background preloader

Synligt lärande

Facebook Twitter

The second Big Ideas video series on Growth Mindset. Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning. Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp.

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning

Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Sammanställningen kommer uppdateras kontinuerligt med länkar till gamla såväl som nya filmer inom formativ bedömning. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på nya filmer och videoklipp inom formativ bedömning.

Horisonten.io. Dylan Wiliam ger dig nycklar som öppnar elevernas resurser i klassrummetIdag är det dags för sista delen i Horisontens föreläsningsserie med Dylan Wiliam.

Horisonten.io

Här talar han om hur vi aktiverar eleverna i klassrummet och frigör deras resurser så att de kan dra nytta av varandras kunskaper och färdigheter för att lära mer. Använd gärna alla fem filmerna här på Horisonten som underlag för diskussioner medLäs mer Feedback som utvecklar Filmfredag med Dylan Wiliam är äntligen här igen! Idag får vi lära oss mer om vikten av feedback och hur den kan ges för att verkligen stärka och utveckla elevens inlärningsprocess och kunskaper. Målet är att få eleven att vilja utvecklas och sträcka sig längre, hitta nästa nivå. Wiliam menar att det är oerhörtLäs mer. Så är skolan 2045. Varje ämne för sig.

Så är skolan 2045

Elever indelade efter ålder. Långa korridorer med separata klassrum. Socrative. Det klassrum som möter mig varje dag är en spegelbild av min egen attityd. Då var det dags att möta nya utmaningar.

Det klassrum som möter mig varje dag är en spegelbild av min egen attityd.

Varken lärarens eller elevens utvecklingspotential får slå sig till ro, för då stagnerar vi, går bakåt och tycker så småningom att jobbet är tråkigt. Ni, som har läst mina tidigare bloggar, vet att jag gärna koncentrerar mig på lärarens professionalism för att eleven ska gå framåt i sin utveckling och få så bra måluppfyllelse som möjligt. Lärarens ämneskunskaper och didaktiska skicklighet är superviktiga för att eleverna ska känna att en kompetent kraft ägnar tid åt deras kunskapsinhämtning, men den största faktorn förblir ändå lärarens förmåga att ge eleverna en god självkänsla, så att de hittar sin egen potential.

Men för att kunna vara elevernas ”klippa” bör läraren själv vara säker på sin. Stina i Nybro. Five-Minute Film Festival: Freedom to Fail Forward. Random Item / Person selector / Generator fruit machine. ITG Webtools 1.0. Bedomningsaspekterbild_tryck_peter. #flippatklassrum: #FlippadLgr11 #flippadforskning PEDAGOGISKA PLANERINGAR FÖRMÅGORNA #visomägerförmågor MATRISER. Modeling Strategy: I Do, We Do, You Do. MattiasRibbingPodcast. Blind Skateboarder. Growth Mindset Video. 6 ways to teach growth mindset from day one of school. BBC Radio 4 - Mind Changers, Carol Dweck and Growth Mindset. Kunskapskrav Svenska åk 7-9 - Nyboda skola Lag C.

Jlsu. Som en uppföljning till mitt förra blogginlägg om dynamiskt och statiskt tankesätt kommer här den s k isbergsillusionen.

jlsu

Isbergsillusionen visar exempel på vad som krävs för att bli framgångsrik, men som oftast inte syns på ytan. När man ser någon som är riktigt duktig (t ex en idrottsutövare, en musiker, en jonglerare etc) ser det väldigt enkelt ut. Därför är det lätt att tro att det handlar om ”medfödd talang”. Det man dock inte ser är all den träning, den uppoffring och det hårda arbete som ligger bakom.

Inteenframling-lararhandledning1. Jlsu. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig.

En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Professor Carol Dweck 'Teaching a growth mindset' at Young Minds 2013. The Growth Mindset. John Hattie's 9 Mindframes for Visible Learning Educators. Feedback och dess betydelse. En viktig uppgift för yrkesläraren är att ge regelbunden återkoppling/feedback som eleverna kan ta till sig och som för deras lärande framåt.

Feedback och dess betydelse

Återkopplingens betydelse för lärande undersöktes i mitten av 2000-talet av två australiensiska forskare Hattie & Timperly och deras forskning ligger till stor del som grund för tankarna kring återkopplingens betydelse. Hattie och Timperley (2007) beskriver hur feedback kan användas både i utformningen av kursuppgiften och i återkopplingen av den med att utgå från tre frågor för feed up, feed back och feed forward: Vad ska eleven utföra och vad är målet, dvs. planeringen av arbetet (feed up)?