background preloader

Den här texten om ADHD är bland det bästa vi någonsin läst. Detta borde alla läsa!

Den här texten om ADHD är bland det bästa vi någonsin läst. Detta borde alla läsa!
Jag är precis som du men ändå alldeles olik. Jag känner samma känslor, upplever samma saker. Bara lite mer. När jag är glad är jag överlycklig. När jag är arg är jag förbannad. Ibland tar jag allt personligt. Jag är ingen dålig lyssnare men ibland har jag svårt att koncentrera mig. Ibland blir du trött på mig för att jag har frågat dig om en sak och sedan nästan genast ställer samma fråga igen. Att ligga i soffan en hel kväll och titta på film fungerar sällan för mig. Blir du tokig på mitt eviga fipplande på telefoner, överkastet, kläder och allt annat som jag får mellan fingrarna? Emellanåt känns det kanske som jag inte förstår dig och dina känslor. Slänger jag saker överallt? Förvånas du över hur jag kan vara förbannad i ena sekunden och i nästa hur glad som helst? Hamnar jag ofta i konflikt med andra? Du tycker kanske att jag är expert på att skämma ut mig. Jag förstår inte instruktioner lika snabbt som du. Vi med ADHD/ADD är intensiva. Det måste du låta oss få. Nadias blogg Related:  NPFSpecialpedagogik

Studiepaket NPF Introduktion Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i ditt arbetslag eller för egna studier. Studiepaketet är uppdelat i fem moment som består av filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor. Utse en person som ansvarar för att boka lokal och bjuder in till gruppsamtalen. Syfte Syftet med studiepaketet är att skolhuvudmannen ges möjlighet att i egen regi arbeta processinriktat genom kollegialt lärande. Mål Målet är att deltagarna efter utbildningen har: Förutsättningar SPSM har sedan drygt 15 år en omfattande distansutbildningsverksamhet. Utvärdering av Studiepaket: NPF Moment Vi rekommenderar att du tar del av momenten i föreslagen ordning.

Frukt och grönt Varför är det bra att äta frukt och grönsaker? Vitaminer och mineraler är ämnen som är livsnödvändiga för kroppen. Vissa vitaminer kan kroppen tillverka själv, men de flesta vitaminer, liksom mineralerna, måste tillföras. Frukt och grönt är bra källor till flera av dessa ämnen. Fiber i frukt och grönsaker ger mättnad. När vi andas och förbränner energi använder vi syre och samtidigt bildas så kallade fria radikaler, som kan ha skadande verkan på kroppen (oxidativ stress) och ha betydelse för utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och benskörhet (osteoporos). Flera studier visar att frukt och grönsaker bidrar till att skydda mot sjukdomar, som olika typer av cancer, högt blodtryck, höga nivåer av det onda kolesterolet (LDL) i blodet, hjärt- och kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Vilka näringsämnen finns i frukt och grönsaker? Några av näringsämnena i frukt och grönt: Vitaminer: frukt och grönsaker är några av våra bästa källor till vitaminer, som vitamin A, C, E och folater.

ADD – AD(H)D utan hyperaktivitet. | Victorias ADHD - autism - blogg om NP-diagnoser Om det är ett helvete att ha ADHD i skolan torde det vara ett större helvete att ha ADD, dvs utan H:et för hyperaktivitet. Inte mindre intelligent, men med koncentrationssvårigheter då hjärnan behöver tid för att signalerna ska hitta rätt. Har man ADD är det av ännu större vikt att man får tid på sig än vid hyperaktiv ADHD. Exempel: Fråga någon med ADD om ni ska äta pizza. Du har redan gjort flera fel. För det första, varje gång du ställer frågan, frågar om, så måste ADD-hjärnan börja tänka från början. Fråga istället i god tid och ställ en fråga i taget. Säg inte flera instruktioner samtidigt eller följdfrågor innan första svaret kommit, det funkar bara inte. Ta en sak i taget. Kom och ät, maten är klar, glöm inte tvätta händerna och du, stäng av TV:n också. För finns det någon människa som inte vill vara duktig? Så att anklaga någon med ADD för att vara slarvig, nonchalant och ointresserad är som att anklaga en lam för ovilja att gå på sina ben. Hypoaktivitet Relaterat ADHD i bilder.

Skolkampanjen-Eleven är inte problemet Att klara skolan är en orimligt stor – ibland oöverstiglig – utmaning för många elever med NPF. De möts av otillräcklig kunskap, bristande insatser, och ett skolsystem som sällan är anpassat för deras förutsättningar. På Attention ser vi hur stora behov av utveckling som skolan många gånger har. Såväl små som stora åtgärder som gör ovärderlig skillnad och ger elever med NPF möjlighet att lära på sina egna villkor. Dessa erfarenheter och tips har vi samlat här på vår skolportal, för att visa på vägar mot en mer tillgänglig skola. Skolportalen har tagits fram med medel från Arvsfonden. Illustration: Pernilla Förnes Är du högkänslig, HSP (hög känslig person)? - om högkänslighet Om man är högsensitiv, är man en person som är särskilt känslig för intryck. Man tar helt enkelt in fler intryck och bearbetar dem på ett djupare sätt än andra människor gör. Därför kommer man som högkänslig lätt att känna sig överstimulerad och få lust att dra sig tillbaka från sammanhang där det händer många saker på en gång. Andra kan lätt uppfatta en HSP som pjoskig, överkänslig eller osällskaplig eftersom han eller hon fortare blir trött och ofta lämnar sällskapet före de flesta andra. En högsensitiv HSP kommer å sin sida lätt att känna sig fel, eftersom han/hon inte kan klara så mycket stimulans som andra människor kan. Det blir ännu vanskligare för den högsensitive, eftersom vi lever i en kultur där egenskaper som gränslös utåtvändhet och det att vara ”alert och energisk” anses värdefulla. Man ser sällan att det annonseras efter en lugn, tillbakadragen, beskedlig och ödmjuk person, vilket passar mycket bättre in på en högkänslig person. Fördelar och nackdelar med karaktärsdraget

Hemmasittare kräver formativ bedömning (och en annan etikett) Det är 70-tal och jag har börjat i en ny skola. Jag går i fyran och skolan är stor, det är många elever ända upp till gymnasiet. Vi får en snäll fröken som man kan lita på. Mn bästa kompis är med men hon börjar leka med andra och rasterna blir svåra. Så blir fröken sjuk och vi får en vikarie. Han har skägg och är ironisk och skämtar ofta på ett sätt som jag inte förstår. Redan beskrivningen av problemet kring skolfrånvaro ställer till det. Vanliga orsaker till frånvaro – elevens eller skolans problem? Förutom mina egna erfarenheter har jag under två decennier mött många elever som inte går i skolan regelbundet. Ingen plats i klassen /MobbingVill inte känna av misslyckanden – oro för att en dålig dag påverkar betyg och syn på elevenTråkigt på lektionernaKommer inte upp på morgnarna, pinsamt att komma senare än andraFörstår inte vad som ska göras på lektionernaOrkar inte, högen med restuppgifter bara växer Vad händer om vi byter perspektiv och därmed ord för att beskriva problemet?

Vad är kaosteknik? :: Kaosteknik Ordet kaosteknik kommer från begreppet kaostekniker, som myntats av Sanna Holmgren. Hon är NPF-mamma (NPF = NeuroPsykiatriska FunktionsNedsättningar) och kallade sig kaostekniker långt innan denna hemsida kom till. Jag har fått äran att använda mig av hennes begrepp. Tack Sanna! Kaosteknik är från och med den 16/11-2015 ett registrerat företag hos Bolagsverket och Skattemyndigheten. För mig är kaosteknik allt det man gör för att minimera, begripliggöra, synliggöra och hantera det kaos som kan uppstå i och kring en person med funktionsnedsättning. Men kaosteknik finns redan som begrepp i ett helt annat sammanhang, nämligen inom hantverk. I pilflätningens kaosteknik är alltså själva metoden kaotisk och resulterar i en ordnad helhet som exempelvis en korg, medan min NPF-kaosteknik är metodisk och navigerar i en kaotisk helhet. Alster flätade med kaosteknik. Ps.

folkhalsoguiden Grundtrygghet och självkänsla - Så stärks barnets självförtroende Hur stärker vi små och stora barn i deras grundtrygghet och självkänsla? Ifall vi vill att våra barn ska utvecklas till starka individer måste vi vara trygga förebilder.Tillåta känslor som sorg och ilska.Hålla på gränser och kunna förklara varför.Och så – sluta förmedla till våra barn att livet består av en enda räcka av ”måsten”. Det här är en lång artikel med tips och förslag på övningar. Skriv gärna ut och läs i lugn och ro. Jana Söderberg är samtalsterapeut i psykosyntes och författare till boken ”Våga vara”. Hennes arbete med barn har utvecklats till en metodik med konkreta exempel och övningar.– En bra och konstruktiv kommunikation är oftast nyckeln – men en sådan kräver träning! Jana Söderberg menar att självkänsla, det är något som finns naturligt hos det lilla barnet. Självkänslan är känslan av att vi duger. Att visa ilska är helt okej Arg, det blir en treåring som får besked om att det är läggdags just när han eller hon har som roligast. – Ilska är en viktig känsla för barn.

Den här texten om ADHD är bland det bästa vi någonsin läst. Detta borde alla läsa! Jag är precis som du men ändå alldeles olik. Jag känner samma känslor, upplever samma saker. Bara lite mer. Ibland tar jag allt personligt. Jag är ingen dålig lyssnare men ibland har jag svårt att koncentrera mig. Ibland blir du trött på mig för att jag har frågat dig om en sak och sedan nästan genast ställer samma fråga igen.Nej, jag är inte dum i huvudet, trög eller korkad. Att ligga i soffan en hel kväll och titta på film fungerar sällan för mig. Blir du tokig på mitt eviga fipplande på telefoner, överkastet, kläder och allt annat som jag får mellan fingrarna? Emellanåt känns det kanske som jag inte förstår dig och dina känslor. Slänger jag saker överallt? Förvånas du över hur jag kan vara förbannad i ena sekunden och i nästa hur glad som helst? Hamnar jag ofta i konflikt med andra? Du tycker kanske att jag är expert på att skämma ut mig. Jag förstår inte instruktioner lika snabbt som du. Vi med ADHD/ADD är intensiva. När du känner att du inte orkar vara förstående längre – gå ut.

FHI - Välkommen till Statens folkhälsoinstitut

Related: