background preloader

Pedagogik

Facebook Twitter

5 Things I Love About Bing in the Classroom (or Confessions of a Former Rhymes-With-Noogle User) I like to say I grew up in Microsoft country.

5 Things I Love About Bing in the Classroom (or Confessions of a Former Rhymes-With-Noogle User)

Since my early teaching days, I have known more than a few people who worked there. That’s pretty much a given when you live in Washington State. Living so close to the company that helped shape 21st-century technology had a significant impact on my teaching. From the beginning, I was using Windows and other Microsoft programs, because that’s what parents were donating to my classroom.

Surprisingly, it still took me a few years to adopt Bing as my primary search engine. 1. Prövningar. Dan Gilbert: The psychology of your future self. Självskattningsmyten (I): Praktik är det vi gör när vi tror att vi egentligen... Hur stor kontroll har vi egentligen över vårt eget beteende?

Självskattningsmyten (I): Praktik är det vi gör när vi tror att vi egentligen...

Det tycks vara svårt att omsätta ny forskning i praktiken, men hur mycket påverkar våra egna teorier kring lärande det vi sen faktiskt gör? Och hur bra är vi på att i bilden av oss själva skilja på dessa två? Den Hong Kong-baserade andraspråksforskaren Icy Lee genomförde ett antal studier kring lärares föreställningar om vilken roll skriftlig feedback spelar för lärandet, och hur de sedan i praktiken använde just denna ty1p av feedback. Intervjuer och enkätsvar tydde på att lärarna tänkte sig att det fanns mycket utöver den grammatiska formen som gjorde en text bra och som lärarens feedback också borde fokusera på, och att det - om man ändå vill fokusera på grammatiken - är bäst att fokusera på någon enstaka grammatikregel åt gången och ge feedback på endast denna.

Vidare menade lärarna att det är bäst om eleverna själv lär sig att hitta och rätta grammatiska fel, och att lärares felkoder ändå är rätt obegripliga för eleven. Om vikten av att som lärare visa hur man gör. PSPI_9_3. Your Brain On Audio Books: Distracted, Forgetful, And Bored. Howard Gardner: ‘Multiple intelligences’ are not ‘learning styles’ The fields of psychology and education were revolutionized 30 years ago when the now world-renowned psychologist Howard Gardner published his 1983 book Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences,” which detailed a new model of human intelligence that went beyond the traditional view that there was a single kind that could be measured by standardized tests.

Howard Gardner: ‘Multiple intelligences’ are not ‘learning styles’

(You can read his account of how he came up with the theory here.) Gardner’s theory initially listed seven intelligences which work together: linguistic, logical-mathematical, musical, bodily-kinesthetic, spatial, interpersonal and intrapersonal; he later added an eighth, naturalist intelligence and says there may be a few more. The theory became highly popular with K-12 educators around the world seeking ways to reach students who did not respond to traditional approaches, but over time, “multiple intelligences” somehow became synonymous with the concept of “learning styles.” By Howard Gardner Two problems. Problem #2. 1.

Lärares kännedom om egna lärstilar kan öka motivationen. För att möta olika elevers behov och preferenser är det viktigt att lärare har kännedom om diskrepansen mellan sina elevers kognition, motivation och andra påverkansfaktorer å ena sidan och sitt eget sätt att förhålla sig till lärande, undervisningsämnet och elevgruppen å den andra.

Lärares kännedom om egna lärstilar kan öka motivationen

Lärare som reflekterar över sina egna lärstilar och hur dessa påverkar undervisningen och som dessutom förstår elevgruppen, kan öka elevernas måluppfyllelse. Kahoot! Idag tänkte jag ge ett konkret tips på ett roligt och användbart verktyg i undervisningen, nämligen Kahoot.

Kahoot!

Har du aldrig spelat Kahoot så kan man bäst förklara det genom att säga att det är en interaktiv frågesport, där du som lärare skapar frågor och svarsalternativ och där sedan eleverna kopplar upp sig mot spelet och spelar tillsammans. Kahoot kan t.ex användas för att kolla av vilken förförståelse eleverna har inför ett arbetsområde, det kan användas för att se om eleverna förstått flippen, genomgången eller texten de läst. Dylan Wiliam.

Robb Brewer – Surprising Reading Facts (Infographic) An infographic I posted a several months ago has produced much interest.

Robb Brewer – Surprising Reading Facts (Infographic)

Several websites used the graphic on their own pages which has caused large numbers of people to blow up my email wondering about my statistical sources. First, I created the graphic because I’m a book lover and wanted to express my passion for reading through a different method. While I’m well-versed in research methodologies, my goal wasn’t–and still isn’t–to produce a quantitative, peer-reviewed product. I simply wanted to illustrate reading importance. Second, I was curious to know if I could create an interesting graphic. Tom Chatfield: 7 ways games reward the brain. YouTube. What If Everything You Knew About Disciplining Kids Was Wrong?

Developing a Growth Mindset in Teachers and Staff. Teaching. Learning. Living. Idéer. How Schools Discourage Risk-Taking. Picture a baby.

How Schools Discourage Risk-Taking

A fresh one. JARMAC_Carpenter_2014.pdf. När plan A inte funkar… Som många av er som följer min blogg och mina elevers arbete redan vet, så har en majoritet av mina elever annat modersmål än svenska.

När plan A inte funkar…

Jag har elever med annat modersmål men som är födda i Sverige. Jag har elever med annat modersmål som har bott i Sverige en del av sitt liv men jag har även elever som är nyanlända och som har bott i Sverige i mindre än ett år. När jag var uppe i Stockholm och föreläste på SETT-mässan träffade jag en lärare som sa till mig ”Dina uppgifter är så bra för de är så tydliga och strukturerade”. Jag blev oerhört glad när hon sa det, för en av mina viktigaste pedagogiska tankar, är att min undervisning ska vara så strukturerad, så tydlig och så synlig som möjligt, både för min skull, men framförallt för elevernas skull.

När jag skapar uppgifter utgår jag alltid från förmågorna kopplade till kunskapskraven. Alice Goffman: How we're priming some kids for college — and others for prison. Close Help with subtitles.

Alice Goffman: How we're priming some kids for college — and others for prison

Stödinsatser i utbildningen. Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete. Formativ bedömning – en del av elevhälsoarbetet Skolan ska både förebygga och åtgärda situationer där elever riskerar att inte nå målen.

Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete

En effektiv återkoppling och en säker bedömningskompetens från lärarens sida är verktyg för att både förebygga och åtgärda svårigheter att nå målen. i min föreläsning vill jag diskutera de pedagogiska perspektiv som medvetet eller omedvetet ligger till grund för hur vi ser på skolans roll när elever hamnar i svåra situationer. Jag vill också visa konkret hur det ena perspektivet, det relationella, underlättar för ett kollegialt samarbete och lärande om måluppfyllelse och hur man kan utreda vad som ligger bakom elevers beteende eller uppvisade svårigheter.

Formativ bedömning som förhållningssätt genomsyrar arbetet utifrån detta perspektiv som är evidensbaserat och bevisat effektivt. Vilka tre saker gör att formativ bedömning är en del av ett elevhälsofrämjande arbete? De här verben (och lite fler) förekommer i alla kurser och ämnen: (lista) The funniest TED Talks. Now playing.

Multitasking gör dig dummare än marijuana. Du vill vara effektiv och hinna med mer. Därför chattar du med en kollega samtidigt som du har koll på mejlen, läser en rapport och skriver en text. Men multitasking är inte möjligt. Du kan bara koncentrera dig på en sak i taget. Dessutom förlorar du fokus och koncentration när du ständigt skiftar uppmärksamhet från en sak till en annan. Super Teacher Tools. Att undervisa i läsförståelse, Andra upplagan - Barbro Westlund - böcker(9789... Animoto - Video Maker & Photo Slideshow Maker.

Språk i alla ämnen : handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning ... The unintended consequences of being “tough on crime” Proving the Myth of Multitasking with a Simple Experiment. Incoming text. Snapchat alert. Netflix flashing in the background. Angela Lee Duckworth: The key to success? Grit. Carol Dweck: Kraften i att tro att du kan bli bättre. Gästinlägg av Karl Harmenberg om ”Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund”, DN Debatt 22 mars. Följande utmärkta gästinlägg är skrivet av nationalekonomidoktoranden Karl Harmenberg vid Institute for International Economic Studies.

Jag ser gärna fler gästinlägg, så länge de håller samma höga kvalitet och seriösa ton som Karls inlägg. Vill du skriva ett gästinlägg så hör av dig hit. Jag har berört ämnet relativism i flera tidigare inlägg; bl a här och här. På DN Debatt 22 mars skrev Martin Ingvar, Christer Sturmark och Åsa Wikforss i en ambitiös artikel att den ”postmoderna sanningsrelativismen har infekterat det offentliga samtalet”.

Vanliga missuppfattningar vid bedömning. Skrivmallar som stöd i undervisningen. I höstas fick jag nys om Hanna Stehagens skrivmallar som hon använt tillsammans med en kollega i historieundervisningen under 2013. Jag läste hennes blogginlägg (du når det HÄR) och kände att det var något som jag ville testa. Då jag i två grupper skulle ge mig i kast med revolutionerna passade inlägget och mallarna som handen i handsken, klockrent med andra ord. Jag utgick från Stehagens mallar men formulerade om några småsaker.

Den här texten om ADHD är bland det bästa vi någonsin läst. Detta borde alla ... Jag är precis som du men ändå alldeles olik. Jag känner samma känslor, upplever samma saker. Bara lite mer. Urn:nbn:se:su:diva-113655 : Medborgarbildning i gymnasiet : Ämneskunnande och medborgarbildning i gymnasieskolans samhälls- och historieundervisning. Medborgarbildning i gymnasiet : Ämneskunnande och medborgarbildning i gymnasieskolans samhälls- och historieundervisning2015 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)Alternative title Citizenship Education in Upper Secondary School : Subject Knowledge and Citizenship Education in History and Social Science Education (English) Abstract [en] The school subjects of history and social science are expected to contribute with historical and social scientific knowledge, skills and abilities: that is, subject knowledge.

The subject knowledge that students achieve during their schooling is not only meant for future studies, but is also expected to inform a life as democratic citizens. Interactive Reading Strategies. Reading aloud is an important skill, but it can be all too easy for us to allow this activity to become mundane and detached by repeatedly conducting “popcorn reading” or simply reading aloud to the class and asking students questions. Deb, a 9th grade english teacher, asked the WeAreTeachers HELPLINE! For recommendations on reading strategies to promote student engagement. Read on to learn six strategies for interactive reading that are recommended for teachers, by teachers. We’ve also compiled corresponding videos for each strategy —if one strikes your fancy, check out the video to see it in action! 1. 2. 20 Ways To Get A Noisy Classroom's Attention. 20 Ways To Get A Noisy Classroom’s Attention by Terry Heick Okay, so this isn’t about rethinking teaching and learning in a connected world, but that doesn’t change the fact that for many of you, simply beginning class can be the most challenging thing you do all day.

It’s not easy. My go-to for years what to simply start teaching, somewhat quietly, and hope students caught on, but I found that stressed some students who were trying to hear and couldn’t, so I had to come up with different strategies. While muting an entire classroom for 35 minutes at a time so they “listen” isn’t ideal, every teacher needs to quiet a noisy classroom at some point. And note, much of what works is indeed about your personality. 27 Ways to Assess Students Understanding. Events in Instruction- Event #8. A Visual Chart on Summative Vs Formative Assessment. February 5, 2014 This post is born out of a discussion I had with a fellow teacher on the Facebook page of Educational Technology and Mobile Learning on the differences between summative and formative assessment.

Luckily this discussion coincided with me reading Frey and Fisher's book " Literacy 2.0 : Reading and Writing in The 21st Century Classroom. " and there was a section in which the authors talked about these differences in a subtle way by referring to formative assessment as assessment for learning and summative assessment as assessment of learning. However, knowing that several of you might probably need a refresher about these concepts I went ahead and created the visual below for you to keep as a reminder. Besides the book I mentioned earlier, I also drew on Eberly Center page for more examples.