background preloader

Att undervisa i läsförståelse

Att undervisa i läsförståelse

MAKING CONNECTIONS POSTER FOR THIRD GRADERS <div class="deployment_message_block"><span> Hi, You need to enable javascript on your browser to use TpT.&nbsp; <a href=" target="_blank">See how this improves your TpT experience</a>. </span></div> ABOUT US | BLOG | FAQs & HELP Not a member? Your shopping cart is empty 0inShare Making Connections Poster for Third Graders Subjects English Language Arts, Balanced Literacy, Reading Strategies Grade Levels 2nd, 3rd, 4th, Homeschool Resource Types Handouts, Minilessons, Posters Product Rating PDF (Acrobat) Document File Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing. 0.77 MB | 1 pages This making connections poster is great to help students remember text-to-text, text-to-self, text-to-world, and text-to-media as they're reading. Total Pages Answer Key Does Not Apply Teaching Duration Report Copyright Infringement Average Ratings Overall Quality: Accuracy: Total:

Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse - Vad vet ni om Sverige? Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. "Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". Högarna med lappar växer men efter ett tag börjar det gå lite långsammare, eleverna går och kollar på kartan och börjar diskutera: Hur var det, var Gotland Sveriges största ö? I klassrummet bredvid sitter klass 3B i par och läser upp ord för varandra: häcka, ruva och hjässa. Cirkelmodellen ökar språkutveckling Klasserna befinner sig i fas ett av cirkelmodellens fyra faser - bygga upp kunskap, läsa texter för att få förebilder, skriva gemensam text och skriva en egen text. Men arbetet med cirkelmodellen tar tid. Första fasen inleder För att förstå vad det är för spännande arbetssätt de sysslar med på Mariedalsskolan i Vänersborg får vi dyka in i verksamheten och cirkelmodellen ett tag. Förebilder i fas två Lätt att glömma fas tre

Lässtrategier från fyra modeller 15 lässtrategier varav två, ställa frågor och sammanfatta, finns med i alla. Föregripa finns med i tre. Kontrollera samt visualisera och organisera finns med i två. Vad säger då detta mig? Lässtrategier från fyra olika modeller (Roe 2014). Ovanstående översiktsbild som pdf-fil: Översikt lässtrategier från fyra olika modeller Ovanstående figur tydliggör likheter och olikheter mellan de olika modellerna. Att hitta samband och dra slutsatser är varandras förutsättningar. Vi kan också läsa tabellen vertikalt och ser då att varje modell bygger på 8, 7, 4 respektive 6 huvudstrategier. Astrid Roe (2014) går igenom och utvecklar varje strategi under separata rubriker vilket förtydligar innebörden och breddar läsarens förståelse av de respektive lässtrategierna. Jag säger det igen – läs boken ”Läsdidaktik”!

Hur börjar man? En fråga som dyker upp om och om igen på vår facebooksida "En läsande klass" är hur börjar man när man vill introducera "Läsfixarna" i sin elevgrupp. Min första kontakt med läsförståelsestrategier fick jag genom Barbro Westlunds bok "Att undervisa i läsförståelse". Jag upplevde att denna bok gav mig verktyg samt att den var bra att ha som teoretisk forskningsbakgrund. Mitt tips är därför att läsa denna bok eller delar av den som första steg. Jag kan ju bara skriva om hur vi gjort i vår undervisning och hur vi har lagt upp arbetet i ELK. Så här gör vi; Vi har några introduktionslektioner där vi försöker få med eleverna i tanken: Läsa är att tänka. När det sedan är dags att arbeta mer grundligt med en strategi i taget har vi valt att starta med Spågumman. Vi har valt att introducera "Spågumman" med hjälp av en fantasybok och även på en faktatext. Läsfixare nummer 3 är Konstnären som vi arbetar intensivt med under en vecka. Nu är det inte långt kvar! Marie och Elisabeth

Close Reading: A Chart Collection Chart paper is expensive... or so I've been told by the secretary who controls everything that comes in and out of the building... and it's a hot commodity to say the least. You probably know a teacher at your school who hoards pads of chart paper before the children even arrive in the fall. She's probably the same person who keeps stashing all the new chart markers in her room, too. Maybe that person is you. And so I've learned to keep my anchor charts a little open-ended when possible because you never know when you might walk into the supply closet and "Oh, what a shock," there's no more chart paper because you-know-who has it all in her room and the secretary won't order any more until January. And it's only October. • When possible, try to make your anchor charts work for multiple genres, for example both fiction and nonfiction. • Use removable pieces on your anchor charts, such as Post-It notes. • If you haven't discovered Elmer's Repositionable Glue Stick yet, go find one.

En språkutvecklande NO-lektion | Min undervisning Jag och min åk6-kollega har bestämt oss för att prova en metod som kallas cirkelmodellen lite mer strukturerat för att utveckla våra elevers förmåga att skriva olika typer av texter. Min kollega är sv/en-lärare och jag ma/no-lärare. Som NO-lärare tänker jag mycket på vad viktigt det är att eleverna lär sig att förklara olika saker, gärna skriftligt också och bestämde mig därför för att fokusera extra på det. I ett tidigare inlägg här på bloggen har jag beskrivit hur vi tittade på en film som visar när jag lagar en tilltryckt pingisboll genom att koka den. Idag smög vi också igång med fas 2, att studera olika exempeltexter och hitta genretypiska drag hos texttypen vi ska arbeta med. Sedan frågade jag; vad är typiskt för den här typen av text och vad skiljer den från argumenterande, instruerande och berättande text (som eleverna arbetat med på svensklektionerna)? Efter det fick eleverna läsa texterna igen med överstrykningspenna i handen.

Läsförståelsearbete - ett lektionsexempel För en tid sedan skrev jag ett blogginlägg om hur jag ville arbeta med läsförståelse i min undervisning. Jag hade nämligen läst Barbro Westlunds och Catarina Tjernbergs avhandlingar om läsförståelse och framgångsrik läs - och skrivundervisning. Idag vill jag presentera hur jag praktiskt har arbetat med min nyvunna kunskap. Håll till godo /Hanna Lektionsexempel: Idag ska vi läsa artikeln "Tufft att vara ny på jobbet - så gör du för att smälta in" Ur DN 27/2 2014. Att diskutera före läsning: Känns det likadant för vuxna som för barn och ungdomar att vara nya, tror du? Under läsningen: Vi kommer läsa högt och arbeta med lässtrategierna nedan. 1. 2. 3. 4. Besvara frågorna (mellan raderna) Hur tyckte Cicilia Trabant det var att vara ny på sin praktikplats? 5. Texten handlar om ..... Efter läsningen Skrivuppgift: Liksom Wiktoria och Elliot säger forskaren Samuel West att det är bra att ligga lite lågt i början när man är ny, för att sedan ta mer plats efterhand. Instruktion: 1. 2. 3. 4. Skrivmall:

Läsa och skriva hör ihop. En bok som väcker elevernas intresse och engagemang är Hedvig och Hardemos prinsessa. I vårt projekt "En läsande klass" har vi valt två utdrag ur denna bok. Vi har valt kapitlet som heter "Magisterns barn"och "Prinsessan och skosnörena". Båda är texter som går in under tema skola och ett ämne som ligger nära elevernas vardag och inbjuder till diskussioner om textens innehåll. Som vanligt när vi läser en text så använde vi våra Läsfixare. Vi sammanfattade även texten tillsammans och därefter var det dags att koppla på skrivandet. Vi ritade först upp ett VENN- diagram för att få syn på skillnaden mellan skönlitterär text och en nyhetsartikel. Detta var en skrivuppgift som engagerade och då vi läst många nyhetsartiklar tidigare kände eleverna igen texttypen och det blev inte så svårt att skriva en artikel med en skrivkompis. LÄSA och SKRIVA hör ihop Vi ger eleverna skrivuppgifter inspirerade av de texter som vi läser på lässtrategilektionerna.

Close Reading Toolbox Freebie! | The TpT Blog This post originally appeared on the blog CreateTeachShare. Well, my school year has barely ended, and call me crazy, because I am already planning and creating for next year!! I have a list a mile long of new ideas that I can’t wait to try out for next year. My first one?!?! Close Reading Toolboxes!! Close Reading has become a huge reading practice in my classroom, and has helped my students to get through those challenging informational texts. While cleaning out my cupboards recently, I came across these photo cases that I never ended up using for anything. These photo boxes come in a larger plastic box, which holds six individual photo boxes. I created two labels for the outside of the larger plastic box, just to keep it fancy. Then I created a label to put on each of the individual plastic boxes… On the inside cover of each box, I created a reference sheet for the different tools that each box contains. What Goes in Each Box?!?! Putting it All Together!! And….TA-DA!!!

Related: