background preloader

Formativ undervisning och bedömning

Facebook Twitter

Skapa grupper – Kooperativt Lärande. Att få eleverna att arbeta tillsammans i grupper är en viktig del i Kooperativt lärande (KL).

Skapa grupper – Kooperativt Lärande

Det är genom det sociala samspelet som eleverna skapar och utvecklar sin kunskap. Därför är det av största vikt att du som lärare skapar grupper för lärande. Grupperna du skapar kan se olika ut beroende på vad du vill uppnå med din undervisning. Många har skrivit om gruppens betydelse för inlärningen. Vi har hämtat inspiration från Wendy Jolliffe, Sahlberg & Leppilampi och Karin Forslund Frykedal. 1. ÅTERKOPPLING2. Undervisning om att (be)döma rättvist - Nicklas Mörk. I fredags deltog jag på en lektion där min kollega undervisade parallellklassen (åk 5).

Undervisning om att (be)döma rättvist - Nicklas Mörk

Lektionens syfte var att belysa hur lätt det kan vara att snabbt döma någon när man bara lyssnar till sina aktuella känslor och hur svårt det i vissa situationer eller vid motgångar att ta ett steg tillbaka, göra en rationell medveten bedömning av situationen och ta ett bra eller rättvist beslut. Detta var något klassen behövde undervisning i vid tillfället då det hade skett flera incidenter där snabba beslut framkallat tårar hos både lärare och elever. Ibland blir en lektion mycket bättre än man tänkt! Vad kan det vara som gör att vissa lektioner blir mer lyckade än andra?

Ibland blir en lektion mycket bättre än man tänkt!

Om jag finner ut en enkel lösning till det, då lovar jag att delge er alla! Naturligtvis är det många faktorer som spelar roll och det är många pusselbitar som ska falla på plats för att det ska bli en optimal inlärningssituation. Ibland trillar alla pusselbitar på plats samtidigt, eleverna känner sig nöjda och jag känner mig euforisk. Just ett sådant tillfälle hade jag nyligen. Vi skulle arbeta med att beskriva enkla samband mellan natur- och kulturlandskap i Sverige genom att föra resonemang. Eleverna arbetade flitigt med att iaktta bilderna och jämförde dem mycket noga. I nästa moment fick de olika faktatexter som hörde ihop med bilderna och skulle då para ihop rätt bild med rätt text. Inspirerande matematik: Detta krävs för bra, formativ bedömning. Feta öppna frågor. Feta frågor är öppna frågor.

Feta öppna frågor

De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, fundera, samtala och diskutera. En lärare som ställer feta öppna frågor möjliggör för eleverna att delta i lektionerna. Tanken får utvecklas i gemenskap med frågan. 5 Powerful Questions Teachers Can Ask Students. My first year teaching a literacy coach came to observe my classroom.

5 Powerful Questions Teachers Can Ask Students

8 Strategies To Help Students Ask Great Questions. 8 Strategies To Help Students Ask Great Questions by Terry Heick Questions can be extraordinary learning tools.

8 Strategies To Help Students Ask Great Questions

A good question can open minds, shift paradigms, and force the uncomfortable but transformational cognitive dissonance that can help create thinkers. In education, we tend to value a student’s ability to answer our questions. 8 ways teachers can talk less and get kids talking more. If you do fewer teacher-directed activities, that means the kids will naturally do more talking, doesn’t it?

8 ways teachers can talk less and get kids talking more

Questioning - Top Ten Strategies. “Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.

Questioning - Top Ten Strategies

The important thing is to not stop questioning.” – Albert Einstein Questioning is the very cornerstone of philosophy and education, ever since Socrates ( in our Western tradition) decided to annoy pretty much everyone by critiquing and harrying people with questions – it has been central to our development of thinking and our capacity to learn. Indeed, it is so integral to all that we do that it is often overlooked when developing pedagogy – but it as crucial to teaching as air is to breathing. We must ask: do we need to give questioning the thought and planning time something so essential to learning obviously deserves? Planeringsprocessen.

Att använda exittickets som en del av formativ bedömning. BFL frågebatteri. Öppna frågor. Frågor av Göran Svanberg. Frågebatteri. Christian Lundahl 3 Återkoppling som för lärandet framåt. Återkoppling som för lärandet framåt. Webb2.svedala. BIG 5 LATHUND. Planeringen gör jag till undervisning. Att planera undervisningens innehåll och struktur tillsammans med eleverna är varken tidskrävande eller något slag av extra arbete.

Planeringen gör jag till undervisning

Att planera tillsammans med eleverna gör jag till undervisning och därmed är planeringen lektioner. När vi planerar tillsammans och låter planeringen vara en naturlig del av skolvardagen innebär det att eleverna tar ett naturligt ansvar för sina studier, utövar ett inflytande över sina studier, utövar ett inflytande över det inre arbetet i skolan och rent konkret får möjligheten att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Frågebank för att ta fram belägg för levers prestationer. Tips och idéer för lärare. På mina fysiklektioner har jag börjat använda ”exit tickets” – lappar där studenter svarar på ett par frågor om hur de upplevt lektionen.

Tips och idéer för lärare

Jag använder mig av tre frågor: Matriser & kunskapskrav. Om matriser Matriser av olika slag är ytterst ett sätt att tydliggöra relationen mellan mål, undervisning och bedömning. Att tydliggöra mål, undervisningsprocesser och hur bedömningen både mäter och understödjer lärandet bör vara en central utgångspunkt i undervisningsplaneringen. Att fundera över det som kallas alignment, dvs hur mål, undervisning och bedömning ligger i linje med varandra, bidrar till att läraren bättre får syn på ämnets eller kursens bärande innehåll.

Redan under planeringens av undervisningen är det viktigt att ställa sig frågor som: Vad är centrala kunskaper i momentet, hur undervisar jag kring dem och hur bedömer jag dem så att undervisningsprocesserna stöds, och hur ser jag till att eleverna blir allsidigt bedömda avseende både innehåll och nivå? Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning. Skärmavbild-2013-11-11-kl.-20.26.28.png (PNG Image, 643x477 pixels)

Barkersthlm. Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande. Klassrumsregler. Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela? Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande..

Jag har fastnat- strategier. Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share” I höstas bestämde jag mig för att införa några små förändringar i min undervisning inspirerad av allt jag läst om bedömning för lärande, formativ bedömning, synligt lärande. Alla dessa begrepp…jag kände att allt jag läst bara snurrade runt i huvudet och tänkte att jag får väl börja i någon ände och prova mig fram…med små steg i ständig utveckling! Jag började med tre olika saker jag läst om under hösten; exit tickets, no hands up och think pair share eller EPA (eget, par, alla) som är Göran Svanelids variant. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav.

Betyg - Så funkar det! Provfri matematik – bedömning i praktiken. Detta blogginlägg handlar om regler för arbetsro baserade på inlärning istället för på disciplin. Jag kommer visa hur mina ordningsregler för eleverna är formulerade och Malin Larssons utveckling av dem, samt länkar till hennes blogg och radioprogrammet som var upprinnelsen till det hela.

Men först vill jag visa ordningsregler för LÄRAREN: Upprinnelsen är att jag medverkade i Sveriges Radio P1. Studio Ett hade en specialsändning om skolan som avslutning på en reportageserie om skolan med rubriken och hashtagen Kaosklass. Nyckelstrategiernas nyckelstrategi. Det är 1988 och en 11-årig Joakim sitter i sin skolbänk, redo för eftermiddagens OÄ-lektion. ”Då kan ni slå upp böckerna på sidan 82 och så börjar Sofia läsa”. Så kunde en lektion inledas. Direkt återkoppling via mini-whiteboards. Ett billigt och snabbt analogt sätt att jobba med återkoppling från alla elever till lärare, och även mellan elever, är med hjälp av mini-whiteboards. The Big 5. Att starta en lektion på effektivt sätt. Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag.

Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger. Think-Pair-Share Variations. Learning is a collaborative venture. The more we can provide opportunities for our students to think, collaborate and learn from each other – the more we are preparing them for their futures! Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning. Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp. Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden.

Mobile. Formativ bedömning - mitt specialpedagogiska perspektiv. Löjligt enkelt! Det händer att jag i min lärarroll blir ifrågasatt, som t ex i slutet av förra terminen i sexan, när klassen jobbade med ett arbetsområde som vi kallade för ”Gott och blandat”. Loggan till temat fick bli påsen med godis från Malaco. Jlsu. »Arbeta inte mer — men smartare« 50 Enkla Formativa Bedömningstekniker _bara Det. Strategier för att synliggöra elevers lärande på individ- och gruppnivå. F%C3%B6rm%C3%A5gorna-parspel1.docx. Motivation och inställning till lärande.

"Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. Frågebank för att ta fram belägg för elevers prestationer. Talutrymme och interaktionsmodeller. Klassrumsstrategier 1. Teorierna bakom görandet - välkomna in i mitt klassrum – Förstelärarbloggen. Matriser.pdf. BFL i undervisning.

30 Inspiring Posters To Jazz Up Any Classroom. Ett litet tillägg om Kims prov. Kims matteprov - feedback på ett annorlunda sätt.

Dino

Provfri matematik – bedömning i praktiken. 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv. Stöd för att utveckla undervisningen. Tummen upp! NO kartläggning åk 6 Kartläggning och bedömning NO Grundskola år 4-6 Grundskola Liber. #flippatklassrum. 20+ Tips on How to Flip your Classroom. Flippa klassrummet - enkelt och på svenska.

Flippat lärande - fyra pelare. Vad är det flippade klassrummet? Betyg - Så funkar det! Vad är Lesson study och Learning study? Att förhålla sig formativt till formativ bedömning. 3 Återkoppling som för lärandet famåt. 1 Tydliggöra mål och kunskapskrav. 2 Aktiviteter som synliggör lärandet.

Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning. Övrigt läsvärt. 4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra. 5 Eleven ägare av sin egen lärprocess.