background preloader

Väestö

Facebook Twitter

Tilastokoulu. Ikäpyramidi – jota myös väestöpyramidiksi kutsutaan – kuvaa väestöä ikäluokittain.

Tilastokoulu

Ikäluokkien koko esitetään päällekkäin pinotuilla vaakasuorilla palkeilla, jossa miesten palkit ovat kuvion pystyakselin vasemmalla puolella ja naisten palkit kuvion pystyakselin oikealla puolella. Pystyakselilla esitetään ikä siten, että alimpana on nuorin ikäluokka (esimerkiksi 0–4-vuotiaat) ja ylimpänä vanhin ikäluokka (esimerkiksi yli 100-vuotiaat). Ikäpyramidi voidaan laatia joko käyttämällä ikäluokittain lukumäärätietoja, laskemalla kunkin ikäluokan suhteellinen osuus koko väestöstä tai laskemalla suhteellinen osuus miesten summasta ja naisten summasta erikseen. Varsinkin kun halutaan verrata useita ikäpyramideja toisiinsa, suhteellisten osuuksien laskeminen koko väestöstä helpottaa ikäpyramidien vertailua. Väkimäärältään eri kokoisten väestöjen vertailu helpottuu. Synkät kuvat: Näin dramaattisesti suomalaisten syntyvyys laskee ja väestö vanhenee.

Suomen väestön ikääntyminen jatkuu voimakkaana, selviää Tilastokeskuksen tuoreesta ennusteesta.

Synkät kuvat: Näin dramaattisesti suomalaisten syntyvyys laskee ja väestö vanhenee

Suomalaiset saavat yhä vähemmän lapsia. MOSTPHOTOS Tilastokeskus julkaisi perjantaina tuoreen väestöennusteensa. Syntyvyys jatkaa ennusteessa voimakasta laskuaan. Syntyvyyden tasoa kuvaa kokonaishedelmällisyysluku eli kuinka monta lasta naisen odotetaan keskimäärin saavan elämänsä aikana. Ennusteen mukaan kokonaishedelmällisyysluku on tänä vuonna 1,43 eli vielä viime vuottakin alhaisempi. Työikäisiä yhä vähemmän Työikäisen väestön määrä on vähentynyt Suomessa viimeisen kahdeksan vuoden aikana yli 100 000 henkilöllä.

Väestöllinen huoltosuhde kuvaa lapsien ja 65 vuotta täyttäneiden suhdetta sataa työikäistä kohden. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestöllinen huoltosuhde heikkenee lyhyellä aikavälillä aiempia ennusteita hitaammin. Pidemmällä aikavälillä väestöllinen huoltosuhde heikkenee Tilastokeskuksen mukaan aiempia ennusteita enemmän. Tilastokeskus - Syntyneet 2016. Julkaistu: 4.12.2017 Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut viime vuosina huomattavan paljon.

Tilastokeskus - Syntyneet 2016

Vuonna 2016 äidiksi tultiin keskimäärin 29,1-vuotiaina, 0,2 vuotta vanhempana kuin edellisvuonna ja 0,4 vuotta vanhempana kuin 2014. Ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut Suomessa yhtä korkeaksi kuin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Ensimmäisen kerran äidiksi ja isäksi tulleiden keski-ikä 1985–2016 Isäksi tullaan keskimäärin 31,2-vuotiaina. Kaikkien synnyttäjien keski-ikä oli puolestaan 30,8 vuotta ja keskimääräinen isäksi tuloikä 33,3 vuotta vuonna 2016. Muissa Pohjoismaissa ensimmäisen kerran äidiksi ja isäksi tultiin pitkään vanhempina kuin Suomessa lukuun ottamatta Islantia. Ensimmäisen kerran äidiksi tulleiden keski-ikä Pohjoismaissa 2000–2016 Ruotsissa ja Norjassa isäksi tultiin vanhimpina, 31,5 vuoden iässä ja nuorimpina Islannissa, 30,3 vuoden iässä. Lasten saaminen on yleisintä 30–34-vuotiaiden ikäryhmässä Vuonna 2016 syntyi 52 814 lasta. Suomessa on nyt vain yhdeksän kuntaa, joissa syntyvät vauvat riittävät ylläpitämään väkilukua – ne sijaitsevat maaseudulla - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus.

Kunnat sijaitsevat Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla.

Suomessa on nyt vain yhdeksän kuntaa, joissa syntyvät vauvat riittävät ylläpitämään väkilukua – ne sijaitsevat maaseudulla - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus

Kaupunkeihin muuttavat hankkivat vähemmän lapsia kuin maalla asuvat. Kartasta nähdään syntyvyys tuhatta asukasta kohti kunnittain vuonna 2019. Viime vuonna syntyi historiallisen vähän lapsia, 45 579 lasta, mikä on vähinten sitten 150 vuoden takaisten nälkävuosien. Jonkinlaisena rajana syntyvyydessä voidaan pitää 12,5 syntynyttä tuhatta asukasta kohti. Se riittää ylläpitämään asukasluvun ennallaan, jos eliniäksi lasketaan 80 vuotta. Kaikki sijaitsevat länsirannikolla, Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla.

Toisessa ääripäässä ovat Luhanka ja Kökar, joissa kummassakaan ei syntynyt yhtään lasta viime vuonna. Suhteessa eniten syntyneitä asukaslukuun verrattuna on Luodon kunnassa Kokkolan ja Pietarsaaren välissä. Myös muut Pohjanmaan kunnat ovat korkealla, samoin Ahvenanmaan saariston pikkukunnat. Tyrnävällä ja Merijärvellä syntyneitä oli lähes 15 tuhatta asukasta kohti, kun koko maan luku oli 9,2 lasta. Uudet elinajanodotteet julkaistiin – Katso täältä, kuinka pitkään elät ja koska tilastojen mukaan kuolet. Laskuri kertoo, kuinka pitkään eri ikäluokat tilastojen perusteella vielä elävät.

Uudet elinajanodotteet julkaistiin – Katso täältä, kuinka pitkään elät ja koska tilastojen mukaan kuolet

Juttu on julkaistu lokakuussa 2019. elinikä 24.10.2019 klo 08.28päivitetty 24.10.2019 klo 10.35 Viime vuonna syntyneiden tyttöjen elinajanodote on 84,3 vuotta ja poikien vastaavasti 78,9 vuotta. Ero vastasyntyneiden elinajanodotteissa on 5,4 vuotta. Vastasyntyneiden poikien elinajanodote on viimeisten 30 vuoden aikana pidentynyt 8,2 vuodella ja tyttöjen 5,6 vuodella. Samasta tilastosta näkyvät myös eri ikäluokkien keskimääräiset elinajanodotteet. Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Kuinka pitkään elät tilastollisesti?

Kerro ensin syntymäpäiväsi. Päivä. Population Pyramids of the World from 1950 to 2100 - PopulationPyramid.net. Paljonko maapallon väkiluku vielä kasvaa? Kiina kajoaa nyt naisiin, jotta lasten määrä saadaan kuriin vainotussa Xinjiangissa – "Raskaana oleville tehtiin abortti ja sen jälkeen sterilisaatio" Ohjeistakaa steriloimaan, kontrolloikaa, kannustakaa ehkäisyyn.

Kiina kajoaa nyt naisiin, jotta lasten määrä saadaan kuriin vainotussa Xinjiangissa – "Raskaana oleville tehtiin abortti ja sen jälkeen sterilisaatio"

Rankaiskaa rikkureita. Täyttäkää tavoitteet. Kehotukset ovat kiinalaisviranomaisten ohjeistuksista, joissa kerrotaan, miten perhesuunnittelua tulee hoitaa Xinjiangin maakunnassa Kiinan länsiosissa. Ne on poimittu elokuussa julkaistusta raportista (siirryt toiseen palveluun). Siinä kuvataan Kiinan johdon suunnitelmia alueella asuvien uiguurimuslimien syntyvyyden hillitsemiseksi. Keinoja ei juuri kaihdeta. Kaikesta tästä on kuultu myös todistajilta. – Ajoimme kylästä kylään ja kokosimme naiset yhteen. Nainen kertoo tehneensä uiguurinaisille satoja vastaavia operaatioita. Vastaavista kokemuksista ovat kertoneet myös useat Kiinasta paenneet uiguurinaiset. Washington Postille puhunut (siirryt toiseen palveluun) Zumrat Dawut antoi steriloida itsensä sen jälkeen, kun hänet uhattiin muuten sulkea vankileirille.

World Migration Map - Data Visualization by Metrocosm. This map shows the estimated net immigration (inflows minus outflows) by origin and destination country between 2010 and 2015.

World Migration Map - Data Visualization by Metrocosm

Blue circles = positive net migration (more inflows). Red circles = negative net migration (more outflows). Each yellow dot represents 1,000 people. Hover over a circle to see that country’s total net migration between 2010 and 2015. Click a circle (or tap the circle twice on mobile) to view only the migration flows in and out of that country. Country-to-country net migration (2010-2015) The data for this map comes from the U.N. Full screen version / Youtube video Immigration: the new Godwin’s Law.