background preloader

Synligt lärande

Facebook Twitter

The second Big Ideas video series on Growth Mindset | ClassDojo. Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning. Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp. Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen.

I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Sammanställningen kommer uppdateras kontinuerligt med länkar till gamla såväl som nya filmer inom formativ bedömning. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på nya filmer och videoklipp inom formativ bedömning. Klicka här för att komma till sammanställningen i Pearltrees Skolverkets filmer Prov, bedömning och betygssättning Tidigare betygssättning - kom igång med betygssättningen Tidigare betygssättning - underlag för betygssättning Tidigare betygssättning - att sätta betyg!

Sambedömning i skolan Skolvärlden. Dylan Wiliam | Horisonten.io. Dylan Wiliam ger dig nycklar som öppnar elevernas resurser i klassrummetIdag är det dags för sista delen i Horisontens föreläsningsserie med Dylan Wiliam. Här talar han om hur vi aktiverar eleverna i klassrummet och frigör deras resurser så att de kan dra nytta av varandras kunskaper och färdigheter för att lära mer. Använd gärna alla fem filmerna här på Horisonten som underlag för diskussioner medLäs mer Feedback som utvecklar Filmfredag med Dylan Wiliam är äntligen här igen!

Idag får vi lära oss mer om vikten av feedback och hur den kan ges för att verkligen stärka och utveckla elevens inlärningsprocess och kunskaper. Målet är att få eleven att vilja utvecklas och sträcka sig längre, hitta nästa nivå. Wiliam menar att det är oerhörtLäs mer Dylan Wiliam om att leda effektiva diskussioner i klassrummetIdag diskuterar professor Dylan Wiliam hur vi genererar effektiva diskussioner i klassrummet. Genom de frågor vi ställer skapar vi olika klassrumsscenarier . Så är skolan 2045. Varje ämne för sig. Elever indelade efter ålder. Långa korridorer med separata klassrum. Vårt nutida skolsystem bär på ett starkt arv från industrialismen, både organisatoriskt och rent fysiskt. I en komplex och snabbt föränderlig tid, med globalisering, digitalisering, automatisering och en ökad heterogenitet, är det inte så konstigt att skolan och andra samhällsinstitutioner hamnat i en identitetskris, menar Daniel Lindén, seniorkonsult och framtidsstrateg på Kairos Future. – Vi ser att de börjar knaka i fogarna när de ska hitta sig själva i en ny tid.

. – Sverige är inte ensamt om att lägga allt mer fokus på skolans funktion i en värld där kunskaper och tankearbete blir en allt viktigare värdeskapande faktor i samhället. Om 30 år hoppas Daniel Lindén att skolan har frigjort sig från det industriella arvet och hittat en ny framgångsväg. År 2045 kommer robotar vara ett betydligt vanligare inslag i vårt samhälle än de är i dag. . – När samhället utvecklas så måste också skolan utvecklas. Socrative. Det klassrum som möter mig varje dag är en spegelbild av min egen attityd.

Då var det dags att möta nya utmaningar. Varken lärarens eller elevens utvecklingspotential får slå sig till ro, för då stagnerar vi, går bakåt och tycker så småningom att jobbet är tråkigt. Ni, som har läst mina tidigare bloggar, vet att jag gärna koncentrerar mig på lärarens professionalism för att eleven ska gå framåt i sin utveckling och få så bra måluppfyllelse som möjligt. Lärarens ämneskunskaper och didaktiska skicklighet är superviktiga för att eleverna ska känna att en kompetent kraft ägnar tid åt deras kunskapsinhämtning, men den största faktorn förblir ändå lärarens förmåga att ge eleverna en god självkänsla, så att de hittar sin egen potential. Men för att kunna vara elevernas ”klippa” bör läraren själv vara säker på sin. Som i allt utvecklingsarbete dyker det hela tiden upp nya namn och begrepp eller så lyfter man redan välkända till nya höjder.

Kjell Dahlin, fil. kand. i retorik, talar om ”Attitydsbarometern” och han ska få inleda med drygt 3 minuters underhållning. Stina i Nybro. Five-Minute Film Festival: Freedom to Fail Forward. Failure is an inevitable part of life, but it's often accompanied by shame -- most people do everything in their power to avoid it. But to paraphrase educational philosopher John Dewey, a true thinker learns as much from failures as from successes. What if educators worked to take some of the sting (and the stigma) out of failing, and encouraged reflection and revision to build upon the lessons learned? Perhaps there's a goldmine of opportunities if we can re-frame failure as a valuable learning experience, an essential step along the path to discovery and innovation.

Check out this list of videos to help start the conversation about embracing failure. Video Playlist: Freedom to Fail Forward Watch the player below to see the whole playlist, or view it on YouTube. More Resources on Embracing Failure The ability to grow and keep trying when you don't succeed -- resilience and grit -- are key to cultivating a growth mindset, in academics and in life. Random Item / Person selector / Generator fruit machine.

ITG Webtools 1.0. Bedomningsaspekterbild_tryck_peter. #flippatklassrum: #FlippadLgr11 #flippadforskning PEDAGOGISKA PLANERINGAR FÖRMÅGORNA #visomägerförmågor MATRISER. Modeling Strategy: I Do, We Do, You Do. MattiasRibbingPodcast. Blind Skateboarder. Growth Mindset Video. 6 ways to teach growth mindset from day one of school. Imagine if your new class this fall was full of students who would: Be willing to try new thingsStick with hard tasks and not give upPush themselves to do their best work, not just what’s “good enough”Believe in themselves and their own ability to learn Here’s the great news–these are traits that we can help develop in our students by teaching them about how their brains work.

Many students enter our classrooms believing they’re either smart or not smart, good at reading or math, or not good in those areas. This belief that our basic qualities like intelligence and talents can’t be changed is called a fixed mindset. Often our students figure: Why bother trying at something that’s hard for me? Our students may not realize that their brains have the ability to change and grow through their experiences (neuroplasticity).

And once they have a growth mindset, they can learn anything. 1. 2. 3. 4. 5. Show students how to respond constructively to setbacks and failures. 6. BBC Radio 4 - Mind Changers, Carol Dweck and Growth Mindset. Kunskapskrav Svenska åk 7-9 - Nyboda skola Lag C. Jlsu. Som en uppföljning till mitt förra blogginlägg om dynamiskt och statiskt tankesätt kommer här den s k isbergsillusionen. Isbergsillusionen visar exempel på vad som krävs för att bli framgångsrik, men som oftast inte syns på ytan. När man ser någon som är riktigt duktig (t ex en idrottsutövare, en musiker, en jonglerare etc) ser det väldigt enkelt ut. Därför är det lätt att tro att det handlar om ”medfödd talang”. Det man dock inte ser är all den träning, den uppoffring och det hårda arbete som ligger bakom.

Oftast är det de som tränar mest (och bäst) som når längst. Det är viktigt att eleverna förstår och lär sig detta, då det i allra högsta grad gäller framgång i studierna. Den som vill ha isbergsillusionen som pdf kan ladda ner den här: Isbergsillusionen. Inteenframling-lararhandledning1. Jlsu.

En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Då hjärnan stimuleras och förändras beroende av vad vi utsätter hjärnan för är vårt förhållningssätt viktigt, särskilt för alla som jobbar i skolan. För många elever hamnar i skolan i dag i ett läge där de inte tror/tycker att det är värt att försöka/anstränga sig.

Jag har gjort några infographics som kan vara användbara i klassrummet. Lycka till med det dynamiska tankesättet och läs gärna Carol S. Professor Carol Dweck 'Teaching a growth mindset' at Young Minds 2013. The Growth Mindset. John Hattie's 9 Mindframes for Visible Learning Educators. Feedback och dess betydelse. En viktig uppgift för yrkesläraren är att ge regelbunden återkoppling/feedback som eleverna kan ta till sig och som för deras lärande framåt. Återkopplingens betydelse för lärande undersöktes i mitten av 2000-talet av två australiensiska forskare Hattie & Timperly och deras forskning ligger till stor del som grund för tankarna kring återkopplingens betydelse.

Hattie och Timperley (2007) beskriver hur feedback kan användas både i utformningen av kursuppgiften och i återkopplingen av den med att utgå från tre frågor för feed up, feed back och feed forward: Vad ska eleven utföra och vad är målet, dvs. planeringen av arbetet (feed up)? Var är eleven i förhållande till målet, dvs. genomförandet av arbetet i en realistisk miljö med relevanta arbetsredskap, material och hjälpmedel (feed back)?

Vilka arbetsinsatser behöver genomföras för att eleven ska närma sig målet, dvs. utvärdering av arbetet i förhållande till målet, kunskapskraven och förutsättningarna (feed forward)?