background preloader

Blandat

Facebook Twitter

Insikten, Världens bästa klass.

Film

Andra fonder. Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Andra fonder

På denna sida har vi samlat länkar till andra fonder, stiftelser och myndigheter, där du som enskild eller din förening kan söka stipendium, bidrag eller stöd. Har du först testat om din idé kan få pengar från Arvsfonden? Anérstiftelsen Gunvor och Josef Anérs stiftelse ger bidrag till vetenskaplig forskning, högre akademisk utbildning. Enskilda personer med grava funktionsnedsättningar samt föräldrar som har barn med funktionsnedsättning kan få bidrag ur stiftelsen.

Anna Lindhs Minnesfond Anna Lindhs Minnesfond stödjer kvinnor och ungdomar som i Anna Lindhs anda har modet att bekämpa likgiltighet, fördomar, förtryck och orättvisor så att människor kan leva ett gott liv i en miljö där de mänskliga rättigheterna efterlevs. Boverket Brottsförebyggande rådet Brottsofferfonden Clara Lachmanns fond. HELGEPRISET - ETT LÄRARSTIPENDIUM. Är ett nyinstiftat pris/stipendium med syfte att belöna insatser/initiativ på skol-, undervisnings- och utbildningsområdet i form av fyra stipendier, ett för förskolan, två för grundskolan och ett för gymnasieskolan/vuxenundervisningen.

HELGEPRISET - ETT LÄRARSTIPENDIUM

Stipendiet kan sökas av enskilda lärare eller av mindre grupper lärare/förskollärare som vill pröva, utvärdera och/eller dokumentera pedagogiskt utvecklingsarbete baserat på forskning och beprövad erfarenhet i syfte att förbättra undervisningen, höja kunskapsnivån och sprida framgångsrika modeller. Varje stipendium är på 125.000 kronor och ansökningstiden går ut den 1 februari. OBS! Utbildning & skola. Läroböcker ger passiv beskrivning av personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning beskrivs sällan som aktiva samhällsdeltagare i läroböckerna.

Utbildning & skola

Och när det sker handlar det oftast om människor med ett fysiskt handikapp, visar en granskning. – Läroböcker förmedlar också värderingar och är för många kanske den första kontakten med personer med funktionsnedsättningar, påpekar Monika Reichenberg, professor i allmän didaktik som gjort granskningen. Läs mer Forskning ska ge historisk bild av läsdebatten. Vad är genrepedagogik? Genrepedagogik - en modell ”Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk.” skriver Johansson och Sandell Ring (2012) i sin bok Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken.

Vad är genrepedagogik?

Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texters olika språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften. Man brukar säga att genrepedagogiken vilar på tre ben: (Johansson & Sandell Ring, 2012, s 28) Den genrepedagogiska modellen har visat sig leda till att eleverna utvecklar sitt skolspråk i allt högre grad vilket leder till att eleverna lättare tillägnar sig kunskaper, med hjälp av språket, i skolans alla ämnen. Lär dig mer om genrepedagogik Man kan även titta på URs serie Språket bär kunskapen där man får följa hur Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder NO-läraren Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt. Sveriges folkhögskolor - Samtal om SeQF. Framtidsforskare » Yrken » Framtid.se. Vad händer med jobben och våra liv i övrigt i en värld där datorer, maskiner och robotar alltmer ersätter mänsklig arbetskraft?

Framtidsforskare » Yrken » Framtid.se

"Brinner" du för den frågan och "lever hellre i framtiden" än i nutiden, då är kanske yrket som framtidsforskare, trendspanare eller framtidsstrateg - helt rätt yrke för dig! Framtidsforskare försöker genom att anaIysera då-tiden och nu-tiden förutse fram-tiden. Framtidsforskare får fram och presenterar trender och framtidsbilder som är avsedda att utmana och väcka nya kreativa tankar. Framtidsforskare kan samtidigt ofta också agera som trendspanare och/eIIer som framtidsstrateger. Framtidsstrateger hjälper organisationer att ta kontrollen över sin egen framtid och skapa en framtidsberedskap.

Du som är intresserad av yrket Framtidsforskare, kanske också viII kika på yrket TrendanaIytiker. Visste du att...? Livets Lotteri - Rädda Barnen. Skolporten. Www.larare.at. Unga Fakta - en sajt för nyfikna! Om GDQ - Sandahls. Vad är GDQ?

Om GDQ - Sandahls

GDQ är ett test som ger en bild av gruppens effektivitet och produktivitet jämfört med ett stort antal andra grupper. Testet visar också vilka frågor gruppen behöver arbeta med för att utvecklas. Resultaten handlar om gruppen som helhet, inte om individer. Om GDQ – Group Development Questionnaire GDQ är ett statistiskt reliabelt instrument för att mäta hur grupper fungerar, utvecklat av Dr Susan Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. Vad ger det? GDQ ger en bild av gruppens effektivitet och produktivitet jämfört med ett stort antal andra grupper. Certifieringsutbildning i GDQ Sandahl Partners erbjuder certifieringsutbildning i GDQ. Kursens upplägg Kursen omfattar 4 dagar. Dag 1: Lär dig teorin och forskningen bakom testet. Dag 2: Lär dig hur resultaten räknas fram och återkopplas.

Dag 3 + 4: Deltagarna redovisar sina testresultat. En stor del av litteraturen är på engelska. Övningar för klassrummet. Illumeably - Angela Lee Duckworth, a teacher turned... Rekommendationer om fysisk aktivitet – YFA. Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Framtagna av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet och antagna av Svenska Läkaresällskapet den 24 oktober 2011 Fysisk aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, motion/fysisk träning, idrott och trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet samt aktiv transport i vardagslivet i form av t.ex. promenader och cykling.

Rekommendationer om fysisk aktivitet – YFA

För att främja hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, förebygga förtida död samt för att bevara eller förbättra fysisk kapacitet rekommenderas att: Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Fysisk aktivitet minskar risken för: