background preloader

Mariagjelvold

Facebook Twitter

Tips

101 Reasons That Video Games Can Be Educational - Royal Baloo. Forskning. Dataspill mer enn ren underholdning. Når jentene må inn i skapet: Seksuell trakassering og kjønnsfrihet i online dataspill - Nr 01 - 2016 - Norsk medietidsskrift - Idunn. Denne artikkelen presenterer funn fra et forskningsprosjekt om holdninger til kjønn, seksualitet og online-spill hos norske spillere.

Når jentene må inn i skapet: Seksuell trakassering og kjønnsfrihet i online dataspill - Nr 01 - 2016 - Norsk medietidsskrift - Idunn

Notat om dataspill i skolen. I dette notatet belyses hvilke styrker og muligheter dataspill har sammenlignet med andre læremidler og metoder, og det identifiseres noen utfordringer og barrierer mot dataspill i skolen. Videre gis det konkrete tips for bruk av spill i klasserommet, og notatet gjennomgår spilldidaktikk - hvordan, hvorfor, og hva man kan undervise med dataspill. Det meste av innholdet refererer til erfaringer og praksis fra klasserommet, men vi viser også til en del teori og forskning.

Videregående skoler tar inn e-sport som toppidrett. Arna videregående skole utenfor Bergen var landets første til å starte med elektronisk sport – såkalt e-sport. – Vi ville fange opp dem som var litt utenfor og ikke følte at de passet inn i de andre fagene, sier Sindre Rygg, som er lærer i faget.

Videregående skoler tar inn e-sport som toppidrett

I dag er det rundt 50 elever som går på linjen, men for tre år siden var det annerledes. Lærerne opplevde at flere elever var umotiverte, og flere kunne fort kunne bruke deler av skoletiden på gaming enn å jobbe med de tradisjonelle fagene. NRK Rogaland - Gaming i skolen. Dataspill gir grunnlag for læring og refleksjon. Dataspill kan gi bedre undervisning. Da dataspillene gjorde sitt inntog i barnerommene, var mange foreldre og lærere bekymret.

Dataspill kan gi bedre undervisning

Ville dataspillet stjele all oppmerksomheten fra leksene? Men dataspill kan være et godt supplement til den tradisjonelle undervisningen. Det oppdaget Birgitte Holm Sørensen og kollegene hennes da de intervjuet en rekke elever fra åttende og niende klasse: Minecraft i skolen. I mitt forrige innlegg om digital pedagogikk, skrev jeg blant annet om hvordan vi kan ta i bruk ulike teknologi for å endre eller forsterke opplevelsen av læring.

Minecraft i skolen

Noe av utfordringen vi står ovenfor i den digitale læringsverden, er vi står ovenfor svært mange valg, og alle er ikke nødvendigvis like bra. Minecraft er et spill som for tiden blir testet ut av lærere over hele verden. Det er en form for et overlevelses/sandkassespill for pc, mobil og spillkonsoller, som enkelt forklart går ut på at spilleren skal bygge opp og rive ned konstruksjoner av kuber i en 3D-verden. Nettbruk gir barn ekspertkompetanse. Doktorgradsprosjektet «Teksthendelser i barns hverdag» viser hva slags tekstkompetanse åtte barn i alderen 9-12 år har utviklet på fritiden.

Nettbruk gir barn ekspertkompetanse

Med «tekst» menes da alt som kan leses, inkludert bilder, lyd og film: – Først tenkte jeg naivt at nettbruk var atskilt fra annen lesing og læring og ikke hadde noe med andre tekster å gjøre. Så fant jeg det påfallende hvordan alt i barnas hverdag henger sammen med nettbruken. – Dataspilling gjør unge bedre i engelsk.

Publisert 29.01.2016 — Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Ungdom som spiller mye dataspill på nett blir bedre i engelsk enn andre.

– Dataspilling gjør unge bedre i engelsk

Noen av elevene scorer langt bedre i engelsk enn i norsk. Totalt 10 331 elever ble undersøkt i to nasjonale undersøkelser. Lisbeth M. Dataspill kan gi bedre undervisning. Spill deg til læring. Av Kris Munthe Skolen må fremover Denne høsten er Steinar Aas og hans medutviklere i full gang med å utvikle læringsspillet Enki.

Spill deg til læring

Fra traileren å dømme er dette et fantasifullt spill blandet med læringsformål. Barnevakten tok en prat med Steinar Aas (bildet) som er daglig leder ved ASIO, en nystartet bedrift på drøye 10 ansatte. I følge ham kom inspirasjonen til prosjektet i oppdagelsen av at noe manglet i skolen. Den har nemlig mye å gå på når det gjelder det digitale. . – Som lærer opplever man at når man tar i bruk digitale verktøy, noe som elevene kjenner godt til fra før, så får man et ekstra "kick" i undervisningen. Enki handler blant annet om å forstå hvorfor man faktisk skal lære: – Det vi tenkte var å skape premissene for læring, og det handler om å forstå hvorfor man skal gjennomføre en oppgave. - La elevene spille i timen. Professor Alf Inge Wang har Super Mario på kontorveggen, og bruker mye tid på å vurdere mange ulike dataspill.

- La elevene spille i timen

Dette kan kanskje virke noe uvanlig, men en viktig del av jobben hans er å hente inspirasjon. Målet er at dataspill skal bli en større del av undervisningen på skoler rundt omkring. – Teknologi i utdanningen kan gi mer motiverte elever, gjøre dem mer engasjerte og få dem til å lære lettere, sier Wang, som jobber ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU. Ny teknologi, fremveksten av smarttelefoner og sosiale medier gir nye muligheter for lærere til å undervise elevene sine. Disse mulighetene gjelder det å gripe, ifølge professoren.

Wang foreslår at ledende forskningsgrupper innenfor spill og pedagogikk går sammen om å lage en spillbasert læringsplattform. Dataspill har vært brukt i undervisningen siden 1980-årene, men med svært varierende resultater. Wang har sett mye dårlig. Les mer: Lek deg til kunnskap Smarttelefoner endret alt Over 23 millioner brukere. Civilization i skolen. I dag spiller millioner av mennesker flere timer hver dag, ulike typer spill og gjerne etter de er ferdig på skole eller jobb.

Civilization i skolen

Noen spiller også om nettene og er derfor veldig trøtte og uopplagte når de skal på skolen eller jobben sin dagen etterpå. Spillingen til ungdommene gjør at mange foreldre begynner å bekymre seg over om disse spillene vil stjele oppmerksomheten fra lekser og skolearbeid. Mange foreldre mener også at spilling er bare sløsing av tid og at man heller burde bruke tiden mer fornuftig på andre ting som skolearbeid.

Men kan egentlig spilling være godt for noe? Er det bare ren underholdning og tidsfordriv, eller kan man lære av spill? Nå til dags bruker mange unge og voksne flere timer foran en skjerm hver dag for å spille et spill. - Du kan lære minst like mye av dataspill, som av bøker og film. Promotionmed annonselenker Konseptet bak «Portal»-spillene.

- Du kan lære minst like mye av dataspill, som av bøker og film

Er lek og læring motsetninger, eller i det hele tatt to ulike ting? Ikke nødvendigvis. Det er godt dokumentert at spill kan brukes til å trene opp hjernen på mange vis. Funker dataspill i skolen? - Institutt for pedagogikk. Dataspill reiser en rekke nye spørsmål, muligheter og utfordringer i forhold til læring. Mange lurer på om dataspill også kan brukes i undervisning, kan elever lære noe av å spille dataspill, og er det de lærer relevant for skole og utdanning? Stort potensiale hvis man har en pedagogisk innramming Forskning fra de to Institutt for pedagogikk- baserte forskergruppene TransAction og InterMedia, viser at dataspill har potensial som læringsressurser i skolen, men tegner et komplekst bilde av spillbasert læring.

Dataspill er ikke noe man leser, men noe man gjør, og må ses i sammenheng med det sosiokulturelle miljøet spillingen foregår i. I stedet for å betrakte dataspill som gode læringsressurser i seg selv, er det mer fruktbart å se på dataspill som ressurser for samtale mellom elever og lærere, hvor faglig stoff tematiseres og gjøres tilgjengelig på en annen måte enn mer tradisjonelle læringsressurser. Elevene liker måten å lære på "... Refleksjon / Digitaldidaktikk. Stikkord: læringsstiler app spillbasert læring “Hjernen arbeider på samme måte som et dataspill”, - mennesker tenker og lærer gjennom erfaringer de har hatt og via simuleringer de har kjørt i hodet, basert på sine erfaringer. Hva er spillbasert læring? Spillbasert læring (Gamebased Learning - GBL) tar utgangspunkt i digitale spill som har definert et læringsutbytte.

Vanligvis er spillbasert læring utviklet for å balansere et faglig innhold med spillets egenskaper, der spilleren kan bruke innholdet i direkte tilknyting til "den virkelige verden". Spill kan også være enkle quiz'er eller oppgaver hvor man skal velge ut et korrekt svar. Spillbasert læring beskriver en tilnærming til undervisning , der elevene utforske relevant aspekt av spill i en læringssammenhengdesignet av lærere . Overført til klasserommet, kan vi også bruke metoder fra spillbasert læring uten at vi sitter foran skjerm.