background preloader

Growth Mindset Video

Growth Mindset Video

http://www.youtube.com/watch?v=ElVUqv0v1EE

Related:  Growth MindsetVärdegrundenTeen brainTeen Brain

Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen av Dwecks Mindset Efter att jag läste ut Nottinghams bok Utmanande undervisning i klassrummet för #pedaläslyft var jag lite intresserad av att läsa vidare i Dwecks bok Mindset (Natur & Kultur 2015) som han bl a refererar till i Utmanande undervisning. Jag har också sett boken delas i sociala medier så med en dag till förfogande började jag läsa för att ta reda på vad som gör boken så populär. Dweck börjar med att förklara varför hon var intresserad av att ta reda på varför vissa människor klarar av misslyckas och vad som får den att fortsätta. Enligt forna experter kunde det bero antingen på fysiska olikheter eller att det är vår bakgrund och sociala arv som styr oss. Idag är de flesta experter överens om att det är en växelverkan mellan dessa och att vi behöver stimulans för att utveckla oss. I boken får vi svar på vad det innebär för lärande och vad vi som arbetar i skolan kan få ut av tankesättet.

Maktlekar - när leken blir förtryck Publicerad: 10 augusti 2013 Syfte Värdegrundsarbete ska ha en central plats i skolans vardagliga arbete. Genom mediernas belysning så hamnar skolan och debatten om kränkande behandling och mobbning ofta i fokus. Dra nytta av detta för att kontinuerligt hålla frågan aktuell på din skola. Mobbning är som ett ogräs. Klasskillnader syns i språket Öppningsscenen skakar om. Ett bedövande vackert fjällandskap blir kuliss när kameran zoomar in på en man som ligger fastbunden med vajrar på en helikopters rotorblad. Helikoptern startar och bladen snurrar fortare och fortare. Tills de till slut snurrar så fort att den fastspände mannens kropp inte längre håller ihop. Regissörerna Måns Mårlind och Björn Stein, som bland annat ligger bakom den tidigare SVT-succén "Bron", tycker själva att deras nya serie innehåller mycket mer än brutala mord och sökande efter mördare.

jlsu Som en uppföljning till mitt förra blogginlägg om dynamiskt och statiskt tankesätt kommer här den s k isbergsillusionen. Isbergsillusionen visar exempel på vad som krävs för att bli framgångsrik, men som oftast inte syns på ytan. När man ser någon som är riktigt duktig (t ex en idrottsutövare, en musiker, en jonglerare etc) ser det väldigt enkelt ut. Därför är det lätt att tro att det handlar om ”medfödd talang”. Det man dock inte ser är all den träning, den uppoffring och det hårda arbete som ligger bakom.

Kvinnor och män i medier Diskussionen om hur kvinnor och män presenteras i medier har pågått i decennier, inte bara i Sverige utan även internationellt. När man tittar på frågor som rör medier och ojämställdhet handlar det både om en skev könsrepresentation, dvs. förekomsten av män respektive kvinnor, och om stereotypa skildringar av könen. Sedan 1995 finns en gemensam internationell FN-överenskommelse om att arbeta för jämställdhet i medier, den så kallade Pekingplattformen. Där förbinder sig Sverige och 186 andra stater att arbeta för att öka representationen av kvinnor i medierna, att aktivt motverka stereotypa könsskildringar, samt att ge kvinnor större tillgång till medier. Mer om Pekingplattformen Kvinnor utgör hälften av världens befolkning, men förekommer bara i en knapp fjärdedel av det globala nyhetsflödet.

Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb Jag hoppas att du har övergett webbläsaren (det du klickar på när du öppnar internet) Internet Explorer och nu använder en modernare webbläsare. Tyvärr envisas de flesta IT-avdelningar med att Internet Explorer är det som ska vara förinstallerat. Personligen använder jag nästan alltid Chrome. Att använda Chrome har många fördelar. jlsu En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt.

Strategi: Roller i Kooperativ Lärande – Kooperativt Lärande I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna. Undervisningen blir en social process där elevernas aktivitet är i fokus och där de successivt lär sig att ta mer och mer ansvar för sin inlärning. För att främja detta använder man i KL ofta olika roller. Dessa används för att förtydliga för eleverna vad deras uppdrag och fokus är.

Visat på SETT - hur du KAN göra en Canva - Annika Sjödahl På SETT visade jag i LR:s monter hur jag dels använder Canva men även hur du själv kan göra en Canva. Om du vill ta del av hur jag organiserat Canvorna utifrån förmågorna i mitt klassrum kan du kika här. Canva är en webbsida där du kan skapa posters eller bilder för t ex din undervisning, för blogginlägg eller inbjudningar. Responsen sätter spår i hjärnan Det utvecklande tankesättet har visat sig vara positivt för barns motivation och hur de hanterar misstag. Men vad är det då som får oss att tänka på det ena eller andra viset och hur skapar vi ett utvecklande tankesätt? Flera forskare, bland andra Elizabeth Gunderson, har genom åren undersökt vilken feedback föräldrar ger till sina barn och konstaterar att deras sätt att ge beröm troligen påverkar vilket tankesätt barnen utvecklar senare i livet. Gunderson jämför effekten av beröm som handlar om barnets personlighet, som ”Du är så smart och duktig”, med beröm om vad och hur barnet gjort något, som ”Vad bra att du har plockat ihop alla klossar”. Det visar sig att barn som får mer beröm kring sin process senare i livet verkar utveckla ett mer utvecklande tankesätt, medan barn som får beröm kring sin karaktär utvecklar ett låst tankesätt. Men kan dessa olika typer av beröm även påverka oss här och nu?

Språkstörning – vad innebär det egentligen och vad kan man göra i skolan? Idag är det internationell dag för att öka medvetenheten om språkstörning – DLD (Developmental Language Disorder) Awareness Day! Språkstörning är en av våra vanligaste utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och kan ge stor påverkan på deltagande i skola och sociala sammanhang. Trots detta är det fortfarande en diagnos som är relativt okänd. 5 bilder som visar verkligheten för folk med dyslexi Omkring 10 procent i hela världen har dyslexi. Bara i Sverige kämpar en miljon med dessa läs- och skrivsvårigheter. För oss som inte har dyslexi kan det vara svårt att förstå hur det faktiskt känns att ha. Därför har människor med dyslexi gjort olika rörliga bilder som förklarar hur deras verklighet ser ut. Dyslexi påverkar möjligheterna för människa att läsa och/eller skriva Ungefär så här kan det se ut om man har en lite lättare form av dyslexi.

Den rasistiske pepparkakan eller en biträdande rektors vedermödor. – En Björkåslärares bekännelser -Ska ”Pepparkaksvisan” vara med i lussetåget i år? Av alla udda frågor som jag fått på mitt bord som biträdande rektor, tyckte jag denna var något utöver det vanliga. Naiv som jag är, trodde jag att det handlade om jag skulle ta ställning till huruvida sången eventuellt var för barnslig eller för gammeldags. Men så var inte fallet utan det hela handlade om innehållet i texten. Jag förstod ingenting och började nynna på låten. Tills jag kom till raden:

Gruppstärkande övningar Innan en grupp kan arbeta och lära tillsammans krävs att vi låter eleverna lära känna varandra och att vi ger tid till gruppstärkande övningar. Trots att det kan kännas som att detta tar tid från viktig kunskapsinlärning, får du och klassen igen det när det senare genom att gruppen kan arbeta mer effektivt tillsammans. En oerhört viktig uppgift vi som lärare har är således att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet där varje elev får ta plats, vågar försöka och vågar misslyckas samt uppmuntrar sina klasskamrater att göra samma sak. Många strukturer som är bra för kunskapsdelning och fördjupning av förståelse kan också vara fantastiskt bra att använda just för att jobba ihop en grupp och skapa detta klassrumsklimat vi eftersträvar – vare sig det är en nyskapad grupp eller en grupp som inte riktigt fått till det. Namnlekar

Related:  Growth Mindset