background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Grafisk roman och poesi - hur hänger det ihop? Jag har haft den stora förmånen att få delta på NCS (Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling) höstkonferens.

Grafisk roman och poesi - hur hänger det ihop?

Som vanligt fick jag med mig en massa nya tankar och idéer och en del av dem omsatte jag direkt i min egen undervisning. Du ska snart få ser hur! Under konferensens andra dag fick jag bland annat lyssna på Stefan Lundström, som pratade om det vidgade textbegreppet och elevernas textvärldar utanför undervisningen, och Katarina Lycken Rüter, som lyfte Shaun Tans Ankomsten och den funktionella grammatiken. De här två, Lundström och Rüter, fick mig att börja reflektera. Www.plugga24.se. Har du koll på textgenrer? - HEM.

Tärningar. Att skriva poesi är skoj. "Fröken, kan vi inte göra det vi gjorde igår?

Att skriva poesi är skoj

" "Vad då, menar du? " "Jo, det där med bilderna. " Så lät det på min lektion i förra veckan. Vi arbetade med poesi och föregående lektion hade vi arbetat med anaforer. Jag gick igenom begreppet och gav eleverna några exempel på anaforer. How To: Write Blackout Poetry. Krocken prallellhandling. Hjälp! Hur får jag elever att utveckla sitt skrivande? Att skriva uppsats - en enkel formatmall. Texttyper inför NP.

Debatt

Utredande text. Kommatecken är bra, men inte till allt. Den fyndiga titeln på Maggie Strömbergs bok om Miljöpartiet gör det omöjligt att inte tänka på låten ”Dom andra” av rockgruppen Kent, där just denna strof återfinns.

Kommatecken är bra, men inte till allt

Det är dock finkänsligt av Strömberg att hon utlämnar den efterföljande strofen: ”Vi har spelat ut vår roll /…/ vi skulle kommit längre men räckte inte till.” Men hon hade mycket väl kunnat skriva under även på denna del av Kents text, ty boken är i sin saklighet en förödande vidräkning med det som Miljöpartiet blivit. Och kanske även med vad partiet en gång var. Partiet bildades 1981 som en reaktion på det politiska etablissemangets manipulativa hantering av kärnkraftsfrågan. De partier som ville behålla kärnkraften genomförde en folkomröstning där även de båda linjer som ville ha kvar kärnkraften framställdes som avvecklingsinriktade. Satsradning. Nobelpris, Augustpris eller saklighetspris?

Satsradning

Låt din ambitionsnivå avgöra hur ofta du ska använda bindeord mellan huvudsatserna! Olika falla ödets lotter. Per Olof Enquist får Augustpriset, dagstidningarnas sportsidor skälls för språkslarv. Ändå hänfaller båda i lika hög grad åt samma last: satsradning. Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning. Har du hört talas om adjektivsjukan?

Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning

Har du fått höra att du inte ska använda adjektiv? Det allmänna rådet idag är att man ska undvika adjektiv i skönlitterära texter. Adjektivsjukan betyder att någon gödslat med adjektiv. Kanske du tänker: Varför får man inte använda adjektiv? Saken är den att det är inget fel på adjektiv. En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang. Boksamtal om läsupplevelse – online – ThereseLinnér. Ett samtal i det utvidgade kollegiet kan leda till mycket.

Boksamtal om läsupplevelse – online – ThereseLinnér

Den här gången ledde det till ett boksamtal mellan elever i år 3 i Helsingborg och elever i år 5 i Växjö. Susanne och jag pratade om läsförståelse och planering av undervisning för att skapa bra förutsättningar att utveckla sin förståelse. Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter. I ämnet svenska och svenska som andra språk finns det ett kunskapskrav som innebär att eleven ska behärska att skriva gestaltande beskrivningar där handlingen i en text byggs ut med mognad från att enbart behandla handling till en mer komplex uppbyggnad.

Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter

Semester - Svenskanoveller Wiki - Wikia. Av: Jan Samuelsson Att åka på semester med familjen borde vara en upplevelse som ger ljusa minnen men så är det inte för alla.

Semester - Svenskanoveller Wiki - Wikia

Vad kan göra att sådana minnen blir mörka och svåra? NÄR HAN TANKAT färdigt går han fram till hennes nedvevade ruta och frågar om det är något hon vill ha. Hon ruskar på huvudet och följer hans steg mot den dygnet-runt-öppna bensinmacken. Alexander Skarsgård - Att döda ett Barn (To kill a Child) short movie. Vi skriver instruktioner.

Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta. När jag skrev mitt förra inlägg om Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter slog det mig att ett bra upplägg kunde vara att utgå från Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren.

Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta

Det passar också bra i tiden då det just släppts en nya anime-serie med Ronja Rövardotter. Klippen visas på Svt-play när som helst och sänds på Barnkanalen lördagar kl 20:05 och är ca 25-30 min långa och kan fungera som en multimodal text för att lyfta fram gestaltningen. Det bästa är att visa på hur detta låter i text som läses högt innan filmen visas och diskutera på skillnader och likheter som en bok ger genemot filmen. Så här börjar boken: Gestaltning – Poster by Annika Sjödahl. 1insandare. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. Avsnitt 45 med Malin Larsson, Sveriges bästa svensklärare 2014 - #annaochphilip. Mer kring språkstöttning med skrivmallar och exempeltexter.

I förra inlägget skrev jag om språkstöttning och stödmallar och jag tänkte i detta inlägg kort berätta om hur jag använder mig av exempeltexter och stödstrukturer vid skrivandet lite mer ingående.

Mer kring språkstöttning med skrivmallar och exempeltexter

Tips inför skrivandet! När ni ska skriva era uppsatser har vi bl a pratat om hur viktigt det är att man först disponerar sin text genom att tänka till först. Det är första steget innan du börjar skriva. När du väl skriver är det bra om du känner till några saker som kan lyfta din text något mer. Jag går kort igenom vad här under. “Lärare ger för låga betyg” – Det finns en fara med att använda matriser och checklistor i alla moment kring eleven. Lärare måste ha en förmåga att se utanför den mall de kanske använder och istället se helheter då det kommer till den slutliga betygssättningen. Per Måhl är expert på bedömning och betyg och har arbetat med kvalitetsgranskning av betygssättning på Skolinspektionen. Han menar att lärare måste lära sig att kommunicera väldigt konkret och tydligt om vad eleverna ska kunna, men även börja diskutera mer sinsemellan om hur de hanterar det frirum som finns i styrdokumenten för skolan.

Flera missuppfattningar 2011 infördes ett nytt betygssystem i Sverige, där det blev fler betygssteg och nya kunskapskrav. 2vetenskaplig_rapport. Stöd för att ge exempel på bildspråk. Jag brukar skriva om planering med koppling till kunskapskraven och hur jag visualiserar och konkretiserar detta för eleverna. Just i detta inlägg tänkte jag skriva om bedömningsaspekten språklig variation. Begreppet språklig variation inbegriper bl a ordföljd, synonymer, grammatiska strukturer, nominaliseringar, ordförråd och fasta uttryck.

Undervisningen bör utgå från läst text och det skrev jag ganska omfattande i Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter, men kort går inlägget ut på att konkretisera vad aspekten innebär genom att exemplen utgå från läst text. Detta bör sedan bedömas i skriven text. Eftersom kunskapskravet innefattar begreppet texttyp bör exemplen tas från den texttyp som eleverna ska skriva. Eleven kan skriva olika slags texter med /…/ språklig variation, /…/ textbindning samt /…/ fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. (Svenska/svenska som andraspråk åk 9) (Svenska/svenska som andraspråk åk 6) Tips inför uppsatsen.