background preloader

The second Big Ideas video series on Growth Mindset

The second Big Ideas video series on Growth Mindset

https://www.classdojo.com/bigideas#2zrtHt3bBmQ

Related:  h07katkarkarinusundbergEnglish

40 Excellent Short Stories For Middle School Middle school is a funny place. Students can be mature and insightful one minute, obtuse and petulant the next. Yet even the most resistant scholar will enjoy a good story. The 40 stories below are sometimes surprising, other times hair-raising. They are all guaranteed to raise questions and instigate discussions in your classroom that can lead to meaningful dialogues about what really matters in the lives of your students. jr.brainpop Did you click on a BrainPOP Jr. link from your My BrainPOP Timeline? Please use your computer to go to BrainPOP Jr. Make the BrainPOP Jr. Movie of the Week app part of your day in the classroom, at home or on the go!

Sök - Göteborgs universitet Man kan stega mellan skrivfälten med hjälp av tab-tangenten - Sammanställning av provresultat - på grupp- eller klassnivå Det nationella provet i engelska i årskurs 6, 2015/2016 Klass: I det här dokumentet förtecknas grupp- eller ... Visa sida med sökord markerade Start - Bedömningsportalen För att undervisningen ska kunna anpassas till en elevs förutsättningar och behov behöver skolan göra en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper. Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är från den 15 april obligatoriskt att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Materialet är avsett att användas för elever i de obligatoriska skolformerna, men kan även användas i gymnasieskolans språkintroduktion.

Continuing Shakespeare - Mia Smith I ett tidigare blogginlägg berättade jag om hur jag introducerat Shakespeare till mina elever i år 7 och 8. Arbetet har fortlöpt, och här tänkte jag presentera ytterligare några bitar. Shakespeare your way Den här uppgiften är den, enligt mig och många av mina elever, mest spännande inom det här arbetsområdet.

Skolverket om betyg, april 2016 Upload Malin Frykman Loading... Working... ► Play all Realia möter digital läsförståelse Vill du också veta hur du ska planera för och bedöma kunskapskravet för “realia” där eleven ska diskutera företeelser och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper? Då Mia Smith och jag började reflektera över hur olika fokus engelsklärare generellt la på bedömningen fick vi en tanke att skapa en planering som bygger på Skolverkets olika material. I de uppgifter vi sett bedöms ofta bara skrivuppgifterna och inte själva jämförelsen kring realian.

Klurigt, lurigt och roligt i skolan Lord of the Flies Lists of Nobel Prizes and Laureates Lord of the Flies Play the Lord of the Flies Game About the game The aim of this game is to introduce some basic analytical aspects of the book and to challenge the reader's memory through play. Realia möter digital läsförståelse - Mia Smith Vill du också veta hur du ska planera för och bedöma kunskapskravet för “realia” där eleven ska diskutera företeelser och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper? Då jag och Annika Sjödahl började reflektera över hur olika fokus engelsklärare generellt la på bedömningen fick vi en tanke att skapa en planering som bygger på Skolverkets olika material. I de uppgifter vi sett bedöms ofta bara skrivuppgifterna och inte själva jämförelsen kring realian. Inte sällan utan stöd för att eleverna ska nå målen.

B1 Lessons - ELT Connect Would You Push The Button? Lesson – The Box In this B1 lesson, students are introduced to commonly used adjectives + prepositions such as, fascinated by & keen on to describe emotions and then review the First Conditional while watching clips of the thriller movie, The Box and predicting what will happen if the couple push the button! An engaging way to lead into the Second Conditional – groups discuss what they would do if this stranger appeared on their doorstep! Välkommen till en kunskapsbank för Learning study och Lesson study!

Romeo and Juliet: Plot Overview In the streets of Verona another brawl breaks out between the servants of the feuding noble families of Capulet and Montague. Benvolio, a Montague, tries to stop the fighting, but is himself embroiled when the rash Capulet, Tybalt, arrives on the scene. After citizens outraged by the constant violence beat back the warring factions, Prince Escalus, the ruler of Verona, attempts to prevent any further conflicts between the families by decreeing death for any individual who disturbs the peace in the future. Romeo, the son of Montague, runs into his cousin Benvolio, who had earlier seen Romeo moping in a grove of sycamores. After some prodding by Benvolio, Romeo confides that he is in love with Rosaline, a woman who does not return his affections. Benvolio counsels him to forget this woman and find another, more beautiful one, but Romeo remains despondent.

Undervisningstips 11 Livlinor – NORDSTRÖM EDUCATION Ett sätt att utveckla detta är att förse eleverna med livlinor vid diskussioner, läxor, prov och andra uppgifter. Dessa metoder syftar till att få eleverna att engagera sig i sitt egna lärande och ge dem möjligheter att söka svar på sina frågor genom att använda varandra som lärresurser. Om du arbetar med flervalsfrågor och ”A – B – C – D – E – kort-metoden” kan du använda ovannämnda sätt för att eleverna med egen tankekraft komma fram till en lösning. De tre ovannämnda sätten hämtar sin inspiration till från tv-programmet ”Vem vill bli miljonär”. ”Fråga publiken” – fråga klasskamraterna som får berätta vad de gissar/röstar på, ”50/50” – läraren tar bort två felaktiga alternativ och ”ring en vän” – välja en klasskamrat för att få hjälp. Ett till program som eleverna känner till är ”Vem är smartare än en femteklassare” där eleverna kan få välja att ”Kopiera”, ”Kika” eller ”Räddas”.

Related: