background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Mobilen löser ekvationen. Två enkla legobitar ger 56 underbara frågor. Matematik med dynamiskt mindset - Natur och Kultur. Arbeta med måttenheter - Mia Kempe. Free Multiplication Games, Activities, & Math Resources. Pokemon add:sub. Multiplikationstabellen flashcards. Kims matematik - Hem. Snabbast vinner. Super Simple Math Hacks To Make Math A Lot Easier. If you ever tried to split a bill with friends at dinner, you probably realized they're sort of lacking in math skills.

Super Simple Math Hacks To Make Math A Lot Easier

Sure, the blame is somewhat on those of us who are still so mathematically inept for not paying attention in class as much as we should have. However, it would have been a lot easier to stay awake in class if what we were taught was as easy to remember as the tricks below. Even if only one of these tips make sense to you, you're bound to feel like some sort of a math genius. I know I do. Ram och kram. Inspiration & lärande. Ingenting är omöjligt. Matte med Mackan. Svåraste skolämnet blir en lek i matematisk trädgård på Djurgården - Tekniska museet. Med målet att göra ett av de allra svåraste skolämnena till en medryckande lek för både små och stora skapar Tekniska museet en matematisk trädgård längs hela museets framsida – gratis och öppen för alla.

Svåraste skolämnet blir en lek i matematisk trädgård på Djurgården - Tekniska museet

Det blir 2000 kvadratmeter fyllda av rutschkanor, labyrinter, musikinstrument, konst och växter där matematik blir både vackert och lekfullt. På Tekniska museet pågår just nu en enorm förvandling – visionen är att bli alla små geniers favoritställe genom att skapa upplevelserna som är både roliga och lärorika. Nästa stora steg är att skapa en matematisk trädgård – en lekfull förvandling av den 2000 kvadratmeter stora ytan framför museibyggnaden. Det blir besökarens första möte med museet som ska inspirera alla nyfikna barn och unga till att fortsätta utforska och experimentera sig till ny kunskap. Temat för trädgården är den matematik som finns i naturen och konsten i form av mönster, symmetri, gyllene proportioner, talserier och fraktaler.

Planerings/lektions-struktur matte åk . #Livet i mattelandet. Fortsatt planerandet inför höstens matteundervisning idag.

Planerings/lektions-struktur matte åk . #Livet i mattelandet

Gårdagens inlägg med alignmentplanering och matris finns på länken här. Hur ska jag lägga upp arbetet i klassrummet? Jag tänker att jag ska anamma ASL-tänket på så sätt att vi inte formar siffror i all oändlighet utan hittar på andra sätt att träna motorik. Likaså tänker jag att samarbete och kommunikation ska vara en viktig del i undervisningen. De viktiga förmågorna som är synliga i kunskapskraven i LGR11 är markerade med ljusblått på bilden nedan och de kommer att finnas med genomgående genom alla avsnitt som vi kommer att jobba med.

Crocodel. Kims matematik - Hem. Pluggknep. Effektivisera ditt mattepluggande Hur ska jag egentligen plugga matte och hur gör jag det mest effektivt?

Pluggknep

Hur ska jag kunna gå vidare med min uppgift när jag har kört helt fast? Vad gör jag åt känslan, ”jag fattar ingenting”? Det kanske är frågor som du har ställt dig när du sitter och pluggar matte. För att svara på frågorna har vi på Mattecentrum sammanställt pluggknep till dig, som du kan använda dig av när du sitter och pluggar matte. För att effektivisera dina mattestudier är det viktigt att du avsätter den tid och koncentration som krävs för att öva.

Struktur: Inspiratören – Kooperativt Lärande. Inspiratören är en struktur där eleverna tillsammans i par eller grupper löser ett problem för att sedan gå runt i klassrummet och titta på hur andra grupper löst samma problem.

Struktur: Inspiratören – Kooperativt Lärande

Denna struktur kan anpassas efter olika ämnesinnehåll. Vi har använt oss av inspiratören i allt från matematik vid problemlösning eller huvudräkning till svenska vid fri skrivning, sagoberättande, grammatik, ordkunskap och ordklasser. Elever som har svårt med abstraktion och att fantisera? Välj då strukturen: Inspiratören! Med Inspiratören synliggör du lärandet i en grupp då eleverna får se olika sätt att lösa samma problem. Uppföljning av matteläxan. Viagra gjorde det!

Uppföljning av matteläxan

Penicillinet gjorde det! Tabletter mot åksjuka gjorde det! Och så även min uppföljning av matteläxan! Vissa kallar det slumpen, andra bieffekter, men alla har uppkommit av att någon har tagit tillvara och sett förändringar utanför syftet. Mattepapper. Termer12. Matematiska%20begrepp. Matematik - Hem. Matematik+språk=sant! Under de gångna åren har jag haft fokus på språket i undervisningen i matematik.

Matematik+språk=sant!

Vi har läst och hört om språkutvecklande arbetssätt och språk i alla ämnen, som något av det viktigaste för att öka måluppfyllelsen i svensk skola. Vi har sett gedigna arbeten såsom Läsfixarna som stöd för läsförståelsen och flertalet läsförståelsestrategier som stöd för lärandet utvecklas och spridas som aldrig förr, nu när skolfrågor och skolutveckling “got viral”.

Number Sense Workout. I absolutely love workstation activities that are easy to prep, easy for the kiddos to understand and do, are easily differentiated, and grow with the students as their skills develop.

Number Sense Workout

I’m pretty sure that’s what I’ve got for you tonight! This activity grew out of a planning meeting with my 1st grade team. Fractions on a Number Line Scoot by Math Coach's Corner. Students struggle to understand fractions on a number line.

Fractions on a Number Line Scoot by Math Coach's Corner

Synliggör missuppfattningar tidigt - för lärandet - Nicklas Mörk. Inom matematikämnet finns det en lång rad kända missuppfattningar elever kan ha kring olika begrepp, samband mellan begrepp eller olika metoder.

Synliggör missuppfattningar tidigt - för lärandet - Nicklas Mörk

Missuppfattningarna bidrar ofta till att eleven inte kommer vidare i sin kunskapsutveckling då matematik är ett ämne där nya begrepp bygger på gamla begrepp som eleverna lärt sig. Därför är det av vikt att elevernas missuppfattningar reds ut tidigt så att eleverna inte behöver generalisera och cementera sina felaktiga uppfattningar och använda kunskapen felaktigt i nya situationer. Missuppfattningar är inget som försvinner med ökad mognad utan behöver undervisas om och synliggöras. En bra bok i sammanhanget är “Förstå och använda tal- en handbok” av Alistair McIntosh som dels beskriver de vanligaste missuppfattningarna men också bidrar med bra diagnostiska uppgifter som passar för att synliggöra de eventuella missuppfattningar som eleverna har. Dynamically Created Math Worksheets. Längsta vägen - spel om lilla plus. File download.

Lego blocks: An incredibly effective way to develop your child’s math skills. Lego is a phenomenal children’s toy. It’s little wonder then that both adults and kids enjoy playing around with it. It can help stimulate your imagination, your creative abilities, and your logical thinking. In turn, it can be used not only as a toy, but also as a great aid to learning both in the classroom and at home. Glassbekymmer - tävlingsstart! - Mattebloggen. Glassbekymmer Valentina ville köpa en glass, men saknade 7 kronor. Robert ville köpa samma sorts glass, men saknade 1 krona. Då bestämde de sig för att lägga ihop sina pengar, men även då räckte de inte för att köpa en sådan glass. Alla problem 2015. Who's Doing the Talking? So, I’m starting out today with a pop quiz. Räkna-med-kort. Avsnitt 23 med Martin Braekken Fernström by Anna och Philip. Multiplication Games - Free math games for kids at Fun4thebrain.

Page NEW 1 2 3 These games are on this site. This game takes you into the laboratory of Kai, a budding young chemist, who seems to have mixed up his vials and created quite a problem. You will have to help him find all of the creatures effected by his mix-up while practicing your multiplication facts! Bleepy's Gifts Bleepy's gift shoppe is very busy because of Valentine's Day. Fun Educational Games for Kids. Kunskapshubben. Montessoriinspirerad matematik. De fyra räknesätten – Multiplikationsrace (spel) Prinskorvar, häxor, chiffer och QR-koder – allt är matematik! Det här är beskrivningen av en av elevens val-gruppernas uppdrag tillsammans med mig, som gjordes vecka 21.

Men det gjordes på ungefär samma sätt tillsammans med den övriga klassen i onsdags…så nu har hela klassen fått ta del av frökens knasiga upptåg=)! In rusar jag i klassrummet och barnen undrar vad som står på! Jag berättar att jag ännu en gång fått något konstigt brev på posten…barnen är vana vid att det kommer märkliga ting till mig, för någon månad sedan hade isfåglarna lämnat två ägg bredvid mitt garage som jag tog med till skolan för att låta barnen undersöka. På det första kuvertet stod det ”först” och på det andra kuvertet stod det ”sedan”…jag öppnade det första kuvertet.

Sommarglassar och Lgr11. Sommarglassar! Hur mycket glass har ni i gruppen ätit tillsammans under sommarlovet? Detta var skolårets första matematiklektion och är ett exempel på FETA frågor. File_download. Math Art with a Möbius Strip. Matematik åk 1-3. Gångertabellen. Befästande av talbilder! Hur hjälper jag mina elever i detta? Har under mina år som lärare sett och upplevt hur elever ser talen och snabbt kan automatisera de viktiga talfamiljerna för talen 1-20.

Lika ofta har jag sett elever som har svårt och nästan omöjligt med samma sak. Vi ger eleverna representationer och erfarenheter genom att laborera och synliggöra talfamiljerna men det ger inte det befästande lärande som underlättar när eleverna ska använda talen i ett räknande. Hur ger vi dessa elever möjlighet att få bilderna så att de kan koppla ihop dessa till erfarenheter som ger ett lärande? På en föreläsning och dag med Görel Sterner i onsdags på Halmstad Högskola var det återigen detta jag fastnade i. Mina tankar om hur jag ger eleverna bilder, representationer och erfarenheter som bygger upp kunskapen om talen och dess uppbyggnad. När eleverna nu i åk2 har börjat med algoritmer blir det synligt att de har olika förutsättningar att kunna genomföra räkneoperationerna snabbt. Genomgång av: Uppställning addition – additionsalgoritmen. Förstå kunskapskravet: Att lösa problem och föra resonemang i matematik.