background preloader

MIK - Medie- och Informationskunnighet

Facebook Twitter

Introfilm - MIK på 2 minuter. MIK för mig - digital utbildning för elever resp. lärare. Statens medieråd - Barn, unga och medier. Internet i skolan [Animated whiteboard film] Infobank: kort förklaring om tex kik, youtube, pinterest. 5–8-åringars digitala vardag. 9–12-åringars digitala liv. De flesta 9–12-åringar har en egen smartphone och är på nätet varje dag.

9–12-åringars digitala liv

Den vanligaste aktiviteten är att spela spel och många tillbringar tid på YouTube. Användandet av sociala medier börjar ta fart, med Instagram som huvudkanal. Visste du att? Internet – så funkar det! - text. Internet – Så funkar det - film. Lärarmaterial MIK för mig, övningar (klass 7-gy) Ibiblioteket - Mediekunnighet. Kolla Källan | Statens medieråd | Mediekompass | .SE | Surfa lugnt | Informationssäkerhet.se | Nätkulturer | Fråga forskarna | Mer Här har vi samlat bra material kring mediekunnighet, etik och säkerhet på nätet.

ibiblioteket - Mediekunnighet

Det finns mängder av bra undervisningsmaterial och lärarhandledningar där ute. Kolla källan är en del av Skolverkets satsning på IT i skolan. Ibiblioteket - Informationssökning. Skip to main content Create interactive lessons using any digital content including wikis with our free sister product TES Teach.

ibiblioteket - Informationssökning

Get it on the web or iPad! Utveckla MIK-arbetet på skolan. Statens mediepodd 2: MIK - om källkritik och lärarens framtida roll. Fyra artiklar på KPwebben ang Säker på nätet. När du berättar om dig själv Var försiktig när du lämnar ut personlig information på internet.

Fyra artiklar på KPwebben ang Säker på nätet

Personlig information är till exempel ditt riktiga namn, e-post, msn, telefonnummer, namnet på din skola eller din adress. Du vet aldrig vem som ser det du skrivit. När du lägger upp bilder En bild som läggs upp på internet kan vara väldigt svår att bli av med. Vem som helst kan ju ladda ner bilden och sprida den vidare. Lägg därför bara upp bilder som det inte gör något att alla kan se. Jag <3 internet: rättigheter och skyldigheter online – mellanstadiet. Med "Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online" får eleverna möta och diskutera en rad spännande, men komplexa frågor som de kanske redan måste hantera i sin nätvardag.

Jag <3 internet: rättigheter och skyldigheter online – mellanstadiet

Materialet innehåller en lärarhandledning med ett kopieringsunderlag samt elevmaterial. Det finns i två versioner: en för mellanstadiet och en för högstadiet/gymnasiet. Båda behandlar en rad komplexa frågor som många unga måste hantera i sin nätvardag som t.ex. Trygg på nätet. Bli #nätsmart - Rädda Barnen. Läs vår nätsmarta handbok med tips och råd för hur du kan skydda barn mot sexuella övergrepp på nätet.

Bli #nätsmart - Rädda Barnen

Inledning Nätet har blivit en självklar del av barns vardag – en plats där de leker, träffar vänner och lär sig mängder av nya saker. Det har gett barn större tillgång till världen utanför. Men samtidigt har det gett världen större tillgång till våra barn. Lagar ang. mobbning och kränkningar på nätet. Mobbning definieras av Skolverket som ”kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling där någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan person skada eller obehag”.

Lagar ang. mobbning och kränkningar på nätet

Läs Skolverkets definition av mobbning Mobbning handlar alltså om systematiska trakasserier av en person och inte om enstaka konflikter. Kränkande handlingar kan vara verbala, fysiska och/eller psykiska. Det kan handla om elaka ord och ryktesspridning, men även om knuffar, slag, förstörda kläder eller tillhörigheter. Mobbning kan också ske i form av miner, suckar, fniss, skratt eller genom att någon inte får vara med i gemenskapen. Juridik - vad gäller online? Är det sant?: Att vara på internet - UR Skola.

Sammanfattning Duckface/Stoneface: genus. Nätprat i skolan – Trygg på nätet. Nätet är fantastiskt för de allra flesta barn och unga, men det finns baksidor.

Nätprat i skolan – Trygg på nätet

Vi tror att den bästa medicinen mot otrygghet på nätet är dialog. Vi vet också att sju av tio mellan- och högstadieelever vill prata mer i skolan om livet på nätet.* Därför erbjuder Telenor och Bredbandsbolaget tillsammans med organisationen Surfa Lugnt ett kostnadsfritt utbildningsmaterial för årskurser 4–9: Nätprat i skolan. Vi hoppas att Nätprat i skolan och Nätpratsläxan ska leda till större förståelse för ungas liv online bland föräldrar, men också visa varför det är så viktigt att prata om nätet. Näthat - Brottsrummet. Hat på nätet drabbar många unga.

Näthat - Brottsrummet

Men det kan vara svårt att veta vad som bara är taskigt och vad som faktiskt är olagligt. Ofta säger man att samma regler gäller både på nätet och utanför nätet. På samma sätt som ”in real life” får man alltså inte heller hota, säga alltför elaka saker eller förfölja någon på internet. Uttrycket näthat används för alla möjliga typer av kränkningar på internet, från en taskig kommentar till olagliga handlingar. Genom sociala medier kan näthatet snabbt spridas till väldigt många människor och få stora konsekvenser för den som utsätts.

Kränkt.se - Start. Boken Brott på nätet av Wahldén med material. Boken: Det här är privat! av Wahldén med material. Checklista för källkritik (Skolverket) Vem har gjort webbsidan?

Checklista för källkritik (Skolverket)

Är det en myndighet? Är det en organisation? Är det ett företag? Är det en privatperson? Så söker man information - checklista. Kopplingar till läroplanen Lgr11 Ur Samhällskunskapsämnets syfte ● Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, Är det sant?: Källkritik - UR Skola. Kan du superfrågorna? Källkritik - vem, vad, varför? - Barn, unga och medier. Untitled. Viralgranskaren. Förskoleklasser källspanar.

Liselott Drejstam med förskoleelever. Foto: Anna-Karin Widh – Om man börjar med källkritik och upphovsrätt först i femman har eleverna svårare att acceptera det. De kan tycka att: "Men jag har ju googlat och tagit saker jämt och det har funkat bra? " Det är bättre om de lär sig rätt från början. Liselott Drejstam är skolbibliotekarie på Hjulsbroskolan, en F-6-skola i Linköping. Nosa på nätet och Superundersökarna (F-3)

Från jord till bord, åk 4-6. Sju timmar om: Källkritik för yngre elever (Skolverket) Att kritiskt kunna granska och värdera information är en viktig förmåga att utveckla för att kunna verka aktivt i vår demokrati. Vi kan börja med detta tidigt i barn och elevers lärande. Förmågan finns med i läroplanerna på flera ställen. Här får ni inspiration till samtal om källkritik med yngre elever. Materialet kan också användas i samarbete med skolbibliotekarier. Målgrupp: Lärare i årskurs F-6 och skolbibliotekarier i grundskola, sameskola, grundsärskola och specialskola. Källkritik för år 4-5 - Prezi. Att arbeta med fakta och källkritik - Rebecca Nilsson on Prezi. Upplägg källkritik med länkar ~ Skolbibliotek Växjö.

Rebecca på Högstorpskolan och Fagrabäckskolan berättade om hur hon arbetar med informationskompetens för åk 6-7. Hon började med en inventering av klassens informationskompetens genom övningen "Sätt fingret på klassens källkunskap" från Det är bara att googla. Hon fortsatte sedan med två olika presentationer som hon fått från föräldralediga skolbibliotekarien Emma, men som sedan byggts vidare på och anpassats. I årskurs 6 använde Rebecca en Powerpoint och i årskurs 7 en Prezi. Källkritik på internet. Lärartips för källkritiskt arbete. Många lärare och skolbibliotekarier vill dela med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Här är deras viktigaste råd till kollegor ute i landet. Börja tidigt Var inte rädd för att börja tidigt. Källkritik - exempel webbsidor. Här hittar du exempel på webbsidor, till exempel fejksidor eller fejkade bloggar, källkritiska experiment och annat som kan användas i skolans diskussioner om källkritik!

Lämpliga frågor att ställa till materialet hittar du i Kolla källans lathund. Är det sant?: Att fuska med bilder - UR Skola. Bilder visar inte allt. Kopplingar till läroplanen Lgr11 Ur Samhällskunskapsämnets syfte. Klassiska fotobluffar och bildmanipulation. Häpnadsväckande bildmanipulationer i urval - nyhetsbilder. Se världens mest kända fejkbilder. Så kan du granska bilder med dina elever - Skolverket. Människan har sedan urminnes tider tagit tillvara bildens förmåga att förmedla budskap. Genom historien har illustrationer använts för att förstärka olika sorters budskap, alltifrån grottmålningar, hällristningar och målningar på kyrkornas innerväggar, till dagens bilder tagna med digitalkamera eller framställda i datorn.

Bilder kan både konkretisera och ge en upplevelsedimension åt ett visst kunskapsinnehåll, vilket både kan stödja inlärning och öka förståelsen för en text. Som någon sa: Även om en bild inte säger mer än tusen ord, så förmedlar bilden andra kunskaper än vad tusen ord skulle kunna göra. Detta är något som ofta används i skolans undervisning när lärare visar bilder som illustrerar undervisningsinnehållet, eller genom bildmaterialet som eleverna möter i sina läroböcker. Många människor uppfattar bilder – i synnerhet fotografier i dagstidningar eller i läroböcker – som objektiva återgivningar av verkligheten. Länksamling källkritik av bilder - Kolla källans wiki. Fotografiet behöver uppfinnas på nytt (SvD 2015-12-29) Läs en mycket intressant artikel av Håkan Lindgren om vad den digitala tekniken innebär för fotografiet. Modern teknik gör det möjligt att retuschera hur som helst, visa bilder på saker som faktiskt aldrig hänt.Bilder (Lär mer om medier, Statens medieråd) Det här avsnittet av MIK-rummet diskuterar hur vi påverkas av bilder.

Till texten hör reflektionsfrågor, lektionstips och kopplingar till läroplanen.Bli bättre på källkritik (filmomediepedagogik.se) "Ett av de bästa sättet att ta reda på om en historia är falsk är att undersöka bilder som sprids i samband med storyn" skriver filmomediepedagogik.se och ger några praktiska tips på hur du kan göra.Att fuska med bilder (UR-programserie Är det sant?) Lektionsförslag - Bildpromenad: Det vidgade perspektivet! Man behöver inte en hel bild för att göra en bildpromenad. Det är så att verkligheten görs sig inte i helhet. Vi får den ofta i delar. Dove evolution.

Body Evolution. Barns och ungas liv på nätet - lärarhandledning. Att övertyga, åk 4-6. Webbkurser i källkritik, programmering mm. Internetguider. Sökrummet åk 4-6 från Zick Zack (lärarhandledning och kopieringsunderlag) Det är bara att googla. Det är bara att googla!

Granska och förstå källor PULS. Läs och förstå faktatexter. Metodmaterial - No Hate. Fler som jobbar mot samma mål ger större effekt. Ett förslag är att du, inför att ni ska arbeta med materialet No hate i skolan, mejlar ut foldern Hat och kränkningar på internet, en vägledning till föräldrar och andra vuxna nära barn (här kan du se den) till dina elevers föräldrar eller tipsar dem om www.nohate.se/foraldrar.