper för lärande. Grupperna du skapar kan se olika ut beroende på vad du vill uppnå med din undervisning.

Många har skrivit om gruppens betydelse för inlärningen. Vi har hämtat inspiration från Wendy Jolliffe, Sahlberg & Leppilampi och Karin Forslund Frykedal. Målet är att skapa lärande grupper med ömsesidigt beroende där allas insats är lika viktig, där eleverna tar ansvar för sig själv och gruppen och kan utbyta erfarenheter och kunskaper utan att tävla mot varandra. 1.

Slumpmässiga grupper: Ett sätt att välja grupper är att slumpa grupperna. Lärarvalda grupper: Att läraren väljer grupperna är det bästa sättet att se till att grupperna blir heterogena, vilket leder till störst utveckling inom kooperativt lärande (se punkt 4). 2. 3. 4. 5. 6. Källor: Så här gör man när elever pratar i mobilen under lektionstid. Mikael. Äntligen uppstartsdagen redo och vi nya mentorer kom äntligen överens om att köra något övergripande som eleverna kan ha användning för i de flesta ämnen. (Exalterad) Med hänvisning till Carmen Winding, Kerstin Dahlin, Göran Svanelid och Lotta Karlsson blev upplägget såhär. The big five Begreppsförmåga – Ord och begrepp som vi arbetar medProcedurförmåga – Tillvägagångssätt ex. kunna söka och samla information man vill haAnalysförmåga – Vad, hur, när, vem, varför? Kommunikativ förmåga – Att samtala om något, ex. att uttrycka egna åsikter och motiveraMetakognitiv förmåga – Att tänka vidare kring det jag lärt mig.

Ex. Begreppsförmåga – Gissa ordet/begreppet(här har vi klippt ut precis som Kerstin Dahlin visat exempel på). Ord/begrepp: Dessa nyckelord valde vi för att dessa är återkommande i förmågan att analysera, resonera osv. OM eleverna inte tillsammans lyckats ta reda på vad de olika begreppen står för så kommer de förklaras i uppgiften. Pelle köper en bil Analysförmågor Föreslå lösningar. Skolverket - Hur funkar terminsbetyg?