background preloader

Läscirkeln vt-15

Facebook Twitter

Studiedag vt-15 Cirkelmodellen

Hemgrupper och expertgrupper. Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter. Läsförståelsestrategier i praktiken: februari 2014. I grundskolans kursplan Lgr 11 skriver om lässtrategier men ger inga konkreta exempel på hur begreppet lässtrategier ska förstås eller läras ut.

Läsförståelsestrategier i praktiken: februari 2014

För årskurs 1 – 3 är kunskapskravet för godtagbara kunskaper i svenska i slutet av årskurs 3 att:”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.”

Flera studier har visat att särskilt de svagaste eleverna i olika åldrar drar nytta av en strukturerad och explicit undervisning om läsförståelsestrategier. Denna undervisning innefattar inte bara svenskämnet, utan alla skolans ämnen, framför allt de naturvetenskapliga och samhällsorienterande ämnena. Moment A individuella förberedelser.

Marie Andersson. När en pedagogisk tanke tar fart. Produkter. Läsförståelsestrategier i praktiken: Parläsning - en väg till både förbättrad avkodning och förståelse. Olika sorters läsning behöver representeras i undervisningen.

Läsförståelsestrategier i praktiken: Parläsning - en väg till både förbättrad avkodning och förståelse

Egen läsning, parläsning, gruppläsning, läsning av skönlitteratur och läsning av faktatexter m m. Det är inte det ena eller andra utan att kunna skapa en balanserad läsundervisning som är utmaningen. För mig är det oerhört viktigt att alltid vara klar över vilket syfte vi har med läsningen och läsundervisningen och periodvis fokuserar vi på olika typer av läsning. Periodvis har vi en högläsningsbok som vi djupdyker i och samtalar strukturerat utifrån. Periodvis har vi parläsning med syfte att både förbättra avkodningen men också att eleverna får träna sig i att reflektera och samtala kring text tillsammans med en kamrat.

När vi fokuserar på parläsning en period har vi 3-4 tillfällen i veckan på ca 30 min. När det gäller att sedan automatisera läsningen fyller vår läsläxa en viktig funktion. Katarinaenbomfransson. I vår klass arbetar vi mycket kring hur texter är uppbyggda och vi tränar på att skriva egna berättelser med en ”röd tråd”.

katarinaenbomfransson

Inledning, handling och avslut. I boken att undervisa i läsförståelse skriven av Barbro Westlund finner man ett bra sätt att använda sig av ”berättaransikte” för att hjälpa eleverna att strukturera upp sina berättelser. Det har fungerat mycket bra med mina elever. Man ritar upp ett ansikte (öga, öga,näsa och mun.) I det ena ögat gör man ögonfransar och skriver stödord om personerna som ska vara med i berättelsen. Många elever tycker om att skriva historier till bilder. Orka plugga, studieteknik. Upload Malin Frykman Loading...

Orka plugga, studieteknik

Working... ► Play all Orka plugga, studieteknik Malin Frykman49 videos25,879 viewsLast updated on May 11, 2016. VÖL – mycket mer än en modell för att träna läsförståelse av faktatext. Jag går just nu en kurs i RU, Reciprokal Undervisning i läsförståelsestrategier och har där kommit i kontakt med en forskare som heter Jim Cummins.

VÖL – mycket mer än en modell för att träna läsförståelse av faktatext

Han presenterar det vi lärare har hört många gånger, nämligen att man som lärare måste utgå från det som eleven känner till och successivt öka svårighetsgraden för att inlärning och språkutveckling ska ske. Samma tanke förmedlar Pauline Gibbon som dessutom menar att vi måste undervisa hjärnan så som den vill ha det; att gissa och vara nyfiken driver hjärnan och underlättar inlärningen. VÖL är en konkret arbetsmodell som används för att träna läsförståelse av faktatext och baseras bl a på den forskning jag nämner ovan. Genom att använda modellen gör man eleverna medvetna om vad de redan kan om ett ämne (V=vet), deras nyfikenhet aktiveras (Ö=önskar veta) och de får träna på att formulera vad de har lärt sig (L= Lärt mig).

Se bilden. Däremot kan jag redan se flera andra fördelar: Lektionerna får en naturlig struktur. VENN-diagram. Under hela höstterminen har jag haft förmånen att vara med i klass 2B´s klassrum.

VENN-diagram

Nu under våren har det inte blivit lika ofta men fredagen den 7 mars var jag på plats igen. Rebecca har tillsammans med eleverna skapat en jättefin morgonrutin med öppen dörr, ljus och en "Godmorgon-hälsning" på tavlan. En hälsning som gör att man känner sig välkommen , har någonting att läsa och fundera på medan hela klassen samlas och dessutom med syfte att arbeta språkutvecklande. Denna dag var det ordklasser i fokus men även Detektiven fick arbeta för att reda ut nya ord och uttryck. Efter samlingen var det dags för mig att visa klassen ett nytt verktyg - Venn diagrammet. När jag visat på hur man använder detta verktyg var det dags för eleverna att pröva själva tillsammans med en läskompis.

Eleverna var motiverade och skrev jättefina små texter. Syftet med lektionen var att med hjälp av ett "Venn-diagram" jämföra texter ur olika genrer. Texttyper. Här nedan kommer min vägg för de olika texttyperna med exempel på varje typ av text.

Texttyper

Jag gjorde dessa till detta blogginlägg Svenskläraren tolka begreppen genrer respektive texttyper om du vill läsa mer. Orka plugga, studieteknik. Genre - Vad Är Skönlitteratur Och Sakprosa? Genrepedagogik exemplet Knutbyskolan.pdf. Svenska som andraspråk, del 2.