background preloader

Skola - inget ämne

Facebook Twitter

En ny start! ”Hej, vi skulle gärna vilja se dig som en av våra nya verksamhetsutvecklingskonsulter till hösten.

En ny start!

Jobbet är ditt om du vill ha det” Ett kort telefonsamtal, en fredag veckan efter midsommar, vände helt plötsligt upp och ner på mina planer, tankar och funderingar inför hösten. Ja, alltså, nu är det ju inte så att det kom som en blixt från en klar himmel, i våras skickade jag in en ansökan när tjänsterna låg ute, mest för att jag tänkte att det skulle vara spännande att få komma på intervju och lyssna på vilka tankar som finns på förvaltningen just nu om skolutveckling inom Halmstad kommun. Av ca 70 sökande var jag en av 16 som blev kallade till intervju. 5 stycken, både skolområdeschefer och verksamhetsutvecklare, satt i en timme och ställde oerhört intressanta frågor som skapade många och spännande diskussioner kring skolutveckling.

Släpper specialtidning för lärare och elever. Dagens Nyheter publicerar i dag en digital specialtidning för landets skolor och andra intresserade.

släpper specialtidning för lärare och elever

Där har vi samlat starka reportage och texter om flyktingsituationen i Europa, om näthat och uppropet #jagdelar. – Målet är att lärare i landets högstadie- och gymnasieskolor ska ha ett bra underlag för att diskutera frågor om allas lika värde och den pågående flyktingkrisen, säger DN:s chefredaktör Peter Wolodarski. Uppropet #jagdelar har rönt enorm uppmärksamhet och sprids som en löpeld på Facebook och andra sociala medier. Det började med att hundra kända svenskar, från Zlatan Ibrahimovic till Kerstin Ekman, stod upp för humanism och medmänsklighet i Dagens Nyheter. Det uppropet har i förlängningen lett till denna specialtidning som vi nu hoppas ska komma till nytta i skolundervisningen. Mer bedömning - självbedömning. Vänskapslekar » LEKDATABASEN. Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger.

(uppdaterad 2016-08-10) Här nedan lägger jag ett mail som jag skickat till skolan för att få hjälp till mitt barn.

Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger

Mentorn blev jätteglad och sa att hon skulle skicka detta mail vidare till de lärare som berörs. Jag har tagit bort vissa delar som kanske kan vara för privat, men använd listan och om du vill byt ut ”mitt barn” till ditt barns namn, och hen till han eller hon. 50 Enkla Formativa Bedomningstekniker bara Det. Teaching With a Mountain View. Över en natt blev jag degraderade till ”sämstelärare” Detta är en insändare.

Över en natt blev jag degraderade till ”sämstelärare”

Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning. Luften som slår emot mig i lärarrummet är tjock och kompakt. Man får använda kniv för att skära sig fram till kaffeautomaten. Natanael. Sophia. Att få eleverna att arbeta tillsammans i grupper är en viktig del i Kooperativt lärande (KL).

Sophia

Det är genom det sociala samspelet som eleverna skapar och utvecklar sin kunskap. Därför är det av största vikt att du som lärare skapar grupper för lärande. Grupperna du skapar kan se olika ut beroende på vad du vill uppnå med din undervisning. Många har skrivit om gruppens betydelse för inlärningen. Integritet och säkerhet på nätet.

Så här gör man när elever pratar i mobilen under lektionstid. Mikael. Äntligen uppstartsdagen redo och vi nya mentorer kom äntligen överens om att köra något övergripande som eleverna kan ha användning för i de flesta ämnen.

Mikael

(Exalterad) Med hänvisning till Carmen Winding, Kerstin Dahlin, Göran Svanelid och Lotta Karlsson blev upplägget såhär. The big five Begreppsförmåga – Ord och begrepp som vi arbetar medProcedurförmåga – Tillvägagångssätt ex. kunna söka och samla information man vill haAnalysförmåga – Vad, hur, när, vem, varför? I fucking love science. Skolverket - Hur funkar terminsbetyg?